Marek Benda ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Jak by měli evropští politici reagovat na hrozbu radikalizace muslimských komunit? Přinutí nás útok v Paříži ke skutečnému řešení otázky integrace muslimů v evropské populaci nebo převládne atmosféra strachu a radikálních krátkodobých návodů? Jak hrozbu radikálního islamismu hodnotí čeští politici?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a poslanec Marek Benda z ODS, vítejte, dobrý den.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Dobrý podvečer vám i všem posluchačům.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaNa úvod, promiňte, pane poslanče, na úvod jen pro naše posluchače aktuální informace z okolí tiskárny, kde se zabarikádovali atentátníci, se ozývají výbuchy a střelba. Podrobnější informace nám v průběhu i našeho pořadu přinese náš zpravodaj ve Francii Jan Šmíd, s kterým se spojíme za několik minut. Pane poslanče, já předpokládám, že ty události určitě ve Francii sledujete, co z toho podle vás vyplývá pro evropskou společnost jako celek?

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Tak to opravdu, upřímně řečeno, uvidíme, co toho vyplyne pro evropskou společnost jako celek a v tomto směru neexistuje nic jako evropská společnost jako celek. Existují ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaJá narážím, promiňte, na to, že ...

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Existují jednotlivé národy, které se nějakým způsobem integraci nebo neintegraci chovaly, já myslím, že ta hrozba u nás bezprostředně nehrozí a bude záležet na těch jednotlivých zemích, jakým způsobem se dokáží s tímto rizikem uvnitř vypořádávat, prostě jsou země, které integraci částečně zvládaly, jsou země, které ji opravdu zcela zjevně nezvládly pod tou tezí toho multikulturalismu a všech těhle těch moderních levicových nesmyslů, které vedly k tomu, že jsou tam opravdu části, části země, části měst, které jsou naprosto pod kontrolou jako sil, které vůbec, vůbec neodpovídají těm státům, ve kterých žijí. A to si myslím, že je velký problém a není to, nebude to mít žádné jednoduché a snadné řešení. My se můžeme jako Evropa bavit o tom, jak zastavovat nebezpečí příchodu dalšího radikálního islámu ze severní Afriky, respektive ze zemí, ze zemí, z arabských zemí. To je ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaČili ten ...

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/To je řešení společné, ale jinak si ty, každá země budou muset řešit ty problémy samy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaTen multikulturalismus, o kterém mluvíte, je problémem právě Francie?

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Já si myslím, že určitě ano. Jestli jste někdy mluvila, četla, s lidmi, kteří žili ve Francii, žijí ve Francii, tak tam jsou opravdu města, ve kterých jsou části, do kterých policie už nevchází, to je přece, to je přece absolutně fatální problém, který svědčí o tom, že se tam ten integrační model opravdu nepovedl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaCo se týče kontroly příchodu imigrantů, tak v souvislosti s událostmi v Paříži se mluví o potřebě zpřísnit pravidla volného pohybu osob v rámci schengenského prostoru, Evropská komise chce předložit analýzu, zda Schengen funguje správně, je podle vás Schengen mrtev?

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Tak mě by to strašně mrzelo, kdyby byl mrtev, protože si myslím, že v tomto směru Schengen je jednou z hlavních výhod, která, které Evropa přináší. Ten volný pohyb osob pro nás pro všechny, to, že se můžeme kdykoliv zvednout a na jednu občanku nebo na jeden pas projet od Říma po, řekneme, Londýn nebo to, je přece jenom obrovská, obrovská ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaNa jednu stranu výzvy, na jednu stranu rizika, že.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Obrovská výhoda. Současně se ale ukazuje, že právě tato rizika to skrývá. Já myslím, že jedna část je zpřísnit kontrolu na vnějších hranicích Schengenu, jakým způsobem sem přicházejí, ale současně budou muset ty jednotlivé společnosti řešit problémy s těmi lidmi, kteří už jsou uvnitř, mnohdy dokonce už mají občanství, ale přitom jakoby vůbec nejsou ochotni uznávat pravidla, pravidla evropské kultury.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaTento týden vyšlo najevo, že Bezpečnostní informační služba chce měnit zákon o tajných službách, a to kvůli například nesrovnalostem mezi příjmy a výdaji islámských organizací u nás kvůli financování islámského fundamentalismu a islamizaci v České republice, podpoříte návrh novely zákony o zpravodajských službách, který počítá s tím, že by zpravodajská služba dostala třeba nové oprávnění požadovat informace získané při správě daní, aniž by to bylo kvalifikováno jako bankovní, porušení bankovního tajemství?

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Tak, upřímně řečeno, je to tak jako vždycky. Když se něco stane, tak se okamžitě přihlásí všechny tajné služby a ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaS tím ovšem ...

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/A řeknou my potřebujeme větší pravomoci, protože, protože my se ... Diskuse s Bezpečnostní informační službou o tom, že chtějí nějaké vstupy do bankovních a daňových tajemství běží poměrně delší čas. My jsme připraveni to udělat, protože si uvědomujeme, že ten zločin se stává sofistikovanějším a sofistikovanějším, ale současně ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaTato zpráva nebo toto BIS požadovala dříve, jen pro úplnost, než se stal ten útok v Paříži.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Ano, ale jakmile se ten útok stane, tak se to okamžitě dostane do novin, dostane se to na hlavní stránky, začne se o tom, začne se o tom výrazně mluvit. Současně říkáme, pokud má docházet k zvyšování pravomocí BIS a nejsme, nejsme proti, teď myslím spíš komise jako celek než jednotlivé politické strany, tak by mělo dojít k zvýšení kontroly Bezpečnostní informační služby, protože ta kontrola, kterou je schopna vykonávat poslanecká komise, je naprosto nedostatečná a nedokonalá.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaŘíkáte vy jako její předseda.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Já říkám já jako její předseda, protože prostě vím, že my nemáme žádný vstup do živých svazků. Dokonce vím, že to nebude moci dělat naše komise, že to bude muset být nějaký zvláštní orgán postavený jako zcela mimo, že to není možné svěřit parlamentu, ale ta ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaAle v takové podobě byste tu novelu nepodpořil.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Já myslím, že to přijde na přetřes současně, ostatně zákon o kontrole tajných služeb předkládala už minulá Nečasova vláda. Ten zákon je napsaný, takže není problém, problém ho oprášit. A říkám ano, jsme připraveni zvyšovat pravomoci, ale současně chceme, chceme také větší kontrolu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaPoskytla nějaké informace v souvislosti právě s činností islamistů v České republice BIS vaší komisi?

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Tak to už se mě ptáte na věci, které vám říct opravdu nemohu, že jo, prostě ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaJá se ptám na to, jak odhadujete třeba, jak velké riziko je právě, že třeba radikálové zaútočí v České republice, jaké jsou ty informace, které jsou vůbec známy.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Tohle teda se opravdu ptejte služeb, případně ministra vnitra. My samozřejmě nějaké informace od Bezpečnostní informační služby dostáváme, dostáváme výroční zprávy, ale všechno je to v režimu, v režimu tajné a těžko můžete předpokládat, že vám to tady budu říkat. Já si nemyslím, a teď říkám, já si nemyslím, že by bezprostředně hrozila nebezpečí útoku, přesto to riziko stoupá s tím, jak se, jak těch útoků stoupá v Evropě a jak se blíží, blíží k nám. Já si myslím, že tady teď bezprostředně riziko útoku nehrozí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaK otázce radikálního islamismu se vyjadřuje řada politiků, zvláště pakliže se stane nějaká taková tragická událost, jako se stalo, teď třeba k vyjádření KSČM v reakci na útoky v Paříži tvrdí, že živnou půdu pro extrémní islamisty v západní Evropě tvoří chybná sociální politika minulých desetiletí, souhlasíte s takovým závěrem?

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/No, svým způsobem souhlasím, ale myslím, že úplně jinak, než jak to myslí komunisté. Ano, myslím si, že chybná sociální politika západní společnosti, která umožňovala všem, kteří přišli velmi rychle žádat o sociální dávky, vytváří tuhle kulturu lidí, kteří v životě nepracovali, kde už jejich rodiče nepracovali a oni mají pocit, že se pracovat nemusí, že se jenom potulují po těch, po těch předměstích, to je přece prostě reálný problém, skoro bych řek všech, všech politik západního, západního světa, že pokud se odnaučím chodit do práce a pokud mám pocit, že den se tráví tím, že se v mikinách proháním po ulicích a tak jako občas spáchám jenom nějakou drobnou činnost nezákonnou, někdy, někdy i nějakou horší, tak že to pak vede k těmhle koncům, protože ty lidí nemají žádné zázemí tady a vymýšlejí, vymýšlejí, co by mohli dělat. Francie ostatně tyhle výbuchy zažila ve zmenšené podobě, ale výbuchy jako nespokojenosti těch předměstí, vypalování aut, vypalování, vypalování obchodů, restaurací, už před několika lety.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaRovněž komunisté tvrdí, že vznik Islámského státu je, cituji teď, "hořkým ovocem a krutým následkem imperiální politiky na Blízkém a Středním východě", konec citace. Váš pohled?

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Já nevím, jestli mám celou dobu pořadu komentovat výroky, výroky komunistů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaNo je to v posledních třech minutách, pane poslanče.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Já rozumím. Ne, já si myslím, že samozřejmě tam došlo k řadě chyb západního světa, od toho, že se odešlo v rámci koloniálních hnutí z těch zemí, aniž se tam zavedl nějaký pořádek, až po to, že jsme tady půlka Evropy tleskala Arabskému jaru a měla pocit, jaké to hude vítězství. Ukázalo se, že není.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaPane poslanče, nerada vám do toho vstupuji, omlouvám se za to, ale máme aktuální vstup našeho zpravodaje ve Francii Jana Šmída, který má nejnovější informace o tom, co se právě děje v tiskárně, kde atentátníci jsou zabarikádováni spolu s rukojmími. Dobrý den.

Jan ŠMÍDDobrý den. Teď už potvrdily policejní zdroje, že tedy došlo k střelbě, takže smysly nás neklamaly, opravdu došlo k výbuchu a také se střílelo. Vidíme trošku z dálky, že z té budovy stoupá dým, ale v tuto chvíli to možná, kdyby to nebylo tak tragické, tak je trošku komická situace, protože všichni se snažíme se dostat nějak alespoň o kousek blíž, ale policisté nám v tom brání, ale samotní policisté také působí dosti zmateně, protože neustále přijíždějí, odjíždějí, je tady velký pohyb, v každém případě je naprosto zřejmé, že se tady něco děje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaTolik zpravodaj Jan Šmíd, který nás informoval o událostech přímo na místě budovy, kde jsou atentátníci zabarikádováni. A my pokračujeme s mým hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, a to je předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec Marek Benda z ODS. Víte, pane poslanče, k otázce radikálního islamismu se vyjadřuje řada politiků, nakolik je to ovšem téma, na němž se vděčně sbírají politické body, aniž by se nabídlo to skutečné konstruktivní řešení? Protože to nalézt bezesporu není vůbec jednoduché.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Je to, tady jsou dvě roviny. Jedna, jedna rovina je dnešní dění v některých arabských zemích, vznik toho islámského chalifátu na různých územích, který, které, myslím, že je k řešení v tuto chvíli a prostě pokud v takhle blízké okolí Evropy operují síly, které říkají zastřelíme každého, kdo není muslim, kteří prostě každého bezvěrce, bezvěrce střílí a popravují, pak si myslím, že prostě je úkolem Evropy, aby tam i silou klidně vyrazila. Nedá se nic dělat, nemůžeme se tvářit, že se nás to netýká, nemůžeme se tvářit, že to je někde za kopečkama, když víme, že to toto nebezpečí a toto riziko hrozí, že přijde, přijde k nám. To je, to je první část problému. Druhá část problému je, jsou muslimské, muslimská nebo radikální muslimská uskupení v části západní Evropy končící v takovýchhle atentátech, které si fakt myslím, že si musí řešit ty jednotlivé státy a že to nemá nějaké celoevropské řešení, protože ty chyby se udělaly před 20, 30, 40 lety. A není to problém úplně České republiky, protože zatím tady žádné dramatické, dramatické počty přistěhovalců a radikálních přistěhovalců nemáme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaŘíká poslanec Marek Benda z ODS. A my máme dalšího zpravodaje, který je přímo na místě u dalšího místa, kde atentátník drží rukojmí. Je to Vít Pohanka, zdravím, dobrý den.

Vít POHANKADobrý podvečer. Před několika minutami jsme slyšeli nejdřív několik takových hlubších explozí, což mohlo být, ale to já netvrdím se stoprocentní jistotou, mohly být omračující granáty. Potom jsme slyšeli řadu výstřelů. Zdá se, že zde u Porte de Vicennes, kde útočník zadržoval 5 rukojmí, že opravdu policie spustila tu akci. Napovídá tomu i to, že vidíme velký pohyb směrem k tomu supermarketu, kde ty rukojmí držel. Samozřejmě nevíme ještě podrobnosti, já se s nimi přihlásím, jak jen to bude možné, ale opravdu tady na východě Paříže to vypadá, že policie definitivně spustila nějakou rozsáhlou akci nebo přinejmenším se tam něco stalo, protože byla slyšet střelba.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaZa aktuální informace Vítu Pohankovi. Pokračujeme v Dvaceti minutách Radiožurnálu. Mým hostem je předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a poslanec Marek Benda z ODS. My jsme mluvili právě, pane poslanče, před tím živým vstupem o tom, jak se jednotliví politici vyjadřují třeba právě k otázce radikálního islamismus, vy jste říkal, je to jaksi problematika, kterou si především musí řešit ty státy uvnitř samy, a sám jste také řekl, že u nás zas až tak aktuální tedy není, tak jak vnímáte třeba různá vyjádření různých politiků i v souvislosti s tím, co se teď děje ohledně radikálního islamismu u nás?

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Já jsem připustil, že my máme, se máme podílet na řešení vzniku Islámského státu a těhle těch sil, které opravdu podle mého názoru ohrožují, ohrožují Evropu, a to musí být celoevropský koordinovaný zásah a zastavení tohoto nebezpečí. Současně říkám, my se musíme a v tomhle směru rozumím českým, některým českým politikům, kteří se k tomu vyjadřují, část z nich si na tom opravdu jenom honí tričko, jo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaBudete konkrétní?

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Tak já si myslím, že výstupy pana Okamury, který začal doporučovat na Faceboooku, aby se vodili prasata a psi k mešitám nebo ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaOn se od toho potom tedy distancoval.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/No, já nevím, jestli ... Ale takhle ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaŽe zrovna od těchto bodů.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Takhle ta zpráva prvotní zazněla, jo, tímhle na sebe upoutal pozornost, že jo. Jsou opravdu takové jako, nechci, jako fakt, fakt absurdní, jo, zase vězme, že to, že někdo v něco věří a že to myslí, myslí vážně, tak je zbytečné ho kvůli tomu urážet, jo, je zbytečné někomu, kdo nějaké zvíře chápe jako nečisté, tak mu ho, tak mu ho cpát do postele nebo, nebo do jeho modlitebny. To jsou přece zase věci, které se, které se nedělají. Ale to, že říkám, že spousta politiků říká, prosím vás, neopakujme chyby Západu, nepřipusťme, abychom se dostali do situace některých francouzských, ale podle mého názoru stejně tak německých, britských měst, a teď nemluvím o těch menších státech, kde jsou opravdu celé čtvrti, které jsou zcela mimo kontrolu státní moci, které jsou jenom žijící v nějakém pofiderním právu šaríja, to je podle mě zcela legitimní, jsme evropská civilizace, jsme evropská společnost založená na zásadách judaismu, řekněme, římského práva a křesťanství a nemůžeme si hrát na to, že to tak nebude.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaNež položím další otázku, jenom přidám aktuální informace, podle zdroje AFP podezřelí z útoku na týdeník Charlie Hebdo jsou mrtví a reportér BBC v Paříži uvedl, že slyšel pět výbuchů u obchodu s košer potravinami. Tak, jen když jste se dotkl právě třeba našich, tak pane Bendo, mohou podle vás žít muslimové a křesťané v pokojném soužití a spolupráci?

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/A tak určitě mohou, určitě byly mnohá období v dějinách, kdy tomu tak bylo, byla mnohá území, kdy tomu tak bylo, to přece jako křesťanské minority přežívaly v těch arabských státech po dlouhá staletí. Je problém, že prostě v tuto chvíli dochází k radikalizaci v části toho islámu, že tam převzali rozhodující moc tito radikálové, kteří mají pocit, že jediný, jako jediný správný křesťan je mrtvý křesťan, jo, a že to v některých částech začínají, začínají takto konat. A já myslím, že v tu chvíli je potřeba jakoby dostatečně razantně odpovědět, že prostě to takhle není možné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaKdyž mluvíte o té razanci, pane poslanče, tak na jednu stranu tu zaznívá názor, že je třeba především zachovat v těchto situacích klid, protože právě jaksi plánem radikálů nebo teroristů může být také radikalizovat obě strany a tím způsobem vlastně znemožnit ten dialog, aby došlo nakonec na to, jaksi snahu o to pokojné soužití.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Já myslím, že dialog s těmito teroristy opravdu možný není, zde je ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaAle že by se tím pádem radikalizovali i ti muslimové, kteří o tom doposavad neuvažovali, pakliže budou mít tu reakci, že proti nim budou čím dál tím větší represe a větší strach z nich.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/No, dialog s Islámským státem také možný není. To prostě nejsou uskupení, se kterými se ..., já souhlasím s tím, že samozřejmě hrozí riziko, ale proto říkám, že je potřeba nejprve jako začít se jako aktivně angažovat a řekl bych i vojensky angažovat v oblastech, kde vzniká tenhle ten Islámský stát, které otevřeně vyhlásily, že každého bezvěrce, bezvěrce zabijí, protože jestli to necháme tady jenom na naší půdě a povede to k tomu, že každý, kdo bude zahalen v burce nebo každý, kdo se hlásí nějakým viditelným způsobem k muslimskému náboženství, se stane v Evropě podezřelý, každý na něj bude koukat skrz prsty a říkat jako, jestli ty nejseš terorista, tak to opravdu může vést k té dramatické radikalizaci. To je nebezpečí, ale bez toho není možné říct, toto nechci. Ano, toto nechci, ale současně musím vědět, že likvidovat teroristy a teroristické státy prostě musím, protože jinak jim ustupuju.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaUpozorňuje poslanec Marek Benda z ODS, který byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji za to, na shledanou.

Marek BENDA, předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, poslanec /ODS/Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorkaOd mikrofonu se loučí Karolína Koubová a pokračuje Vojtěch Bidrman a Odpolední Radiožurnál.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio