Ludvík Hess, zakladatel projektu babyboxů

Výbor organizace Spojených národů pro práva dětí ve své poslední zprávě doporučuje České republice zrušit síť Babyboxů, tedy schránek na odkládání nechtěných dětí. Zároveň doporučuje zavést taková opatření, která by předcházela tomu, aby se děti vůbec odkládaly. Babyboxů je v zemi 44 a za jejich 6letou existenci do nich bylo odloženo 52 dětí. Přesto je na místě otázka mají kritici celého projektu pravdu, nebo je síť anonymních schránek na odložené děti veskrze potřebná? Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Zakladatel projektu Babyboxů v Česku, pan Ludvík Hess. Dobrý den.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Připomínám, že máte dvě možnosti, jak panu Ludvíku Hessovi položit dotazy buď přes facebookový profil pořadu nebo přes mailovou adresu dvacetminut@rozhlas.cz. Výboru OSN pro práva dětí se váš projekt nelíbí. Byl by nejradši, kdyby byl celý projekt babyboxů zrušen. Nechává vás to klidným?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
No, v první chvíli mě to skutečně rozrušilo, já jsem se to dozvěděl ze zpráv v televizi a skutečně mě to lehce zneklidnilo. Vzápětí mně začal cinkat můj nový mobilní telefon a novináři se ptali a v tu chvíli jsem si uvědomil, že teda ten výbor OSN pravděpodobně má nějaké zavádějící informace, protože není dost dobře možné, aby výbor OSN se domníval, že babyboxů kolidují s články úmluvy o právech dítěte číslo 6, 7, 8, 9 a 19, protože kupříkladu ten článek číslo 6 je každé dítě má právo na život. Tak jestli teda nějaký jiný prostředek zajišťuje víc právo na život než právě babyboxy a jestli tak souzní právě s tím článkem 6, nedovedu si představit. Článek číslo 7, mohu ještě rozvinout článek číslo 7?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, ano.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Článek číslo 7 zajišťuje každému dítěti právo na registrace, znáte svoji identitu, dostat státní příslušnost a tak podobně. Pravda je, že se tam taky praví právo znát své rodiče, ovšem ta věta je rozvitá a za ním je v tomto souvětí čárka, a pokračuje to, pokud je to možné. Takže tvůrci toho dokumentu už v roce 89, to je dokument z 20. listopadu 89, pravděpodobně předpokládali, že ne vždy je to možné. No, tento článek 7 je v plném rozsahu naplněn, protože samozřejmě to děťátko odložené do babyboxu je okamžitě registrováno, protože se předpokládá, že je to český občan, dostane všechny práva českého občana včetně rodného listu a včetně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Včetně jména.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Jména samozřejmě. Dostane provizorní jméno, protože mu ho přidělí opatrovnický soud, ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
... dostane jméno, které můžou jeho náhradní rodiče si změnit podle svého přání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Řekněte mi, z těch 52 dětí, které byly od roku 2005 odloženo do babyboxů, tak kolik jich skončilo v ústavní péči a kolik u náhradních rodičů?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
No, já jsem přesvědčenej, že v ústavní péči není žádnej, ale nepovažuji svoji práci, aby dokumentoval následující osud dětí, tak to nepovažuji za svoji činnost, ani k tomu nejsem nikterak legitimován, jo, fakt je, že se velmi často dozvím, jak ty děti skončily a v jakých jsou rodinách, prostě mi zatelefonujou, nebo víceméně spíš pošlou mail nebo SMSku jeho noví rodiče a děkujou mně. Dokonce se mi stalo, že jsem se minimálně s dvěma nebo třema dětma sešel i s jejich rodičema a děkovali mi. Pakliže jsem lépe informovanej, tak je to tady v Praze, kde bylo do babyboxu v hloubětínském Gyncentru odloženo 17 dětí už, což je číslo, který mě úplně děsí, protože když jsem otvíral ten babybox 1. června v roce 2005, tak jsem si myslel tak za 5 let 1 dítě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, to je možná dobrá poznámka, vy říkáte, že vás to číslo 17 odložených dětí do jednoho babyboxu ...

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Děsí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... děsí, protože jste nečekal co, nečekal jste, že bude taková vůle tam odkládat děti?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Nečekal jsem, že bude taková potřeba. Já bych chtěl říct, že mé přání není, aby byly děti odkládány do babyboxů, mé přání je, aby děti nebyly nalézány mrtvé v popelnicích a na skládkách.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme, pane Hessi, pokračovat prosím od té poslední věty. Máte představu nebo statistiku, nějaká tvrdá data o tom, jakým způsobem se změnily počty mrtvých nebo spíš zabitých novorozenců od zřízení babyboxů?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Taková statistika neexistuje samozřejmě. Nemůžeme od těch nalezených mrtvých dětí odečíst číslo 52. Já nejsem takovej blázen, abych se domníval, že všech těch 52 odložených dětí do babyboxů by jinak skončilo smrtí, to skutečně si nemyslím. Já si myslím, že babyboxy jsou jedna z možností, že to je jeden kamínek v mozaice možností, jak pomoci děťátku, které jeho rodiče nechtějí, anebo nejsou schopný se o něj starat. Fakt je, že nelze očekávat ani od babyboxů, že by nebylo už nikdy nalezené žádné mrtvé dítě, je mi to velmi líto, ale jsem si jist, že víc těch babyboxů bude, čím spíš budou dostupný, takže tím je větší naděje, že ta maminka nešťastná ten babybox najde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, zakladatel projektu Babyboxů v Česku, pan Ludvík Hess je jejich hostem. Řekněte mi, pane Hessi, není ten fakt, že samotného vás překvapilo, kolik dětí bylo odloženo minimálně do toho pražského babyboxu, zároveň argumentem, který používají i kritici celého projektu, a to, že babybox je vlastně takové lákadlo k tomu, jak se dostat z nějaké nepříjemné nekomfortní situace?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Já jsem přesvědčenej, že maminka, která je ve standardní psychický a sociální situaci, takže něco takovýho jako odložit děťátko ji nemůže vůbec napadnout. Já jsem si jistej, máte také děti, že vztah k dětem nejen u otců, ale speciálně u maminek je vůbec ten nejsilnější, jakej může bejt. A ve chvíli, kdy taková maminka zaváhá a tu potřebu odložit dítě má, tak v každém případě se jedná o ženu nestandardní, to jsem si jistej, a to je nestandardní i po stránce teda její duše. Ale jsem si také jist, že děti do babyboxů jsou odloženy především ze sociálních důvodů. Ty děti, který byly odložený v poslední době, o tom jednoznačně svědčej. V černu byly odložený 3 děti, který byly úplně nahý, byly těsně po porodu, jenom v minutách po porodu. Holčička, která byla odložena v Šumperku do babyboxu, byla odložena i s placentou těsně po porodu, ta se narodila doslova vedle babyboxu, holčička v Ústí nad Orlicí byla odložená s placentou a jednoznačný stopy po tom, že byla narozená nebo porozená vedle babyboxu, totéž v Ostravě, holčička s placentou. Máme 3 děti odložené s placentou a z těch 52 je jich nespočet, které byly zabalené jenom v pánským triku nebo v ručníku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, dobře, a teď se pojďme vrátit obratem ruky k té zprávě Výboru OSN pro práva dětí za rok 2010, kde se říká, že by síť babyboxů měla být zrušena a že by Česká republika měla učinit nebo stát český by měl učinit taková opatření, aby řekněme ty neočekávaně těhotné ženy v tíživé sociální situaci, aby jim bylo pomoženo, aby se nemusely dostávat do momentu, že budou odkládat své dítě ať jim kamkoliv.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Nechci sahat do svědomí státu, promiňte, že jsem vám skočil do řeči, ale obávám se, že stát není schopen takovou situaci zajistit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není schopen? A neměl by toho být schopen?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
No, měl by být schopen, samozřejmě. Ale stát není schopen samozřejmě zajistit mnohé z toho, co by zajišťoval měl a už vůbec není schopen proniknout teda do skupiny lidí, který ty děti odkládají. Já předpokládám a myslím si, že předpokládám po pravdě, že z velký části jsou to děti, který jsou opravdu z chudejch sociálních poměrů. Když najdeme odložený děťátko, který je oblečený, tak je to jednak vzácnost a jednak to znamená, že se nenarodilo úplně chudý. Já říkám, to je bohatý děťátko, a ty, který jsou odložený nahý anebo jenom v ručníku, tak to jsou ty chudý děti. A do týhle tý sféry těhle těch chudejch lidí anebo Ukrajinců, Polek, cizinců, kteří tady žijou non lege artis, není samozřejmě stát schopen proniknout. To jsou lidi, který nejsou na internetu, nejsou schopný přijímat informace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je samozřejmé, pane Hessi, ptám se na jinou věc. Vy sám říkáte, že, vy jste myslím použil slova, nejsem blázen, abych předpokládal, že všech těch 52 dětí odložených do babyboxů by za jiných okolností bylo mrtvých novorozenců. Tak se ptám znovu, nejsou, protože ta síť babyboxů má 44 jednotlivých schránek v tuto dobu a podle vašich slov by se ještě měla rozšiřovat.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Měla by se rozšiřovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A není tato síť v podstatě relativně komfortní záležitostí, jak pro maminku nebo rodiče v tíživé sociální situaci nebo v tíživé psychické situaci z toho problému prostě vykročit tím, že to dítě vezme a vloží ho do nějaké schránky?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
No, tak je to samozřejmě především pro to dítě komfortní způsob.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je to pro dítě a není to pro tu matku, která tu situaci řeší?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Mně se samozřejmě jedná o všechny lidi, ale především se mi jedná o ty děti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a to je to, o čem mluvíme, ...

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Nesmíme zaměňovat, jestli vytváříme komfort pro rodiče anebo jestli vytváříme komfort pro děti, protože oč je komfortnější situace pro děťátko, který je odložený v parku na lavičku a může tam prochladnout nebo mu někdo může ublížit, že jo. Nám se skutečně nejedná o rodiče, respektive jedná až v druhém případě, nám se jedná o záchranu dětí. A pakliže ten rodič se dostane do situace, že se obává, že se nechce s žádnou institucí a takovou institucí nemocnice nebo sociální pracovníci nesporně jsou, že se s ní nechce dostat do kontaktu, tak je to pro něj příležitost, jak to řešit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, ale vy sám, pane Hessi, dobře víte, že ano, je to sice kontakt, na druhou stranu maminka může v jakémkoliv zařízení zejména státním rodit zcela anonymně. Nemusí ...

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Ale ne každá maminka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak to?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
No, protože zákon o anonymních porodech je takovej nedodělanej paskvil, ten slouží ale výhradně a jedině svobodným Češkám, konec, stop. Vdaná žena si neporodí, cizinka si neporodí, jo, tak takhle je to. Ten zákon je skutečně nedodělaný. Ale ten anonymní porod navíc teda vůbec není anonymní, ten je anonymní pouze tím, že doklady jsou zalepený v obálce. Ty doklady poté, co soud rozhoduje o svěření dítěte do náhradní péče, si samozřejmě u soudu opět rozlepěj a tu maminku si předvolaj a to s plnou parádou, takže jakápak anonymita?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jedna otázka, ...

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
A to vím zcela jistě, to si nevymejšlím, já nefabuluju.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jedna otázka a teď narážím na ten případ, tuším, z ostravského babyboxu, kdy se po relativně krátké době ta maminka, která zanechala dítě v babyboxu přihlásila.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Ano, ano, byla to maminka holčičky, která se jmenovala Barunka, byla to velice mladá, mladá žena, bylo jí necelých 18 let, já si teď nemůžu vzpomenout ani na ..., Aneta, Aneta se jmenovala přihlásila se a děťátko chtěla zpátky. Ta situace tam byla velmi komplikovaná, protože otec toho děťátka byl na útěku před spravedlností, oni tam to děťátko odnesli oba dva, tatínek už byl odsouzenej, byl, víte, že ona se asi ani nepřihlásila, oni ji totiž našli, oni ji totiž našli policajti, protože, a to teda říkám hned, abych to dal do pořádku, policie se normálně o odložené děti vůbec nestará a starala se tady jenom, protože dostali nějakou hlášku, že otcem toho dítěte je celostátně hledaný zločinec.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím. Berme to jako nějaký modelový příklad, kdy maminka odloží dítě do nebo rodiče odloží dítě do babyboxu a po nějaké době, ve chvíli, kdy řekněme opadne ta situace zejména třeba psychického rázu a tak dále, všechno projde hlavou a maminka by chtěla to dítě vrátit zpátky. Nemělo by být na té schránce nějaké více či méně řekněme emocionální upozornění, něco ve smyslu mami, jsem tady pořád, nebo mami, vrať se, něco, co by říkalo, ten proces nemusí být nevratný.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Já to proberu v našem kolegiu, poradím se s psychology a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Hessi, já vám nechci radit, ptám se ...

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
... dáme tam cedulku. Ale já jsem si jistej, že maminka, která se pro děťátko chce vrátit, tak si tu cestu najde. Já takovej konkrétní příklad znám z poslední doby. Ta maminka se se mnou spojila zase mailem a tak podobně, rozmyslela si to. Ona se samozřejmě pro to děťátko může vrátit a samozřejmě, že jí ho úřady vrátěj po nějakém šetření, ale v každém případě ten babybox tady splnil svoji roli taky, protože minimálně upozornil sociální pracovníky a opatrovnickej soud na to, že je tady nějaká rodina nebo nějaká maminka svobodná třeba, která není v úplně dobrý kondici, ani sociální, ani psychický a že až jí to děťátko vrátíme, takže je potřeba nad ní bdít, takže to je myslím také jeden smysl tohohle toho zařízení. Ta Aneta Tokarčíková to děťátko skutečně, vidíte, teď jsem si vzpomněl, jak se jmenuje, to je ta ostravská maminka, tak to děťátko skutečně dostala.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte stále Dvacet minut Radiožurnálu a stále je jejich hostem zakladatel projektu Babyboxů v Česku, pan Ludvík Hess. Myslím, že se nelze vyhnout ocitování názoru člověka, který už od roku 2005, od zřízení prvního babyboxu je, řekl bych, asi nejvýraznějším kritikem vůbec celého projektu, je to předseda České pediatrické společnosti František Schneiberg.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
František Schneiberg, nazdar, Franto.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já budu citovat jeho zhruba půl roku starou větu nebo 2 věty, rozšiřováním sítě babyboxů bude přibývat dětí bez kořenů, bez vlastní historie, bez anamnézy. Takové děti mají později potíže se svou identitou, obtížně se začleňují mezi vrstevníky i do společnosti. Rozumím tomu, pane Hessi, že to pro vás jsou již mnohokrát slyšené argumenty, na druhou stranu je to autoritativní argument, který pro mnoho lidí může znít velice korektně.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Já Františka Schneiberga mám upřímně rád, protože ten udělal babyboxům jednu z největších služeb, které mohl, svým nezrušitelným odporem, který už 6 let vyvíjí, ale musím vám říct, že jsem se tady v budově Českého rozhlasu s ním jednou sešel, seděli jsme u jednoho stolu a byla u toho Štěpánka Čechová, že Franta na mě křičel ty se vrať k těm svým koním kydat jim hnůj a nepleť se nám do dětí. Je to zaznamenáno na internetu a tak podobně. František Schneiberg je odpůrcem všeho, František Schneiberg byl odpůrcem anonymních porodů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane Hessi, František Schneiberg tady nesedí. Zkuste prosím reagovat na tu větu, která zní, že se zvyšováním sítě babyboxů bude přibývat dětí bez kořenů, bez vlastní identity a tak dále.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Tak, pane Veselovský, domníváte se, že ve světě žije 100 dětí bez identity, 100 tisíc anebo 100 milionů? Já se domnívám, že je jich v milionech. Je to smutnej fakt, ale prostě bez identity se dá žít, ale v popelnici se žít nedá. Takže já bych dal ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A opět zase implikujete to, že těch 52 dětí v babyboxech by automaticky skončilo v popelnici.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Ne, ne, to už jsem už tady předem hlásil, že nejsem takovej blázen, takhle jsem to teda prezentoval, abych se domníval, že jsem zachránil 52 dětem život. To si skutečně nemyslím. A kdybysem pomohl zachránit a teď říkám pomohl zachránit jeden život, tak bych mohl umřít docela spokojeně. Takže já jsem přesvědčenej, že bez identity se dá žít, a ostatně, když už teda vyčítáme tu identitu a neznalost její, tak, co jsou to anonymní porody? Ty děti, který podle českýho zákona se naroděj bez znalosti identity, protože se naroděj anonymním porodem a na jejich náhradních rodičích adoptivních potom je, jestli jim řeknou tvoje maminka nejsem já, ale tvoje maminka byla ta a ta a ty jseš dítě bez identity, tak tyto děti jsou ve zcela stejné situaci, jsou ve stejné situaci všechny děti, které byly odloženy do dětských domovů, které si maminka nevzala z porodnice domů a které dostaly do náhradní péče noví adoptivní rodiče. Ty děti jsou všechny bez identity a je to nejenom státem, ale zákonem zcela tolerovaná, ale zcela přijímaná záležitost, prostě jinak to nejde a je na rodičích nových a náhradních, jestli jim řeknou ty jsi naše děťátko, anebo ty jsi dítě bez identity.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jedna otázka při zřizování babyboxů v Plzni, tak místní lékaři, anebo alespoň skupinka z nich vedla takovou řekněme téměř petiční akci, odpor proti zřízení této schránky na odložené děti. Ty argumenty jsou po těch minulých 6 let téměř totožné, jeden z nich je, ...

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Ctrl C, Ctrl V.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsem nemyslel.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Je to tak ale.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To nebylo hodnocení. To bylo jenom jaksi konstatování a jeden z těch argumentů je, že babyboxy nemají oporu v českém zákoně. Ten, ty schránky nejsou citovány v žádné normě, to znamená, že nejsou kodifikovány a tak dále. Je to podle vás na překážku?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Není. Má všechno oporu v zákoně? To, že se spolu bavíme, to taky není v zákoně. Podstatný je, že nejsou proti ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To není tak úplně pravda, pane Hessi.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Podstatný je, že nejsou proti zákonu, to je jeden ze zásadních článků ústavy, že nesmíte dělat nic protizákonnýho, ale co není uvedeno jako protizákonné, tak můžete dělat, ale to není teda to tak zjednodušený, je to skutečně článek ústavy teda a není potřeba, aby bylo všechno zakódováno. Navíc od začátku se ještě chystám připomenout, že OSN to vyčítá tu aktivitu českému státu aktivitu babyboxů, ale já nejsem český stát, já jsem soukromník a český stát vůbec nikdy žádný babybox nepodpořil, nepočítámli hlasy politiků, který teda poměrně v současný době jsou všichni pro a kteří mně navrhli zcela jednomyslně na státní vyznamenání, že jo, děkuju vám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, když se vrátíme opět na úplný začátek, ten názor členů výboru OSN pro práva dětí je tak trochu mimo?

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Názor členů výboru OSN je způsobenej zcela zavádějící informací, kterou dostali od žalobníka, odpůrce babyboxů, od člověka, jehož jméno samozřejmě znám a je to úplný nedorozumění a úplný nepochopení tý záležitosti. Víte, já jsem před 2 dny mluvil s Monikou Šimunkovou, zmocněnkyní pro lidská práva. A ona ve svých rozhovorech, když se vrátila z jednání, protože ona vedla tu naši 12člennou delegaci, tak otevřeně přiznává, že co se týče babyboxů, takže výbor OSN vůbec nevěděl a neporozuměl tomu, co to je. Pak bych ještě chtěl snad dodat, že jednali v Ženevě a že přímo ve Švýcarsku je také babybox a že teda babyboxy, respektive jejich rodní bratři a rodné sestry jsou prakticky po celé Evropě a nikdo je neruší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. O babyboxech jsem mluvil s jejich zakladatelem tady v Česku, panem Ludvíkem Hessem. Děkuji pěkně za komentář a hezký večer. Na shledanou.

Ludvík HESS, zakladatel projektu Babyboxů v Česku:
Já děkuju vám, protože vy jste byl pro mě inspirací.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, tak to děkuji také. Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. <http://www.newtonmedia.cz/>Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu <http://www.radiozurnal.cz/audio>.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio