Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

10. listopad 2011
02246854.jpeg

Zanedlouho se na základních školách rozběhne zkušební testování znalostí páťáků a deváťáků. Ti by měli být zkoušeni z matematiky, českého a jednoho cizího jazyka. Doposud mělo jít o informaci pro ředitele škol, kde jsou v jejich výuce slabá místa. Teď se ale objevil nápad, podle kterého by od roku 2014 měly právě tyto testy být hranicí, která umožní nebo neumožní zisk středního vzdělání s maturitou. Jinak řečeno, pokud tyto dva testy dítě neudělá, bude mu zakázán přístup na střední školu ukončenou maturitou, i o tom bude dnešních Dvacet minut Radiožurálu, přeji vám dobré odpoledne. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš, dobrý podvečer, pane ministře.

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Hezké odpolede.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Připomínám, že vy posluchači Radiožurnálu se můžete obrátit na pana ministra v tuto chvíli i skrze facebookový profil pořadu Dvacet minut Radiožurnálu a jestli dovolíte, pane ministře, pojďme začít penězi, tedy o něco málo jiným tématem, než budou samotné testy v pátých a devátých třídách. Vy chcete v příštím roce přidat kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelů od 500 do 1500 korun měsíčně. Kde ty peníze vezmete?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Tak já se přiznám, že jsem si teď odskočil právě z pracovní koaliční skupiny o financování vysokých škol, tak to až tak není od věci. Já jsem dostal navýšený rozpočet zhruba o 700 milionů oproti loňsku, tak tam je jisté navýšení, ale všechny ostatní peníze musím najít do těch 4 miliard v úsporách ministerstva školství, a ty úspory tedy jestli je takto v hlavě dát dohromady, tak jsou jednak optimalizací sítě středních škol, která se z nějaké míry stala, ne tak ideálně, jak bych si představoval, ale přece jenom probíhá a proběhne, druhá věc je skutečně seškrtáním investic na absolutní minimum havarijních stavů. Pak jsem zrušil a do konce roku ještě zruším 6 malých ministerstev, to znamená organizací přímo řízených. Propouštěním tyto lidi a tito lidé nadále nebudou zatěžovat základní a střední školy různými statistikami, které se dablují a budu samozřejmě pracovat s jejich budovami, to znamená, budu se zbavovat budov, kde jsem v nájmu a použiji tyto budovy, a pak z 2 % seškrtávám administrativu na celém ministerstvu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy kromě jiného, pane ministře, také říkáte, že peníze by měly být přidávány nebo tyto peníze by měly být přidávány podle výkonu. Mě by zajímalo, podle čeho vy sám byste hodnotil výkon konkrétního učitele, tedy podle jakých kritérií by ředitelé měli ty peníze přidávat?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Ne, tak naopak, já říkám školství je konzervativní a já jsem druhý rok přidal do tarifních tabulek, to znamená do těch nároků, do těch složek a já říkám dodržujme tyto tarify, ovšem nebuďme už výjimkou v celé státní správě a mějme možnost a dejme řediteli ve výjimečných případech nedodržet tyto tarifní tabulky a zařazovat ve výjimečných případech učitele mimo ten věkový automat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, já tomu rozumím, pane ministře, ale ve chvíli, kdy se bavíme teď o té pětistovce, nebo o 1500 korunách, tak kdo dostane 500, kdo dostane 1500, na kom to bude záviset?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Tak já jsem nepochopil, přiznám se, že jsem už unavený dneska, zatím co minulý rok jsme přidali 2,1 miliardy a zejména začínajícím učitelům, kdy se jim plat zvedl ze 14,5 tisíc na 20 tisíc, tak teď nejvíce přidáváme v těch posledních zásluhových položkách, jinými slovy nejzkušenějším učitelům, kteří jsou ve školství nejdéle.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem to automaticky jde ruku v ruce nejdelší jaksi odsloužená léta a zkušenost?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Ano, přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tolik zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. Pane ministře Dobeši, jak daleko je plán použít testy žáků pátých a devátých tříd jako kritérium, podle kterého jim dovolit či zakázat přístup ke středoškolskému vzdělávání s maturitou?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Tak vy jste řekl nápad a když jste řekl slovo nápad, tak jsem ještě s tím souhlasil. Není to žádný plán, ale narážíte na mého poradce, pane ředitele Klause, který tohle prohlásil pro jeden deník a já jsem řekl je to dobré, že se otevřela diskuse obecně o pětkách a devítkách a případně možností využití, protože, když bychom to neudělali, tak bysme udělali chybu jako u středních škol, kdy se nastaví, 15 let se chystaly maturity a vůbec se nekomunikovalo o tom, jestli se to dá využít pro vysoké školy, tak já říkám pojďme od začátku se bavit o tom, je to zpětná vazba pro školy, rodiče a děti, nebo to může mít ještě nějaký přesah?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a já se ptám, jak je daleko ten nápad na ten přesah, že by zároveň tyto testy, respektive jejich výsledky byly nějakou hradbou ke střednímu vzdělání s maturitou?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Tak je to první nápad, který zazněl a nebude dříve nějaké stanovisko, jak jste správně řekl, než rok 2014, kdyby měla celoplošně proběhnou ostrá verze v celé České republice a teprve po vyhodnocení těchto validních výsledků a podle vyhodnocení znalostí těch dětí bude možné hovořit o tom, co s těmi výsledky a jak je použít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, pane ministře, to znamená, že to, co se objevilo v Mladé frontě DNES, to znamená, tam je napsáno, už od prvního ročníku chce ministr zavést pravidlo, kdo zkoušky nezvládne, tedy od roku 2014, nesmí jít na víceleté gymnázium, či u deváťáků na střední školu s maturitou, zdroj je uvedeno ministerstvo školství, nemají pravdu, nebo mají?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Já se velmi musím ohradit. Já jsem hovořil k článku pana Klause asi 5 minut s paní redaktorkou a já jsem hovořil v tom, že vítám, že díky panu řediteli se teď velmi otevře tato diskuse a že jsem rád, že se tady někdo pozastavil nad myšlenkou, že dneska je naprostá prostupnost mezi základní školou a střední školou a dneska, když to přeženu a já to rád nazývám ten nasávací efekt bez ohledu na kvalitu těch dětí, oni prostupují až k vysokým školám a já říkám, pokud máme v tomto systému dítě mírně mentálně retardované, tak tím, že nemáme, máme tu prostupnost a platíme za každé dítě, tak má šanci dosáhnout bakalářský titul, a to je špatně a pojďme se bavit, co proti tomu budem dělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč je to špatně?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
No, protože každý by měl dosáhnout tam, kam, co odpovídá jeho předpokladům a jestliže někdo dosáhne vzdělání jen proto, že za něho jdou peníze, tak je to velmi špatně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem teď mluvíte i o školách státních tedy veřejných?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Jednoznačně. Jestliže nám ubývají děti a i někde ještě stále dneska přibývají školy, viz Středočeský kraj, tak je hrozný boj o žáky a dneska ti, ti ředitelé školy dostávají zaplaceno za počet žáků ve školách ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, dobře, pane ministře, pokud dovolíte, jinými slovy, místo toho, aby přišlo nějaké administrativní opatření jako například snížení, razantní snížení počtu škol, tak se systematicky zakáže některých dětem přístup na střední školy s maturitou?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Ne, pane redaktore, kdybyste sledoval dlouhodobě kroky, které chystám, tak já říkám změňme financování regionálního školství a v poradě ekonomických ministrů prošel materiál, který bude mít toto prooptimalizační řešení, jinými slovy dělám toto. Druhá věc, nastavuji kritéria měření kvality, pustil jsem se do státních maturit a říkám nastavme páté a deváté třídy, to je druhá věc. A třetí věc, podporujme učitele. Pokud zavedeme ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, abych použil parafrázi vaší věty, tak kdybychom se drželi mé otázky, tak byste prosím mohl odpovědět na to, jestli je lepší dvěma testy v páté a v deváté třídě zamezit anebo povolit žákům vstup na střední školy s maturitou, anebo jestli to udělat jinak, to znamená, tím, co jste říkal vy, zrušení škol a tak dále?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Musí jít jedno ruku v ruce s druhým.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A proč to opatření musí vůbec existovat?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Hned vám odpovím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A proč to opatření musí vůbec existovat?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Rodiče potřebujou a učitelé a i to dítě dostat zpětnou vazbu, jak na tom to dítě v tom vzdělávacím systému je. My jsme rozvolnili ten vzdělávací systém a dneska nevíme, jak učíme v Písku v páté třídě, jak učíme v Brně, v Pardubicích a kdekoliv. Tak my musíme pojmenovat standardy, co má každé dítě v České republice umět z matematiky jako minimální znalost, to znamená čtyřku. A teď to dítě dostane zpětnou vazbu, jeho rodič a zjistí ten Honzík udělal standard na 2 nebo naše dítě propadá v tom standardu z matematiky a bude úkolem školy to dítě dotáhnout do toho minimálního standardu, ale zároveň to bude informace pro rodiče pozor, tady není něco úplně v pořádku. Pokud se to potvrdí, ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, co není v pořádku s 2?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Teď mluvím o té 5, já se omlouvám, já jsem přeskočil už rychle k tomu druhému hodnocení, to znamená, jestliže to dítě v páté třídě selhalo a propadá, škola má za úkol v polovině šestého ročníku ho dotáhnout do toho nutného povinného celorepublikového standardu, pak dostane možnost opakování v deváté třídě, tam mimo jiné změříte přidanou hodnotu školy, jak posouvá to dítě ta škola, jeho předpoklady a pokud v deváté třídě opět dostane to dítě zpětnou vazbu, že má pětku z matematiky, českého jazyka či z cizího jazyka, tak to bude dostatečná zpětná vazba pro rodiče i pro školu k tomu, aby zvažovali, kterým směrem se ubrat, že to asi nebude elitní gymnázium, že je možná ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, to bezesporu, pane ministře, mě na tom zajímá jedna věc, vy jste, jak jste sám říkal, rychle skočil rovnou k pětce, tedy rovnou jaksi k nedostatečné, což bezesporu nějakým signálem je, ale která známka už bude ta z daného testu v páté nebo deváté třídě, která řekne celému systému tento Honzík už na víceleté gymnázium po páté třídě anebo na jiné střední školy s maturitou po deváté třídě prostě nepůjde?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
To nikdo nebude z ministerstva stanovovat, to je potřeba v tuto chvíli říct. Pětky a devítky se dělají jako zpětná vazba pro školy, rodiče a děti a nastavují minimální konečně jednotný standard v celé České republice, co děti mají umět.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, počkejte, pane ministře, to je důležité, tak si to pojďme srovnat, testy, které se teď rozbíhají a budou se rozbíhat v nějakém zkušebním období, v roce 2014 budou mít jaksi ostrý provoz, první rok ostrého provozu, tak kromě zpětné vazby pro školy a řekněme pro rodiče, k čemuž se ještě dostaneme, budou sloužit jako hranice, za kterou se děti nedostanou ke střednímu vzdělání s maturitou, nebo nebudou?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
V roce 2014 nepochybně ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A v roce 2015, 16?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
A já vám říkám, to bude ta diskuse se zástupci středních škol a bude to i velmi pragmatická racionální diskuse o financích v tom systému, jestli ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím, pane ministře, ale já se ptám vás na váš názor?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Já vám to říkám, svoji představu, pro toho ředitele střední školy poté, co si odzkouší devítky a pětky a zjistí, že skutečně měří tu kvalitu těch dětí, tak pak bude mít na zvážení, stejně jako ten rektor vysoké školy dneska ke státní maturitě, jestli zaplatí soukromé firmě nějaké přijímací řízení, anebo využije výsledků z devátých tříd, popřípadě z pátých pro víceletá gymnázia, takže tady nebude nějaká direktiva, ale tady bude zpětná vazba a nastavené nějaké kritérium kvality a bude na ředitelích, aby se v tomto už ohraničeném systému pohybovali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, abych si to ještě více urovnal, když potom budou k ruce výsledky z pátých tříd těch testů a z devátých, tak nepůjde direktiva z ministerstva školství, která bude říkat ten, kdo měl 4 a hůř, tak prostě nepůjde na gymnázia s maturitou?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Pane Veselovský, ta v životě nemůže jít, jako nemůže jít ani ze státních maturit vůči vysokým školám. Já velmi intenzivně rok jednám se zástupci vysokých škol, říkám tak jsme to poprvé zavedli, nedopadlo to moc špatně, a teď to pojďme zkusit druhý rok a pojďte si nastavovat, jestli vám to pro vaši fakultu odpovídá a jestli můžete ušetřit peníze za přijímací řízení, úplně stejným způsobem půjdeme o patro níž. Ale tam je strašně důležité, aby rodiče, škola, ale i ty děti dostaly zpětnou vazbu, jak na tom jsou, protože dneska ji vůbec nemají v tom systému.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dívám se tady na facebookové stránky Dvacet minut Radiožurnálu, pane ministře Dobeši, a Jiří Vysloužil se ptá, chci se zeptat, jestli má pan ministr Dobeš vědecky potvrzenou informaci, jestli schopnosti žáka nemohou po absolvování testu ještě růst? Píše, sám jsem se v páté třídě umístil při přijímacích testech hned na čarou a na konci gymnázia patřil mezi nejlepší.

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Jednoznačně, ten rozvoj dětí je důležitý, a já vám řeknu, proč jsou testy v pátých a devátých třídách, proč je to důležité, je to potřeba říct, že je potřeba na sobě pracovat, dneska nic takového není a to dítě v tom stavu, v jakém je, se dostane kamkoliv bez práce a bez námahy. Jinými slovy já říkám, pojďme si ukázat, jak na tom jsme, co je potřeba dotáhnout, jak jsme dobří, či co nám ještě zbývá proto, abysme byli lepší? Je to motivační faktor ty testy v páté a deváté třídě a zpětná vazba.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dá se to chápat také tak, že to je určité opatření či volání potom, že ten systém, kde byla možná skrze vzdělání vytvářena určitá elita a tady už není a bylo by hezké ho vrátit?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
No, já neútočím na to, aby se vrátila elita, velmi úzká skupinka těch, co získají to vzdělání, já říkám, že je potřeba zabránit masifikaci, to znamená, že v ročníku populačním je 70 % vysokoškolsky vzdělaných studentů, kteří ale neprokáží právě tu kvalitu, kteří neprošli žádným vstupem a výstupem, nemuseli dělat přijímací řízení a zároveň nemuseli prokázat centrální zkoušku, teprve státní maturita v tomto roce byla prvním nastaveným parametrem měřením kvality.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš je dnes jejich hostem. Pane ministře, ještě jedno téma je velice aktuální, předseda vašeho koaličního partnera, strany TOP 09 Karel Schwarzenberg dnes po včerejším hlasování ve sněmovně, které se týkalo novely daňového zákona a také odvodu z hazardu říká cituji přesně zajisté si budeme muset o tom vážně pohovořit poněvadž to, co se stalo, je pokus o sebevraždu vládní koalice. Když se u tak důležitých věcí na poslední okamžik nedodrží hlasování pro vládní předlohu, jak se na tom koalice usnesla, to je už podle mého názoru opravdu velice vážná situace, tolik Karel Schwarzenberg. Proč jste například vy hlasoval proti tomu domluvenému plánu vládní koalice?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Tak já jsem na rozdíl od pana vicepremiéra a celé TOP 09 byl na vládě, když tento /nesrozumitelné/ nebo tato sestava daňových zákonů schvalovala a my jsme si tam řekli, že jsou věci, které dořešíme v Poslanecké sněmovně, a tam padly 2 věci, stravenky a hazardu. Na hazardu jsme se shodli na 20% zdanění a všechny ostatní parametry budeme probírat v Poslanecké sněmovně, takže už na vládě, kde jsme to posílali dál, jsme si tyto mantinely rozšířili a mezitím probíhaly jednání, takže já v tuto chvíli nepovažuji, že někdo spáchal sebevraždu a že někdo něco porušil, takže já naopak jsem zaznamenal tu kreativitu neskutečnou z těch zákonů, kdy jednou se předloží odvod z hazardu 70 %, obce 30, pak stát, pak 80:20, 50:50, 60:40, to neskutečné a nikdo mně jako ministra sportu nemůže vynit z toho, že plním slib, který jsem dal i s panem ministrem financí Kalouskem, když jsem se potkal se zástupci sportovních svazů a řekli jsme my dáme v roce 2013 do sportu peníze z hazardu a padala tam částka mezi 1,5 miliardou až 2 miliardami, takže ty třetinky takzvané, jaké byly schváleny, jsou přesně v těch intencích, co jsme garantovali s panem ministrem financí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chápu, existuje nějaký zápis z jednání vlády, ze kterého by vyplývalo, že, pane ministře, vy máte pravdu a že se kolegové z TOP 09 mýlí, že ten návrh ministra financí na ten řekněme, na změnu odvodů z hazardu, že nebyl vládním návrhem domluveným na koaličním jednání?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Tak všichni ministři TOP 09 tam měli své náměstky, ale také probíhá zvukové záznam z každé vlády a já na té vládě jsem vystoupil a je tam nepochybně můj záznam a říkal jsem sjednoťme 10, 20, 50 do jednotné sazby 20 % a já to takto pustím, když budu mít garanci v Poslanecké sněmovně toho, co pan ministr financí Kalousek se mnou řekl zástupcům sportovních svazů, že třetina těch prostředků půjde ke mně do rozpočtu na sport, takto jsem mluvil na vládě, takže jsme se na závěr před hlasováním domluvili, ale je potřeba říct, že tam nebyl ani jeden z ministrů TOP 09, ale byli tam jejich náměstci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě poslední otázka, jak vy jste popsal ten návrh na třetinky, jde o odvody z hazardu rozdělené na třetiny, některé jdou, jedna třetina jde obcím, jedna třetina půjde právě do vašeho resortu a bude dislokována do sportu a jedna třetina zůstává v tomto návrhu, pro který jste hlasoval i vy, zůstává na uvážení samotných firem, které podnikají v hazardním byznysu, které a jak je rozdělí na dobročinné účely. Není to chyba, když se v minulých letech, kdy celý ten balík šel jaksi podle uvážení těch samotných firem, není to chyba, když se ukázalo, že ty firmy s tím velice často fixlují, posílají to na jakési ralley motosporty bohatým lidem a vůbec ne na dobročinné účely?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Tak já bych tady teď nechtěl, víte, ono to je to paradoxní, tady nebyla kontrola Sazky, tady se dovolilo úplně všechno a dneska se argumentuje tím starým systémem. Já jsem si nikdy nezadal s panem Hušákem, přesně naopak, a já říkám kontrolujme, kam to půjde, ale neseberme neziskovkám ono dobro, protože v tom systému i jak to bylo původně nastaveno, to dobro je schováno, podporujme zdravotně postižené, mentálně postižené, sociálně slabé, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, to bezesporu, ale v tom návrhu zákona je napsáno, že ta kontrola bude prováděna ministerstvem financí, i předtím to tam bylo a bude to teď lepší?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
No, tak minimálně padla Sazka, padlo působení pana Hušáka, pana Ječmínka a ledy se pohnuly. Velice dobře spolupracují sportovní svazy, doba je trošku jiná a já věřím, že to bude jiné i na ministerstvu financí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bude to řekněme dobré anebo tristní ve vládní koalici ve chvíli, kdy minimálně Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek i pan Gazdík říkají to je závažné, pojďme se bavit o našem setrvání v koalici?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Víte, já na druhou stranu, představa, že mně předloží někdo, že a přitom slíbí, že to půjde do sportu předloží návrh 80 %:20 a když bych byl hodně zlý a řekl připraví si kampaň pro kraje tím, že pošle Starostům a nezávislým 80 % výtěžku z hazardu, tak mně to stejně připadá něco, co je nepřijatelné. Já jsem konzervativní člověk, já jsem vstupoval do vlády s tím, že budem podporovat sport, já jsem se s ministrem financí domluvil na parametrech, jak to uděláme, jak zdaníme hazard a já jsem neudělal nic jiného, než jsem setrval na svém slovu a na svých parametrech a nebyl ovlivněn ani žádným byznysem v oblasti hazardu, ale ani budoucími volbami.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chápu to správně, že říkáte, že Miroslav Kalousek si připravoval svým ministerským návrhem jaksi půdu pro předvolební kampaň?

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Pan ministr financí se mnou sportovnímu prostředí v České televizi garantoval, že půjde do rozpočtu ministerstva školství část peněz z hazardu. V žádném jeho předloženém návrhu toto není, a to je pro mě velký problém, protože já garantuju sport a sport v těžké době, v době, kdy tady minimálně i za ministra financí Kalouska se tolerovala Sazka a tolerovalo se okradení sportu o miliardy a já jim je chci konečně, transparentně a jasně vrátit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Jejich hostem byl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. Pane ministře, díky za váš komentář, hezký podvečer.

Josef DOBEŠ, ministr školství /VV/:
Hezký podvečer, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji vám příjemný poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

Spustit audio
autor: Martin Veselovský