Naše státní hranice po vstupu do EU

28. duben 2004
Vaše téma

Evropská unie, naše členství v ní a změny, které nás kvůli tomu čekají, to je téma, které vás jistě zajímá, soudě podle tedy posluchačských ohlasů. Dnes jsme mluvili o změně režimu na státních hranicích. Mimo jiné nás čeká jednodušší odbavení. Od této soboty budeme sousedit pouze s unijními státy. Režim na hranicích se má proto změnit prý k lepšímu. Čeká nás méně formalit a úspora času. Kontroly totožnosti úplně nezmizí, ale k cestování nám bude stačit pouze občanský průkaz.

Klára Krejčí: Budou moci používat v rámci zemí Evropské unie všechny typy cestovních pasů a občanské průkazy, tedy i typu identifikační karty, které byly vydávány od května 93. roku. Po 1. květnu k nám mohou všichni občané Evropské unie cestovat buď na základě cestovních dokladů, což jsou pasy a nebo také průkazu totožnosti Evropské unie, které jsou platné v tom kterém státě Evropské unie.

Vysvětluje mluvčí cizinecké a pohraniční policie Klára Krejčí. Ovšem mít s sebou pas by měl hlavně člověk, který cestuje se svými dětmi.

Roman Skřepek: Protože pokud by měl cestující zapsáno dítě pouze v občanském průkazu, tak v té občance nejsou dostatečné identifikační údaje a není zaručeno, že do všech členských zemí EU by byl občan s dětmi pouze s občankou vpuštěn.

Doplňuje mluvčí oblastního ředitelství cizinecké a pohraniční policie Brno Roman Skřepek. Unijní státy sice už mají vzory našich občanských průkazů a měly by je uznat, přesto naše policie doporučuje nějakou dobu brát si pas i z těchto důvodů.

Roman Skřepek: Já se domnívám, že žádný problém by být neměl. Všichni policisté jsou poučeni, ví, jak má cestovní doklad, vlastní občanka, vypadat a rozhodně se sousedními zeměmi by být problémy neměly. Mohly by ale nastat nějaké komplikace v některých jiných zemích EU, kde třeba ještě neobdrželi vzory.

Ale i naše policie se učí poznat identifikační karty členských států.

Klára Krejčí: Pro občany ze členských států Evropské unie, tedy i pro občany České republiky, bude platit, že odbavení na státních hranicích bude rychlejší. Měli by to pocítit, bude také jednodušší. Na většině hraničních přechodů předpokládáme, že bude systém na jedno zastavení. To znamená, že když přijede náš občan nebo cizinec například na státní hranici s Německem, takže odevzdá cestovní doklady příslušníkovi cizinecké a pohraniční policie České republiky, ten je prohlédne, rozhodne o rozsahu kontroly, pak je předá ke kontrole svému kolegovi z BGS, tedy ze Spolkové republiky Německo. Bude-li všechno v pořádku, tak mohou pokračovat dále, kam potřebují cestovat.

Slibuje Klára Krejčí, mluvčí cizinecké a pohraniční policie. V praxi by to mělo vypadat tak, že občané členských států Unie budou mít na hranicích vyčleněný jiný pruh než občané neunijních států. Ty čeká totiž podrobnější kontrola.

Klára Krejčí: Občané 3. zemí budou podrobeni důkladnější kontrole na státních hranicích, policisté budou prověřovat v dostupných evidencích, budou kontrolovat účel cesty, vybavení k cestě, zda splní všechny zákonem stanovené podmínky pro pobyt a vstup na území České republiky. U nich budou prováděny kontroly v odstavných pruzích nebo někde jinde tak, aby nebránili tomu zjednodušenému překročení státních hranic občanům Evropské unie. Ti by měli cestovat tak, že přijedou na státní hranice a kontrola toho cestovního dokladu bude ve většině případů prováděna vizuálně.

Zjednodušení kontrol neznamená, že policie přestane kontrolovat obsah vozů. Budou to sice prohlídky namátkové, ale budou stálé. A celní hlídku můžete potkat kdekoliv. Pozitivně vidí vstup do unie řidiči kamionů. Ti budou kontrolováni pouze na vnějších hranicích Evropské unie.

Klára Krejčí: Kontrola kamionů bude na státních hranicích vnějších unie, což my vlastně nejsme. Předpokládáme, že by měly odpadnout fronty a je to velmi pravděpodobné.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: lov
Spustit audio

Více z pořadu