Mirek Topolánek, premiér

Včera v podvečer byla druhé vládě Mirka Topolánka vyslovena Poslaneckou sněmovnou nedůvěra. Vláda tedy padla a ocitá se v demisi. Jaká je teď její budoucnost a jaká je budoucnost zákonů, reforem a témat, se kterými tato vláda spojila svůj osud? Více se dozvíte v příštích Dvaceti minutách. Přeji vám dobrý večer. Pozvání do studia Radiožurnálu přijal předseda vlády České republiky a předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek, dobrý den, pane premiére.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Já vás zdravím, dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Již jste v demisi nebo ještě ne?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Ještě nejsem v demisi, to musí schválit vláda. To udělá zítra. Protože sice stačí, když podám demisi já, ale v tomto případě podává demisi vláda, i když mým prostřednictvím a musí to schválit. Nicméně optimisticky říkám, není to ani první ani poslední moje vláda, která padla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K tomu se rozhodně ještě dostaneme. Dovolte mi, se vrátit do dnešního dopoledne, kdy jste vystoupil se svým projevem v Evropském parlamentu a minimálně jedna věta z tohoto projevu se dostala na číslo jedna na světových informačních serverech včetně CNN a BBC. Ta věta zněla a teď mi dovolte drobnou parafrázi: "Americké utrácení v rámci protikrizových balíčků je cesta do pekel." Zeptám se jinak, nemáte pocit, že jste touto větou, kterou jste tvrdě kritizoval to, jakým způsobem Spojené státy americké se snaží bojovat s hospodářskou recesí, že jste tím narušil vztahy mezi Unií a Spojenými státy?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Já se domnívám, že ne. Já si myslím, že jsem zahájil diskusi, která proběhne na G 20 1. až 2. dubna v Londýně, které se i zúčastním, nicméně ono to bylo přeci jen trochu jiné, jak už to bývá. Já jsem kritizoval za prvé americký protekcionismus a jejich výzvu "Buy American" Kupuj americké zboží, která je podle mě smrtící. Kritizoval jsem to, že bez dalšího rozmyslu fakticky do té ekonomiky dávají takové množství peněz, že to povede, a to jsem vysvětloval poslancům Evropského parlamentu ke stažení volné likvidity, volných peněz ze světového trhu a tím pádem ohrožuje všechny ostatní. To si myslím, že bylo legitimní, to si myslím a to diskutujeme i v rámci Evropské rady.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen poznámka, pane premiére, jak to konkrétně může ohrozit země Evropské unie ten americký přístup?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Protože není přece možné, aby z této krize profitovaly pouze tiskárny peněz? To přece není možné jenom tisknout peníze? To někdo musí ten špás potom zaplatit a jestliže americké bondy jsou lepší bondy než třeba české nebo jiné, tak to pro řadu zemí znamená, že jestliže nebudou volné peníze v oběhu a stáhnou je právě Američané na řešení svých problémů, které způsobily celosvětovou ekonomickou krizi, tak to může znamenat nedostatek volných peněz fakticky v celém globálním finančním světě, protože bude stažen na protikrizové balíčky prostě americké administrativy. To je velká hrozba a v tomto smyslu ta diskuse probíhala na přípravném jednání ministrů financí G 20 a tam, když představil, a to jsem také prezentoval, ministr financí Spojených států amerických svoji permanentní akci, tak se opravdu některé země Evropské unie, spíše většina, zděsily. To, co představuje Evropská unie, a teď já to nechci vztahovat přímo k České republice, ale obecně celá sedmadvacítka ještě čtyřpilířový systém čelení této krizi, který se stává nejen z ozdravění bankovního sektoru a fiskálních impulsů do ekonomiky, ale za druhé z regulačního, nebo zlepšení regulačního prostředí regulace hadge fondů a dalších prostě prostředků, ty které způsobily jako průvodní jevy rozšíření této finanční krize. Za třetí jsou to strukturální reformy v rámci Lisabonské strategie, a za čtvrté je to tlak na Američany, aby zahájily s námi společně jednání z Dauhá v rámci Světové obchodní organizace /WTO/ a uvolnily světový obchod, aby vůbec ta krize měla nějaké řešení, aby se zvýšila světová poptávka, aby prostě jsme mohli tady začít vyrábět a mohli jsme začít znovu jakoby startovat ekonomický růst. Toto je čtyřpilířový evropský systém, který já prohlašuji za funkčnější než ten americký a v tomto smyslu se domnívám, že ta moje výzva, která byla hodně redukována a personifikována, má své opodstatnění.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, na zasedání G 20 až přijedou Američané vyjednávat, tak si myslíte, že budou po zvláště tomto vystoupení nadšení a budou se snažit dohodnout se státy Evropské unie?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Víte, my tu nejsme ale přece pro to, aby byli Američané nadšeni? Američané nikdy významně nerespektovali právě ty organizace post bretonwoodského systému, jako je Světová banka a Mezinárodní měnový fond. A největší problém přece není v tom, že postavíme nové světové instituce a novou světovou architekturu globálních financí, ale to, jestli budou ti velcí hráči respektovat jejich doporučení a to se nikdy nestalo a taky proto vznikly ty problémy, které vznikly i když nejenom pro to.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen připomínám, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Předseda vlády České republiky a předseda ODS Mirek Topolánek je dnes jejich hostem. Pane premiére, od zítřka tedy podle vašich slov bude vaše vláda v demisi s největší pravděpodobností. Jak dlouho hodláte vládnout v demisi?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Tak já už jsem situaci vlády v demisi zažil. To je úžasný pocit. Vy máte konečně volné ruce a můžete dělat něco pořádného, ale teď o tom nechci žertovat. To, jak dlouho budeme v demisi, nezáleží úplně na nás. Záleží to na rozhodnutí prezidenta, koho pověří a za jakých podmínek k sestavení vlády. Pro nás ta situace je nepříjemná v tom, že na jedné straně samozřejmě chceme zvládnout ještě celou řadu legislativních, případně exekutivních úkonů. Na druhé straně k tomu nemáme plný mandát a zodpovídáme i za to, co schválí Poslanecká sněmovna, kde nemáme většinu a co jako vláda cítíme spíše jako proti našemu programovému prohlášení, takže ta naše služba je komplikovaná. Nicméně myslím si, že se nic neděje. Ten instrument vlády v demisi tato země zažila xkrát a v tomto smyslu my se budeme chovat standardně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To věřím. Na druhou stranu měl jsem na mysli spíš to, že se prostě nacházíte v polovině předsednictví Evropské unie a minimálně sociální demokracie vás ne snad vyzývá, ale říká, že by bylo nejlepší, kdybyste v demisi dovládli minimálně do konce června.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Tak pro ně je to velmi pohodlné. Oni ví, že nejenže nebudou umět vyřešit ekonomickou krizi, ale že vůbec nejsou schopni řídit Evropskou unii, takže to je od nich strašně pohodlné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, pane premiére, pojďme teď ty politické útoky nechat stranou.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
To není žádný politický útok, to je bohužel pravda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, mě by ale zajímalo, jestli vy sám, předseda české vlády hodláte dovést tuto vládu v demisi až do konce června minimálně?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
To se mě ptáte na něco, na co nejsem schopen odpovědět. Já pokládám jako velkou směsici cynismu a populismu shodit tu vládu uprostřed předsednictví. Stalo se to vlastně jen dvakrát v celé historii. Jednou v Dánsku a v Itálii, a v Dánsku to bylo z menšinové vlády na jinou menšinovou vládu. To znamená, je to poměrně nestandardní, všichni jsou z toho trochu překvapeni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dovolím si podotknout, pane premiére, že v Itálii nastupovala úřednická vláda do předsednictví.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Ano, ale ta v mezidobí padla a nastoupila vláda Prodiho. Tehdy vyhrál olivovník a nastoupila v průběhu fakticky předsednictví italského v roce 1996 nastoupila vláda Prodiho. To znamená, jsou tady paralely, ale je to velmi neobvyklé. Naopak předsednictví těch zemí většinou ty země stmeluje a to, že my jezdíme a to je každý den tři čtyři ministři někde v Evropě a řídíme ta jednání a nemáme párování ve sněmovně, znamená, že proto taky ta vláda nebyla schopna už dva měsíce prosadit spoustu věcí jen proto, že ti lidé tam nebyli a nemohli tam být.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy říkáte, pane premiére Topolánku.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Ptáteli se mě, zda zvládneme to předsednictví, pokud budeme jako vláda v demisi vládnout do června, tak říkám, nepochybně ano, protože to neděláme špatně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu se říká právě o tom zmiňovaném dánském, francouzském z 95., i o tom italském předsednictví, že byly podprůměrné. Dá se očekávat, že ten pád vlády včerejší bude mít takový vliv i na to české předsednictví?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Ohrožuje nás a už to je slyšet například, a to se dalo čekat od francouzských politologů, protože Francouzi nám dělali velké starosti s tím, jak toužili po tom přesahu do našeho předsednictví. My jsme to zvládli tu situaci, tak nás to ohrožuje v té naší vyjednávací síle, v tom co já jsem v rámci leadershipu a řízení Evropské rady do toho vnesl a co je respektováno, to je poměrně velký tlak, velký tlak dosáhnout kompromisu, vyjednat kompromis.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A bude tedy to předsednictví vaše slabší?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Já si myslím, že toto je jedna z věcí, kdy nás to může postihnout, protože ti hráči k vládě v demisi a k předsedovi vlády v demisi se budou chovat jinak, jak když tam přijdu a jednám s nimi tak jak jsem zvyklý jednat i na české vládě, to znamená, poměrně velmi tvrdě a velmi razantně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mirek Topolánek, předseda české vlády a předseda ODS je hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Vy jste už hned po pádu, po včerejším pádu vlády, po včerejším vyslovení nedůvěry Poslaneckou sněmovnou říkal, že by Občanská demokratická strana nepřipustila, abyste nebyl znovu pověřen pokusem sestavit vládu.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Já myslím, že to je zjednodušení, pokud to má být, pokud má být respektována zvyklost, protože pan prezident si může udělat v dané chvíli, co chce, tak ODS nepřipustí, aby v takovém případě, kdyby dostala šanci strana, která vyhrála ve volbách, aby byl pověřen sestavením vlády někdo jiný, než její předseda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mohu vám, pane premiére.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Já si myslím, že takhle přesně to je. My to nepřipustíme. Myslím si, že to je správně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A vy můžete dát teď tady, kdyby tady byl nějaký oheň, do toho ohně ruku za celou Občanskou demokratickou stranu? Je jednotná?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
To nemohu. Jako jednotná strana, my jsme v tomto funkčním období ztratili několik poslanců. Nicméně to, co za co mohu dát ruku do ohně, to je, že pokud bude někdo koketovat s myšlenkou, že by bez nás nebo že by chtěl naše hlasy pro sestavení nějaké formace, která by se s námi dohadovala, tak je nedostane. Myslím si, že ten klub je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na to jsem se ptal. Za to můžete dát ruku do ohně?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
No, tak nedostane potřebný počet hlasů tak, aby bylo možno sestavit tu vládu bez komunistů. To si myslím, že každý, kdo si hrál s pádem této vlády a myslím, že je jasné, kde se slavilo. Slavilo se na Mariánském náměstí, na magistrátě, slavilo se na Pražském hradě dneska do půl druhé do rána, jsem slyšel. Slavilo se podle mě v Kremlu a na ruské ambasádě a možná se také trochu slavilo v Lidovém domě, ale to míň.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jestli to, pane premiére, opravdu tak bylo, že se na Hradě slavilo, tak proč očekáváte, že vy budete pověřen dalším pokusem o sestavení vlády?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Já jsem neřekl, že to očekávám, bylo by to standardní, takto to zatím fungovalo. Pokud se tak stane a bude pověřena ODS sestavováním další vlády, tak my trváme na tom, aby to byl její předseda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, ale pane premiére. Vy dobře víte, že je pověřován jeden člověk. Není pověřována politická strana se stavováním vlády.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Ale já vám to zopakuji. Zvyklost, která tady byla a respektoval ji i Václav Klaus, bylo, že opakovaně, když pověřoval někoho sestavením vlády po pádu vlády Špidlovy, Grossovy, tak to byl vždy předseda strany, která zvítězila ve volbách. Strana, která zvítězila ve volbách, byla ODS, v tom případě, pokud by se ubíraly kroky prezidenta tímto směrem, tak z ODS může pověřit pouze mě. To je ten vzkaz panu prezidentovi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká Mirek Topolánek, předseda české vlády a předseda Občanské demokratické strany v těchto Dvaceti minutách Radiožurnálu. Pane premiére, až přijede nebo až si podáte poprvé 5. či 6. dubna s novým americkým prezidentem Barackem Obamou, a případně padne otázka na americký protiraketový radar v České republice, tak co mu řeknete jako premiér v demisi v té době?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Já mu řeknu, že my na rozdíl od něj zatím plníme ten ratifikační proces. U nás prošly obě smlouvy Senátem a byly schváleny. V této chvíli jsme vzali zpět smlouvy z Poslanecké sněmovny, ale to jen pro to, aby nepadly pod stůl, aby nám je v dané chvíli kvůli dvěma nemocným poslancům a čtyřem nepřítomným ministrům nehodila opozice pod stůl. Zeptám se ho, jak to myslí Američané vážně, jak to myslí dál, jestli ta prohlášení o tom, že bude jiné časování, možná jiný charakter, vedou pouze k oddálení celého projektu, anebo mají prostě jiné plány. Pokud by Američané odstoupili od projektu protiraketové obrany ve střední Evropě, které by chránilo evropskou část NATO, tak v tom případě my přece nebudeme ten ratifikační proces prodlužovat a stáhneme podpis společně s ním pod těmi smlouvami. Ale to nehrozí v této chvíli. Já očekávám a řekl bych, že ze znalostí věci, že Američané v této chvíli ještě nemají v té věci úplně jasno. Ta administrativa americká se rozjíždí vždycky pomaleji. Obama podle mě přijede s tím, že projekt sice neruší, ale že v dané chvíli prostě na něho nespěchají tak, jak na něho spěchala minulá administrativa.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Už to všechno, co jeho administrativa v minulých měsících říkala?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Já si nemyslím, že by řekl něco výrazně silnějšího, protože má tolik domácích problémů, že bude řešit tyto problémy prostě jako druhořadé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Úplně krátce ta věta od vás, která by mohla znít tím, že moje vláda nedostala, respektive byla jí vyslovena nedůvěra, tím radar padá, tak ta nezazní?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
To není pravda, protože to zpětvzetí takhle přece je pořád živá svým způsobem smlouva s Vatikánem, která, když se vrátí zpátky do sněmovny, tak se může projednávat přesto, že ji projednávalo minulé funkční období sněmovny. Toto z mezinárodní smlouvy na to nemají vliv na pád vlády, na to že je jiná legislatura, to znamená, jiná vláda, jiná Poslanecká sněmovna, kdokoliv může ty smlouvy vrátit zpět a může projednávat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Včera jste v projevu, pane předsedo vlády, ve sněmovně před hlasováním o vyslovení nedůvěry řekl, že vláda stáhne zdravotnické zákony ze sněmovny a přepracuje je tak, aby je byla sněmovna ochotna schválit. Je to interpretováno jako ústupek Lidoveckému poslanci Ludvíku Hovorkovi, který to také potom ve svém projevu docela kvitoval, ale buďte, prosím, konkrétní. V čem jste ochotni jako Občanská demokratická strana či jako vláda ty zákony změnit?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Musím říct, že Tomáš Julínek odešel mimo jiné pro to, že nebyl schopen ty zákony prosadit a po nástupu Daniely Filipiové jsme se fakticky rozhodli, že máme pouze dvě možnosti. Jedna možnost je přepracovat ty zákony přímo ve sněmovně. To znamená, pokusit se je dostat před první čtení a ve výboru zdravotním a dalších je dostat do podoby, kdy budou akceptovatelné pro majoritu v Poslanecké sněmovně anebo, a to jsem právě nyní oznámil, že ty zákony vezeme zpět k přepracování, což se dá samozřejmě udělat mnoha způsoby a budeme na nich pracovat, aby byly v té podobě, že se vyplatí je předkládat a budeme mít šanci, že budou schváleny. Je přece nesmyslné, abychom situaci, kdy je vláda v demisi, nebo bude v demisi, kdy nemá fakticky většinu v Poslanecké sněmovně a to latentně ji nemá už několik měsíců, aby předkládala zákony, které razantním způsobem mění prostředí, já sice říkám, že k lepšímu, ale pozice si to nemyslí. To znamená, v tomto smyslu my přepracujeme ty zákony do podoby, kdy s nima bude souhlasit i opozice. Myslím si, že je to příprava už na další funkční období. Je evidentní, že směřujeme k volbám, a bylo by krajně neodpovědné, abychom neudělali ty změny, které je nutné udělat a na kterých se shodneme s opozicí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, směřujeme k volbám, znamená k předčasným nebo ke standardním, které by měly být na začátku léta 2010?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Já jsem to řekl jasně. Ten stav protahovat je nesmyslné. Tady je poměrně vážná ekonomická situace a bude ještě vážnější. Tady pořád je třeba řešit české předsednictví. Je třeba pro to mít nějaký mandát. Dneska ho nikdo nemá tento mandát. Ta jediná šance je, udělat volby letos, co nejdříve, protože příští rok na jaře jsou nesmyslné. Takže pokud se máme shodnout na konání předčasných voleb a já to preferuji, tak to má být ústavním způsobem co nejdřív, to vypadá na září, pokud by to mělo být dřív, tak by musely být zkráceny veškeré lhůty, ale ti to lze udělat, musí na tom být shoda dvou nejsilnějších subjektů, protože to musí schválit ústavní většina, jinak to neprojde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Už jste začali se sociálními demokraty jednat?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Tak já jsem po včerejším hlasování měl ještě to noční jednání. Dneska jsem byl ve Štrasburku, takže já jsem si řekl akorát s Jiřím Paroubkem: Dobrý den. Ale to je tak všechno. Já si myslím, že musíme počkat nejdřív, co udělá pan prezident. To nějakým způsobem nakreslí tu další linii vyjednávací. Pokud samozřejmě pověří někoho úplně jiného, tak v tom smyslu ta vyjednávání budou složitější. Myslím si, že jsme povinni, a to je to, co já jsem říkal i ve svém projevu, se začít chovat dospěle. Ta situace ve sněmovně je taková, jaká ještě nikdy nebyla, je excitovaná, strašně nabuzená.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane premiére, to jsme včera s dovolením v projevu slyšeli. Řekněte mi ale, ve chvíli, kdy takto silně prosazujete nebo jste pro variantu předčasných voleb a to už je jedno jestli ve zkráceném termínu anebo v nějakém relativně standardním byť v mimořádném termínu na začátku podzimu či na konci léta, tak si teď představme tu variantu, že prezident Klaus pověří vás sestavením dalším pokusem o sestavení české vlády, tak ten váš postup bude jaký v tom případě? Budete se snažit vůbec tu vládu sestavit?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Budu se snažit sestavit vládu, která buď získá podporu, a pokud ji nezíská, tak povede k předčasným volbám po dohodě s nejsilnější opoziční stranou. Chci říct, že žádná vláda nevznikne dnes ve sněmovně, aby měla 101 nekomunistických hlasů. To znamená, já pokládám ten pokus za nezodpovědný právě pro to, že nikdo neví, co je krok B. Proto byli sociální demokraté včera tak zaražení, protože nikdo nezná to řešení. Já jsem na to upozorňoval, že to nemá řešení, že to nemá 101 nekomunistických hlasů pro důvěru jakékoliv vládě, ať už ji sestavuje kdokoliv. Pokud to tak to je, tak pak je jediná varianta cesta dohody k předčasným volbám a těch metod je několik a ty vlády můžou být různé, tak to myslím, že víc záleží na prezidentu republiky a já mu ten úkol nezávidím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mirek Topolánek, předseda české vlády a také předseda Občanské demokratické strany je hostem těchto Dvaceti minut. Poslední otázka dnešního pořadu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. V pondělí byl uzavřen tender na výběr či na přihlášky do tenderu na prodej státního majoritního podílu v Českých aeroliniích. Proběhne ten tender? Budou prodány České aerolinie?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Tak to se dozvíme teprve tehdy, až proběhne celá ta standardní procedura. A teď se převzaly přihlášky, bude se vyhodnocovat, které splňují všechny podmínky. Tak komise rozhodne, které pustí dál. Pak půjdou do vlády, která udělá určitou prekvalifikaci, kdy bude posuzovat, jestli z finančních, strategických, bezpečnostních a jiných důvodů budou připuštěny do druhého kola.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když ta vláda, ta vaše, bude v demisi? Tak to stále takto takhle pojede, jak jste to popsal?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Já nevidím žádný důvod, proč to tak neudělat. Dokonce, i kdyby nám to někdo zakázal, protože pořád to rozhodnutí o privatizaci, je rozhodování, které bude po x měsících, které možná bude dělat někdo jiný. Já se domnívám, že u Českých aerolinek ta situace poměrně spěchá. Nechci říkat, proč si myslím, že spěchá, nicméně neprivatizovat a neprodat České aerolinky znamená řešit úplně jiný závažný problém způsobený někým úplně jiným v minulosti. Nicméně já to vidím jako standardní a v tomto smyslu, pokud vláda nedostane možnost o tom rozhodovat, tak to rozhodnutí zůstane na někoho jiného a ten proces trvá tak dlouho, a je třeba splnit tolik zákonných podmínek, že prostě ho přerušit a nepřipravit to třeba pro někoho, kdo to bude řešit po nás, pokládám za strašně nezodpovědné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a ještě úplně jedna poslední otázka. Letiště Praha, privatizace v daleko, řekněme, finančně vyšším řádu, je vaše vláda případně v demisi tento tender vůbec spustit?

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Tak vy víte, že na příští týden vyhlásili socialisti nějakou mimořádnou schůzi, kde nám to chtějí zakázat. Můžou nám zakázat to prodat, nemůžou nám zakázat ten prodej připravit. Bude to standardním způsobem pokračovat dál. Znovu opakuji, že to je mezinárodní tender, na který se dívá celý finanční svět. Je to zajímavá příležitost pro celou řadu operátorů, finančních i jiných institucí, které mají zájem se toho účastnit. Vůbec není jasné, že bychom dostali nižší cenu jak v případě, kdyby tady nevládla finanční krize. Možná naopak platí to, že dneska ty instituce mají tendenci ty volné peníze alokovat do bezpečných projektů a to je bezpečný projekt, takže my všechny to procedury, které jsou nutné až po, já nevím, otevření obálek, předvýběr, výběr až do stádia, pokud nám to zakáže do stadia rozhodnutí, prostě jsme povinni provést, protože o tom vláda rozhodla a to nám nikdo nemůže tomu zabránit a není to pro to, že bychom tak o to stáli, ale právě proto, že ta mezinárodní ostuda po vyhlášení takového tenderu, kdy se investují milionové částky na všechny ty materiály, na všechny ty studie, které oni si musí provést, aby udělali finanční analýzu, to jsou desítky, někdy i stovky milionů, tak prostě já tedy si na triko nevezmu. To i arbitráž, která by po tom hrozila.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím, pane premiére. Tak takových bylo Dvacet minut Radiožurnálu. Pro dnešní den. Mirek Topolánek, stále ještě předseda Vlády České republiky a předseda ODS byl mým hostem. Děkuji za váš čas. Na shledanou.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda Vlády ČR, předseda strany /ODS/:
Děkuji také a těším se příště.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji vám příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio