Marcel Chládek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Jak zjednodušit a zlevnit státní maturity? V čem by měly být přínosné čipové karty ve školách? Jak změnit financování českého školství, aby ředitelé nenabírali žáky jen kvůli penězům?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Do přenosového vozu Českého rozhlasu zdravím ministra školství z ČSSD Marcela Chládka. Dobrý den.

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dnes začaly státní maturity, neudělá ji v průměru 24 % studentů. O čem to vypovídá?

Čtěte také

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Tak vypovídá to především o tom, o čem jste hovořili v upoutávce, že máme příliš mnoho studentů, kteří navštěvují školy, které jsou ukončené maturitou. Není možné si myslet, že celý populační ročník bude mít maturitu. Ten způsob financování dnes je nastaven tak, že financujeme školy za počet žáků, školy nemají jinou možnost než v podstatě nabírat co největší množství žáků, ačkoliv ví, že řada z nich nemá na obor s maturitou a stane se to, že 24 %, tak velká část z nich se dostane až k maturitě a v podstatě, když tu maturitu ukončí, tak v ruce nemají vlastně vůbec nic, protože pak neudělají ten finální test, tu finální zkoušku.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy říkáte, že je příliš velké procento té populace, která tedy míří k maturitě, aniž by na to takzvaně měla, nicméně Asociace ředitelů gymnázií se brání tomuto argumentu a říká, že právě Česká republika má malý podíl populace, která prochází všeobecnou přípravou.

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
To se bavíme o jiné věci. Tam se asociace gymnázií bojí, že když podporujeme technické odbory a odborné vzdělávání, že to bude na úkor všeobecně vzdělávacích škol, respektive gymnázií.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A nebude?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
To nikdo právě neříká z jednoho prostého důvodu, protože my musíme udělat restrukturalizaci i učebních oborů, protože máme celou řadu účetních oborů, které se dnes učí, ale jejich absolventi nenajdou uplatnění na trhu práce. Proto musíme se také podívat na strukturu učebních oborů a podporovat ty obory, které mají uplatnitelnost na trhu práce. Co se týče všeobecného vzdělání, tak od toho odstupují i všechny státy Evropské unie. Já, když jsem byl v Bruselu, tak velká debata byla o tom, že kdysi před 10 lety se právě tlačil tento trend a že se ukázalo, že to není zrovna správný trend jít do všeobecných předmětů, naopak, že je nutné podporovat technické obory, že je nutné podporovat, dokonce se tam vyslovili někteří ministři o konkrétní podporu učňovského školství.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A co zpráva OECD, pane ministře, o hodnocení vzdělávání v České republice, podle níž je nabídka všeobecně vzdělávacích programů nedostatečná?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Tak, co se týče všeobecného vzdělání, tak já si myslím, že ta nabídky gymnázií je dobrá a kvalitní a znovu se musíme vrátit k debatě, co to vůbec všeobecné vzdělání je, protože mnozí si to zaměňují i za flexibilitu, protože já jsem slyšel některé takzvané odborníky, kteří tvrdí, že nejlepší je všeobecné vzdělání, protože ten člověk je flexibilní na trhu práce. Já si ale nemyslím, že všeobecné vzdělání je o flexibilitě a zároveň, když otvíráme tuto debatu, tak zároveň musíme otevřít debatu o tom, jaká role všeobecného vzdělání je na odborných školách, to znamená, jaké procento má být všeobecného vzdělání na odborných školách, protože, pokud budeme zvyšovat procento všeobecně vzdělávacích předmětů, budeme muset to brát na úkor odborných předmětů. A tato debata samozřejmě teď rezonuje, zaznívá, já si myslím, že ten člověk na odborné škole musí být především připraven na odbornost na tu, na kterou se připravuje a musí být odborníkem ve svém oboru.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy tedy nesouhlasíte s těmi závěry zprávy OECD, že u nás je tedy nedostatek nabídky všeobecně vzdělávacích programů?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Tak já jsem tuhle tu zprávu, tuhle tu větu, co mi říkáte, od vás slyším poprvé, to jsem nikdy neviděl. A když se podívám na tu naši nabídku, tak musím konstatovat, že dnes máme naplněnost středních škol, pokud se bavíme o středních školách, tak máme naplněnost 59 %.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se vrátím tedy k maturitě, je jí často vytýkáno, že je velice složitá. Jaké konkrétní kroky jste zavedl a chcete zavést, aby se maturita zjednodušila?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Tak složitá v čem? Myslíte pravděpodobně v administraci?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
No, to je hrozný moloch, který jsem já zdědil. Musím říci, že jsem byl dlouhým kritikem, dlouhodobým kritikem ještě před mým vstupem na ministerstvo. Když jsem přišel na ministerstvo, tak jsem se zděsil ještě více, protože řada smluv byla nastavená nevypověditelně, řada smluv byla šita na míru konkrétní jedné firmě. My jsme to zadali změnit, zároveň to řeší i některé jiné orgány, než na ministerstvu školství, protože ta maturita je předražená, neúměrně zatížila rozpočet i v minulosti. Idea státní maturity, si myslím, že je dobrá, ale zároveň je nutné říci, jestli potřebujeme jednotnou maturitu pro gymnázia, absolventy střední odborné školy s maturitou a učiliště. Já si myslím, že nemůžeme najít jednu maturitu, jednu úroveň pro gymnazisty a pro učně, nemůžeme srovnávat, buď bude pro jedny příliš náročná a pro druhé příliš lehká. My chceme jít jinou cestou. Chceme kvalitní maturitu pro školy s maturitou jako jsou gymnázia a odbornou školy s maturitou, ale chci je zrušit u učebních oborů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že učni budou absolvovat mistrovskou zkoušku nebo jak to bude vypadat?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Učni se vyučí. Teď zákonem prošla jednotná učňovská zkouška, poté půjdou do práce a po určité době praxe se mohou přihlásit k mistrovské zkoušce, která už se nebude studovat, bude složena zčásti z praktické části a část bude teoretická. Mohou se na ni připravit sami nebo si tu přípravu mohou udělat na nejbližší škole, která tuto přípravu bude poskytovat, a tato mistrovská zkouška ho bude opravňovat k tomu, k čemu dnes maturita. Například chcete dělat mistra, tak k tomu bude stačit mistrovská zkouška.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak chcete motivovat studenty a hlavně jejich rodiče, aby dávali své děti na učňovské obory?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Tak to je velké téma, my především musíme ukázat, a není to věc jenom ministerstva a škol odborných, ale je to především také věc i samotných zaměstnavatelů. Musíme ukázat rodičům, že učební obor anebo práce ve firmě není o špinavých montérkách, že ten systém se posouvá, že to je kvalitní práce, která může finančně zabezpečit nejenom jejich dítě, ale v podstatě v budoucnu i celou jeho rodinu a že to je práce perspektivní.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to, pane ministře, konkrétně chcete udělat tyto předsudky bourat,

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
No, především dny otevřených dveří, kdy chceme ukazovat konkrétně, jak to vypadá v praxi, zároveň ale musíme zlepšit kariérní poradenství na základních školách. Připravuje se celá řada programů pro kariérní poradce, pro výchovné poradce a v neposlední řadě musíme využít i centra, která tady byla vytvořena za evropské peníze, a to jsou centra například v Plzni, v Liberci, kdy děti mohou hravou formou se seznámit právě i s manuální činností, mohou hravou formou se seznámit s některými obory, které pro ně byly cizí. A já mám informaci, že když navštíví různá science centra malé děti, tak si k tomu vybudují vztah. Další možnost, která je, tak vznikají například v Kuřimi, vznikají mateřské školy, které se zaměřují na technické vzdělávání a informaci, kterou mám, tak z toho vystupují děti, které jsou mimořádně nadané na technické obory, mají k tomu vztah, líbí se jim to a další krok, který chceme udělat ze strany ministerstva, chceme více obnovit dílny na školách, na základních školách, kde byly v minulosti zrušené.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak chcete přesvědčit rodiče, že toto je pro ně, pro ty děti správné, že zkrátka tam pošlou svoje děti? Mluvili jsme teď o tom, jak to cílíte na ty studenty?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Ne, ne, mluvili jsme o tom, jak chceme i přesvědčit rodiče, a to znamená, ty dny otevřených dveří, kdy rodiče právě se svými dětmi navštíví konkrétní podnik a podívají se do konkrétního podniku, jak to tam vypadá.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A budou tma chtít jít, pakliže si myslí, že jejich dítě je dobrá maturita na gymnáziu?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Tak to je dlouhá cesta samozřejmě, protože mnohdy se setkáváme právě s tím, že řada rodičů řekne ano, myslím si, že ten učební obor je dobrý, ale je dobrý pro děti mého souseda, mé dítě půjde na školu tu a tu, nechci konkrétně jmenovat, a bude z něj inženýr, bude z něj doktor. Ale my zároveň musíme říkat - ale podívejte se, jestli se také nestane, byť s vysokoškolským titulem, vaše dítě může zůstat na úřadu práce anebo, což se u některých vysokoškoláků také stává, že budou vykonávat činnost, která je neodpovídající jejich kvalifikaci, to znamená, že vysokoškolák je na pozici pro středoškoláka, ba co víc dokonce pro člověka vyučeného.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr školství z ČSSD Marcel Chládek. Hodně se mluví o vašem záměru, jak zvýšit bezpečnost na školách, kdy navrhujete zavedení čipových karet, které by byly součástí celého elektronického informačního systému, ten by měl vypadat jak?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Tak ty čipové karty, to je jedna z možností. My jsme po té nešťastné události ve Žďáru udělali kontrolu Českou školní inspekcí. Zjistili jsme, že drtivá většina škol je dobře vybavena, ale je nutné za prvé tu bezpečnost dodržovat, nepodceňovat ji. My jsme z toho udělali dva výstupy, protože cirka asi 5 % škol měly nějaké problémy se zabezpečením, tak jsme založili fond, kde chceme pomoci zřizovatelům a ředitelům škol, kde vlastně ta zodpovědnost je na nich, tak jim chceme nabídnout finanční prostředky na zabezpečení a zároveň jsme dali i metodický pokyn, kde doporučujeme kromě jiného, aby tam byla kombinace nějakého technického zařízení s fyzickou osobou. A jak se nám hlásí školy, mimochodem je jich více jak 3 tisíce a hlásí se do toho fondu, tak kromě jiného právě mají zájem o tento systém, který mimochodem již funguje v řadě škol a je dvojího charakteru. První je ta klasická čipová karta, kterou asi každý zná, protože v řadě zaměstnání se používá, kdy na základě této karty se dostanete do budovy. A druhý, který je napojen na takzvanou elektronickou třídnici, která mimochodem byla placená v minulosti i z evropských prostředků, a ta elektronická třídnice zabezpečí to, aby na jednu třídnici vám nevstupovalo více studentů, ale aby každý se muset odčipovat od dveří, a tím se zaregistruje v té elektronické třídnici.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že budou, promiňte, čistě na ředitelích škol, zdali zvolí tento systém zabezpečení?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Je to čistě na ředitelích škol, protože někde může vyhovovat tento systém, někde jinde jsou zvyklí na to, že u dveří hlídá školník nebo vychovatelka. Já pouze upozorňuji na jednu věc, ať máte jakýkoliv systém, musí se dodržovat. Byli jsme svědky, že mají dobře vymyšlený systém, ale kdokoliv zazvoní, tak ho pustí dovnitř, aniž by se přesvědčili, kdo tam před dveřmi je.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ona právě vražedkyně ze Žďáru nad Sázavou prošla do školy přes šatny, které měly vstup na čip.

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Ano, ano, proto také neříkám, že ta čipová karta zabezpečí úplně vše, ale je nutná ostražitost. Mimochodem, když se bavíme o tom příběhu nešťastném, tak část toho útoku, to je málo veřejně známé, část toho útoku probíhalo před školou. To znamená, nebylo to přímo v té budově. A tím bych chtěl také říci a naznačit, že to nebezpečí na nás může čekat kdekoliv. Ten problém nevznikl ve školství, ten problém vznikl úplně někde jinde, že takováto osoba se vůbec pohybuje mezi námi a pokud se vrátím k těm dětem, my musíme udělat maximum proto, aby děti se cítily bezpečně a rodiče věděli, že je o ně postaráno.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy říkáte, že máte fond, který by mohl pomoci školám, tak, jak nákladné je vlastně vůbec zřídit takový elektronický informační systém pro jednu školu?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Tak tam, co se týká těhle těch bezpečnostních zařízení, které se pohybují a bavíme se nejenom o čipových kartách, ale i o jiných typech elektronického zařízení, tak se nám to pohybuje v řádově desítek tisíc korun. U těch dražších a systémově propracovanějších dojdeme do několika stovek tisíc korun s tím, že záleží na řediteli školy, který ten systém on propaguje nebo upřednostňuje, protože jsou systémy, které jsou právě napojené v některých lokalitách na tu třídnici elektronickou a tam bych chtěl podotknout pouze jednu věc, tam musí být dohodnutý s rodiči, že to takto chtějí, protože ten systém umí dát zpětnou informaci rodičům formou SMS jim pošle zprávu o tom, že například dítě se dostalo do školy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo také o známkách.

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale každopádně není tu už jakási rezignace na tu přímou komunikaci rodič - učitel? Už teď se mluví, že ta komunikace je často tristní?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Naopak já si myslím, že tady by to té komunikaci mohlo pomoci, protože dnes ta situace probíhá tak, že když máte třídní schůzky, tak vám většinou tam přijdou rodiče dětí, s kterými nejsou problémy, a rodiče problémových dětí taháte pomalu násilím do školy. Pokud je rodič, který chce vidět dítě známky ve škole, tak má buď možnost se podívat do třídnice nebo do žákovské knížky, na druhou stranu u žákovské knížky známe takové ty klasické případy - podej mi žákovskou knížku. Já ji nemám, já jsem ji zapomněl. A tento systém ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady může zapomenout čipovou kartu.

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Ale když zapomene čipovou kartu, tak stejně ten učitel elektronicky mu tam tu známku zanese a vy tu informaci, když chcete jako rodič, tak ji dostanete, ale podotýkám, že toto je dobrovolně, je to na základě dohody ředitele a rodičů. Řada rodičů toto vítá, ale někde jinde jsou zvyklí na jiný systém. To máte jako například ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, pane ministře, rodiče i děti, teda, promiňte, rodiče a ředitelé škol to vítají a co děti, co dopady na dětskou duši? Neobáváte, že tou permanentní kontrolou, byť se na ní dohodli jak ředitelé škol a rodiče, děti ztrácí motivaci k nějakému, řekněme, invenčnímu životnímu postoji, svobodu?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
A čím to ztrácí?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tou permanentní kontrolou, tomu, že vědí, že jsou stále pozorovány nebo monitorovány.

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
A kdo vám řekl, že budou stále monitorováni?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak ví se o tom, kdy přijdou, ví se o tom, jaké mají známky, ví se o tom ...

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Ano. A to je naprosto přece logické. Já jako rodič chci vědět, jestli se dítě dostalo do školy nebo ne, nebo jestli se mi někde toulá, to je naprosto standardní a logické, kolik tady máme záškoláků, to znamená, já chci vědět, jestli dítě nechodí za školu, já chci vědět, jaké má známky, protože mi na tom záleží.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A nejde o to se třeba víc s tím dítětem bavit?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
No, a to se také s tím dítětem bavíte jako rodič, ale pokud chcete mít ještě tuto kontrolu, protože někdy se bavíte, já znám celou řadu příběhů ze školství, kdy rodiče přišli a řekli: "Pane učiteli nebo pane řediteli, to není pravda, to by moje dítě nikdy neudělalo. Moje dítě nikdy nelže, moje dítě by tohle nikdy neudělalo." A ten učitel v podstatě je to obviňován, že si to vymýšlí. Kdežto takto vy ten systém máte nastavený tak, že ten rodič se tu informaci dozví, mnoha, mnoho rodičů je překvapeno, že jim děti neříkají vše. To znamená, není to kontrola o tom, že bychom hlídali dítě na každém kroku, to je pro jejich bezpečnost, když se bavíme o tom vstupu do školy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr školství z ČSSD Marcel Chládek. Přesuneme se na vysoké školy. Řekl jste, že kdybychom jich tu měli polovinu, tak to bude naprosto stačit, chcete jejich počet nějak zredukovat, jak konkrétně?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
My především chceme udržet kvalitní vysoké školy. Neustále dostáváme nové a nové informace o pochybnosti kvality na některých vysokých školách, proto v novele vysokoškolského zákona je úplně změna fungování akreditačního systému. Bude to institut, který bude daleko více dbát na kvalitu té akreditace a zároveň na její plnění. Zároveň ale školy dostávají daleko větší pravomoc v takovém tom vnitřním hlídání kvality a očekáváme od toho, že v podstatě celý ten systém, který bude zavádět i institucionální akreditaci, tak nám změní i počet vysokých škol, protože řádově dnes máme 72 vysokých škol. Když se budete bavit s lidmi, kteří učí v zahraničí, tak vám jednoznačně řeknou, že to je bezkonkurenčně největší počet vysokých škol na přepočet na počet obyvatel a teď nám tady rezonují neustálé dohady o kvalitě některých vysokých škol a tímto systémem bychom to vyřešili.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dotkněme se toho, co právě teď rezonuje. Odebere ministerstvo školství státní souhlas Univerzitě Jana Amose Komenského, tento podnět podala Akreditační komise?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
To je ještě předčasná otázka, protože odejmutí, to je dlouhodobý proces, je to tady poprvé na stole.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak je tady ten podnět Akreditační komise a jedním z argumentů je, že každý čtvrtý absolvent bakalářského programu získal titul za nestandardně krátkou dobu, v extrémních případech i do půl roku. Škola se brání, že je to proto, že řada studentů si doplňovala vzdělávání. Jak vnímáte právě tyto problémy?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
No, tak ministr musí být nezávislý orgán, který posoudí právě tuhle tu debatu a diskusi. V tuto chvíli je na odboru pro vysoké školy ke stanovisku, to znamená, odbor posuzuje hodnocení Akreditační komise a výstup z Akreditační komise. Zároveň už tady máme stížnost z vysoké školy, takže my teď budeme muset vyhodnocovat, pravděpodobně přijde i odvolání. Co já mám informaci, tak jsou do toho zapojeni právníci, takže předpokládám, že to skončí i možná nějakou soudní dohrou a v tuto chvíli ministr se nemůže postavit na jednu či na druhou stranu a na základě údajů, které mu poskytne odbor vysokých škol, tak musí rozhodnout, jestli se přikloní tedy k tomu návrhu, který mu dává Akreditační komise, nebo ne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale ty podněty ze strany Akreditační komise třeba na návrh, na omezení akreditace studijních programů tu byly už dříve, tedy za vašeho předchůdce, tak, jaké informace tedy vlastně o fungování Univerzity Jana Amose Komenského aktuálně na stole máte?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Tak já mám informaci, co se týče omezení té akreditace, že jim teď bylo možnost posunutí toho termínu na dostudování stávajících studentů s tím, že já sám jsem se osobně angažoval v tom, aby zástupci pedagogických fakult veřejných vysokých škol garantovali dostudování a kvalitní dostudování těchto studentů. Zároveň chceme poslat zástupce ministerstva školství k závěrečným zkouškám, což naprosto bez problémů ze zákona může udělat ministr každý, nejenom já, ale i řada mých předchůdců to mohla udělat. A já nechci vytahovat jednu konkrétní školu, že by tato byla špatná, protože teď se mediálně mluví pouze o jedné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já zmíním ještě druhou s dovolením, pane ministře, problémy má i další soukromá vysoká škola, a to Literární akademie v Praze, která je kvůli dluhům v insolvenci. Jak studentům, kteří nebudou moci jít ke státnicím, i když si zaplatili studium, pomůže ministerstvo? Máte to nějak v plánu?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
To je, to je jiný příběh, Literární akademie je jiný příběh, protože pokud soukromá společnost, která vybírá školné, nemá pak peníze na dostudování těch studentů, tak si myslím, že to bude mít určitě soudní dohru. Chci podotknout, že podle zákona se oni mají postarat o dostudování studentů, které nabrali a vybrali od nich peníze.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Což se asi nestane úplně. Může nějak pomoci ministerstvo?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
No, my se můžeme snažit pomoci těm studentům, byť to není naše zákonem daná povinnost, tak se určitě budeme snažit studentům vyjít vstříc a pomoci. Dokonce jsme tady i vytvořili studentům z obou dvou škol určitý právní servis. Na druhou stranu, je tady jeden rozdíl. Univerzita Jana Amose Komenského aspoň poskytovala nějakou snahu nebo byla tady snaha nějak ty problémy řešit nebo je odstraňovat. Nechci komentovat, jestli se jim to podařilo zcela či ne, ale u Literární akademie, tam vznikl takový zvláštní, zvláštní problém, protože v podstatě tady to pravděpodobně dojde k tomu odebrání toho státního souhlasu, ale nechci predikovat, ale myslím si, že u té Literární akademie je to mnohem reálnější právě už z těch ekonomických důvodů a je pro mě naprosto nepředstavitelné, je to, nechci říkat, že to bude stigma pro soukromé školy, ale tady je naprosto nepochopitelné, že soukromá škola, která vybírá školné, pak nakonec zkrachuje, že nemá peníze a že má dluhy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že takových případů může přibývat nebo může jim ministerstvo nějak předcházet právě třeba přísnějšími podmínkami akreditace?

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že může tomu předcházet právě zpřísněním udělování akreditací. Na druhou stranu, ne vždy tomu můžete zabránit. To máte, jak s tím vstupem do školy, taky se vám stanou případy, že tomu prostě nezabráníte a tady je jeden velký problém, že se to nakumulovalo v soukromém školství, byť abych to uvedl do té objektivní roviny, nezapomínejme na to, že podobný problém byl před lety na veřejné vysoké škole, takže může se to stát kdykoliv a ministerstvo je tady od toho a ten akreditační orgán, ať už to bude ten nový orgán nebo současná Akreditační komise, tak jsme tady od toho, abychom zasáhli a zařídili objektivitu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji ministrovi školství z ČSSD Marcelu Chládkovi, který byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Na slyšenou.

Marcel CHLÁDEK, ministr školství /ČSSD/
--------------------
Na slyšenou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio