Michael Kocáb, ministr

Neonacisté se chystají do Ústí nad Labem. V sobotu budou pochodovat centrem města. Policie pozve posily z celé České republiky. Do města se chystají extremistické skupiny nejenom z Česka, ale i z Německa. Už dnes bojovníci proti neonacistů protestují proti sobotní akci, a to koncertem v Ústí. Na něm vystoupí večer s kapelou Pražský výběr i ministr Michael Kocáb. Dá se pochodu ještě zabránit? Budeme se ptát. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je právě ministr pro lidská práva, rocker Michael Kocáb. Dobrý den.

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Je to váš první koncert za dobu, co jste ministrem?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No určitě, ano. Já jsem se na to docela těšil, teď to vypadá, že to bude jediný koncert v této funkci.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Máte trému?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ne, tak to už nemám opravdu. Trému jsem měl, když jsem přišel na vládu poprvé.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale muzicírování jste určitě na vládě nezapomněl?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ne, ne, to určitě ne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nesložil jste pro tu dnešní příležitost nějakou písničku proti neonacistům?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
To ne, to bych musel zanedbat svoji agendu, to si nedovolím. Ale použijeme starý osvědčený materiál.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Neonacisté chtějí v sobotu pochodovat Ústím, ten dnešní koncert je právě zaměřen proti tomuto pochodu. Čeho tím koncertem chcete dosáhnout?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
V podstatě je to jenom takový zvednutý hlas, apel, aby si všechny naše, všichni obyvatelé tedy a i státní orgány stále připomínaly, že je potřeba proti tomuto relativně novému úkazu v naší společnosti protestovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A dá se tomu pochodu podle vás, pane ministře, ještě nějakým způsobem zabránit?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ne, to si nemyslím. Naopak neonacistům se to bude náramně hodit, oni chtějí provokovat, a jakýkoliv odpor vítají. Ale je důležité se proti tomu postavit všemožnou silnou. Dlužno poznamenat, že vlastně my přijíždíme na přímé pozvání pana primátora Ústí nad Labem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Právě ale radnice pochod centrem města a zákonné lhůtě nezakázala. Víme samozřejmě, že tam bylo i určité rozhodnutí soudu. Žádné pochybení ze strany radnice vy tam nevidíte?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, já mám pocit, že radnice se snažila to zakázat a soud to povolil. Já bych chtěl vyzvat všechny radnice ve všech našich městech, aby vždycky se snažily to zakázat a pokud soud jednou jim dá zapravdu, bude to průlom a možná, že potom už ta situace bude vypadat trochu lépe.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A budete ještě nějakým způsobem jednat třeba s ústeckým primátorem dnes večer po tom koncertu třeba?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, tak určitě ano. Já jsem s ním o tom jednal, on to nechce, on dělá všechno pro to, aby to nebylo. Pokud soud rozhodl jinak, tak asi nebude mít jinou možnost, ale jsem přesvědčen o tom, že to je člověk na svém místě a že si přesně uvědomuje konsekvence a nebezpečný dopad takových akcií.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A bude vás zajímat co, jak je třeba na sobotu zajištěna bezpečnost města?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
To určitě, ale já v sobotu se také přijedu podívat s několika lidmi, s nejbližšími spolupracovníky a budeme tedy pobývat v Ústí nad Labem a budeme to celé sledovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Sledovat, monitorovat. Chystáte se také třeba promluvit s některými neonacisty, nebo jim rozmluvit pochod městem?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, to skoro ani ne, protože máme materiály. Dobře známe jejich intelektuální založení. Je to banda primitivů, kteří si neuvědomují dopad toho, co dělají a oni vlastně vystupují v barvách německé říše do určité míry tedy, pokud jsou to neonacisté, a neuvědomují si, že sami bývali potravou pro německý nacistický aparát.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Banda primitivů, pane ministře, nejsou to silná slova?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, jsou, ale co vy byste řekla o neonacistech?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já bych si netroufla je označit za primitivy, já jsem s nimi nikdy nemluvila, tak já nevím, jaký je jejich intelekt.

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Já samozřejmě ano, protože představte si, že by neonacistickou stranu založili například Židé.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Řekněte mi upřímně, neobáváte se, že v sobotu může, se může odehrát v Ústí něco podobného, co se stalo v únoru v Drážďanech, jenom připomeňme, že tehdy se v ulicích tohoto německého města pohybovalo 10 tisíc neonacistů a ty střety byly obrovské?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, to si samozřejmě uvědomuji, a proto také děláme všechno, co je v našich silách, aby to nebylo. Ale ono to není jednoduché. Ta společnost v prohlubujícící se ekonomickou krizí samozřejmě radikalizuje a pokud se jim podaří najít nějaké všeobecně přijatelné momenty, motivy, no tak mohou někdy být i posilování některými našimi řadovými občany.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Co byste poradil obyvatelům Ústí nad Labem, kteří v sobotu budou zůstávat v tomto městě?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
To je těžká otázka. Já si neumím představit rozsah toho průvodu. Já mám za to, že to nebude tak velké. Ono se vždycky haraší velkými čísly, nakonec jich je hrstka dvě stě, tři sta lidí, možná jich bude tentokrát více, tisíc třeba, ale já mám za to, že to je plně v kompetenci ministerstva vnitra a netroufnu si z tohoto místa přímo radit občanům Ústí nad Labem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jestli třeba nemají vycházet ze svých domovů, to byste jim neradil?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ne, já opravdu toto nemám promyšleno. Myslím si, že to ani nespadá, že se to ode mě ani neočekává.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Michael Kocáb je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. K čemu je vůbec užitečný takový ministr pro lidská práva, nedalo by se na tomto postu ušetřit, zeptáme se za chvilku. Pane ministře, tato vláda, které jste členem, bude končit. Neusiloval jste o to, abyste mohl zůstat i v té úřednické vládě, vy jste nestraník, vy byste teoreticky mohl?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ne, v tomto smyslu jsem zatím nepronesl ani slovo, i když musím přiznat, že není dobrý signál rušit ministra pro lidská práva právě v době, kdy budou lidská práva nebo mohou být lidská práva ohroženy víc než kdy jindy. Totiž ekonomická krize právě přináší možnost porušování lidských práv. Já si myslím, že to není šťastné řešení, že to není dobrý signál a musím jenom se tajně modlit, aby vládní zmocněnec pro lidská práva, který nastoupí po mně, byl silnou osobností a dokázal své akcenty prosazovat a být úspěšný.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ano, vy už jste to řekl v té úřednické vládě, která se chystá, by neměl být post ministra pro lidská práva. Nestačí ale to, že tu agendu zkrátka převezme přímo premiér?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Já si myslím, že premiér v žádném případě nemůže mít na to čas, protože ta agenda je nesmírně rozsáhlá, možná si to naši občané neuvědomují přesně, neboť ti, kteří to posuzují, ale ministr a později zmocněnec bude řídit celou řadu rad vlády, různých výborů, zasahuje do všemožných oblastí, je to velmi široké a samozřejmě, kdyby to všechno řídil premiér, nebylo by to špatné, ale já myslím, že na to nebude mít čas.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Třeba se ale ukáže, že to funguje a po těch předčasných volbách už se pozice ministra pro národnostní menšiny ani zpět zavádět nebude?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, tak to samozřejmě my nemůžeme, nebo já nemohu odhadnout, co se ukáže. Ale je fakt, že všude ve světě jsou lidská práva považovaná za velmi důležitou věc. Jak jsem jezdil teďko po cizině, v New Yorku, v Istanbulu, v Bruselu, všude se skloňují lidská práva na prvním místě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale co ten argument, že máme přece ombudsmana, který je ochránce lidských práv, navíc agendu ministra pro lidská práva a národnostní menšiny by si třeba mohla mezi sebou rozdělit i některá ministerstva?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Samozřejmě, mohou se o to starat strukturální velká ministerstva proč ne. Jde o to ale, že lidská práva jsou vždycky tak trošku jakoby nazírána, nebo je potřeba se o ně starat trošku z jiného úhlu pohledu. Tak například ministerstvo práce a sociálních věcí by určitě tuto agendu zvládlo, ale znamenalo by to, že ministr musí být na to zaměřen. Pokud ovšem je zavalen problémy, tak se lehce stane, že mu právě tyto akcenty budou unikat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Pojďme k vašemu působení na ministerstvu. Asi nejvíce jste se proslavil tím, když jste se postavil za chomutovské dlužníky. Jenom připomenu, že radnice si najala exekutora, který jim zabavoval dávky, protože nespláceli městu dluhy. Řekněte mi, jak to měla primátorka Chomutova řešit jinak než exekutorem?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Tak já už jsem to xkrát říkal, jistě jste sledovala mé výroky. Také jsem napsal osobně obsáhlý materiál, který jsem rozeslal na sedm tisíc míst vlastně všem starostům, primátorům, ministrům, poslancům, senátorům a tam celou tu záležitost rozebírám. Ona měla všechny možné jiné způsoby, jak to řešit. Tak například ona má sama svůj vlastně exekuční titul. To znamená, že jestliže někdo dlužil částku 420 korun, 200 korun, 100 korun a o takových částkách to bylo, tak potom mohla tu částku přímo vybrat, přímo strhnout, připojit k tomu manipulační poplatek 200 korun a ten člověk by odcházel s tím, že zaplatil 600 korun. Místo toho ona ho předhodila exekutorům, který si za úkon jenom, vlastně ani ne exekutorský klasický úkon, pouze řekl, dej mi své peníze, tak za to si naúčtovala 9500, čili ten člověk dlužil 420 a odcházel s dluhem 10 tisíc. To kdyby se stalo komukoli, jakémukoli našemu občanu takzvaně bílému nebo z majority, no, tak by samozřejmě se mu to také nelíbilo. Já se nezastávám dlužníků, ale zastávám se, ale vystupuji proti drakonickému způsobu vymáhání dávek a také proti tomu, že vlastně uvrhuje paní primátorka dlužníky do ještě větší nouze.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale co říkáte na ten argument, který právě říká velmi často paní primátorka, že ta akce byla úspěšná, že se podařilo vybrat peníze a navíc také i jiná města nevyloučila, že se přidají ke stejnému způsobu?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Tak jiná města už z toho vesměs ustupují. A ten argument je samozřejmě komický, protože každý totalitní režim se může tímto argumentem zaštiťovat. Jestliže užijete sílu velmi vehementní s pomocí policie, četnictva, tak samozřejmě se každý člověk skloní, zbičujte psa, bude se vám plazit u nohou. Zbičujte chudého člověka a bude vám sloužit. To takhle dělaly totalitní systémy a tento argument neobstojí, ten možná je z oblasti jakoby fašistické ideologie.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Paní primátorka vám nabídla, ať si jdete zkusit bydlet mezi neplatiči. Vy jste původně říkal, že tam půjdete, proč jste do toho nešel nakonec, co bylo to hlavní?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, protože jsem se nechtěl zachovat neodpovědně jako ústavní činitel a navíc ještě v období předsednictví Evropské unie. Mám svůj program rozplánovaný doslova po minutách. A představa, že bych týden strávil v Chomutově teď v tento moment, možná nebyla. Přesto jsem ale termín hledal a chtěl jsem tam vyrazit na nějakou třeba kratší dobu. Možná to i udělám, no, ale do toho přišel pád vlády.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale proč jste jasně neřekl, že tam prostě bydlet nepůjdete, vy jste tam původně říkal, že byste tam chtěl mít internet a takové věci. Nebylo prostě jednodušší říct "nepůjdu tam bydlet"?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Nebylo by to jednodušší, protože bych nemluvil pravdu. Já bych tam chtěl jít. Šlo jenom o to nalézt časovou skulinu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nebyla to tedy chyba, nevykomunikoval jste to špatně, víte, protože to působilo navenek tak zvláštně, že jednu chvíli říkáte půjdu, potom zase jste tam nešel?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Samozřejmě, tak za prvé je potřeba říct, že na blbej návrh, blbá odpověď, jo, tak to je první věc. Ten návrh byl nekvalifikovaně v podstatě jenom provokativní. Za druhé jsem si ovšem říkal, budiž, tak jestliže to společnost vyžaduje, nebo novináře mě k tomu tlačí, proč to neudělat. Ta zkušenost by nebyla špatná. Připomněl bych si to, co jsem ovšem zažíval celé mládí, protože od svých šesti do šestnácti let jsem žil v takovém jakoby vyloučené lokalitě v Chodově u Karlových Varů, kde bylo mnoho Romů a kde byla situace tehdy vůbec, co se týče kriminality nejhorší v republice.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Až skončíte jako ministr, nepůjdete třeba do toho chomutovského bytu přespat?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ale mohu jít. Jde o to, jaký byt mi nabídnou. Podívejte, třeba pan starosta Litvínova mi nabídnul vybydlení byt, kde by nebydlel ani ten nejnuznější z nejnuhnějších. Jde o to, že když chcete tedy tam bydlet, tak aspoň tam musíte mít postel. Já už jsem si mimochodem zařizoval nějaké jiné alternativní bydlení v té oblasti.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Setkal jste vůbec někdy s paní primátorkou Chomutova Ivanou Řápkovou?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Určitě. My jsme společně vystoupili v programu paní Jílkové v České televizi.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ano, ale já mám pocit spíš, jestli jste se potkali a vyjasnili jste si tu situaci z očí do očí?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Nebylo potřeba.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Proč nebylo potřeba?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Protože paní Řápková zaujala tak agresivní a nepřátelský postoj, že vůbec nebylo možno s ní navázat normální korektní spolupráci. Ona začala jenom urážet, urážet a urážet.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A vy jste se pokoušel třeba nabídnout takové setkání?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Nebylo potřeba.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Řekněte mi upřímně, pozval byste primátorku Řápkovou na večeři?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Klidně. Já s tím nemám problém, já jako proti osobě, proti ní nic nemám. Já mám pocit, že ona neví, co činní a že je možná vedena jaksi částečně dobrým úmyslem něco vyřešit, ovšem při tom překračuje celou řadu zákonů. Podívejte, jestliže ona vyžaduje plnění, zákonné plnění povinností neplatičů, což schvaluji samozřejmě, tak sama přitom vyžadování nemůže flagrantně porušovat náš právní řád.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale ona říká přece, že právně to má všechno ošetřeno a že to je v pořádku.

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
To je jenom její názor. My jsme si udělali celou řadu právních analýz a musím říci, a velmi kvalifikovaných, že ani jedna jediná nestojí na její straně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To říká ministr v demisi Michael Kocáb ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. No, a naše další téma stálo Michaelu Kocábovi za to vracet se do politiky, když v ní po třech měsících zase končí, zeptáme se právě teď? Když jste v lednu dostal nabídku stát se ministrem, myslel jste si, že ta vláda vydrží do řádných voleb, tedy do června 2010?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, myslel jsem si, že vydrží alespoň do konce českého předsednictví, ale na druhou stranu jsem tušil, že takhle nějak asi může také dopadnout.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A kdybyste býval věděl, že to bude jenom na čtvrt roku, tak byste do toho nechodil?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ale šel. Kdybych to býval věděl, tak bych do toho stejně šel, protože to byla velká výzva a navíc možnost starat se o ty nejpotřebnější a musím říci, že mě to tedy naplňuje. Ta práce, kterou jsem dostal nabídnutou od Martina Bursíka, mě překvapila tím, že jsem si uvědomil, že je to něco jako poslání a že je dobré se tomu věnovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A co tedy vás na tom nejvíc lákalo, dá se říct, že jste měl třeba hodně ideálů, že jako ministr můžete měnit věci, což jako hudebník jste neměl?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No určitě. Můžete zasáhnout velmi konkrétně do věcí, které se vám nelíbí, a to se mi také z velké části podařilo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
U čeho konkrétně, pane ministře?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, leccos. Já jsem na začátku například slíbil tu záležitost s Hodonínem a s Lety. Nyní to vypadá, že by se to mohlo ještě podařit během těch posledních několika dnů prosadit na vládě. Musím říct, že jsem byl velmi příjemně překvapen vstřícným postojem pana premiéra, tedy až nečekaně vstřícným a budeme se snažit prosadit ještě antidiskriminační zákon při příštím zasedání Poslanecké sněmovny. A udělali jsme celou řadu takových drobnějších věcí, které nejsou tak viditelné a byly důležité. Tak například dát dohromady agenturu tak, aby mohla plně najet na tu svoji činnost, čerpat z evropských fondů a pomáhat těm vyloučeným lokalitám. Zapojili jsme se do Aliance civilizací, což je taková mezinárodní významná nová iniciativa na smiřování křesťanského a islámského bloku. Je toho skutečně celá řada, ale nemohu říci, že bych v nějakém případě narazil na odpor vlády, naopak vláda byla velmi vstřícná.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A vy jste byl v politice hned po listopadu, odešel jste v roce 91, teď jste se vrátil. Jaký hlavní rozdíl vidíte, tedy rozdíl současná politika a ta na počátku 90. let?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ten rozdíl vidím v parlamentu, kde se skutečně někdy účelově hází klacky pod nohy a neschvalují se normy, které za normálních okolností by spadaly do agendy té strany, která to například blokuje. Mám na mysli blokaci jakoby antidiskriminačního zákona ze strany ČSSD a přitom všichni víme, že ČSSD to má v programu a navíc je to naše podmínka pro vstup do Evropské unie, kterou jsme dodnes nesplnili.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale já jsem spíš myslela, tak jako třeba typově jsou jiní lidé v politice teď a jiní byli počátkem 90. let.

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Víte, já nejsem psycholog ani antropolog, já to z tohoto hlediska nerozebírám. Samozřejmě, že lidi jsou různí. Musím říci, že například dělná a přátelská atmosféra na vládě mi připomněla to období začátku 90. let.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Kdo vás ze současných politiků nejvíc překvapil a začneme tím, kdo vás překvapil pozitivně, jedno jméno?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, tak kromě Martina Bursíka, který to všechno vlastně způsobil a kterého podporuji a vyjadřuji mu tím i vděčnost, že mi dal tuto příležitost, a tam jsem to tedy očekával, toho jsme znal, tak mě velmi příjemně překvapil například pan premiér.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A negativně, kdo vás nejvíc zklamal z českých politiků?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Pan Paroubek.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Čím?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
V kombinaci s panem Klausem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Čím?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, právě tím, že svrhnou vládu, že si neuvědomil, že ji svrhává v době, kdy způsobí naší prestiži zahraniční nenapravitelné a nevratné škody. Já si myslím, že to byl krajně neodpovědný politický krok, že už si to dnes uvědomuje a také vím, že dostal vyčiněno a za uši od evropských socialistů.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy jste ministrem za zelené, kandidoval jste také za tuto stranu do Senátu, byť neúspěšně. Členem této strany ale nejste. Nechcete to Strany zelených vstoupit?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Zatím to neplánuji.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Zatím, takže se to může změnit?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Změnit se může cokoliv. Možná se tam sejdu s vámi, možná budeme společně vstupovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já to neplánuju, já to mohu vyloučit.

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Nic nevylučujte. Nikdy neříkejte nikdy. Situace je nepřehledná, komplikovaná a člověk se vždycky musí postavit tam, kde má pocit, že něco zmůže a že může pomoci.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A budete za zelené kandidovat do Poslanecké sněmovny při předčasných volbách?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ne, tak to mohu například já vyloučit. Ani do Poslanecké sněmovny, ani do Evropského parlamentu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nikdy neříkejte nikdy.

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Máte pravdu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže může se to i změnit, mohla by přijít, samozřejmě ty volby do Evropského parlamentu, ty můžeme vyloučit, protože kandidátky jsou uzavřeny, ale předčasné volby do Poslanecké sněmovny tam se to může ještě zlomit?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ne, já to neplánuji.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Neplánujete?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ne, ne. Co vám na to mám říct.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já jsem se pouze ptala, jestli plánujete nebo neplánujete.

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Ne, ne, ne, neplánuji.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Dovedete si představit, že by zelení po volbách, pokud se samozřejmě dostanou do sněmovny, že by šli do vlády s Jiřím Paroubkem?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
No, čistě teoreticky z politického hlediska a z hlediska politických programů by to samozřejmě bylo možné, protože zelení mají řadu styčných bodů. Já mám pocit, že se ale vytvořila právě v Poslanecké sněmovně a na naší politické scéně taková animozita, která to tak jednoduše neumožní. Ale všichni víme, že volební výsledek je vždycky hegemonem a strany se začnou chovat podle něj.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A co vás čeká, pane ministře, když už nebudete v politice, jenom hudba?

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Určitě. Já bych chtěl teďko si odpočinout, bylo to skutečně náročné, osmnáct, dvacet hodin denně práce bez přehánění a pak se vrátím ke své rozdělané desce a budeme koncertovat s Pražským výběrem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Michael Kocáb byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za to, na shledanou.

Michael KOCÁB, ministr pro lidská práva a národnostní menšiny:
Děkuji. Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.