Ladislav Bátora, předseda sdružení DOST!

Minulý týden předseda vláda Petr Nečas veřejně prohlásil, že je rozhodně proti tomu, aby se člověk z extremistickou minulostí stal náměstkem na jakémkoliv ministerstvu jeho vlády. Mluvil o panu Ladislavu Bátorovi, který byl mimo jiné před pěti lety krajským lídrem extremistické Národní strany. Je to ze strany premiéra Nečase zbytečně prudérní přístup nebo de facto definoval jednu z podmínek pro zisk zaměstnání ve státní správě? Zjistíme to v příštích dvaceti minutách Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. A pan Ladislav Bátora, předseda občanské iniciativy D.O.S.T. je hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu, dobré odpoledne.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Dobrý podvečer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Připomínám, že mailová adresa dvacetminut@rozhlas.cz nebo facebookový profil pořadu jsou vám k dispozici pro kladení dotazů panu Ladislavu Bátorovi. A ten první z logiky věci kladu já. Bylo vám, pane Bátoro, nabídnuto místo náměstka na školství?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Já jsem k tomu řekl své už minulý týden, kdy jsem řekl, že přistupuji na to, že to jsou spekulace, tak jak bylo v tisku potom uvedeno, a kdyby taková nabídka přišla, tak by patřila k těm, které podle mých očí se neodmítají. Takhle vám odpovím a takhle jsem odpovídal celý týden.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mně stačilo prosté ano nebo ne. Chápu to, že ne? Post náměstka na ministerstvu školství vám nebyl nabídnut?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Já chápu tu vaši doplňující otázku, ale nemám k tomu nic jiného, než to co jsem řekl, skutečně nechme to otevřené. Já na to nebudu odpovídat, protože to nepovažuji už v téhle situaci za to nejdůležitější.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se přiznám, že tomu úplně nerozumím v tuto chvíli. Na tom je jaksi něco osobně komplikovaného říct, jestli vám někdo ze školství nabídl post náměstka nebo někdo z politiků nebo ne?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Osobně komplikovaného bych neřekl. Je to komplikováno tím, že jsem řekl, že o tom nebudu hovořit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste to někomu slíbil?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Třeba tak se to dá říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom abychom si, pane Bátoro, ujasnili vzájemné pozice. Jsme tady ve veřejnoprávním Českém rozhlase, a vy jste kromě jiného také plátcem koncesionářských poplatků stejně jako ostatní naši posluchači a bavíme se o veřejné sféře, která je placená také jaksi daňovými poplatníky. Tak mám pocit, že se neptám na nějaké neslušné věci, ptám se prostě na to, jestli vám byla nabídnuta pozice náměstka na ministerstvu školství.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Ano a já odpovídám, že se k tomu nebudu vyjadřovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A já se ptám proč?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Tak to nechme tak, že z osobních důvodů. Dobře.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, tak já si nechám to právo, že se k tomu ještě několikrát vrátím v průběhu příštích 20 minut, pane Bátoro.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Když to posluchači vydrží?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Uvidíme. Ještě z jiné pozice. Server Ceskapozice.cz minulý týden napsal, že v úterý 22. února se objevila v zápisu ze sedmé porady vedení na ministerstvu školství v+ta, která zněla: "ministr školství Dobeš představil Ladislava Bátoru jako svého poradce, to sedí nebo to je vymyšlené?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Já jsem ten zápis neviděl, skutečně nevím, vycházím z toho, že to bylo zveřejněno v tisku, tak asi to tam je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Byl jste představen ministrem školství jako jeho poradce?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Abych řekl pravdu, tak to si přesně nevzpomínám, jakým způsobem jsem byl představen. To nevím, opravdu nevím. Je to také už týden a ten byl velmi hektický.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale je to jenom týden, pane Bátoro. Byl jste na té poradě vedení?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy vás tam Josef Dobeš přivedl s sebou na poradu vedení na ministerstvo školství?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Ano, ale opravdu si nevzpomínám, jakým způsobem jsem byl přestaven.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Byl jste tam v ten moment poprvé? Bylo to jednou nebo jste tam byl víckrát?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Na poradě ministra poprvé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A zatím naposledy?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
To já nevím, to já bych už rád také věděl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jak to teď z vašeho pohledu vypadá? Budete pracovat pro ministerstvo školství?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
V tom je právě ten problém, že já opravdu nevím. Ta situace toho minulého týdne byla jak říkám, velmi hektická a já nemám všechny informace, takže nevím, takže ne že nechci na to odpovídat, já tu odpověď neznám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A odpověď na jakou otázku?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Jestli budu pracovat na ministerstvu školství. Neznám, skutečně neznám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jaké vztahy jsou vaše s Josefem Dobešem, ministrem školství?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Známe se krátce, takže myslím, že korektní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se ptám spíš na to, jestli mu už neformálně radíte?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Ne, ne, kde bych na to našel čas minulý týden. Ještě ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já nevím. Já ani nevím, jestli jste dostal nabídku být náměstkem na školství?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Já vlastně také ne. To proto tady takhle odpovídám, protože to nikdy takhle jasně nepadlo. Já jsem byl stejně tak překvapen minulé úterý, když jsem si to přečetl na parlamentních listech, myslím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co jste si tam přečetl?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Že budu nominován na místo prvního náměstka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, někdo uvažoval a manipuloval s vaším jménem, coby možným budoucím náměstkem bez vašeho vědomí?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
To já nemohu říct, že by se mě to nějak dotklo, takže manipuloval je asi termín příznakový. Jistě na tom něco musí být předtím. Jako to není možný.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to vezměme ještě, prosím, abych tomu více porozuměl. Vzhledem k tomu, že jste se v úterý minulý týden vedle Josefa Dobeše, ministra školství, objevil na poradě vedení ministerstva školství, tak vám pravděpodobně musel někdo a zavolat a říct: Pane Bátoro, buďte tak hodný, přijďte na ministerstvo a zúčastníte se porady vedení. Kdo to byl?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Myslím, že to ani nebyl telefonát. Já jsem týden předtím jsem se sešel s panem ministrem. On říkal v úterý, myslím, že mluvím o úterku, abych v úterý přišel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A k tomu vám ještě něco řekl? Nebo vám jen řekl: My se moc neznáme, pane Bátoro, ale přijďte na vedení a já vás představím jako svého poradce?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Zhruba tak to bylo, ale zase nevím ohledně toho představování. V tu chvíli to nebylo pro mě tak relevantní. On jistě má zájem o to, abych s ním spolupracoval. Ale nikdy jsme nedospěli k takovým závěrům, které jsou té záležitosti podsouvány anebo brány jako za jasná fakta.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale, pane Bátoro, jak tak jistě víte, že má Josef Dobeš, ministr školství zájem s vámi spolupracovat?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Přinejmenším jsem usoudil z toho, že tedy mi řekli, abych přišel na tu poradu vedení a z toho já usuzuji, že asi má zájem o tu spolupráci se mnou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se moc omlouvám, ale mně zní téměř neuvěřitelně to, že dva lidé, kteří se minimálně z toho, co vy říkáte a co nakonec říkal i minulý týden Josef Dobeš, v podstatě neznají, tak ten jeden, který je ministrem a říká tomu druhému: Moc vás neznám, teď se vidíme podruhé nebo poprvé, ale přijďte příští týden na poradu vedení. Takto to je? Takto se shání náměstci či poradci na ministerstvo?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Já nevím, já jsem nikdy nesháněl náměstka na ministerstvo, čili to se musíte spíš zeptat ministra.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, to bezesporu, ale přijde vám to jako standardní postup, uklidňuje vás to, jestli to je tak jak vy říkáte, takže takovým způsobem se může v podstatě kdokoliv, s kým se vidí ministr poprvé nebo podruhé dostat na post náměstka?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Nevím. Já skutečně, já nejsem kompetentní, abych odpověděl, protože nemám tu zkušenost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale někdo vás musel, pane Bátoro, asi seznámit, to přece není možné, abyste na sebe jen tak narazili někde v kuloárech a řekli si: Vy jste sympatický pojďte se mnou. Asi vás někdo seznámil, někdo vás doporučil.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Tak to je možné, to já nevylučuju.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A kde jste se sešli poprvé?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Pokud mě paměť neklame, tak asi v to září, jak jsem pořádal tu demonstraci proti příručkám genderové sexuálně výchovné a podobně, tak tam jsme demonstrovali. Myslím, že tam pan ministr byl nebo nebyl, to já nevím, ale není to to rozhodující.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ta pozvánka, abyste přišel 22. na tu poradu vedení, padla kde?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Z telefonu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže vám volal pan ministr? Před chvílí jste říkal, že ani nikdo netelefonoval, že jste se viděl s Josefem Dobešem? To jste říkal před malou chvílí. Já jsem se vás ptal, jestli vám někdo volal.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
A je to tak zásadní?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se jen snažím zjistit, jakým způsobem ministr této vlády shání náměstky na svůj resort.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Já neříkám, že jsem se viděl s panem ministrem jednou, já jsem se s ním viděl minimálně třikrát a několikrát jsme si telefonovali, takže já nevím, jak v tomhle konkrétním případě to bylo. Nepamatuji si to, poněvadž to nepovažuji za tak důležité, abych si to vštípil do paměti, jestli ta pozvánka na poradu ministra byla řečena ústně nebo jestli mi zavolal. To já opravdu už nevím dneska.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže teď prostě nevíte, jak to přišlo, ta nabídka?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Dobře, tak řekněme, že padlo na tom ústním jednání někdy ve čtvrtek, jestli to usnadní další rozhovor, tak ve čtvrtek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ve čtvrtek, předtím v úterý. To jde čistě pro mé pochopení. A to čtvrteční jednání se týkalo čeho a kde bylo?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
To čtvrteční jednání bylo na ministerstvu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže vy jste byl na ministerstvu už ve čtvrtek před tím úterým 22.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Ano, pokud to nebylo v pátek. To já opravdu nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A kvůli čemu jste tam byl?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Pan ministr si chtěl se mnou pohovořit a chtěl mě v podstatě sdělit, že by měl eventuálně do budoucna zájem o nějakou spolupráci se mnou, ale bylo to v této rovině obecné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A řekl vám už v tomto hovoru Josef Dobeše, že se chystá s paní náměstkyní Bartoňovou jaksi rozvázat své pracovní vztahy a že byste vy mohl být tím kandidátem na ten post po ní?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Ne, ne, to ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co vám řekl?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Hovořili jsme i o té demonstraci nebo manifestaci, tak o mých názorech, jak se dívám na různé záležitosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Hovořili jste také o školství? Přece šlo jaksi o práci pro ministerstvo školství?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Jistě, hovořili jsme o školství, on se ptal, jaké mám zkušenosti, jestli jsem pracoval ve školství, to jsem pracoval a v takové obecné rovině.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co se tak zamlouvalo panu ministru Dobešovi na vašich názorech a na tom, co jste mu říkal, že to pak vyústilo v to úterý 22., kdy jste byl na poradě představen?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
To on mi nesdělil. To byste se musel zeptat jeho, co se mu na mě zamlouvá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, 22. jste byl představen coby poradce ministra školství. Říkám to správně?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Ano, je to možné, zejména pokud to je v tom zápisu, tak ano, já jsem se o to dál pak nezajímal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Bátoro, byl jste u toho, tak proto se na to ptám. Proč se na to ptát někoho, kdo viděl nějaký papír, když vy jste byl přímo u toho?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Byl jsem u toho na začátku v devět hodin.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže jste byl představen poradcem ministra školství?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Nepamatuju se skutečně. Na začátku v 9 hodin mě pan ministr velmi krátce představil v místnosti, kde bylo asi 40 lidí. Já dokonce jsem přesvědčen, že mě představil jako doktora Ladislava Bátoru.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Představte si teď, že by přišel znovu nějaký telefon, řekněme, od ministra školství a že by řekl: Pojďte pro mě, pane Bátoro, pracovat jako poradce. Tak byste to zvedl tuto nabídku nebo ne?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Můžete to zopakovat? To byla jakákoliv práce nebo jak jste to formuloval?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jako poradce.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Asi ano, já myslím, že ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co byste mu radil nebo v jaké oblasti byste se cítil natolik doma, že byste byl tím správný poradcem pro ministra školství?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Jistě ano, nemyslím, že by bylo nutné radit ve všech oblastech tak, že by to bylo asi nějak resortně vymezené, takže předpokládám, že ta nabídka by přišla třeba na oblast ekonomickou nebo finanční, protože jsem vystudoval ekonomii, ale vystudoval jsem toho víc. Takže tam jsou jiné možnosti. Samozřejmě třeba díky jazykovým schopnostem. Nechme to na panu ministrovi. Já to nevím, opravdu to nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Ladislav Bátora, předseda občanské iniciativy D.O.S.T. je dnes jejich hostem. Teď jste sám říkal, že zejména ten minulý týden byl hektický. Mnoho věcí se kolem vaší osoby dělo i v médiích. Na vaši obranu sepsal článek prezident republiky Václav Klaus a nazval ho "Malá česká hilsneriáda", je vyvěšen i na stránkách webových www.klaus.cz. Abych to zarámovali, tak před více než sto lety se v případu Leopolda Hilsnera dopustila společnost, justice i značná část politické scény značné křivdy vůči tomuto člověku. Tak se ptám, jestli se cítíte být v pozici toho, komu bylo ukřivděno.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Nesporně ano, nesporně ano po tom týdnu, co jsem si všechno o sobě přečetl a já to hodnotím jako mediální lynč, tak se samozřejmě cítím ukřivděný.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že to přirovnání jaksi vedle Leopolda Hilsnera, který to všechno, co se před sto lety dělo, odskákal 18 lety vězení, sedí?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Víte, já nevím, jestli pan prezident měl na mysli jak oběť Leopolda Hilsnera. Já myslím, že hilsneriáda byl komplex otázek a že on měl na mysli si myslím Masarykovu úlohu, který byl potom lynčován vlastně za tu obranu Hilsnerovu. A uvědomme si, že Masaryk vlastně nebránil Hilsnera. Masaryk bránil svoji myšlenku a pak byl samozřejmě terčem lynčů, což všichni známe, jak to probíhalo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom jestli tomu správně rozumím, tak jak to teď líčíte, jaksi vaše chápání té obrany vás ze strany prezidenta Klause, tak on by měl být v té pozici jaksi ochraňujícího a hájícího nějaké zásadní myšlenky, to znamená, ve stejné pozici jako byl T.G. Masaryk v té hilsneriádě?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Ne, já to takhle, takhle personálně to nechápu. Já si myslím, že pan prezident poukázal na tu atmosféru té doby v těch letech 98 až 99.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdo vám ukřivdil?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Především média. Především média, protože oni používají neustále ty samé mantry, na které se i těžko odpovídá, když máte odpovídat po stý po dvoustý na tu samou věc. Hlavně si myslím že to, co je tolik frekventováno v tisku není vůbec relevantní dneska. Někdo asi nechce, abych pracoval ve státní správě, jakkoliv ani to tak třeba nemuselo být, takže se ihned od středy, v úterý vyšel ten článek, tak od středy se zvedla vlna těch článků, ve kterých jsem byl dehonestován, napadán.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jednak já jsem se na začátku myslím relativně poctivě snažil zjistit, jestli jste dostal nabídku být náměstkem ministra školství a musím říct, pane Bátoro, že vy jste mi na ni neodpověděl.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Ano, je to tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A myslíte si, že to přispívá jaksi k tomu, aby kdokoliv se díval na vaši osobu ve vztahu k ministerstvu školství byl řekněme uklidněn nebo aby to bylo celé o něco více průhlednější, aby tam nebylo žádné místo pro nějaké spekulace a možná pro mediální lynč, o kterém mluvíte vy?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
To já nedokážu posoudit samozřejmě, to ukáže doba, jak to působí, ale co to má s tím lynčem společného. To co tady teď říkám, co má společného s tím, co proběhlo minulý týden?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já bych chtěl slyšet nějaký konkrétní případ toho mediálního lynče.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Já myslím, že posluchači, které to zajímá, tak vědí, co se minulý týden dělo, tak to byl jeden článek za druhým. Podívejte se, dneska například v lidovkách napsal pan Petráček, že je mu fuk, proč jsem kandidoval za Národní stranu a že je mu fuk, jestli jsem skutečně řekl, že mými vzory je Haider nebo Le Pen či nikoliv. Že je mu to fuk. No tak jestliže takhle se vyjádří deník jako jsou Lidové noviny, tak pak víme, že za tím bylo něco jiného, než co jako mělo koncentrovat pozornost. Prostě ti lidé nechtějí, oni nesouhlasí s mými názory a nejde jen o to, že by mi brali snad dokonce legitimitu, ale chtějí, abych byl existenčně nebo společensky zničen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy to považujete za řekněme promyšlený tah ze strany médií?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Všechno bývá promyšleno vždycky, takže nezapomínejme, že všichni o tom ví od úterka a šlo to tedy velice rychle a byl to jeden článek za druhým, takže jestli to je promyšlené nebo ne, ale ta reakce je masivní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Patří do toho řekněme konglomerátu, který vy, pane Bátoro popisujete, i to vyjádření z minulého týdne, předsedy vlády Petra Nečase, který říkal, že člověka s extremistickou minulostí na postu náměstka ministra školství rozhodně neakceptuje?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Já mluvím o médiích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A já teď mluvím o tom, co říkal předseda vlády Petr Nečas, protože on mluvil o vás.

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
A otázka zní?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Otázka zní, jestli do toho co říkáte, že bylo připraveno a co bylo cíleně činěno celý týden médii, to říkáte vy, pane Bátoro, jestli do toho patří i to, co říkal Petr Nečas, který říkal: Člověka s extremistickou minulostí nechci na postu náměstka ministra školství."

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Jako jestli to patří do médií?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Znamená to jinými slovy, že se podílel na tom lynči i premiér Nečas?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Tak mohl si tu větu odpustit, takže podílel. Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jak si to vykládáte, že to stálo zato premiéru Nečasovi se sebrat a mluvit o vás na tiskové konferenci a říkat, že vás rozhodně nechce mít jako náměstka na ministerstvu školství?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Tak mohla to být jeho úvaha, on mohl být také pod tlakem nějakým. To já nevím, skutečně do toho nevidím. Jenom vím, že jeho poradce Roman Joch se mi dneska zastal, myslím už podruhé během tohoto týdne a řekl, že to co jsem provedl, že také říká, že je nespravedlivé, co se děje, ale že jsem udělal jistě politickou chybu před těmi pěti lety, ale nemluví o mravním nebo lidském pochybení a tím mě Roman velice mile překvapil. A to je poradce pana premiéra.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Roman Joch mluvil o tom, že jste udělal politickou chybu, když jste byl lídrem kandidátky Národní strany na Vysočině v roce 2006 ve sněmovních volbách. Dostal jste tu nabídku na post náměstka ministra školství?

Ladislav BÁTORA, předseda občanské iniciativy D.O.S.T.:
Ne, nebudu na to odpovídat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo Dvacet minut Radiožurnálu. Ladislav Bátora, předseda občanské iniciativy D.O.S.T byl jejich hostem. Pane Bátoro, díky za váš čas a za komentář na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoliv zeptat, můžete své dotazy zasílat buď na adresu 20minut@rozhlas.cz, nebo použít facebookovou stránku pořadu. Na otázky v diskusním fóru bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio