Jan Bosco Graubner: Skuteční kandidáti na papeže se bojí, aby to na ně nepadlo

Dobré odpoledne, zvláštní den zažívá římskokatolická církev. Papež Benedikt XVI. před chvílí nasedl do vrtulníku a každou chvíli odletí směrem k letnímu sídlu u Říma, kde dnes ve 20 hodin přestane být papežem. Obvykle zůstává hlava katolické církve ve funkci do konce svých dnů. Podobná situace, kdy papež skončil dřív ve funkci, se stala v roce 1419.

Jan POKORNÝ, moderátor:
V olomouckém studiu Českého rozhlasu je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. Vítejte v Radiožurnálu, dobré odpoledne.

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Dobré odpoledne všem.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Vrtulník stále stojí na heliportu, díváme se na obrázky České televize. Na co v tuto chvíli myslíte?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
V tuto chvíli myslím na papeže, který končí svou službu. Ale jak to krásně řekl včera při audienci, na které jsem osobně byl, říká že odchází z tohoto úřadu, ale nic se nemění na tom, že se plně odevzdal do služby Bohu a církvi a jenom teď změní, že zůstane jaksi na dvoře Petrově jako ten, který se modlí a žije pro církev dál, i když ji nebude řídit.

Jan POKORNÝ, moderátor:
A už třeba při té včerejší audienci a nebo před ní či po ní, kdy jste tam zřejmě debatovali s některými z ostatních arcibiskupů, se objevovaly spekulace, kdo to asi bude ten příští papež?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Spekulace se objevují opravdu ve všech kruzích a jsou všudypřítomné. Ale k tomu musím říct, že to není otázka pro biskupy a arcibiskupy, to je otázka pro kardinály, protože jenom ti jsou voliči.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Dočasně stane v čele církve i státu Vatikán státní sekretář kardinál Bertone. Co bude jeho hlavním úkolem? Pouze připravit kokláve, která vybere nového papeže?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
V podstatě ano. Ten, ten ovšem přesněji řečeno, státní sekretář nemá tak důležitou roli. Ten má důležitou roli, aby zapečetil kancelář, aby zlomil pečeť, která už nesmí být na nic použita a tak dál. Ale od té chvíle, kdy papež skončí svůj úřad vlastně existuje společné vedení všech kardinálů, kteří zodpovídají. Ty svolává děkan kardinálského sboru.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Kromě těch spekulací kdo asi bude tím příštím papežem, které se objevují ve veřejném prostoru už od chvíle, kdy Benedikt XVI. zveřejnil svou myšlenku odejít jaksi do ústraní, i když ne jak jste říkal do úplného ústraní, tak se debatuje, kdy by se asi konkláve měla sejít. Jaký je nejpravděpodobnější termín?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Podle pravidel to má být za 15 dnů po smrti papeže. Samozřejmě teď to není po smrti, takže je to po uvolnění stolce.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Ale těch 15 dní zůstává?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Nezůstává, papež tento týden ještě vydal takzvané motu proprio, kterým dovolil zkrácení těch dnů. Ale pro mě je to takové trošku zajímavě italské. Je dovoleno zkrácení, ale tak aby tam byli všichni přítomni. Takže pokud se sejdou hned v pondělí, na kdy jsou svoláni kardinálové a když tam budou všichni, mohou rozhodnout o tom, že druhý den začíná konkláve.

Jan POKORNÝ, moderátor:
To znamená, že už třeba v pondělí nebo v úterý může konkláve teoreticky začít, pokud bude plný počet kardinálů?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
No v pondělí to nevidím jako možné, protože první na té kongregaci, kde se rozhodne o tom, kdy bude konkláve, tak taky probíhá jakási zpráva o stavu církve a tak dále. Takže tam je, tam je jakýsi program pro ten první den, takže tam to nevidím jako reálné. Ale teoreticky následující den by to už mohlo být, i když myslím, že Řím je věčný a tam se obyčejně zase tak příliš nespěchá. Takže nečekám, že to bude hned ten první den.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Benedikt XVI. vyzval kokláve, aby konala, parafrázuji "jednotně jako orchestr" při výběru nového papeže. Co by v tom orchestru mohlo neladit?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Neladit může, může každý jednotlivec a to myslím, že právě v orchestru je jasné, že každý nástroj je jiný a hraje třeba svou melodii a má i jiný rytmus, ale musí to být tak, aby to dohromady vytvářelo něco hezkého. A tak já rozumím této výzvě papeže ke kardinálům, aby přestože každý jsou jiný a každý má jiné názory třeba svoje, ať zůstane originálem, ať hledají shodu, ať hledají krásnou harmonii, která bude výsledkem toho jejich společného díla.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Je to, odpusťte mi ten příměr, jako v politice? Že se taková věci jako výběr nového papeže svým způsobem nebo do určité míry předjednávají a nebo je to takzvaná ostrá volba?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Já myslím, že tady je to především hodně daleko od politiky. V politice kandidáti, jak jsme to viděli třeba teď před prezidentskými volbami, bojují o hlasy voličů. Tady spíš je vidět, že ti skuteční kandidáti se bojí, aby to na ně nepadlo, protože si uvědomují velikost úkolu, o který žádný z nich neusiluje a spíš se modlí, pokud to na něj padne, aby měl dost síly a božího ducha to dobře zvládnout.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Velice razantně se vyjádřil, pokud jste to zaznamenal, australský kardinál George Pell, který právě Benediktu XVI. vyčítá, že tímto krokem, že odchází z funkce papeže církev destabilizoval a tím že zkomplikoval postavení jeho budoucího nástupce. Řekl byste to taky tak?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Já to tak ostře nevidím. Samozřejmě teoreticky se může přemýšlet nad tím, jaké všechny varianty by mohly nastat. A na to jsou experti právníci církevní, kteří už vymýšlejí co kdyby papež třeba to slovo vzal zpátky a podobně.

Jan POKORNÝ, moderátor:
To je možné?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
No já si myslím, že ne, i když jsem od právníků slyšel, že prý ano. Tak ale kde jsou dva právníci, tam bývají tři názory. Takže jsou lidé, kteří vidí všechna možná nebezpečí a tak podobně. Já vidím i tu takzvanou destabilizaci. Já myslím, že tady nejde o žádnou destabilizaci, já spíš vidím jako opravdu moudré a odvážné rozhodnutí papeže Benedikta, když zvážil rozumně svou sílu, že dovede říct teď už síly dál nemám. A mně to velice zapadá do toho, co on dělal celý život. To byl takový veliký nebo je to veliký hledač pravdy, ať už jako profesor a vědec nebo jako biskup, když se snažil učit pravdu, hájit pravdu, tak i v této situaci on se snaží být pravdivý. Když vidí, já na to nemám teď, tak pravdivé je, abych to předal někomu, kdo bude mladší a bude mít více sil. Tak v tom vidím spíš potvrzení toho oč on celý život usiloval. I když se někdy označoval za konzervativního a tak dále, no já myslím, že v téhle věci například ukázal, že si troufnul udělat něco, co tady po staletí nebylo. Takže je to jasně průrazná nová záležitost.

Jan POKORNÝ, moderátor:
K tomu se určitě dostaneme. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. Přímo ve Vatikánu sleduje, nebo sledoval teď už, odlet papeže Benedikta XVI. náš reportér Robert Mikoláš, Roberte, poprosím tě o krátké výstižné aktuální zpravodajství, dobré odpoledne.

Robert MIKOLÁŠ:
Hezké odpoledne. Tak pořád sleduji, papež Benedikt XVI. je totiž stále na palubě vrtulníku a tady na Svatopeterském náměstí tisíce lidí se s ním sice před několika okamžiky rozloučily, volali ciao papa se slzami v očích. Znějí tady také zvony vlastně na počest odcházejícího papeže Benedikta XVI. Nikdo se tedy nerozchází a sledují na velkoplošných obrazovkách vrtulník, který míří k papežskému letnímu sídlu Castel Gandolfo.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Tolik náš zvláštní reportér Robert Mikoláš. A my pokračujeme ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, kde je hostem olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. Jestli na to není brzo, čím podle vás Benedikt XVI. vstoupí do papežských dějin. Kromě toho, že tedy ukončil ten svůj mandát dřív?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Tak to bude určitě asi nejznámější událost, i když podle mě není nejdůležitější. Já myslím, že on svým úřadem papežským jenom ukázal to, oč usiloval celý život, jak už jsem před chvílí hovořil o tom hledání pravdy a že mu šlo o ty podstatné věci, i když nebyly vždycky populární třeba. A proto dovedl stát na některých věcech, které třeba z populárního pohledu jsou třeba málo líbivé, ale když hájí takové hodnoty jako je rodina, rodina muže a ženy, kteří si dají slib na celý život a žijí pro své děti, aby společnosti připravili další generaci a tak svým způsobem přispěli k nadějné budoucnosti, kde se ty děti snaží opravdu vychovat, formovat. Papež se dost, nebo první encyklikou poukázal právě na lásku a to jak v téhle oblasti rodinné, tak v oblasti duchovní a zvlášť velkou kapitolu věnoval charitě, lásce která slouží a pomáhá potřebným a myslím, že zrovna v této encyklice ukázal kus své duše, která je velice jemná, i když jeho rozum je takový, řekněme německy pevný, tak jeho duše je velmi citlivá, jemná a je vidět, že mu záleží na vztazích, které jedině mohou, když budou v rozumném souladu s rozumem, víra, rozum, cit a vůle v dobré harmonii, pak se dá počítat s tím, že se překonají i krize a zkoušky, které přicházejí běžně, jak v životě jednotlivců, tak celé společnosti.

Jan POKORNÝ, moderátor:
S jakým názorem přijímáte nebo ne přijímáte, vnímáte třeba spekulace a názory, které se objevují ve veřejném prostoru v médiích, které třeba vypovídají o nějakých mocenských intrikách v římské kurii. Je to podle vás problém římskokatolické církve?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Já si nemyslím, že by to byl problém.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Tím narážím na aféru, takzvanou aféru VatiLeaks.

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Ano. Zcela určitě i tenhle úřad je složený z lidí a mezi lidmi jsou různé názory a někdo si myslí, že ten druhý to dělá špatně a chce to dělat nějak jinak, jak to vidí on. To je přirozené, myslím si v každé společnosti, takže se to stane určitě i v církvi, ale nevidím to v žádném případě jako mocenské boje. Samozřejmě jsou tam lidé, kteří byli zvyklí na určitý systém práce a určitý systém řízení, třeba za minulého státního sekretáře, za minulého papeže. A přišlo nové vedení, které mělo jiné přístupy a takže to může mezi dvěma způsoby skřípnout, to si umím samozřejmě představit.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Vy jste mluvil otče arcibiskupe o tom, že Benedikt XVI. měl jako jedno ze svých témat hledání pravdy. On ale často vyjadřoval třeba starost o osud Evropy. Zajímal se určitě i o sekularismus, úbytek věřících a také o úbytek vlivu církve, to viděl jako velké nebezpečí pro křesťanství. To asi tedy z České republiky moc velkou radost neměl, vzhledem k tomu, aspoň podle tedy sčítání obyvatel snižujícímu se počtu věřících.

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
No, je třeba říct především, že toto je problém Evropy. V celosvětovém měřítku církev roste. Jak procentuálně, tak i ve skutečných číslech. Že Evropa má problém sekularizace, jaksi zapomínání na Boha, žití bez Boha, ten problém tady opravdu je a naše země patří k těm, které jsou téměř v čele těchto zemí. Ale nemyslím si, že by byl z naší země tak zklamaný. Vždyť on to krásně řekl po návštěvě Prahy a Brna, že před návštěvou ho varovali. Ze všech stran slyšel, jak je to těžké v té ateistické České zemi a že zažil něco úplně jiného. Že tady viděl spoustu otevřených lidí a dokonce vlastně po návratu od nás rozjel, troufnu si říct tomu nový projekt, takzvané Nádvoří národů, řečeno biblickým pojmem a zřídil k tomu i papežskou radu, samostatný úřad. A ten úřad se má věnovat právě vedením dialogu církve s nevěřícími v různých oblastech, v oblastech vědy, v oblastech kultury, ve světských rovinách a myslím, že už se to ukázalo třeba v Paříži a na řadě jiných míst a dokonce i u nás se připravuje takovýhle projekt Nádvoří národů, který by měl být koncem tohoto roku na podzim.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Jak chcete vytvořit třeba v té české sekularizované společnosti u lidí, kteří když to tak řeknu, nemají dar víry, nějakou potřebu pro to, aby na takové věci vůbec slyšela?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Víte, ono je to zajímavé, na co lidé slyší. Já si myslím, že u nás je spousta náboženských lidí. Oni si řeknou, že jsou nevěřící, ale přitom na co všechno věří. Kolik je u nás nejrůznějších pověr a ty vždycky ukazovaly i v dějinách, i když to byly pověry trochu jiné než jsou dnes. Ale vždycky vyrovnávaly to, kde ubývalo víry, tam přibývalo různých pověr. Lidi rádi něčemu věří a teď se mně zdá důležité, aby měli možnost poznat k čemu to vede, když něčemu uvěří. Ne všecko vede k dobru, mnozí se spálili a pak hledají. Já myslím, že není to velké nějak procentuální pohyb, ale jsou stovky dospělých lidí každý rok, kteří vstupují do církve po řádné přípravě a zvážení a přijímají křest jako dospělý lidé. Já jsem jich teď před 14 dny přijímal 70 do skupiny žadatelů nebo čekatelů o křest. A i když na jedné straně se to zdá jakoby zájem nebyl, jsou tu lidé, kteří hledají a jsou to jak intelektuálové, kteří dojdou především touhle cestou hledání a přemýšlení, tak jsou to někdy mladí lidé, kteří třeba poznali, sami vyšli z rodiny třeba úplně nevěřící a pak třeba poznají přátele nebo se zamilují, poznají se s věřícími a tak svědčí o tom, že objevili úplně novou kulturu, pro ně dosud neznámou a že je zaujaly ty mezilidské vztahy, jaké tam objevili v té věřící rodině, a proto začali přemýšlet a hledat víc. A jsou tam i lidé takoví, kteří, kteří v životě jaksi propadli, dostali se do tvrdých zkoušek, řekněme až na dno a tam začali nově hledat smysl života, třeba i po drogách a alkoholu a zneužívání a nejhrubších zraněních, začínají nalézat cestu k novému způsobu života.

Jan POKORNÝ, moderátor:
My spolu mluvíme pane arcibiskupe a metropolito moravský ve chvíli, kdy tedy papež dnes skončí ve své funkci, ale také v hodinách, kdy ještě ne tak úplně skončila debata kolem takzvaných církevních restitucí, vzhledem k tomu, že další slovo k tomu řekne Ústavní soud. Podle vašeho názoru, ta diskuze která se kolem toho vede, zejména tedy diskuze mezi politiky, vytvořila u lidí nějakou ještě silnější zeď mezi těmi nevěřícími a věřícími? Cítíte něco podobného?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Já myslím, že to není tak ostrá hranice mezi věřícími a nevěřícími. Tady jde spíše o to, kdo se nechá jak manipulovat, kdo má jaké znalosti a kdo se postaví jak k historickým věcem, tak i k realitě dneška. Já myslím, že to čeho jsme svědky u politiků a sdělovacích prostředků některých, tak je vidět, že tady jde především o jaksi politické hrátky a získávání sympatizantů na svou stranu a to samozřejmě je umění. To je vidět, že to vliv má.

Jan POKORNÝ, moderátor:
A co myslíte, je pravděpodobné, že příští papež přijede na oslavy příchodu Cyrila a Metoděje?

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
No hodně si to přejeme. Jestli to naše přání vyjde, to je samozřejmě otázka. S papežskou účastí na Velehradě jaksi počítáme v přípravách pořád a protože nemám představu kdo se tím papežem stane, tak ani si neumím udělat představu, co všechno ho bude čekat hned v prvních dnech a týdnech a i to co mu bude říkat třeba Velehrad a Cyril a Metoděj a nebo vůbec Česká republika, protože může být třeba z jiného konce světa a naše zemička mu může být málo známá.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Říká v dnešních Dvaceti minutách Radiožurnálu olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. Děkuju za vaše odpovědi a přeju do olomouckého studia Českého rozhlasu hezký podvečer, na shledanou.

Jan GRAUBNER, metropolita moravský, arcibiskup:
Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: jap
Spustit audio