Nejste spokojení v práci? Překonejte strach ze změny a obraťte se na kariérního poradce, povzbuzuje expertka

12. leden 2024

Věra Stojar je ženou mnoha profesí. Kromě toho, že je kariérovou poradkyní, založila také organizaci Inspirace Zlín, je hybatelkou Festivalu IQ Play a poté, co na internetu objevila starou hračku, kterou si pamatovala z dětství, začala hračky sbírat, načež sbírka přerostla až do podoby výstavy Retrohrátky. „Kariérové poradenství, výstavy, akce, je to o těch dětech, dává mi to smysl. Když se budeme věnovat dětem, budujeme si šikovnou, kvalitní generaci,“ říká Věra Stojar.

Vždycky jsem si myslela, že budoucí kariéru školáka ze základní školy většinou rozhodují maminky.

Čtěte také

Je to tak, tady ve Zlínském kraji byl i průzkum, kde jsme to potvrdili. Opravdu největší vliv na výběr střední školy mají maminky. Snažíme se o to, aby vliv měli i školní kariéroví poradci. Není špatné, že maminky rozhodují, ale je to málo, protože ne každá maminka ví, jakým způsobem rozklíčovat schopnosti, dovednosti a silné stránky, které dítě má.

Maminky mívají také ambice: chci mít doma lékaře, inženýra...

Přesně tak. Nebo kamarád se hlásí na danou střední školu, tak dítě tam chce také. Ke mně když přijde žák sedmé, osmé, deváté třídy – nejlépe osmé, devátá už je na hraně, děti jsou vystresované, jak se to blíží – setkáme se třeba třikrát po třech hodinách a vypracováváme spolu sešit, kam zapisujeme informace, které zjistíme z diagnostických profesních testů, hodně se o věcech bavíme, pracujeme s kartami v kariérovém poradenství...

...co jsou to karty v kariérovém poradenství?

Když třeba mapujeme silné stránky, dítě si vybaví jednu, dvě, tři. My máme pro silné stránky karty, kde jsou vypsané všechny možné silné stránky, které existují, takže se dítě se silnými stránkami seznámí, získá přehled, jaké existují, a pak už vybíráme silné stránky, které patří k tomu dítěti a ještě si to potvrzujeme různými důkazy. Máme v kartách i výčet profesí. Je to opravdu dobrá pomůcka.

Říkáte dětem taky to, že řada profesí ještě neexistuje? Že než dostudují, trh práce bude proměnlivější, než býval? Vy jste toho dobrým důkazem, protože taky máte dvě nebo tři zaměstnání.

Čtěte také

Přesně. Na svém příkladu říkám, ať jsou v pohodě, že to, že vystudují nějakou střední školu, vůbec neznamená, že se tomu oboru budou jednou věnovat. Že si po střední škole mohou vystudovat úplně jiné zaměření na vysoké škole, pak si ve třiceti udělají třeba další vysokou školu nebo si v průběhu života udělají nějakou rekvalifikaci na úplně jiný obor.

Takže se je snažím uklidňovat, protože svět je tak rychlý a profese, které budou, nedokážeme ani nazvat, ani vůbec netušíme, jaké všechny profese budou existovat.

Nesmí se stát to, že by si daly přihlášku úplně špatně. Cílem kariérového poradenství je, aby si vybraly střední školu, která jim je nejblíž na základě zájmů a silných stránek. Ale není to fatální. Takže já je vždycky uklidňuju, ať jsou v klidu a hlavně, ať si tu střední školu užijí, protože jsou to krásná léta.

Je spousta lidí, kteří jsou v práci nespokojení. A stačilo by, kdyby přišli za někým, kdo se tomu věnuje, a jenom by se na chvilku zastavili, začali by nad sebou přemýšlet.

Pomáháte nejenom dětem, ale i dospělým třeba najít nové zaměstnání nebo novou cestu k rekvalifikaci. Jaká je vůle u starších ročníků začít něco nového? A jak zlomit tu nechuť?

Je to velký problém. Je spousta lidí, kteří jsou v práci nespokojení. A stačilo by, kdyby přišli na hodinu na dvě za někým, kdo se tomu věnuje, a jenom by se na chvilku zastavili, začali by nad sebou přemýšlet. Máme na to fakt jednoduché postupy...

...takže já přijdu za vámi a řeknu: „Já už to nechci dělat.“ A vy vytáhnete karty... (smějí se)

Čtěte také

Nejenom karty. Děláme diagnostiku formou testů, člověka zmapujeme, vidíme, jaký je to typ člověka, ve kterém typu povolání by se mu líbilo.

Hodně tedy u dospělých řešíme životní hodnoty. Když je odhalíme, pak zjistíme, které životní hodnoty v práci člověk nemá naplněné. Postupnými kroky zjistíme, proč se cítí v práci nespokojeně, co to způsobuje.

U dospělých je velký problém, že mají strach ji změnit, je to velká škoda. Vím, že živí rodiny, že se bojí udělat zásadní změny, ale pokud do toho jdou – samozřejmě to chvilku trvá, musí třeba nastoupit na nějakou rekvalifikaci, která je připraví na nový typ zaměstnání – pak mají vyhráno.

Čtěte také

Lidé, kteří se nebojí změn a rádi se vzdělávají, budou na tom velmi dobře. Protože i když jsme v práci spokojení, může se stát, že po pěti letech vyhoříme nebo nás to z nějakého důvodu přestane bavit, atmosféra ve firmě nebude úplně fajn... Důvodů je spousta a lidé by to měli řešit, protože v práci trávíme opravdu hodně času. Pokud člověk chodí do práce, kde se cítí dobře a práce ho opravdu baví, tak to je paráda.

Takže vyhledat kariérového poradce.

Kariérových poradců podle mě není úplně mnoho, není to obvyklé jako v západní Evropě, ale lidé mají nárok na kariérové poradenství zdarma v rámci úřadu práce. A nemusí být ani evidovaní na úřadu práce. Znamená to, že když teď aktuálně cítím nějakou nepohodu v práci, můžu vyhledat kariérové poradce, kteří jsou na informačním a poradenském středisku každého úřadu práce, a ti se mi mohou věnovat.

Co by bylo potřeba změnit v rámci kariérového poradenství na základních a středních školách? Co se děje na Festivalu IQ Play? Proč dnes mají děti problém se stavebnicí Merkur? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Lucie Výborná , vma
Spustit audio

Související