Magazín Experiment: Jak vypadá Santiniho dílo v rozšířené realitě? A jak účinkuje hnojivo z peří?

18. květen 2024

  • 00:00 témata magazínu
  • 00:30 Santiniho kaple ve virtuální realitě
  • 04:30 hnojivo z peří
  • 07:50 hvězdárna Ondřejov
  • 08:50 výzkum lékových hladin
  • 12:30 užívání psychofarmak v těhotenství
  • 16:20 indický chemik Pradeep T

Víc než 300 let starou kapli Božího hrobu v Praze můžete nově navštívit virtuálně. Dílo jednoho z nejtalentovanějších architektů své doby Jana Blažeje Santiniho Aichela zpřístupnili vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Kapli najdete v zadním dvoře areálu fakulty a běžně se k ní dostanou jen její zaměstnanci. V sobotu si ji ale můžou návštěvníci výjimečně prohlédnout i fyzicky v rámci festivalu Open House.

S historikem umění Richardem Bieglem jsme teď vstoupili do kaple. Ta kaple je vlastně docela malinká, my teď stojíme v té první malé místností, za tím máme ještě jednu menší.

Santiniho kaple Božího hrobu v Praze na Zderaze

„Všechno vychází z původní situace v Jeruzalémě – teď jsme vlastně v tom Božím hrobě, kde byl Kristus uložen. A tamto je předsíň, kterou jsme vstoupili,“ vysvětluje. „V Jeruzalémě to byla taková stavba v chrámu, i tohle je samostatná stavbička. Našli bychom to na mnohých místech u nás i jinde ve střední Evropě, byl to prostě takový oblíbený prvek připomenutí těch svatých míst.“

Architektura jako hra

Autorem této kaple je velikán architektury své doby Jan Blažej Santini Aichel. Dokládají to jak prameny, tak podoba stavby. „Když se podíváte zvenčí na závěr kaple, tak zjistíte, že je zvláštně prohnutý. Je tam přesně takové to architektonické dobrodružství, které známe ze Santiniho tvorby.“

Abychom se přesvědčili na vlastní oči, vede mě Richard Biegel ven. „Teď se podívejte, jak kaple, která je zevnitř naprosto jednoduchá a z těch hlavních pohledů cituje svůj vzor, tak tady se vám najednou celá stěna vlní, arkáda, která evokuje gotiku, se tomu podvoluje a celá ta architektura je taková hra,“ ukazuje kunsthistorik.

„Santini svou architekturou dával najevo radost z tvorby, a tím i ze života,“ dodává. „Některé stavby postupně zevšední, ale u Santiniho se to nestává. A tady u toho závěru si můžeme říct, že je to takový jeho mistrovský podpis.“

Rozšířená, nebo redukovaná realita?

Kaple zevnitř, ale ani zvenčí běžně přístupná není. Dvůr Fakulty elektrotechnické, na kterém se kaple nachází, totiž najdeme za velkou šedivou bránou.

Právě k ní jsme se přesunuli s Davidem Sedláčkem, vedoucím místní VR laboratoře Katedry počítačové grafiky a interakce. Ukážeme si totiž „kouzlo“ s pomocí mobilní aplikace s rozšířenou realitou.

Mračno bodů nasnímaných pro převedení kaple do 3D modelu (snímek obrazovky)

„Je tady vidět velké tlačítko ‚Vstoupit do rozšířené reality‘ – a když ho zmáčknu, aplikace se nastartuje a informuje mě, že bych měl mírně pohybovat telefonem po okolí,“ popisuje a začíná přejíždět kolem zavřené brány.

„Ve chvíli, kdy telefon rozpozná lokaci, zobrazí se vizualizace modelu kaple, jako by tam brána nebyla,“ vysvětluje David Sedláček. „Můžete přepnout na pohled dovnitř do kaple, abyste si prohlídli obě místnosti.“

Rozšířenou realitu ve skutečnosti nepoužíváme na to, abychom zobrazili kapli, která je před námi, ale abychom zrušili tu bránu. Tomu se neříká rozšířená ‚augmented reality‘, ale ‚diminished reality‘, což je změněná nebo redukovaná realita. My tedy vlastně odstraňujeme z naší reality tu bránu,“ upřesňuje.

3D model Santiniho kaple Božího hrobu v Praze na Zderaze

3D model

Vědci kromě rozšířené reality vytvořili také 3D model kaple. Ten už si můžete prohlédnout odkudkoliv, třeba z pohodlí domova. Najdete ho na webu fakulty.

„Kromě toho, že si můžete prohlížet model kaple, tak jsou tady připravené pohledy, kterými přepnete do vnitřku kaple. A když z ní zase vystoupíte ven, tak se vám zobrazí v řezu,“ popisuje David Sedláček.

Virtuální model vznikl na základě 930 fotografií pořízených jak ze země, tak ze vzduchu, ale také za pomoci laserového scanování. „Z toho jsme vytvořili velký 3D model, který má 270 miliónů bodů, ten jsme potom redukovali, abychom mohli vytvořit model, který je vhodný pro webové stránky,“ doplňuje.

Mobilní aplikace i 3D model jsou pro zájemce zdarma. Pokud navíc máte doma 3D brýle pro virtuální realitu, můžete se do kaple podívat i skrze ně.

autoři: Karolína Burdová , and
Spustit audio