Léčení pomocí metadonu

15. prosinec 2004
Vaše téma

Jeden z našich posluchačů se dnes ptal na to, co to je substituční léčba metadonem. Jednoduchá odpověď by zněla, že je to léčba závislosti na drogách pomocí jiného, bezpečnějšího preparátu. Ten je často poslední nadějí pro lidi, kteří berou drogy několik let a žádná jiná léčba jim nepomohla.

Jedním z takových lidí je i paní Renata. Její dlouholetá těžká fyzická závislost ji málem zabila. Dnes jí je 42 let, má vnučku a díky metadonu žije normální život. V roce 1997 byli Renata a její přítel mezi prvními pacienty, kteří metadonovou léčbu zkusili a nakonec i zvítězili.

Projev paní Renaty: Vlastně nejdřív jsme se vůbec vzpamatovávali, potom jsme zjistili, že den začíná ránem, jo, snídaní a tak. Ráno jsme vstali a jeli jsme na metadon, tady jsme si vypili metadon a jeli jsme zařizovat právě tyhlety sociální věci. Začali jsme si uklízet byt, začali jsme se o sebe víc starat, pečovat, ostříhat a vůbec jako nové oblečení, všecko jsme jako takhle si dali do pořádku a tak se snažím aspoň pomáhat svý dceři, která má miminko a může se vlastně teďka už na mě spolehnout, což je taky jako pro ni hrozný plus a je taky strašně ráda, že vlastně na ten metadon chodím. No a ten můj přítel taky samozřejmě je v pořádku, si pořídil pejska a chodím s ním pravidelně venčit, což dříve by vůbec nebylo možný, že.

A v tom je ten vtip. Uživatel je díky převedení z pouliční drogy na substituční opiát schopen výrazně změnit svůj život k lepšímu, zanechat kriminálního chování, najít si zaměstnání a žít normálně. Metadonová léčba je účinná pro těžce fyzicky závislé lidi na heroinu. Jan Bečka z pražského Substitučního centra U Apolináře přijímá klienty, kterým je více jak 16 let a opiáty berou minimálně dva roky.

Jan Bečka: Pak je tam ještě takové jedno kritérium, že tam musí být zjevné, že pro toho člověka se nehodí styl léčby, orientovaný na abstinenci. To znamená, že se opakovaně, buďto se opakovaně pokoušel o tu abstinenčně orientovanou léčbu a nefungovalo to a nebo už má tak dlouhou tu drogovou kariéru a přestože mu ta léčba byla nabízena, tak ji nikdy nenastoupil.

Klíčové je podle Jana Bečky to, že substituční léčba otevírá prostor pro práci s pacientem, kdy je třeba i možné pečovat o jeho zdravotní stav.

Jan Bečka: Ti lidé často na tom nejsou po tělesné stránce dobře, řada z nich má hepatitidu typu C, která vyžaduje léčbu a řadu dalších nemocí, které dokud byli na těch ilegálních opiátech, tak vlastně nebylo možné je adekvátním způsobem léčit.

Zatím poslední centrum vzniklo nedávno v Českých Budějovicích. Jeho ředitelka, Lenka Kosínková, má s prosazováním metadonové léčby své zkušenosti.

Lenka Kosínková: První reakce je, dyť vy jim dáváte ty drogy zadarmo. Pokud je to člověk, s kterým se setkám přímo já tváří v tvář a mám možnost mu to vysvětlit, proč je todleto potřebný, že nakonec pro společnost je to ekonomicky absolutně nejlevnější varianta péče o tyhlety lidi, že to pro ně může být možnost, jak se z drog dostat nebo se stabilizovat na takovou úroveň, kdy jsou schopni pracovat, studovat. Takovou zkušenost mám i s politiky z městského úřadu, z krajského úřadu, že většinou jsou to schopni prostě pochopit. Tohleto je první emotivní reakce, kterou asi spousta lidí prostě má.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: lov
Spustit audio

Více z pořadu