Jeroným Tejc: Využijeme všechny legální možnosti, jak zabránit současné podobě církevních restitucí

Sociální demokracie chce zabránit majetkovému vyrovnání s církvemi podle modelu, který v parlamentu prosadila koaliční vláda. Podává stížnost k Ústavnímu soudu a žádá zrušení příslušného zákona. Měl by stát po víc než 20 letech od pádu komunismu váhat s uzavřením této citlivé kapitoly?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu Jeroným Tejc, který se jménem stranických kolegů obrátil na Ústavní soud, dobrý den.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane poslanče, co zejména tedy vede sociálně demokratické poslance k tomu, aby podali stížnost k Ústavnímu soudu?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
My jsme občanům slíbili, že využijeme všechny legální možnosti, jak zabránit tomu způsobu, který zvolila vláda pro vyrovnání s církvemi. My od počátku říkáme, že má být tato kapitola uzavřena tak, jak zaznělo v oné reportáži. Nikoliv však tímto způsobem, který podle nás překračuje všechny meze, které jsme si pro jiné typy restitucí dali. Proto jsme se rozhodli, že využijeme i v zásadě poslední možnosti a tou je podání ústavní stížnosti Ústavnímu soudu, tak aby rozhodl o tom, zda některé části či zákon jako celek nejsou v rozporu s Ústavou či Listinou základních práv a svobod.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jen stručně prosím, ale co by mohlo být protiústavní?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Samozřejmě těch věcí, které se nám v zákoně nelíbí, je spousta. Nicméně je samozřejmě složitější najít ty, které mohou být protiústavní. Jednoduše jednak se nám nelíbí, že v těchto konkrétních případech je pod rouškou restitucí vracen i majetek, který podle našeho názoru církve v plném rozsahu nevlastnily, to znamená jehož nakládání bylo, nakládání s tímto majetkem bylo v minulosti omezeno.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
I toto napadáte u Ústavního soudu?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Ano, stejně tak se nám nelíbí výpočet té částky, která má být jednotlivým církvím vystavena, stejně jako to kdo jakým způsobem rozhodl o výběru těch konkrétních církví. Zpochybňujeme jak to, že ta částka finanční náhrady je vypočítána podle našeho názoru naprosto netransparentně, když není jasné jaký konkrétní majetek který má být nahrazován, tak také zpochybňujeme výpočet oné částky, protože se domníváme, že ten výpočet výrazně nadhodnocený a to až v řádu několika desítek miliard korun.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Sociální demokracii tedy nestačí, že církve budou muset žádat o ten majetek a bude to procházet kontrolou, zda na něj mají nárok? Že prostě ho nedostanou automaticky, když si zažádají?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
To je právě ten problém. Ta konstrukce zákona v zásadě umožňuje určitým způsobem prolomit hranici 25. února roku 1948.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pardon pane poslanče, ale zástupci církví i vlády opakovaně ujišťují, že právě proto že bude ta kontrola nad tím, o jaký majetek žádají církve, tak ta hranice prolomena nebude, že prostě takový majetek vydán nebude.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Ta konstrukce je zaprvé taková, že důležité není rozhodnutí Parlamentu o druhé či první pozemkové reformě, ale přímo konkrétní zápis v katastru nemovitostí, který logicky pokud ta reforma proběhla v roce 1947 mnohdy byl učiněn až v roce 1949 či 50, bez ohledu na to, že bylo rozhodnuto ještě před rokem 1948. To je první problém, který je přímo v zákoně. A ten druhý, který, na který upozorňujeme v té ústavní stížnosti je i to, že v této věci má rozhodovat jeden nový úřad pozemkový, který jednak bude rozhodovat o tom, která nemovitost se na základě žádosti vydá, ale zároveň bude i kontrolovat to, které nemovitosti se vydávají a zda se vydávají v souladu se zákonem. To znamená...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A to podle vás není transparentní?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Podle našeho názoru není možné, aby v jednom konkrétním případě jeden orgán zároveň vydával a zároveň kontroloval oprávněnost tohoto vydání, navíc když se tím omezuje ještě soudní kontrola, protože soudní přezkum logicky v této věci bude výrazně omezen. To si myslíme, že je protiústavní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A kdo by to měl kontrolovat podle návrhu nebo představ sociální demokracie?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tak každopádně jiný státní orgán. Není přece možné, aby...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Myslíte si, že jiný státní orgán funguje líp než jeden státní orgán. Nebo si myslíte, že tam bude snaha vydávat majetek, který církvím nepatří?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Ne, my zpochybňujeme to, že vůbec tady není žádná kontrola. Není přece možné za kontrolu vydávat to, když ten který rozhodne zároveň se sám zkontroluje. Tedy ta křížová kontrola, která je obvyklá ve všech jiných případech prostě tady bude chybět. To znamená, pokud by rozhodovaly pozemkové úřady, mohlo by jít odvolání nebo kontrola z jiného místa, ne tak jak se to teď děje po změně, které proběhla s pozemkovým fondem a která podle našeho názoru bude směřovat k tomu, ten který bude vydávat, bude zároveň i kontrolovat, což podle našeho názoru není dostatečné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Sami se obracíte na Ústavní soud a nevěříte, že soudy by dokázaly posoudit, pokud by vznikl spor ohledně vydávaného majetku?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tak ono se především k tomu soudu ten konkrétní případ musí dostat. A jestliže ten, který rozhoduje nakonec i kontroluje, tak se většina těch případů k soudu vůbec nedostane. To znamená ten okruh subjektů, který by mohl zpochybnit ten konkrétní převod bude poměrně malý a my jsme přesvědčeni, že tady dochází i k omezení práva na soudní přezkum a to je důvod, proč tedy tuto stížnost dáváme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Samotný Ústavní soud ovšem v minulosti stát pokáral, že zbytečně dlouho otálí s majetkovým vyrovnáním. Mysleli jste na to, myslím sociální demokracii, když jste se na něj obrátili se stížností proti majetkovému vyrovnání s církvemi?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Nepochybně ano. Já myslím, že ústavní soud ale nikdy v minulosti neřekl, že má proběhnout nespravedlivé vyrovnání s církvemi, že církve mají dostat něco, co nevlastnily před rokem 1948 nebo že mají dostat náhradu násobně vyšší, než dostávali restituenti v 90. letech. V tom se lišíme s vládní koalicí. To, že ten problém se musí vyřešit, to je věc jedna a proto my jsme také říkali, že nejlepším řešením je zákon výčtový, který jasně stanoví, který majetek je možné vydat a který naopak se nevydá a za něj se stanoví náhrada. A ta náhrada bude odpovídat tomu, co dostávali restituenti v 90. letech, tedy cenu mnohem podle odhadu a nikoliv násobek tržní ceny, tak jak je to navrhováno v tomto případě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane poslanče, vláda podle vás chce vydat církvím víc majetku než jí náleží, proč by to dělala?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
To se musíte ptát vlády.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ne, proč? Vy jste určitě nad tím přemýšleli. Obracíte se na Ústavní soud.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tak my právě upozorňujeme na to, že v tomto případě nejde o vyrovnání, respektive nejde o restituci, tedy návrat do původního stavu, ale návrat ke stavu, který předcházel roku 48, možná roku 1919.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak samotné církve upozorňují pane poslanče, že to není restituce, že je to majetkové vyrovnání, abychom byli teda u té terminologie, která je užívaná. Ale já se vás zeptám, jestli to celé není jen populistická snaha ČSSD získat na svou stranu veřejnost, protože ta je jak je známo orientovaná spíš proti církevně. Tady posluchač Karel Klinkáček na našich facebookových stránkách se ptá, nebo říká "ČSSD jako populistická strana ze strachu, aby nepřišla o přízeň voličů, bude vždy proti majetkovému vyrovnání." Co řeknete na tento názor posluchače?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já myslím, že každý kdo si přečte tu ústavní stížnost, tak pochopí že nejde o žádné populistické fráze, ale že jde o konkrétní argumenty. Naše argumenty k církevním restitucím jsou včetně té ústavní stížnosti na webových stránkách sociální demokracie, každý si je může najít a každý uvidí ta konkrétní fakta. Například když jsme se bavili před chvílí o výši majetku a o tom, že by podle nás neměly církve dostat tak rozsáhlý výpočet majetku, tak si může dohledat konkrétní maximální výměry, které církve vlastnily, například z roku 1918, roku 1919, poté před tím, než proběhly pozemkové reformy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To je určitě záslužném, ale mně jde o to, jestli třeba ČSSD prostě z principu je proti vyrovnání s církvemi a jestli si tím nechce získat politické body? Jestli za tím vidíte i nějaký třeba takovýto bonus?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Od počátku říkáme, že nejsme z principu proti vyrovnání s církvemi, ale proti tomu způsobu jaký zvolila vláda. Jak jsem říkal, pokud bychom šli cestou výčtového zákona a bylo jasně prokázáno, že se vydává skutečně majetek, který církve vlastnily k 25. únoru 1948, pak bychom se zřejmě s vládní koalicí byli schopni dohodnout. Pokud byl zvolen tento způsob, který vykazuje znaky libovůle vládní koalice, tak skutečně se neshodneme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu s předsedou sociálně demokratických poslanců Jeronýmem Tejcem. Pane poslanče, když říkáte že církve by měly dostat víc než jim náleží, tak přece je pravda, že ani samy církve netrvají na odškodnění za ušlé výnosy během totality, což k poslednímu výpočtu parlamentní komise mělo činit 160 miliard korun. Vypadá to, že jsou naopak ještě skromné.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tak, to bychom se museli vrátit úplně do minulosti s zeptat se, jestli například by restituenti, kteří získali zpět například činžovní dům v roce 1990 by dostávali zpátky ušlý nájem za dobu 40 let. Nikdo nic takového nikdy ani nepožadoval, ani by nezískal. Takže v tomto smyslu se bavíme o zmírnění některých majetkových křivd a my samozřejmě poukazujeme na to, že například pokud se dnes prodává metr čtvereční zemědělské půdy někde v rozsahu od 7 do 15 korun za metr čtvereční, tak není správné, aby církev získávala náhradu 44 korun za metr čtvereční. Podobně je to i s lesními pozemky a v tomto si myslíme, že jsou výrazně církve zvýhodněny oproti těm, kteří získávali restituce v 90.letech a kteří v mnohém odešli i bez toho, že by získali náhradu, protože ne na všechny křivdy pamatovaly tehdejší restituční zákony.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Podle posledních zpráv vláda má podepsat smlouvu s církvemi zřejmě už tento pátek. Má vaše iniciativa u Ústavního soudu potom v tomto ohledu ještě nějaký smysl?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já jsem přesvědčen, že vláda reaguje a podle mého názoru velmi nesprávně na náš návrh Ústavnímu soudu. Zřejmě se obává toho, že by náš návrh mohl uspět a že by nakonec část nebo celý zákon mohly být zrušeny a proto se snaží postavit Českou republiku do ještě složitější situace. Protože zatímco dnes máme zákon a nemáme podepsány smlouvy, v případě smluv by se kromě toho že by byl zpochybněn zákon, ještě vedla velká a dlouhá diskuze o zpochybnění těchto smluv, které vláda, které vláda chce podepsat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A nedíváte se na to pane poslanče, omlouvám se, že do toho vstupuji, spíš taky třeba tak, že vláda chce po těch skoro 24 letech od pádu totalitního režimu uzavřít kapitolu, za kterou jí i dokonce jak už bylo zmíněno Ústavní soud několikrát pokáral, že je to prostě na místě?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já myslím, že ty motivy mohou být různé. Já mohu podezřívat vládu z jiných motivů?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A z jakých třeba?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Mohu se například domnívat, že jde o to přesunout majetek v řádu desítek a stovek miliard korun, protože do soukromých rukou fakticky, protože tady církve nebudou schopny ten majetek spravovat a v mnohém budou muset ten majetek buď odprodat a získat tak prostředky a nebo naopak budou muset najít správce toho majetku, třeba správce lesů a samozřejmě za tím budou stát společnosti, které budou mít určitý zisk?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A vy si myslíte pane poslanče, že tam jsou vazby? Že někteří členové této vlády už se domlouvají s těmi soukromými společnostmi na tom, jak se podělí o ten majetek?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
My určitě budeme chtít do budoucna sledovat to, jaké jsou majetkové vztahy těchto společností a zda ti, kteří stáli u zrodu a prosazování tohoto zákona o církevních restitucích nakonec neskončí ať už jako statutární orgány nebo jako spoluvlastníci společností, které spravují tento církevní majetek. To je určitě věc, kterou budeme chtít sledovat a jak říkám, podezřívat se můžeme vzájemně z čehokoliv, důležitá budou fakta a my samozřejmě budeme chtít informace o tom, kdo je tím konkrétním správcem a jak se s tímto majetkem nakládá.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A vy si myslíte, že církve nedokážou hospodařit se svým majetkem a postarat se o to, aby se dostal do patřičných rukou? Že jsou tak trochu nesvéprávné?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Církve určitě nejsou nesvéprávné, ale myslím že každý, kdyby se to týkalo politických stran, občanských sdružení a týká se to i církví, ze dne na den obdržel majetek v řádu desítek a stovek miliard korun, tak nepochybně nebude schopen vlastními silami, protože nemá školené právníky, ekonomy, zajišťovat správu tohoto majetku a bude bohužel docházet k tomu o čem jsem hovořil, to znamená k tomu, že řada těchto majetků bude předána správcovským společnostem nebo bude prodána a to si myslím, že bude nakonec v České republice bude vznikat podobný problém, tak jako vznikal v případě privatizace a jednotlivých skandálů, které následovaly po této vlně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A jak víte pane Tejci, že církev nemá právníky, ekonomy nebo že s někým takovým nespolupracuje?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tak samozřejmě že spolupracuje, ale v tuto chvíli církev nemá k dispozici, já jsem o tom přesvědčen, takovou, takové penzum pracovníků a lidí, kteří se zabývali logicky touto problematikou neboť nebyla připravena na takto velký rozsah majetku a nepochybně tedy bude muset docházet k tomu, o čem hovořím.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc. Jak se postaví ČSSD k vyplácení peněz církvím, pokud ta dohoda bude podepsaná, pokud Ústavní soud nezruší příslušný zákon, pokud ČSSD vyhraje příští volby, dostane se do vlády?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já bych především chtěl poukázat na to, že podle našeho názoru ta dohoda ani nemůže být uzavřena, protože vláda žádné takové oprávnění z Ústavy nemá. To znamená vůbec něco takového nemůže učinit, vláda může dávat na řízení...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A když to udělá?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
... a pokud podepíše tyto smlouvy, tak je otázka, zda tyto smlouvy budou platné. Samozřejmě to bude na hlubší právní analýzu, bude záviset na tom, jak rozhodne Ústavní soud, ale nepochybně sociální demokraté budou hledat cestu, jak změnit tento zákon. Ale říkám otevřeně, budeli tento zákon schválen, budeli potvrzen tedy Ústavním soudem, budeli podepsána smlouva, bude velice těžké od těchto smluv odstoupit a budeme muset tedy hledat řešení, která budou schopna alespoň částečně napravit to co se stalo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy řešení, která by zarazila vyplácení peněz církvím?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
I to je samozřejmě věc, která je k diskuzi. Nicméně musíme samozřejmě si uvědomit, že ve chvíli kdy tyto smlouvy budou podepsány, bude to závazek státu, bez ohledu na to, jaká přijde vláda. Mně samozřejmě nepřipadne správné, abychom vypláceli například Apoštolské církvi 214 tisíc korun na jednoho věřícího, nikoliv tedy duchovního, ale na jednoho věřícího, přestože ta církev byla registrována v roce 89, nebo 44 tisíc na jednoho věřícího Lutherské evangelické církve, která byla registrována v roce 1995. Ale jak nakonec právně dojít ke změně, to je skutečně v tuto chvíli ještě dlouhá cesta a musíme si počkat na rozhodnutí soudu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A neobáváte se toho, že čím déle by se odkládalo majetkové vyrovnání s církvemi, tím víc náboženských subjektů se přihlásí o tyto nároky? Že prostě stát to bude stát s postupem času daleko víc peněz?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já myslím, že kdybychom postupovali standardně a ponechali to rozhodování především na soudech a na skutečném prokázání těch předpokladů pro vrácení toho majetku, tak by se vracel zlomek ceny a tedy rozhodně pro stát by to nebylo méně výhodné, ale spíše výhodnější.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Proč jste o tom přesvědčený?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Protože vycházíme z těch čísel, které jsou k dispozici a které například si každý může vyhledat na našich webových stránkách, které jasně prokazují, že církve si nárokují, respektive stát jim teď v tuto chvíli nahrazuje větší majetek, než který k únoru 48 mohly vlastnit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To už jste taky říkal. Mně jde o to, že to je naprosto diametrálně odlišné od názoru koaliční vlády, která taky operuje názory různých právníků a také církevních expertů. Ale já bych se ráda zeptala na jednu věc. Jestli si uvědomujete, že každý rok platí stát na platy duchovních půl druhé miliardy korun. Že s tím, jak se stát vyrovná majetkově s církvemi, nastupuje i odluka církví od státu a to v konečném důsledku může být pro stát levnější.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
V konečném důsledku možná za několik desítek, možná za sto let a to ještě skutečně možná.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak za 17 let podle plánů, které vláda prosadila v Parlamentu, by měly být církve od státu odloučené.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Protože jak říkám, je otázkou kolik majetku skutečně církve získají, zejména církev římskokatolická.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Proč? Protože se bude teprve hlásit o ty majetky?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Protože se o majetky bude hlásit a ty majetky nemusí být v řádu 75 miliard jak se o tom hovoří, ale třeba v řádu 300 nebo 400 miliard, protože zatímco dnes se třeba započítává do tohoto výpočtu 75 miliard některé pole jako zemědělská nemovitost, respektive jako zemědělská půda, může se stát, že se nakonec ukáže, že má cenu nikoliv třeba 100 nebo 300 tisíc korun, ale 1,5 miliardy, protože zrovna stojí mezi dvěma nákupními centry na pokraji velkého města.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A vy si myslíte, že to by si stát nedokázal ohlídat?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Toto si stát zcela nedokázal ohlídat a nedokáže. Já jsem přesvědčen, že v příštím roce a v příštích dvou letech budeme konfrontováni s jedním případem za druhým, kde skutečně se ukáže, že tyto nároky nemají hodnotu 75 miliard, ale daleko vyšší. A to co je horší, že ona náhrada...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
On vám to někdo řekl, že církve se o to budou snažit?

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tady nejde o to, jestli se o to církve budou snažit. Církve se logicky budou snažit získat majetek, který podle zákona jim může připadnout. Problém je, že hodnota toho majetku o kterém se dnes hovoří, podle vládní koalice je 75 miliard a může se ukázat ale, že ve skutečnosti ta hodnota toho majetku je daleko vyšší. A pokud se týká onoho financování, ano já si myslím, že když někdo získá majetek v hodnotě 75 miliard nebo vyšší a získá k tomu ještě finanční náhradu ve výši splátek zhruba 2 miliardy korun ročně, to znamená dalších 59 miliard v příštích letech navíc zhodnocených o inflaci, tak by vůbec neměl být ze státu financována jakýmkoliv jiným způsobem a tedy to přechodné období podle mého názoru by vůbec nemělo existovat a mělo být maximálně dvou nebo tříleté.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pozvání do dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu přijal předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc, děkuji za to, na shledanou.

Jeroným TEJC, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Díky za pozvání, na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: ves
Spustit audio