Jiří Ovčáček ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Prezident Miloš Zeman odmítl podepsat jmenování 3 profesorů. Jde o omezování svobod akademické obce? A proč Hrad tolik trvá na existenci textu Hitler je džentlmen, o němž se historici shodují, že není? Omluví se prezident nebo se bude v archivních pramenech hledat donekonečna? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Dobrý den.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Prezident, jak jsme říkali, odmítl podepsat jmenování 3 profesorů. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima to považuje za zasahování do svobod akademické obce, je to tak?

Peroutka artikuloval protektorátní politiku, opakuje Jiří Ovčáček. Článek Hitler je gentleman hledá ve volném čase

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Pan prezident takto učinil, vedly ho k tomu mimořádně závažné důvody. Já jsem o tom hovořil již včera, v případě docenta Fajta to je známá kauza týkající se Komerční banky, která byla publikována v Mladé frontě DNES.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, když říkáte závažné důvody, je to kauza, která byla publikována v Mladé frontě DNES, z toho vychází prezident republiky, když neudělí podpis pod profesuru?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Já si myslím, že ta věc je mimořádně závažná, ostatně pan docent Fajt se k ní sám vyjadřoval v těchto hodinách a myslím si, že není vhodné, aby v takovém případě profesura byla udělena, jde o to takzvané doplácení platů z financí komerčního bankovního ústavu v případě Národní galerie, pan prezident to považuje za překážku.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Fajt se k tomu vyjádřil ve smyslu tom, že ani k tomu nedošlo, že zkrátka tady byl nějaký plán a na ten ani nedošlo a prezident republiky podle toho udělá to, že ho nejmenuje profesorem.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Už ten fakt, že ten plán byl na stole, že existoval.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To byla pouze konzultace.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Je podle prezidenta republiky závažnou skutečností. Myslím si, že v tomto směru je ta věc zcela jasná.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A ten zdroj, z kterého jste vycházeli, byl zkrátka novinový článek Mladá fronta DNES?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tady nejde o to, že to je v Mladé frontě DNES, tady jde o fakta. A znovu opakuji, pan docent Fajt to nerozporuje, připouští, že taková varianta byla na stole a ex post dodává, že nakonec nebyla zvolena, ale ovšem ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, on nezvolil takovouto variantu a za to nebude jmenován profesorem?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Pan prezident jasně sdělil v loňském roce po jednání s ministrem školství, že nadále bude podepisovat jmenovací dekrety profesorů, ale v případě, že shledá některé nedostatky morálního charakteru, vyhrazuje si právo takový dekret nepodepsat, to bylo oznámeno na tiskové konferenci. Pan prezident včera informoval ministra školství o svém rozhodnutí a to ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Ovčáčku, promiňte, jaké morální pochybení procházel pan Fajt, když nezvolil možnost, za kterou ho kritizujete?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Již ta varianta byla na stole, to znamená, ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Kterou nezvolil.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Pan docent Fajt, pan docent Fajt o ní uvažoval, už ten fakt je překážkou k takovému kroku, proto se prezident republiky rozhodl takto učinit, považuje to za mimořádně závažné selhání.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Docentu Ošťádalovi zase prezident vyčítá předlistopadové kontakty na StB. Pan prezident či Hrad měl a studoval spis Ivana Ošťádala?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Pan prezident má k dispozici příslušné informace.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsou jaké informace, z jakých zdrojů?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Velmi jednoduše, já jsem o tom nechtěl včera příliš hovořit, budiž učiním tak po těch prudkých reakcích. Tady jde o věci týkající se například vázacího aktu v tomto případě, nebo například o využívání bytu pro určitou konspirační činnost Státní bezpečnosti. Jde o velmi závažné skutečnosti. Nejde o to, a proto jsem o tom hovořil velmi uměřeně včera, bohužel ta reakce byla velmi prudká, nejde o ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A, pane Ovčáčku, vázací akt, vázací akt jste v Kanceláři prezidenta republiky měli, viděli?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Já jsem si v každém případě žádný vázací akt já osobně neprohlížel. Pan prezident tyto informace k dispozici má, má samozřejmě svůj aparát, který je mu schopen tyto věci dohledat. Pan prezident si ty veškeré materiály prostudoval, má k dispozici zevrubnou informaci v této záležitosti a znovu opakuji, já jsem hovořil včera o kontaktech na Státní bezpečnost, zde se v tomto případě jedná o vázací akt, jedná se i o spolupráci ve věci využití bytu například pro přijímání korespondence ze zahraničí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili pan prezident si je jistý, že docent Ošťádal spolupracoval s StB?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Pan prezident v této věci si je jistý, stejně tak jako si je jistý u pana docenta Eichlera.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč teď panu prezidentovi tedy vadí tyto věci, protože na stranu druhou budoucí profesoři nemají povinnost předkládat lustrační osvědčení? Splnili všechny zákonné podmínky.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tak je třeba si uvědomit, že jde o ústavní akt a ten akt má velkou vážnost, jde o jmenování profesorů prezidentem republiky a nemůžete chtít po prezidentu republiky, aby připojil svůj podpis na jmenovací dekret někoho, kdo nějakým způsobem morálně selhal.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A mohli jsme chtít po prezidentu republiky, aby podepsal jmenování Andreje Babišem i ministrem financí?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Pan prezident se k téhle věci několikrát vyjadřoval. Když hodnotil na své působení dosavadní v pozici prezidenta republiky, kdy byl zvolen v přímé volbě, občany, tak hovořil o dvou zkouškách ohněm a jedna z těch zkoušek ohněm byla právě otázka jmenování ministra financí a 1. vicepremiéra, pane Andreje Babiše. Pan prezident v tomto případě dal přednost stabilní Vládě České republiky. To už několikrát řekl veřejně, v tomto případě se jedná o jmenování profesorů, kteří by měli být v tomto směru absolutně morálně bezúhonní.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili v případě Andreje Babiše se v ten moment rozhodoval, řekněme, pro menší zlo?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Pan prezident se rozhodoval ve prospěch stabilní Vlády České republiky. To je tak vysoká hodnota, že to rozhodnutí, a proto také hovořil ovšem, že to byla zkouška ohněm. Tou první byla situace po pádu vlády Petra Nečase, a tou druhou zkouškou ohněm byla tato situace.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak vysokou hodnotou jsou pro pana prezidenta hodnoty jako je svoboda akademické obce?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Určitě jsou to pro pana prezidenta věci, které mají vysokou hodnotu, ale znovu opakuji, tady jsou mimořádně závažné důvody a mě trošku mrzí, že se ta debata vede trošku jinam. Pan docent Fajt používá výrazy jako východní despocie, to si myslím, že ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A divíte se, divíte se, že je pobouřen, pakliže splnil všechny zákonné a náročné podmínky k tomu, aby mu byl udělen profesorský titul a teď na základě toho, že je tu nějaká výtka cesty, o které možná uvažoval, ale ani ji nezvolil, prezident nechce připojit podpis pod jeho jmenování, divíte se takové reakci?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Pan docent Fajt je jistě informován dlouhodobě o tom, co vzniklo na tom jednání loňském s ministrem školství, a pan prezident to jasně sdělil. Samozřejmě je velmi nepříjemnou záležitostí to, že pan prezident včera informoval ministra školství o svém rozhodnutí, a nebyl to Pražský hrad, kdo ta 3 jména zveřejnil.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to podstatné?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Je to velmi podstatné. Došlo k tomu v tiskové zprávě pana profesora Zimy. Já znovu opakuji, prvotní reakci jsem reagoval velmi uměřeně, protože není důvodu vytvářet tady nějakou hysterickou atmosféru.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A v čem byl expresivní pan rektor Tomáš Zima?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Já myslím, že zbytečně, zbytečně posouval ty věci do takových osobních rovin, takhle bych to ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete být konkrétní?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tak já myslím to, že když hovořil o tom, že bychom si mohli přestat sebe vážit a tak dále, myslím si, že to bylo zbytečné v té situaci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
On mluvil o ohrožení svobody akademické obce.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Já myslím, že je potřeba hovořit velmi racionálně, a znovu opakuji, nejde jenom o pana docenta Fajta a známou kauzu týkající se spolupráce s Komerční bankou, ale nejde jenom o ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Neuskutečněné spolupráce s Komerční bankou.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Ale už té možnosti, kterou připustil z pozice v Národní galerii. A pokud jde o další, o pana docenta Ošťádala je to vázací akt a u pana docenta Eichlera je to působení v rezidentuře vojenské rozvědky v Paříži.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč se pan prezident vlastně tolik stará o minulost těchto tří budoucích profesorů, když už ho zas tolik netrápí třeba minulost jeho blízkých spolupracovníků, třeba kancléře Mynáře, který stále nemá bezpečnostní prověrku?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tak je všeobecně známo, že kancléř není jmenován ústavním aktem, tady jde opravdu o ústavní akt, pod který je připojen podpis prezidenta republiky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to blízký spolupracovník prezidenta, tam to není podstatné? Opravdu jde o ústavní akt?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Srovnáváte nesrovnatelné. Není mi známo o tom, že by pan kancléř kdykoliv spolupracoval s vojenskou rozvědkou nebo měl vázací ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrá, ale je důležité mít bezpečnostní prověrku.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
To absolutně srovnáváte situaci v demokratickém státě. Ta, ten proces probíhá a bavíme se tady o situaci před rokem 1989. Já bych byl velmi nerad a ty náznaky už tady jsou, že se začnou takové věci snad dokonce omlouvat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nejde o to, proč pan prezident u někoho je takto nesmířlivý řekněme a hodnotí i to, že se neuskutečnila nějaká varianta a pouze se o ní uvažovalo jako to, že se nepodepíše pod jmenování profesury pod profesorský dekret, a pak je k některým lidem, jako je třeba kancléř Mynář benevolentní v tom, že zkrátka ano, proces tady je, kdy má získat bezpečnostní prověrku, ale ji nemá, stále je kancléřem.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Ale ten proces je plně v rukou Národního bezpečnostního úřadu, nikoliv prezidenta republiky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jistě, ale prezident republiky může říci - dokud nebudete mít bezpečnostní prověrku, nebudete kancléřem?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Ale ten důvod tady žádný není. Ta věc je zcela jasná. Pan kancléř si dobrovolně požádal o nejvyšší stupeň přísně tajné. Proces probíhá, ale srovnávat to proboha se situací před rokem 1989 ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsem neudělala. Já jsem se ptala jenom na to smířlivosti, nesmířlivosti.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
... s působením v rezidentuře, rezidentuře vojenské rozvědky, popřípadě s vázacím aktem, to je absolutně mimo veškerou diskusi.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. K dnešku je to, pane Ovčáčku, kolik dní, co intenzivně hledáte článek s názvem Hitler je džentlmen?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tak popravdě já to nepočítám.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zhruba?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tuto činnost za mě činí Lidové noviny, popravdě řečeno, tak ale v poslední době další článek s číslem neuvedli, tuším, že poslední bylo 81, ale já se to dozvídám pravidelně ze serveru Lidovky.cz, abych věděl, kolik dnů to je.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak na tom vlastně pracujete, kdy a jak bádáte?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Ve volném čase. Není ho mnoho, ale kdyby dali mi čas o víkendu nebo třeba po pracovní době ve večerních, pozdních večerních hodinách, tak se věnuji tomuto pátrání, ale já jsem říkal už několikrát, že to není jenom o tom, že bych si měl pročítat Přítomnosti, já si pročítám i Lidové noviny. Pročítám si ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když to děláte ve svém volnu, tak za to asi ani nepobíráte plat?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Samozřejmě, že ne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili vás to baví?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Já jsem to zatím ještě nikomu neřekl, řeknu to pro Radiožurnál, je to shoda náhod, ale já se období druhé republiky a počátku protektorátu zajímám dlouhodobě.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pracujete na tom sám, nebo vám někdo pomáhá?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Věnuji se tomu sám. Je pravdou, že mi chodí řada mailů od občanů, někdy velmi zajímavých. Lidé mi posílají fotokopie různých článků Ferdinanda Peroutky, anebo i fotokopie článků, které se Ferdinanda Peroutky týkají třeba z 30. let, takovou zajímavostí byl článek ze slovenských novin, o kterém jsem vůbec netušil, že existuje, a dokonce to bylo i téma, o kterém jsem netušil, že Ferdinand Peroutka rozvíjel.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte, že se o období druhé republiky, protektorátu zajímáte, že to vaše bádání, to jste také řekl, je vlastně laické. Mně to připadá s odpuštěním amatérské. Vy jako laik budete hledat článek, který podle odborníků neexistuje, tedy není dohledatelný. Tedy se svou laickou erudicí jste vlastně pro prezidenta kvalifikovanější k tomu, aby se ten článek našel?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tak pan prezident je přesvědčen o existenci toho článku, to několikrát ostatně řekl. Já jsem ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je tady přesvědčení pana prezidenta, vaše hledání zatím neúspěšné, přesvědčení historiků, že tady takový článek neexistuje, proč pan prezident nedá na to přesvědčení historiků s určitou erudicí?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tak záleží na tom, o kterých historických mluvíte. Já, když jsem zaznamenal některé výroky lidí ze Sdružení Ferdinanda Peroutky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrá, ale máme tady historika Jiřího Padevěta, Pavla Kosatíka, Petra Zídka, to jsou všichni pro vás osobnosti, které nemají dostatečnou erudici a fundovanost na to, aby řekli, jak to je?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Já bych nechtěl se zmiňovaných pánů vůbec dotknout, ale zatím jsem se dočetl například od pana Zídka jenom něco o superdebilitě, to nejsou argumenty. Dozvěděl jsem se něco urážlivého o sobě, mně to nevadí. V každém případě to není diskuse a to nejsou argumenty.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Odhlédnuto od pana Zídka, jsou tu další historici, které jsem jmenovala. Ti pro vás nejsou, ti pro vás nejsou bernou mincí?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Pokud jsem zaznamenal jejich výroky, tak si v mnohém i protiřečí. Já se snažím v každém případě maximálně se vystříhat svých vlastních komentářů k činnosti publicistické Ferdinanda Peroutky a snažím se maximálně omezovat na to, co jsem přislíbil, to jest zveřejňování článků, které se, nebo které byly publikovány v tom kritickém období 1938 až 1939, ale ten rejstřík je mnohem širší. Podle toho, co jsem zatím pročetl, tak Ferdinand Peroutka se tematice, která se například věnuje, která se například týká nacismu nebo Adolfa Hitlera, věnoval dlouhodobě, to znamená od počátku třicátých let. Je to opravdu věc, která vyžaduje zvýšenou pečlivost a já jsem si sám stanovil ten termín koncem června.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A prezident řekl, že pakliže do toho konce června ten článek nenajdete, tak vypíše odměnu pro toho, kdo by ten článek našel. Není to pro vás jistá pochybnost o vašich schopnostech nebo zkrátka zklamání, že třeba pak někdo přijde a takzvaně slízne tu smetanu, když vy jste na tom tak dlouho pracoval.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Určitě ne, určitě ne, ale já nechci předjímat. Mám čas do konce června a pokud se podívám na odbornou literaturu, tak tam jsou určité indicie, že bych v tomto směru mohl být úspěšný.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Například o tom, že se píše v odborné literatuře, že Ferdinand Peroutka věřil v džentlmenský vztah nacistického Německa k poraženým národům.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Z toho usuzujete, že existuje článek Hitler je džentlmen?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tak je to určitá indicie, ale je to určité specifické, specifické tvrzení z odborné literatury. Já se budu velmi rád tou věcí zaobírat, protože je pravdou, že v tom období druhé republiky a počátku protektorátu, to jsem říkal mnohokrát, Ferdinand Peroutka v žádném případě nebyl kolaborantem, ale zároveň nebyl ani příznivcem odboje. Ve své podstatě byl publicistou, který artikuloval oficiální vládní politikou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, byl to publicista, který byl za své články gestapem uvězněn v Buchenwaldu?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Ferdinand Peroutka byl zatčen, a to je důležité říci, na počátku září 1939 v rámci akce Albrecht der Erste, chcete-li Albrecht I. To byla akce, která měla souvislost s vypuknutím nebo tedy rozpoutáním druhé světové války nacistickým Německem, a byl zatčen jako celá řada českých, členů české elity a stal se takzvaným politickým, nebo chcete-li národním rukojmím. Mě velmi mrzelo ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A co je na tom, nebo proč to teď říkáte v této souvislosti?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Říkám to proto, protože jsem zaznamenal, myslím, že to byl, a teď bych nerad křivdil, pan Gróman, který tvrdil, že právě za článek Dynamický život byl Ferdinand Peroutka zatčen. Ten článek vyšel 26. dubna 1939.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, ale každý, kdo studoval Ferdinanda Peroutku, ví, že se pohyboval takzvaně na hraně, že musel mluvit v jinotajích, dvousmyslech. Následně také symbol české kolaborace, ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec chtěl po Peroutkovi, aby obnovil přítomnost, ovšem v ní psal ideově zcela jinak zaměřené texty a Ferdinand Peroutka to odmítl. Proč by to podle vás dělal, kdyby měl takové smýšlení, jak vy naznačujete?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Já rozhodně nenaznačuji, že by Ferdinand Peroutka ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A stálo ho to návrat do koncentračního tábora.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
... byl nacistického smýšlení, to v žádném případě. Já jsem o tom hovořil ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Fascinace nacismem nebo zrůdnou ideologií tak, jak říkal prezident republiky.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Ve své podstatě Ferdinand Peroutka, Ferdinand Peroutka artikuloval oficiální protektorátní ideologii. Tím je míněno oficiální protektorátní ideologii, protektorátní vlády a státního prezidenta Emila Háchy, to ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Není to tak, že to tak čtete vy zkrátka?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Ale to je věc, kterou se můžete dočíst běžně v odborné literatuře, to není věc, kterou bych si já vymyslel tady během našeho rozhovoru.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Pane Ovčáčku, abychom se dostali ještě k další věci, prezident se chystá na cestu do Moskvy. V sobotu v podvečer se setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jak jste se společně připravovali na to setkání?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tak pan prezident má k dispozici například podkladový materiál, který vypracoval zahraniční odbor Kanceláře prezidenta republiky ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a s dalšími ministerstvy. My jsme s panem prezidentem samozřejmě o tom krátce hovořili, proto jsem také ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pouze krátce?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Já jsem včera sděloval, sděloval ty základní body na tiskové konferenci, kterou jsem měl na Pražském hradě. To setkání se uskuteční zhruba v 17.45 v sobotu. Mělo by trvat 45 minut až hodinu. Tím hlavním tématem bude ekonomická spolupráce a samozřejmě pan prezident je připraven sdělit svůj názor na ukrajinskou krizi.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pakliže k tomu bude vyzván, jak jste říkal.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Pakliže k tomu bude vyzván, a to platí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak jste právě jaksi formulovali ty možnosti, o čem se bude mluvit, říkáte ekonomické otázky, situace na Ukrajině. Hovoří s vámi pan prezident o tom, jak třeba by bylo vhodné mluvit s ruským prezidentem?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tak takto podrobně ne, od toho je ředitel zahraničního odboru, ale je pravdou, že o těchto věcech jsme diskutovali s panem prezidentem, a to je, to stanovisko je neměnné a kontinuální a konzistentní. Pan prezident jasně sdělil, že podporuje dodržování dohody Minsk 2, to znamená, dohody o příměří. Zároveň, pokud bude vyzván a bude mu položena tato otázka, podpoří ukrajinského prezidenta Petro Porošenka, jeho kroky pan prezident podporuje dlouhodobě, několikrát se spolu setkali, měli spolu velmi neformální rozhovor. Pan prezident nezastírá, že má velmi kritický vztah k ukrajinskému premiéru Arseniji Jaceňukovi. Pan prezident také zároveň zastává názor, že pokud bude dohoda Minsk 2 dodržována, je možné přistoupit k zjemnění nebo zrušení sankcí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Počítá se s tím například, promiňte, že bude prezident mluvit rusky na setkání?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Tak uvidíme, ale je to dosti pravděpodobné. Pan prezident se svými zahraničními protějšky hovoří případně anglicky, případně rusky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se zeptám na ten váš vzájemný vztah s prezidentem, dokážete třeba Miloši Zemanovi vymluvit stanovisko, které považujete za mylné nebo nevhodné?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Já jsem to už říkal několikrát. S panem prezidentem o veškerých těchto věcech, které se týkají mediálních výstupů diskutujeme vždy předtím, to znamená, je to výslednicí určité diskuse. Je to samozřejmě vždycky na rozhodnutí pana prezidenta, nejsem ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A máte nějaký příklad, kdy pan prezident přistoupil na váš jiný názor, který se lišil od toho jeho?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Určitě a ten příklad je velmi čerstvý. Já jsem včera večer poté, co pan profesor Zima vydal své plamenné prohlášení, tak jsem hovořil s panem prezidentem o té záležitosti. Navrhl jsem, navrhl jsem jemnější řešení.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké jste mu navrhl?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
To znamená, zatím nehovořit příliš o podrobnostech toho, toho rozhodnutí, to znamená, vystříhat se určitých podrobností týkajících se spolupráce se Státní bezpečností a spolupráce v rámci rezidentury v Paříži.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A pan prezident vám řekl - ne, klidně to řekněte, protože tak jste udělal i v dnešním rozhovoru.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Ne, pan prezident souhlasil s mým názorem, že v tuhle tu chvíli se zvolí tato varianta, ale samozřejmě ta reakce byla, je natolik prudká, že samozřejmě je nutno vysvětlit šířeji tu celou záležitost, takže tak činím.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže jste nakonec stejně se dohodli na něčem, ale dnes už je to trochu jinak.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Ale to už není věc ani pana prezidenta, ani má, to je věc, řekněme, určitého mediálního zájmu, který je velmi značný v tomto případě.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Na shledanou.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta republiky
--------------------
Na shledanou. Děkuji také.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jen připomínám, že tento rozhovor jsme z časových důvodů předtáčeli. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio