Lubomír Zaorálek, předseda PS

Hostem pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu bude místopředseda Poslanecké sněmovny, Parlamentu České republiky a místopředseda České strany sociálně demokratické, Lubomír Zaorálek, dobrý den, pane místopředsedo. Rozhovor poslouchejte na Radiožurnálu od půl šesté večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Před čtrnácti dny se vám, pane místopředsedo, podařilo svrhnout vládu. Jsou sociální demokraté spokojeni dnes s vývojem situace kolem vlády?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
V této chvíli mohu říct, že pravděpodobně ano, protože jsme chtěli, aby se co nejrychleji našlo řešení a teď si snad lze dovolit říci, že to řešení se rýsuje a já jsem optimista.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co všechno je součástí té dohody mezi vládní koalicí a sociální demokracií, o které se mluví?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
V této chvíli je dohoda na postavě premiéra, který by měl vést překlenovací vládu, řekněme, přechodnou, odbornickou vládu po dobu pěti měsíců. Dohoda je na tom, že tato vláda skončí 9. Května, a že potom po těch pět měsíců bude vládnout tato přechodná vláda a že v polovině října budou volby. Dohodli jsme se na tom, že podáme, čtyři předsedové klubu podají ústavní zákon, kterým se zkrátí volební období. Ještě v některých těch klubech to bude předloženo poslancům. Myslím, že u nás jsou v sociální demokracii de fato vyjednavači se drželi mandátu, který dostali dokonce i tam, kde jsme řekli, že se dá ustoupit a kde ne, tak to bylo dodrženo, tak si myslím, že u nás by problém být neměl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane místopředsedo Zaorálku, vy jste to slyšel i ve zprávách Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu před malou chvílí, že minimálně členové KDUČSL či toho nejužšího vedení mají problém s tím, že aby takto postavenou dohodu akceptovali. Co se stane, když prostě Jana Fischera coby nového premiéra lidovci nebudou akceptovat?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Tak se pravděpodobně vrátíme k jednacímu stolu. My jsme od začátku řekli, že nám jde o dohodu demokratických stran. Pouze nám samozřejmě jde o to, aby ta jednání se neprotahovala zbytečně, protože bychom rádi dodrželi ty časové limity, které jsme dali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A mezi ty časové limity patří onen 8. květen, který jste označili jako nejzazší termín pro existenci Topolánkovy vlády?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
To je dokonce z těch podmínek, které jsme dali nebo které byli pro vyjednávací skupinu formulovány, ta úplně zásadní, protože my jsme přesvědčeni, že ta vláda, když je v demisi, tak dokonce to není jenom nějaká naše podmínka. To je ústavní záležitost. Tady není možné, pokud chceme dodržet ústavu, aby tady pokračovala vláda v demisi a dokonce nelze chtít po prezidentovi, aby k tomuhle přihlížel. Jakýkoliv prezident musí jednat, musí respektovat ústavu. Tam sice nejsou termíny, ale jednoznačně platí, že prezident nesmí otálet, on musí konat. Takže není možné trpět situaci, kdy politické strany by žádné řešení nepředložily. Pak prezident prostě musí jmenovat premiéra.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, sociální demokraté jsou v tuto chvíli zásadoví, aby čirou náhodou prezidenta nedostali do ožehavé mimoústavní situace, rozumím tomu správně?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ne, to je trošku složitější. Víte, my se pohybuje na hraně při tomto řešení, samotný ústavní zákon a dohoda na zkrácení volebního období, to není úplně ideální věc. Bylo by lépe, kdybychom postupovali podle ústavy. Ta nám říká, že se má třikrát jmenovat premiér, dvakrát prezident, potom předseda sněmovny. Nicméně všichni cítí, že dnes už je poměrně dlouho ke konci volebního období. Na druhé straně, aby teď se dávaly takovéto vlády, které nebudou mít jasnou politickou podporu a do ní prostě se hlásili lidé, to může být problém. Bylo by to takové trochu divadlo, které by mohlo nepůsobit zrovna dobře, protože by to bylo takové sestavy vlády, které by padaly, nežli bychom se dobrali toho, že bychom mohli podle ústavy vyhlásit předčasné volby. Takže tady je snaha se tomuto vyhnout. Najít politickou dohodu a učinit tu věc jednodušší a možná i důstojnější. Takže to je to, oč jde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem pane místopředsedo, vy jste mluvil o tom, že je třeba přijmout ústavní zákon o zkrácení volebního období. Na to potřebujete mít hlasy 120, minimálně 120 poslanců a 49 senátorů. Máte je?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ano, přesně. Já si myslím, že pokud by to byla dohoda těch politických stran, které se dohodly, že čtyři předsedové klubu to podají, tak to je dostatečná síla, to by neměl být problém?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tam věříte tomu, že například kluby lidovců a nakonec možná i občanských demokratů udrží ten systém, že budou hlasovat jako jeden muž a jedna žena a prostě to podpoří?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Já věřím, že ano. Ty argumenty jsou silné, protože jinak bychom se ocitli v takové situaci, kterou bychom si neměli přát. My bychom měli mít zájem všichni na co nejrychlejším vyřešení situace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V jaké situaci, pane místopředsedo, bychom se ocitli, kdyby prostě nešlo parlamentem České republiky protlačit ústavní zákon o zkrácení volebního období?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Pak by prezident musel jmenovat premiéra a ten by musel třicet dní sestavovat vládu. Ta by musela předstoupit před sněmovnu a žádat o důvěru a začal by tady tento proces a pokud by neměl, bylo by zřejmé, že tady politická dohoda není, tak by to samozřejmě bylo obtížné a bylo by to období poměrně dost velké nejistoty. My jsme chtěli sestavit vládu, která by byla dostatečně kompetentní na to, aby s minimálním přerušením převzala tu agendu českého předsednictví, protože v tom je ta situace mimořádná. My si myslíme, že to lze takto postavit, že jsou tady lidé dostatečně zkušení, odborně zdatní a aby tu agendu zvládli dokončit. Zároveň by to měla být skupina odborník v ekonomii, aby dokázali připravit také to, co lze v této chvíli pro zvládnutí těch dopadů ekonomikcé a finanční krize. Čili to je skupina, řekněme tým, který by měl jasně zadané, čemu by se měl věnovat a zabránil by tomu, aby tady došlo k nějakým prodlevám nebo ztrátám, které si nepřejeme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme tedy hovořit dále zejména o personálních otázkách, jen připomínám že hostem dnešních Dvaceti minut je místopředseda Poslanecké sněmovny, Parlamentu České republiky a také místopředseda České strany sociálně demokratické, Lubomír Zaorálek. Pane místopředsedo, vy jste mi sice vyjmenoval, co všechno je v té dohodě mezi čtyřmi stranami, které jsou v Poslanecké sněmovně brány minimálně podle vás za demokartické. Ale vy jste neřekl i to, že existuje i seznam přímo lidí na budoucí uvolněná místa ministrů.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
V této chvíli je dohoda na postavě premiéra. A co se týče těch dalších věcí, tak je dohodnuto, že devět ministrů by měla jmenovat představitele koalice a sedm by mělo jmenovat sociální demokracie. S tím, že tady nejde o to, že by to byli nějací lidé těch politických stran, my jsme navrhli, aby to byli odborníci, kteří budou doporučeni panu Janu Fischerovi, který, pokud by byl jmenován premiérem. A ten by potom z této nabídky, z těchto návrhů sestavil vládu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chcete říct, pane místopředsedo, že vám skáču do řeči, že neexistuje seznam šestnácti lidí, který teď leží na stole a je či není součástí té dohody?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ne, neexistuje. Myslím si, že kolem některých věcí není úplně jasná situaci a to se ještě bude upřesňovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co to viděl pan prezident republiky Václav Klaus za seznam, o kterém říkal, letmo jsem viděl seznam a podle něho to jsou spíše náměstci, kterým je líto, že nejsou ministry.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Tak je to podle mě nějaká verze, ale nemyslím si, že by to v této chvíli bylo definitivní a konečné. Tam jsou věci, o kterých se dá mluvit a dají se měnit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak i přesto všechno, že to není definitivní a konečné, tak vy minimálně o té variantě, která by byla příjemná české sociální demokracii, myslím, nějak mluvit můžete. Když to takto zhodnotil Václav Klaus, že to jsou náměstci, kterým je líto, že nejsou ministry, tak jsou to právě zejména náměstci současných ministrů ti noví ministři?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Není to tak, určitě možná by se tam našlo několik takových příkladů, ale nejsou to jenom náměstci. Jsou to odborníci, lidé, které my jsme vybírali podle toho, že nám připadají kvalifikovaní. Teď zvládnout přesně to, co my jsme mysleli, že to je základní politické zadání pro tuto přechodnou vládu na pět měsíců.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říkáte několik by se tam našlo. Vy jste nominovali sedm křesel, z toho několik mohou být, čtyři či pět?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ano, já tedy bych nerad říkal jména a nerad bych to ze sebe sypal, protože si myslím, na tomhle není dohoda. Tak jsem jenom řekl ty základní čísla, na kterých je dohoda a ten zbytek by se měl ještě naplnit obsahem. A navíc to není tak, že bychom my to měli vyhlašovat do médií. Ta dohoda je, že se ta jména a ty návrhy dají předsedovi, takto určenému předsedovi vlády a ten potom tu vládu sestaví. Takže to není tak, že to budeme takto sestavovat veřejně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chcete mi říct, pane místopředsedo a tím i posluchačům Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, že vy jste někdy v noci z pátka na sobotu oslovili Jana Fishera, pak jste se během víkendu na jeho osobě všichni dohodli a teď mu sice přinesete seznam jmen, ale celé to necháte, to jestli ti lidé budou ministry té překlenovací vlády naprosto na něm?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ne, já teď spíš myslím to, že to není tak, že by to byly nominace, které budou nominace těch stran a pak že ti lidé budou patřit k těm politickým stranám. To jsou nominace odborníků, které nakonec do své vlády vezme pan Fischer a on bude tu vládu řídit po těch pět měsíců. Nebude to tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, mně jde o to, kdo má právo veta?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Já si myslím, že tady je to věc dohody, není, tady to nemá žádná jiná pravidla, než že se na tom dohodneme a budeme určitou sestavu nakonec akceptovat a s panem Fischerem se na tom dohodneme také. Je to většinou improvizovaná situace, která nemá podle mě jasně stanovená pravidla a jde o to, aby s tím všichni souhlasili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Minimálně v jednom jménu, zejména z vaší strany, pane místopředsedo Zaorálku, to vypadá, že dohoda není úplně možná, protože vy velice často vystupujete, téměř to vypadá, že se snažíte, aby Karel Schwarzenberg, stále ještě současný ministr zahraničí, na tomto postu nebyl. Když bych se podíval do včerejšího vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu, tak v něm Václav Havel nazval snahy o odvolání Karla Schwarzenberga, tak to přirovnal téměř k vlastizradě. Možná s nějakou nadsázkou. V každém případě takové přirovnání použil. Necítíte to podobně? Asi pravděpodobně ne.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ne, to určitě ne. Teď úplně nerozumím, v čem by ta vlastizrada byla. Je jako možné, že tady se asi lišíme v tom názoru na pana Schwarzenberga, což je mimochodem velmi milý člověk, ale pokud jde o výkon funkce toho ministra zahraničí, tak tam bychom my našli celou řadu výhrad. Nechci to teď tady vyjmenovávat. Já nevím, třeba to jeho poslední nešťastné vyhlášení, když se řešil konflikt v Gaze a podle mě tam je prostě celá řada věcí, které nám samozřejmě vadili a jeho identifikace s radarovou základnou Spojených států v České republice, dokonce veřejné vyhlašování, že je namířeno proti Rusku, což už dneska působí dost kuriózně. Takže já tím nechci nějak dělat sumáře a bilanci působení pana Schwarzenberga, ale rozhodně nemáme názor, že by pan Schwarzenberg byl někdo, kdo by byl nenahraditelný a asi bychom v tomhle s panem Havlem vedli debatu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem ale přeci Karel Schwarzenberg udělal velkou práci kromě těch témat, o kterých jste mluvil, pane Zaorálku, tak také v tématu Lisabonské smlouvy, což je mimochodem velké téma české sociální demokracie?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Samozřejmě. V tom tématu my také pokračujeme a také je předmětem toho, o čem dnes jednáme a věřím, že jsme schopni v tomhle Lisabonskou smlouvu ratifikovat. To je pravda, ale to je jen jeden z bodů a obávám se, že zrovna pan Schwarzenberg nebyl ten, který měl silnou pozici ve sněmovně nebo v Senátu. Já jsem mu poměrně hodně vyčítal a dokonce i veřejně, že se vlastně těchto debat neúčastnil a že na mě to působilo dojmem, že dokonce poslanci klubů koalice nemají základní informace, které pan ministr byl povinen jim poskytnout. Někdy jsem byl svědkem toho, že říkají věci, o kterých jsem byl téměř přesvědčen, že takové základní věci s nimi nikdo neprobral. Takže tady si myslím, že pan Schwarzenberg hodně zanedbal a sice jsem oceňoval to, že on nás v tomto podporuje, ale podporoval nás v tom spíše kuloárově, v těch politických stranách opravdu moc práce neodvedl a v Senátu bohužel také ne, takže to s tím souvisí. To také patří k práci politika.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, já to prostě musím zkusit, pane místopředsedo Zaorálku. Vy jste kromě jiného i stínovým ministrem zahraničí České strany sociálně demokratické a ve chvíli, kdy jsme hovořili o tom, že někteří z těch sedmi lidí, kteří budou nominováni ze strany ČSSD, budou náměstky svých současných ministrů. Není to čirou náhodou Jan Kohout, který je v současné době náměstkem Karla Schwarzenberga?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ale teďka nevím, to velice předbíháte událostem, protože, rozumíte, tady budou před námi volby parlamentní. My nevíme, jak dopadnou, rozdělovat jakékoliv funkce náměstků mi připadá hodně takové nepatřičné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se ptám na tu překlenovací vládu, pane místopředsedo. Já se ptám na to, kdo bude novým ministrem zahraničí, přes toto léto do poloviny října.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ano, ale to bych já rád ještě ponechal pod pokličkou, protože jsem řekl, že máme dohodu, že žádná jména dopředu vyhlašovat nebudeme, to se prostě uvidí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Budou nominace na jednotlivé ministry a teď ze strany jak koalice, tak ze strany ČSSD podléhat kontrasignaci té druhé politické skupiny?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Já jsem řekl, že tam bude dohoda, není to tak, že bychom si navzájem stavěli ultimata. Dokonce to pak není ani v případě pana Schwarzenberta, to znamená, to není tak, že mi říkáme jenom, myslím si, že máme společný zájem vytvořit vládu, ke by ten výběr se řídil určitými kritérii, pokud by je někdo vážně porušil, tak prostě řekněme, myslím si, že my nejsme tak, že bychom chtěli stavět ultimata a veta. Mám dojem, že v tom by nemusel být hlavní problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste říkal, že ti lidé nebudou nějak napojeni poté, co případně budou jmenováni ministry na tu stranu, která je nominovala. Na druhou stranu předpokládám, že společně s vládní koalicí současnou jim dáte nějaký rámec, nějaké mantinely toho, v jakých se budou pohybovat. Můžete ty mantinely načrtnout?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Já myslím, že to hlavní zadání je jasné. To hlavní je, že je třeba připravit, dohodnut se na určité agendě, kterou je nutné zpracovat, ekonomické a finanční krizi a ten druhý jasný úkol je zvládnutí českého předsednictví a dovedení ho úspěšně do konce. Takže i s tímto ohledem bychom měli vybírat ty odborníky a sestavit tým, který tohle bude schopen zjistit. Takže to bude vláda s omezeným úkolem, na kterém se dohodneme a ten samozřejmě budeme v parlamentu muset kontrolovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale jsou tady i jiná témata, jiné momenty, kterými by se česká vláda za normálních okolností, kdyby nebyla v demisi a kdyby tady nečekala vláda nová, zaobírala. Jako například schvalování nebo dokončení ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy. Co s tím?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Samozřejmě, tak to je další věc, kterou my si přejeme, aby se v rámci tohoto předsednictví ještě schválila a mohu říci, že to je také to, co my jsme činili předmětem jednání a stále nesmírně stojíme o to, aby ten proces byl doveden do konce. A já věřím, že i to je nějak akceptováno a respektováno jako součást té dohody.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím tomu dobře, že součástí té dohody, kterou vy jste tady popsal jak dohoda o premiérovi na předčasných volbách a tak dále, a tak dále, je i ratifikace Lisabonské smlouvy?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ano, já to nechci ještě jako říkat definitivně, že to je něco, co jako vyhlašuju, ale já si myslím, že to je takhle, doufám, že to je tak i všemi chápáno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když bych si uvědomil veškerá prohlášení ze strany občanských demokratů jaksi stran Lisabonské smlouvy, tak si myslím, že téměř je na místě se zeptat, co za to, že ratifikují Lisabonskou smlouvu, jste jim slíbil?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Nezlobte se, to není dobře řečeno, přece to je smlouva, kterou podepsal současný premiér, kterou ta vláda vlastně potvrdila a přihlásila se k ní, to je závazek České republiky a je to docela vážná věc. Myslím si, že je to otázka kreditu i té vládní koalice a mám pocit, že to není něco, k čemu bychom je měli přesvědčovat. To je snad otázka základní věrohodnosti České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Další velké téma, které ztroskotalo při posledním pokusu na prezidentu České republiky Václavu Klausovi a zároveň i velké téma české sociální demokracie, antidiskriminační zákon. Bude v programu té příští vlády?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Na tom se ještě, myslím ta dohoda nějakým způsobem ukončí, o tom se ještě budeme bavit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pak ty dvě velké privatizace. Ta jedna, která už je de facto rozběhnutá, protože už byly odevzdány a otevřeny obálky jaksi s prvními návrhy a to je tendr na prodej Českých aerolinií. Bude pokračovat či bude stopnut pane místopředsedo Zaorálku?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
My bychom si přáli, aby tahle vláda už žádné privatizace velké dále nedělala.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ani ta co přijde, ta letní?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ano, my bychom si přáli, aby tato vláda už tímhle aby už tyhle procesy byly zastaveny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky a místopředseda České strany sociálně demokratické Lubomír Zaorálek. Na závěr, pane místopředsedo, ještě zahraniční politika. Český prezident Václav Klaus se po rozhovoru s předsedou Evropské komise Barrosem nechal slyšet, že, cituji: Česko předsednictví nepochybně zvládne a že je sám připraven v případě potřeby do toho nějak vstoupit. Jaký pocit to ve vás vzbuzuje, když slyšíte takovou větu?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Já si myslím, že já tomu věřím. Mně připadá, že pan prezident, i když má názory, se kterými já zrovna často nesouhlasím, tak já věřím, že tady je dostatek vědomí toho, že tohle je náš společný úkol, společná prestiž a že musíme táhnout za jeden provaz, takže já věřím, a dokonce tohle bych rád také vyhlašoval, že jsem přesvědčen, že české předsednictví zvládneme a že ho úspěšně dokončíme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že i přes to všechno, jakou pověst má v Evropské unii jako, řekl bych kovaný odpůrce, řekl bych té Evropské unie a případně většího federalističtějšího procesu Evropské unie Václav Klaus, tak přes to všechno byste byl rád, kdyby vstoupil více aktivní rolí do realizování českého předsednictví?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Tak to jsem neřekl. Já si myslím, že prezident má svou roli v našem systému. Nicméně my jsme parlamentní demokracie, ve kterém klíčovou silou je vláda a premiér a ten nese základní odpovědnost i tu výkonnou za to, že se provedou ty věci, které jsou prioritami té vlády. A v té chvíli, které dává parlament, takže já si myslím, že prezident má zde svou roli a já věřím, že najdeme dohodu na vládě, která dotáhne tu věc do konce. A já věřím, že prezident ta jak do té chvíle, že spolupracuje na téhle věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A nakonec ještě otázka, která, myslím, od nedělního projevu amerického prezidenta Baracka Obamy hýbe alespoň částí republiky: To je interpretace toho, co řekl o součásti amerického protiraketového deštníku, který by případně měl být umístěn v Česku. To znamená ten protiraketový radar, dovolím si ocitovat dvě věty z jeho projevu: Dokud íránská hrozba trvá, jsme rozhodnuti rozvíjet ověřený systém raketové obrany s efektivními náklady. Věta číslo dvě: Pokud íránská hrozba zmizí, budeme mít pevnější základ pro bezpečnost a hlavní důvod pro postavení protiraketové obrany v Evropě opadne. Tak řekněte mi, pane místopředsedo, jak interpretujete tyto dvě věty z úst amerického prezidenta?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Ty věci nejsou nové. Ty už slyšíme dlouho, měsíce. Z těch samotných vět žádnou zvláštní interpretaci nedostanete. Podstatně je podle mě něco úplně jiného a tam byste se dobrali interpretace těchto dvou vět. To je to, že to, čeho jsme byli svědky na Hradčanském náměstí teď, to byla zásadní událost, která potvrdila zásadní změnu americké zahraniční politiky. Porovnejte si to například s vystoupením George Bushe v roce 2007. To je úplně jiný jazyk. Najednou žádní nepřátelé demokracie. To je prostě nová podoba americké zahraniční politiky a zároveň jsme viděli prezidenta Spojených států, který naznačuje ty nové rysy nového globálního přístupu ke světu a vlastně i nás zve k tomu, abychom se zúčastnili toho budování nové globální architektury ve světě. To byla velká událost a myslím si, že radar takto vypichovaný je trošku nepochopením toho, co se stalo. Na druhé straně je jasné, že pokud ten projekt bude úspěšný, tak ten systém protiraketové obrany bude upozaděn, protože ten přístup, který je dnes založen, jehož pilířem je například nukleární odzbrojení, souvisí s tímto, že se pan Medveděv s Obamou dohodli na konferenci na nejvyšší úrovni v červenci a je evidentní, že se jde prostě jinou cestu. Takže v důsledku, když si vezmeme co se odehrálo, tak skutečně ten systém protiraketové obrany je kamsi odsouván bokem. Ale myslím si, že bychom se neměli tedy bavit jen o těchhle dvou větách, ale o tom podstatném, co se v Praze stalo a to si myslím, že je opravdu velká událost, protože opakuji, je to vlastně nová podoba americké zahraniční politiky která byla nabídnuta a které my bychom měli si rozmyslet, jak na to zareagujeme a to je docela velká věc, nejen tedy Česká republika, ale i celá Evropa a Evropská unie. A mně ten projev připadal v něčem mimořádný a byl bych rád, kdybychom my byli na úrovni toho, k čemu jsme byli pozváni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To už ovšem bude téma pravděpodobně našeho příštího rozhovoru, pane místopředsedo. Lubomír Zaorálek, místopředseda české strany sociálně demokratické a také místopředseda Poslanecké sněmovny. Děkuji za váš čas.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/, místopředseda ČSSD:
Děkuji také, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu byl také Martin Veselovský. Přeji vám krásný večer strávený s Českým rozhlasem 1, Radiožurnálem.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.