Michaela Šojdrová, místopředsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL

Třicet tisíc zdravotníků, Českomoravská konfederace odborových svazů plus další odborové centrály, vlakoví strojvůdci a spolu s nimi stovky lidí z městských, finančních a katastrálních úřadů, České správy sociálního zabezpečení a dalších organizací, a to rozhodně není ještě kompletní výčet účastníků dnešní hodinové výstražné stávky organizované nejsilnější odborovou centrálou. Pořadatelé tvrdí, že jde o největší protest od počátku devadesátých let. Znamená to, že se mají obyvatelé České republiky nejhůř za posledních osmnáct let? Začíná úterních Dvacet minut Radiožurnálu. Vítá vás a dobrý poslech přeje Martin Veselovský. Do studia dnes přišla místopředsedkyně lidoveckého poslaneckého klubu Michaela Šojdrová. Dobrý den, paní poslankyně. Vítejte v Českém rozhlase

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Dobrý den také vám a posluchačům Českého rozhlasu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch popsal Radiožurnálu dnešní výstražnou stávku takto:

Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů:
Všech třicet dva odborových svazů v rámci ČMKOS se do stávky zapojuje a prakticky se zapojujou všechny významnější subjekty, které stojí mimo ČMKOS. Jsem přesvědčenej, že to bude největší akce tohoto druhu, to znamená stávky a demonstrace, které u nás od roku 90 proběhly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tolik šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch. Tak trochu se pyšnil tím, že ta výstražná stávka, která se někdy také nazývá, paní poslankyně, generální, by měla být největší od počátku devadesátých let. Opravdu to znamená, že se máme v tuto chvíli nejhůř a je tedy opodstatněné nejvíce a nejsilněji protestovat, demonstrovat a stávkovat?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Tak určitě jsou tady sociální skupiny, na které dopadají jednotlivé části reformy veřejných financí, a to různě. My máme určité analýzy toho, co se děje ve společnosti, kdo si situaci zlepšil, nebo komu se situace zlepšila, a kdo je na tom naopak hůř. Já bych ale upozornila na určitý rozpor, který v záměru stávky vidím, a to je ta otázka, za co se stávkuje a pro koho se stávkuje. Já mám dojem, že tady tedy není úplný soulad, protože to, za co se stávkuje, neodpovídá právě to, na co se vy ptáte, a to znamená, kdo se má hůř, protože je evidentní, že dopad reformy je nejméně příznivý pro rodiny s malými dětmi, penzisty a zaměstnance, ovšem stávka odborů rozhodně není ve prospěch penzistů a rozhodně není ve prospěch rodin s malými dětmi, bojuje za zaměstnance, tak tomu tedy já rozumím. Samozřejmě, že ta stávka je také určitým preventivním opatřením a tomu rozumím právě třeba ve vztahu k reformě ve zdravotnictví.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak zejména, když poslouchám vaši argumentaci, paní poslankyně Šojdrová, není čirou náhodou ta dnešní výstražná stávka vzhledem k tomu, jakými tématy se zaobírá, respektive já bych to nazval ještě proti čemu protestují odboráři a ostatní zúčastnění, není v tom případě čistě politickou akcí?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Ono skutečně to na první pohled takhle může vypadat. Jestliže je to stávka proti reformám vlády, pak je to stávka, která odpovídá tomu, proti čemu se ozývá opozice vládní a samozřejmě, že to nahrává tedy zejména těm politickým stranám, které jsou momentálně v opozici, ale já bych chtěla upozornit, že tak, jak znám situaci v odborech, je tam řada členů a příznivců jiných politických stran, proto já osobně nechci přistoupit na to, že to je stávka, která je ryze politická, ryze stranicky motivovaná. To, že může být zneužitá opozicí, to samozřejmě možné je, a ono to takto na první pohled také vypadá, protože to, proti čemu se ozývá, jsou skutečně vládní reformy. Čili ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen technická vsuvka, je podle vašeho názoru ta stávka zneužívána opozicí?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Ona koresponduje s tím, proti čemu opozice bojuje. To, že si ji opozice přivlastňuje, že se jí hodí, to je samozřejmé. Myslím si, že částečně tedy zneužita je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen připomínám, že hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je místopředsedkyně lidoveckého poslaneckého klubu Michaela Šojdrová. Je legitimní z tohoto pohledu dnes stávkovat? Neptám se na legálnost, ale na legitimitu.

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Legitimní ano, otázka je pro mě jiná, zda je to adekvátní v této situaci, v situaci a s těmi požadavky, které přichází, protože, když se na ně podíváme konkrétně, to znamená, kde se bojuje proti negativním dopadům reformy a my se díváme, jak vláda reaguje, to znamená, víme dobře, že určité nápravné kroky v těch dopadech třeba ve vztahu k penzistům se připravují valorizací důchodů, ve vztahu k rodinám s dětmi, tam, myslím si, že by mělo dojít k dalšímu zlepšení i té situace daňového zvýhodnění. Samozřejmě, pokud se týká reformy zdravotnictví, víme dobře, že pan premiér Topolánek přislíbil, že k převodu na akciové společnosti u dnes fakultních nemocnic prostě nedojde. Tento příslib je dán, čili určitě i tento požadavek, který se u těch stávkujících objevuje, ten tady je. Ale myslím si, že co já chápu na této stávce jako požadavek legitimní, když se mě tedy ptáte, tak je zlepšení komunikace. To, že třeba stávkují učitelé za zlepšení svých platových poměrů, to si myslím, že má své opodstatnění, protože za situace hospodářského růstu je možné samozřejmě zlepšovat rozpočet ministerstva školství a vylepšovat podmínky platů učitelů, čili řada požadavků, které se objevují, jsou opodstatněné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K těm požadavkům se rozhodně ještě dostaneme, ale když jste zabrousila do oblasti školství, my jsme spolu naposledy mluvili na začátku června právě v průběhu stávky školských pracovníků a vy jste tehdy Českému rozhlasu řekla, že jde o určitý signál, který by společnost měla vnímat a měla by ho vnímat i zodpovědná vláda a s odbory jednat. Uplynul téměř měsíc, řekněme, změnilo se od té doby něco, jednala vláda nějak více podle vašich informací s odboráři možná i za účelem, aby tu stávku odvrátila?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Já nemám informace o tom, že by k nějakému intenzivnímu jednání došlo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je to správně?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Samozřejmě, že to je škoda, protože by to určitě mohlo přispět k většímu vzájemnému pochopení a odblokování těch bariér, které se tady vytváří, ale musím tedy říct na adresu třeba konkrétně ministra Julínka, že ten, myslím, poprvé za dva roky zavítal mezi představenstvo České lékařské komory a k jednání tedy došlo v minulém týdnu. Samozřejmě ne k úplnému sladění tedy ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, paní poslankyně, ale Česká lékařská komora není odborová centrála zdravotníků.

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Jistě. Vy jste se mě ptal na jednání vlády vůči a teď tedy, myslím, jste řekl, ano, odborům. Se zdravotnickými odbory, mám za to, že jedná ministr, protože máme na stole senátní návrh, který se týká pracovní doby zaměstnanců ve zdravotnictví a lékařů a tam tedy byla dojednána určitá shoda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I přesto všechno třicet tisíc zdravotníků v České republice dnes vešlo do výstražné stávky dokonce delší, než je ta standardní hodinová.

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Ano, je to tak, protože ministr zdravotnictví nehodlá ustoupit od svých návrhů legislativních změn ve zdravotnictví, a ty skutečně nemají podporu zdravotnické veřejnosti a mohu říct, že nemají ani plnou podporu KDUČSL, v tomto smyslu máme pochopení pro určité námitky, které se objevují.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme ještě zpátky ke komunikaci mezi vládou a samotnými odboráři, protože dobře víme, že zhruba před čtvrt rokem došlo k takovým nehezkým věcem na zasedání tripartity, kde tam byl zvyšován hlas, padala tam ostrá slova, odcházelo se z toho jednání naštvaně a vše se vyřizovalo přes média. Je ta situace podle vás lepší, funguje vůbec tripartita, tedy ta trojice zástupců vlády, odborářů a zaměstnavatelů?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Já se domnívám podle výsledků, které máme, že nefunguje dostatečně. Já nemám možnost sledovat přesně veškerá jednání, čili já se nechci dotknout žádného z ministrů, protože nemohu vědět o všech jejich krocích jednotlivých ministerstev, ale z toho, co vím od odborů, tak ta jednání skutečně nejsou taková, aby přinesla výsledky, a to je podstatné, to je podstatné pro občany, pro odboráře a nakonec i pro vládu, protože tady prostě shoda není. Čili v tomto smyslu já vidím hlavní důvod té stávky právě v nedostatku komunikace, v nedostatku vysvětlení. Já bych uvedla konkrétní příklad. Jedním z důvodů stávky je obava z reformních kroků ve zdravotnictví a převodu nemocnic na akciové společnosti a rušení například Úrazové nemocnice Brno. Tohoto se konkrétně obává jedna pracovnice v dnešním tisku, proto jde stávkovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
A to je přece přesně ono nedorozumění. To, že se Úrazová nemocnice Brno bude stěhovat, že tam dojde ke změnám, se plánovalo už za vlády sociální demokracie, už za ministra Davida Ratha. Ale, co je chyba, je způsob, jakým to bylo připraveno, nebo spíš nepřipraveno, nevysvětleno. Lidé prostě se neztotožnili s tím záměrem, a i přesto dochází k přesunu do jiných prostor, které možná dokonce budou lepší, budou lépe přístupné pro ty akutní případy úrazových, tedy úrazů a havárií. Čili v podstatě já se domnívám, že ten výsledek bude lepší, ale byl naprosto špatně zkomunikovaný s těmi, kteří tam mají pracovat, kteří za to zodpovídají, a ti lidé se prostě bouří. Já si myslím, že to je typický příklad toho, že mnohé z těch reformních kroků můžou být nakonec i pozitivní, ale způsobem, jakým nebyly vysvětleny, jakým bylo přehlíženo, jakým byly přehlíženy argumenty kritiků, tak tím způsobem nezískali podporu, obavy, které jsou, spíš sílí, a to si myslím, že je hlavní důvod té stávky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V den výstražné stávky po celém území České republiky je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu místopředsedkyně lidoveckého poslaneckého klubu Michaela Šojdrová. Z toho, co říkáte, paní poslankyně, mi plynou dvě zásadní otázky, tu dnešní stávku si tedy způsobila vláda v podstatě sama tím, že dostatečně s odboráři nekomunikovala?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Určitě ta stávka jako reakce na reformy je způsobena tím, že vláda dělá některé kroky, které nejsou populární, ale myslím si, mohuli to tedy takto říct, že zřejmě vláda přispěla k tomu, že nakonec odbory tu stávku vyhlásily, protože oni o ní diskutovaly určitě delší dobu a možná, že pokud by některé kroky konkrétně, když se bavíme právě o těch důvodech ve zdravotnictví, byly lépe vykomunikované, tak by určitě stávka možná nebyla, já se teď omlouvám za ty výrazy, ale zkrátka je možné, že by získali větší pochopení i na straně odborů a ke stávce by nemuselo dojít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ta druhá otázka, ve chvíli, kdy přijmu vaši argumentaci a souhlasil bych s tím, že vláda nedostatečně komunikovala, že v podstatě zhruba polovina z těch požadavků je v podstatě buď zmrazená, anebo už jsou v přípravě její změny, které tedy nakonec ten stav přivedou tam, kde by odborářům nemusel vadit, tak to znamená, že se dnes stávkuje pro co?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Tohle to vám musí říct odbory. Podle průzkumu ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím, ale tak, jak to vnímáte vy, protože vy jste zákonodárkyně, která ví, jak daleko jsou ty úpravy, proti kterým se stávkuje?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Já jsem řekla v úvodu, že nepovažuji v současné chvíli tu stávku za adekvátní reakci na to, co se děje ve skutečnosti, v realitě, protože tady k řadě, u řady požadavků dochází k tomu naplňování. Je fakt, že v době, kdy odbory se o stávce rozhodovaly, tak zřejmě neměly jistotu, jak ty věci budou řešeny, konkrétně třeba v případě zdravotnictví, ale já skutečně na tom trvám, že v této situaci jde spíš o preventivní stávku v obavě, co nastane, když nedojde k zastavení určitých kroků. Čili já rozhodně nemohu říct, že bych tuto stávku podporovala v tom svém rozsahu a v tom zaměření, které má, ale chápu, že tady ty obavy jsou, čili proto říkám, že myslím si, že lepší komunikace by té stávce mohla zabránit, protože by se, by si ujasnili, že některé ty obavy z dopadů ve zdravotnictví nebudou, že se změní i situace u poplatků, že třeba bude další valorizace, pokud se týká důchodů pro penzisty, a tak dále, čili řada věcí by se mohla vyjasnit, ke stávce by nemuselo dojít a v tomto smyslu to skutečně vypadá jako stávka, která je s odpuštěním jen pro stávku, aby se upozornilo, že tady jsme, že máme tyto požadavky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je možno označit někoho ve vládě, čí by toto mohla být chyba?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Víte, já nechci hledat viníka, jednotlivce, který, na kterého by se svedla vina, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, já vám ..., k tomu vás netlačím, na druhou stranu ...

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
... jedno jméno se nabízí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... stávkují desetitisíce lidí po České republice.

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Jistě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to jméno se nabízí, je kdo?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Tak je jméno, které provokuje. Samozřejmě pan ministr Julínek se stal hromosvodem mnoha nespokojených, ale já to rozhodně nechci takhle personifikovat, to vám musí říct odbory, v čem vidí, nebo kde oni vidí tu hlavní brzdu komunikace. Já musím říct, že skutečně na straně ministerstva zdravotnictví byla určitá bariéra v komunikaci o zdravotnické reformě, ostatně, když včera zveřejněné zprávy z kulatého stolu o analýze čerpání výdajů na zdravotnictví, tak se podívejme, že tam chybí opozice. Sociální demokracie odešla. Můžeme říct, že to bylo vinou třeba Davida Ratha, který má třeba osobní komunikační bariéru s některými členy ODS, ale myslím si, že to není dobrá vizitka pro obě strany. Jako cílem by přeci mělo být, aby tyto zásadní reformy, jak penzijní, tak zdravotnické, měly perspektivu mnoha let do budoucnosti, a ta nemůže stát na jednom, na jednom nebo dvou poslancích, které vláda získá pro svoji vládní politiku. Tam musí stát i na širším konsensu a tady já bych velmi stála právě o daleko lepší komunikaci nejen s odbory, ale samozřejmě i s opozicí, konkrétně se sociální demokracií. Pak by to mělo daleko větší jaksi porozumění i mezi občany.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Poslední otázka k tématu stávky, výstražná hodinová, u zdravotníků ještě daleko delší celorepubliková stávka proběhla. Co by měla udělat vláda? Měla by pod hrozbou daleko delší a možná masivnější stávky někdy v blízké budoucnosti ustoupit ve svých reformních krocích?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Já se skutečně domnívám, že jádrem pudla této stávky nejsou samotné reformní kroky, ale především samotná komunikace s odbory, s profesními skupinami. Já nebudu hovořit za vládu obecně. Kromě této obecné formulace lépe komunikovat, maximálně se snažit získat podporu široké veřejnosti jak odborné, tak i politické a i když to zúžím, tak co se týká ministra školství, ten by měl daleko více slyšet na to, že jakékoliv navýšení prostředků na platy učitelů nemůže být jen otázkou nadtarifní složky, ale že musí uvažovat o zvýšení tarifu jako jakéhosi základu pro všechny učitele i a také nepedagogické pracovníky. Čili myslím si, že tady je určitá rezerva, s kterou by se pracovat mělo především v té komunikaci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Místopředsedkyně lidoveckého poslaneckého klubu Michaela Šojdrová je zatím hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Pojďme se ještě přenést do zítřka, protože zítra by měla začít další mimořádná schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jako první si prosadila mimořádnou schůzi pléna sněmovny opozice, chtěla by jednat výhradně o přítomnosti, či o situaci kolem amerického radaru na českém území. Už ví vládní koalice, co se bude snažit s programem této mimořádné schůze udělat, zda půjde takříkajíc po srsti opozici a bude opravdu jednat o radaru, anebo se bude snažit opozici přetlačit a de facto tu schůzi zrušit?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Tak já myslím, že jsou dvě věci, za prvé jednání o radaru. Já si myslím, že vláda musí s opozicí o radaru jednat, ale v tuto chvíli, kdy máme projednat řadu zákonů ve třetím čtení a je potřeba ukončit jejich legislativní proces, ať už se jedná o zákon o nemocenském, ať už se jedná o zrušení poplatků pro novorozence a tak dále, tak myslím si, že pokud pustíme tuto mimořádnou schůzi, tak zablokujeme další jednání. Proto já bych oddělila tyto dvě věci, zítra odhlasovat to, co Poslanecká sněmovna má na svém programu a samozřejmě vláda by měla nabídnout opozici seznámit je s tím, co se skutečně připravuje v rámci radarové základny. Tohle to je věc, o které já nepochybuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, abychom tomu rozuměli i my, kteří se normálně v Poslanecké sněmovně neorientujeme nebo spíš nepohybujeme, vládní koalice a její zákonodárci se budou snažit neodhlasovat program té mimořádné schůze o americkém radaru?

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Ano, je to tak a já jsem vysvětlila proč, z mé strany já budu hlasovat proti návrhu programu mimořádné schůze o radaru ne proto, že bych odmítala diskusi, ale protože chci, aby byl zítra projednán ten program, který máme, a to jsou zákony ve třetím čtení. Ale myslím si, že vláda by měla nabídnout opozici jednat o radaru jinou formou, možná na jiné schůzi, klidně mimořádné, anebo ještě lépe v rámci reprezentaci politických stran.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A mimochodem je reálné, že kdyby se čirou náhodou opozici podařilo opravdu ten program mimořádné schůze, která by zítra ráno měla začít prosadit a začalo by se jednat o radaru, že by se všechny ty zákony, které jsou tam nashromážděny za to obstrukční jednání, tak že by se odsunuly až za prázdniny, protože čeká nás, čekají nás poslanecké prázdniny.

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Já se obávám, že toto skutečně hrozí, protože tam každá, každý politický klub se bude chtít vyjádřit a myslím si, že hrozí skutečně to, že program Poslanecké sněmovny by nebyl projednán.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Uvidíme zítra ráno po deváté hodině. Český rozhlas 1 Radiožurnál vám zprávy z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodně i nadále bude přinášet. Dnešním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla Michaela Šojdrová, místopředsedkyně lidoveckého poslaneckého klubu. Děkuji, že jste přišla a na shledanou.

Michaela ŠOJDROVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KDUČSL/:
Děkuji také a na slyšenou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u druhého mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav