Jan Stráský, předseda Rady Národního parku Šumava

Národní park Šumava nemá už 2,5 měsíce svého ředitele. Nového ředitele měl vybrat ministr životního prostředí Drobil. Ten ale rezignoval po údajné korupční aféře na Státním fondu životního prostředí. Nového ředitele tedy nakonec vybere nový ministr životního prostředí Chalupa. Na výběru pracuje zatím neúspěšně komise, jejíž doporučení ministr Drobil hodlal respektovat. Bude ho ale respektovat i ministr Chalupa? A proč se vlastně nemůže komise dohodnout na tom, kdo by nejsledovanější národní park Česka měl vést? Dozvíte se to právě v začínajících dvaceti minutách. Dobré odpoledne. Do Českých Budějovic zdravím předsedu rady Národního parku Šumava Jana Stráského. Dobré odpoledne přeji.

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Přeju taky dobrý odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V čem je problém, pane předsedo? Proč jste se ve čtvrtek minulý týden znovu nedohodli na tom, kdo bude ředitel Národního parku Šumava, nebo alespoň jaké doporučení dáte?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Ne, já bych nerad kazil vaši představu, jak jste ji uvedl. Já bych řekl, že zatím to není neúspěch. Zatím to je všechno zpomalený proto, že není, nebyl do dnešního dne pan ministr. Možná, že by to byl ještě velký spor, velká hádka, ale zatím se vlastně ten spor odkládá, rozmělňuje a zpomaluje, protože vlastně nebylo komu ten nový návrh podat. Ano, jsme v situaci, že jsme před snad posledním jednáním, máme zhruba 5 jmen z těch původních 23 a věřím, že to příští jednání, které je v pondělí za týden, by mohlo dojít k návrhu pro nového pana ministra.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Stráský, moji představu klidně kažte, na druhou stranu po tom čtvrtečním zasedání vaší výběrové komise jste říkal, že kdyby to bylo na vás, tak byste nejraději vybíral už teď v pondělí, tak proč?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
To ano, já jsem si myslel, že toto, takhle, že je mnoho důvodů, proč by se to nemělo odkládat. Musel jsem nakonec respektovat ten důvod asi zásadní, že v okamžiku rozhodování nebyl pan ministr a může platit i vaše věta, i když věřím, že platit nebude, že nový pan ministr bude mít jinou představu o způsobu výběru, ale doufám, že tomu tak nebude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to jenom doufáte, nebo to odhadujete na základě toho, že jste třeba s tím dnes jmenovaným ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou mluvil?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Já jsem s ním nemluvil a vůbec už ne o této věci. Já mám jakousi představu odvozenou i ze své zkušenosti ministerské, že když přijdete do ministerského křesla, tak nemáte první den snahu všechno ostatní rušit, všechno ostatní zpomalovat, poněvadž máte před sebou dost věcí, které vám nikdo tak dobře nepřipravil jako zatím naše skupina kandidaturu na ředitele parku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No i přes to všechno dnes v poledne nastoupil do úřadu ministr životního prostředí, tedy na post člověka, který nakonec jmenuje ředitele Správy Národního parku Šumava. Nový člověk, tak dokážete si představit, že on prostě nebude mít tu stejnou představu jako Pavel Drobil před ním a nebude chtít, aby vy jste mu připravili jaksi ten výběr nového ředitele?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Ne, já jsem to naznačil, že taková varianta teoreticky může být, ale zároveň potvrzuju, že si to představit nedovedu a jistě se dostaneme i k důvodům, proč si to nedovedu představit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ty bych chtěl slyšet klidně i teď, pane Stráský.

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Bezvadný. Začali jsme celé to povídání o tom, že 2,5 měsíce není na Šumava ředitel národního parku. Je třeba také tedy říct posluchačům, že se také skutečně nic v těch rozhodovacích krocích neděje. Neříkám, že park nepracuje, ani to dost dobře nevím, ale neřeší se ani splouvání Vltavy, ani příprava návštěvního řádu, ani plán péče, na kterém by se mělo připravovat, který, jehož platnost stávajícího končí v letošním roce. Prostě neřeší se nic, na čemž nám jako obyvatelům Šumavy, jako návštěvníkům Šumavy, jako turistům záleží.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se moc omlouvám, pane Stráský, že vám skáču do řeči. Já mám tady před sebou tiskovou zprávu, která je k vidění na webových stránkách Národního parku Šumava a ta je ze 14. 1. to jest z pátku minulého týdne, a tam je psáno chod správy není zastaven, ani když chybí ministr životního prostředí, ani když chybí ředitel, správa národního parku neustále pracuje a pracuje i na návštěvním řádu a pracuje na tom, až kraj řekne, že EJA, tedy jaksi studie o vlivu na životní prostředí nějakým způsobem dopadne, tak aby návštěvní řád včetně splavnosti Teplé Vltavy byl uveden v platnost.

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Ano, tak já jsem nechtěl říct, a taky jsem snad neřekl, že správa nepracuje. Já jsem chtěl říci a opakuju, že rada národního parku se nesešla víc než třičtvrtě roku, že výkonný výbor rady národního parku, neboli ten orgán, který posuzuje ty jednotlivé věci před konečným rozhodnutím se nesešel tak dlouho, jako není ředitel parku, to znamená, že ta komunikace, která je nutná i podle jaksi legislativních pravidel pro dotažení těch jednotlivých materiálů do konce, neprobíhá. Jinak věřím, že na parku píšou a píšou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem to, že se rada Národního parku Šumava nesešla třičtvrtě roku, není to záležitost také jejího předsedy, tedy vás?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Záležitost moje to je, proto o tom rád mluvím, ale my jsme rada parku, my musíme mít jaksi svolání panem ředitelem, dneska jsme ho dělali společně a stávající pan ředitel, nebo ten, který byl do, před těmi 2,5 měsíci odvolán, se vlastně nedostal k tomu, aby se rada parku sešla. Scházel se pouze a pořád jenom výkonný výbor a pak přišlo to období, kdy pravidelné termíny prosincového jednání rady už nikdo nevyvolal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem jenom, abychom byli úplně korektní v těch informacích, minulý ředitel národního parku František Krejčí rezignoval, nebyl odvolán?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Ano, rezignoval, tak já to opravuju, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom podotýkám, že předseda rady Národního parku Šumava Jan Stráský je hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. I přesto všechno, vy jste potom po čtvrtečním zasedání výběrové komise říkal, že by bylo hezké, nebo že vám by se líbilo, kdyby už hned v pondělí bylo další jednání a dohadovali jste se na někom z těch 5 vybraných jmen. Můžete mi, pane předsedo Stráský, říct těch 5 jmen, kteří jsou v tom nejužším výběru?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Ne, to vám samozřejmě říct nemohu, dohodli jsme se, že nebudeme zatím žádná jména vynášet. Mohu vám jenom říci, že jsou tam lidé, kteří pracují v parku, pracovali v parku a i nikdy v parku nepracovali. Já čekám, že první kolo diskuse o těch 5 jménech bude o tom, zda se sjednotíme, zda park má řídit někdo, kdo ho zná, nebo park má řídit někdo, kdo ho nezná. To bude, myslím, první rozdělovací kritérium té pětice.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste na začátku zimy, když jste byl dotazován, tuším, Mladou frontou DNES, tak jste říkal, že vaším, dokonce si myslím, že jste použil ten termín, koněm je Jiří Mánek, bývalý náměstek správy Národního parku Šumava, je to tak stále?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Tak samozřejmě těch jmen přibylo daleko víc. Já bych teď nechtěl říkat, že jsem ztratil koně, nebo že kůň, mám jiného koně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte stále stejného koně, pane předsedo?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Ne, mám teď víc koní, musím se na to ..., jaksi se k tomu postavit tak, že nemůže po jaksi po žádném z nás, musíme hledat kompromis. Ano, jeden z koní je pan Mánek, to je ten, který v parku pracoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, v čem je problém, když se relativně ne široká výběrová komise nemůže shodnout na někom, kdo by měl vést tak, řekněme, specializovaný obor, jako je Národní park Šumava?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Pane redaktore, já bych rád ještě jednou řekl, že tato komise, která je podle mého názoru složená tak, aby zastávala různé názory i postoje parku, to znamená, aby zastávala jak ty silně ochranářské teze, tak ty silně návštěvnické teze, tak ty silné teze zájmu obcí, je složená tak, že považuju za úspěch, že jsme se dostali z 23 na 5 a poněvadž jsme se dostali z 23 původních kandidátů na 5, které jsou teď ve hře, tak já nemám žádný důvod tvrdit, že vím, že nakonec se nedostaneme od těch 5, původně jsme říkali na 3, teď to vypadá, že představa i nového pana ministra patrně, pokud se přidrží představy pana Drobila, bude, že bude chtít 1 kandidáta. Já pořád věřím tomu, že se nám to toto pondělí podaří.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo Stráský, jaká je možnost, protože vy sám jste to teď vyjmenoval, jaké jsou zhruba určité pohledy jaksi na rozhodování o tom kandidátovi na post ředitele Národního parku Šumava, návštěvnický, řekněme, ten byznysový či těžařský, jaksi rigidně ochranářský a tak dále, tak může se stát, že nakonec bude vybrán člověk, který bude, řekněme, loutkou právě toho jednoho pohledu?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
No, tak já si myslím, když teďko odpovím na vaši otázku ne jmenovitě, ale jaksi s tou úvahou, že v těch 5 lidech, kteří jsou ve hře, není nikdo, kdo by byl loutkou jakékoliv té strany.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom pardon, mohu vás zase přerušit, Jiří Mánek ve chvíli, kdy za ním otevřeně stojíte vy a vy otevřeně stojíte za zájmy obcí v Národním parku Šumava, tak není náhodou právě on tím, kdo by mohl hájit právě zájmy obcí?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Pane redaktore, tak teď už musím s pravdou ven, my jsme se nakonec v tom posledním kole komise rozhodli tak, že každý dal 3 jména, pan Mánek je jedno z těch 3 mých jmen, abychom nemluvili pořád o jednom koni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ta další 2?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
No, tak další jste mi neřekl a já je říct nemám, tak je neřeknu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vám řeknu ještě další 2 Miloš Juha a Pavel Kitzberger.

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Ano, jsou to jména, která jsou mi velmi blízká a věřím, že mezi nimi se bude rozhodovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je práce výběrové komise, která má vybrat ředitele Národního parku Šumava pod nějakým tlakem, pod politickým tlakem a teď to nemyslím to pejorativně, prostě, jestli tam je znát nějaký tlak na to, jestli komise by měla nějak pracovat?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Ne, tak já o takovém tlaku nevím, já takový, který tam vždycky jezdím ze Šumavy, tak nevím, jaké tlaky se odehrávají v době, kdy tam nejsem. Já samozřejmě jsem pod jistým dialogem s obcemi, poněvadž na té Šumavě žiju, ale to nepokládám za tlak, to pokládám za přiměřený a přirozený zájem těch obcí na této dosti podstatné věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda rady Národního parku Šumava Jan Stráský. Jak Pavel Drobil, bývalý ministr životního prostředí, pane předsedo, tak teď Tomáš Chalupa patří v Občanské demokratické straně mezi politiky, kteří upřednostňují spíše, řekněme, občany svých obcí, byznys, jejich zájmy před samotnou striktní ochranou životního prostředí. Jak podle vašeho názoru změní nový jmenovaný ředitel Národního parku Šumava život v tomto parku?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Tak teďko tedy skutečně začnu v pořadí, jak já ho vidím. První, co je třeba udělat, a to jsme dokonce neřekli, když jsme říkali výčet z důvodů, proč potřebujeme ředitele, je rozhodnout, jak se bude pokračovat dál v redukci kůrovcové kalamity. To je dnes klíčový problém, poněvadž ten problém nezná čas, ten problém běží. My se dohadujem, my si můžeme stanovit jiné pořadí, ale ten problém, jak se dohodneme na zastavení kůrovcové kalamity, je ten klíčový.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Můžeme u něj na chvíli zůstat, pane předsedo, prosím?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Můžem u něj určitě zůstat, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Protože minulé vedení a nakonec nebylo samo, prosazovalo takzvanou zásadu bezzásahovosti, a ta je z mnoha ohledů kritizována. Měl by z vašeho pohledu ten nový ředitel od té striktní bezzásahovosti ustoupit?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Tak za prvé a jenom na okraj, bezzásahovost je pojem, který vůbec nemá žádný právní obsah, nikde ho nenajdete, takže vždycky začíná diskuse především o tom, co to je bezzásahovost, jestli to také znamená, že když vypukne požár, tak se nechá Šumava zrušit, tedy zničit, ale teď k vaší otázce. Na Šumavě nejde o to, aby se uplatňoval jeden recept. Šumava je dost velká na to, aby se tam vešly věci a zkoušely, co to udělá s přírodou, když ji necháme zcela jejímu vývoji, aby se tam vešlo těch 22 obcí, které žijou buď v parku nebo na jeho okrajích a aby tam prošlo i víc než dnešních 2 miliony návštěvníků. To znamená, role novýho ministra bude rozdělit karty tak, aby tyto zájmy byly stejně vyvážené, zatím kůrovec žere všude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, v nějaké části Národního parku Šumava by bylo možno hned po napadení, řekněme, selektivně kácet, v jiné části by bylo možno ponechat ten porost tak, jak je, aby se s kůrovcem popral sám?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Ano, ano, akorát tomu pojmu selektivně kácet, to je ta diskuse, jestli my kácíme selektivně nebo kácíme vždycky napadený strom, ačkoliv dobře víme, že za měsíc se ukáže, že napadený je už i ten vedle. Ale to je odborný problém, ten asi skrývá to vaše slovo selektivně. My si kácení na Šumavě nepřejem. Kácení je stejný jako nechat les uschnout. My si přejeme takové zásahy, které stejně jako v jiných lesích České republiky toho kůrovce zastaví.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Očekáváte také, pane předsedo, od nového, nového ředitele Národního parku Šumava, a vy jste to teď řekl, že se vejde ročně do parku více než ty 2 miliony lidí, které jím teď projdou, tak očekáváte, že více park otevře, to znamená, že například ty uzavřené starší turistické cesty otevře?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Tak určitě to je připravené k jednání s novým panem ředitelem, souvisí to s tím, že park uvažuje o rozšíření prvních zón a jakmile se někde stane z druhé zóny první, platí zákon, že tam můžete chodit jenom po značených cestách. Takže ano, mám připraveno a už jsem předal na ministerstvo představu o rozšíření značených cest v územích, které by se v tom rozhodovacím procesu mohly stát územími první zóny. To ovšem neznamená, že se Šumava víc otvírá, poněvadž samozřejmě těch cest bude méně než jich je dnes ve druhých zónách, ale znamená to, že se neuzavírá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když si člověk přečte text jihočeského senátora Tomáše Jirsy, který popisuje to, co minulá vedení Národního parku Šumava udělaly, když postupovaly vůči kůrovci tak, jak postupovali, to znamená, že řekněme probíhal ten dlouhodobý pokus o to, jestli, promiňte za ten lidový termín, se příroda nevzpamatuje sama, tak je velice kritický. Popisuje ty velké plochy například kolem jezera Laka, uschlých porostů, které nevypadají jako příliš živé. Souhlasíte s takovým pohledem, že to minimálně minulé vedení, které bylo jmenováno tehdejším ministrem Bursíkem, se negativně podepsalo na kondici celého národního parku?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Tento souhlas jsme vyjádřili jako obce tím, že jsme na pana Bursíka podali trestní oznámení, protože vycházíme z toho, že tím rozhodovacím impulsem, který rozšířil kůrovcovou kalamitu, bylo podle nás nezákonné ponechání neošetřeného, napadeného i /nesrozumitelné/ poraženého a dodatečně napadeného dřeva ve druhých zónách. To se nemělo stát, poněvadž jsme si udělali 7 velkých líhní na kůrovce a teď se tváříme, jako z těch líhní toho kůrovce likvidujem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak dobře, tak zpátky k té původní otázce. Jak by nové vedení správy Národního parku Šumava mělo vůči kůrovci začít postupovat? Vy jste teď přece říkal argument, který zároveň popírá to, že na jednom území lze aplikovat bezzásahovost a nějaký zásah?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Tak to na jednom území skutečně nejde dělat oboje, nejde kácet i nekácet, nechat schnout a nenechat schnout. Ano, ta Šumava je rozdělená na jednotlivé parcely, je připraveno několik představ o tom, jak zasahovat s kůrovcem. Nejúčinnější a nejkomplexnější představu má expertní komise, kterou si vytvořili před téměř 2 lety hejtmani obou dvou krajů, tu představuje teď třeba odborně zhodnotit dobře i z toho hlediska ochranářského a najít místo, kde se bude s kůrovcem bojovat tak, jak to lesáci umí po staletí, a najít místa, která my, návštěvníci Šumavy oželíme a ochranáři na ni budou zkoušet tu svou představu, jak si příroda pomůže.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumíme tomu správně, tak za nového vedení Národního parku Šumava by rozhodně měl převážit, řekněme, ten zkušenostní pohled lesáků nad pohledem striktní ochrany životního prostředí?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Pokud jde o plochu, tak samozřejmě ano, ale připomeňme si, že na Šumavě už je velké území, které je natolik zasaženo, že my už ho rádi necháme těm přírodovědcům k tomu zkoumání, tam není co zachraňovat. Ano, v těch hraničních mezích mezi první a druhou zónou, v těch rozsáhlých oblastech, které byly napadeny z toho neodstraněného dřeva, tam je třeba se dohodnout, které území se vystaví té vyšší ochraně a které území se vystaví těm ověřeným metodám kůrovce. Já ty poměry určit ani pro posluchače nemohu a ani nechci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A, pane předsedo Stráský, rozumím tomu správně, že ten model, který v Bavorském lese, v tamním chráněném území uplatňují, to znamená, nějaká forma bezzásahovosti u nás prostě použít nejde?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
O Bavorském lese, pokud já vím a pohybuju se tam hodně, platí, že v jeho staré části, kterou všichni známe kolem naší Mokrůvky, kolem Luzného a tak dále, byla uplatněna ta bezzásahovost a dnes se můžete i po 30, 40 letech podívat na výsledek, někde les roste, někde les neroste. V té nové části parku, o které se teď mluví víc, která se postupně přičleňuje k Bavorskému národnímu parku, v té oblasti k Železné Rudě se podle toho, jak já to mohu sledovat, zasahuje proti kůrovci způsobem, který by se nám u nás líbil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď ještě k jednomu tématu, které by bezesporu nové vedení parku mělo řešit, jak by měla podle vašeho názoru, pane předsedo Stráský, nová správa parku naložit s otázkou splavnosti úseku Teplé Vltavy v tom úseku mezi Soumarským mostem a mostem u obce Pěkná?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
To každý může říct svou představu. Vodák řekne představu, že by měla dát ruce pryč a nechat ho splouvat, ochránce řekne opak. Budeme to hledat, budeme hledat i nějaký kompromis, ale jediné, co nečekáme, že už teď správa národního parku ví, že se splouvat nebude a že splouvání Vltavy bylo prostě postupně omezeno tak, až se blíží nule. Říkám to proto, že park existuje 19 let, 19 let se díval na obrovský rozvoj a šíření splouvání Vltavy, poslední 4 roky s tím bojuje, jako by si to byl nikdy nepřál a nevěděl před 4 lety, že by tam třeba mohla být perlorodka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jestli tomu úplně správně rozumím, pane předsedo, tak Teplá Vltava v onom úseku se nějak splouvat bude?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Já tomu chci věřit, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A bude to omezeno na nějaký počet lodí, řekněme, ročně?

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Tak máme teď určitá omezení, která byla aplikována v roce 2010. Ta omezení jsou počtem lodí, jsou samozřejmě i vyšším stavem vodního stavu, než se provádělo splouvání před 5 a 10 lety a my jdeme do této diskuse jaksi na straně toho, že by se tento systém, který loni omezil splouvání zhruba na třetinu těch předchozích vrcholových let toho největšího splouvání, že by se tento systém měl udržet.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tolik ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda rady Národního parku Šumava Jan Stráský. Pane Stráský, děkuji za váš čas a komentáře. Na shledanou.

Jan STRÁSKÝ, předsedu rady Národního parku Šumava:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnostNEWTON Media, s.r.o. <http://www.newtonmedia.cz/>Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu <http://www.radiozurnal.cz/audio>.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoliv zeptat, můžete své dotazy zasílat buď na adresu 20minut@rozhlas.cz, nebo použít facebookovou stránku pořadu. Na otázky v diskusním fóru bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio