Jaký je postup exekuce

28. březen 2006
Vaše téma

Před námi je poslední informace o soudních exekutorech. Nejčastějšími zákazníky jsou dopravní podniky, policie a zdravotní pojišťovny. Došla jim trpělivost a dluhy chtějí zpátky pomocí soudních exekutorů. Kromě samotných soudních exekutorů může exekuci vykonat i celník. Dnešní Vaše téma u vás vzbudilo docela velký zájem. Na náš záznamník jste zavolali celou řadu dotazů. Ty teď zodpovíme spolu s Pavlem Kočišem, mluvčím exekutorské komory. Dobrý den. Dotaz, který se opakoval asi nejčastěji. Bydlím s rodiči a chtějí mi exekuovat majetek. Žádný ale nemám. Mohou vzít v tomto případě exekutoři majetek rodičům?

Pavel Kočiš: Soudní exekutor nemůže vzít majetek, který prokazatelně patří vašim rodičům. Ti však musí důvěryhodným způsobem prokázat, že se skutečně jedná o majetek jejich. V opačném případě může takový majetek soudní exekutor zajistit. Tvrzení, že dlužník žádný majetek nevlastní může být účelové a bývá účelové. V případech sporů proto rozhoduje vždy soud na základě vylučovací žaloby, kterou by v tomto případě museli vaši rodiče podat.

Teď je ale otázka, jak mohou rodiče prokázat, že jde o jejich věci?

Pavel Kočiš: Ty způsoby jsou různé. Zákon toto přesně neupravuje. Záleží vždy na individuálních posouzeních soudního exekutora.

Možná podobný dotaz nám zavolala i naše další posluchačka. Její přítel se zadlužil. Žijí spolu. Může exekutor vzít její věci?

Pavel Kočiš: Tak odpověď je v zásadě stejná. Exekutor může ze zákona zajišťovat majetek tam, kde se odůvodněně domnívá, že majetek dlužníka se může nacházet. Navíc většinou nelze přesně určit, kdo je skutečným majitelem. V takových případech opět opakuji, rozhoduje soud na základě vylučovací žaloby. Otázkou totiž vždy je, jak průkazné je na místě vysvětlení osoby, které se exekuce netýká, že majetek skutečně patří ji. K prokázání vlastnického práva nestačí třeba účet. Protože účetní doklad není důkazem o vlastnickém právu. Je přece zcela běžné, že movité věci se kupují a obratem darují či prodávají dál. Vlastníkem je bez dalších dokladů někdo jiný.

Může exekutor chtít informace o mém majetku od třetí osoby?

Pavel Kočiš: Samozřejmě. Existuje tak zvaná povinnost součinnosti, která existuje ze zákona. Platí pro banky, finanční instituce, finanční úřady, zdravotní pojišťovny a další.

Chodí exekutoři jenom na trvalá bydliště nebo i na ta přechodná?

Pavel Kočiš: Nikoliv. Soudní exekutor chodí nejenom na trvalá a přechodná bydliště, ale chodí kamkoliv, kde se může odůvodněně domnívat, že se může nacházet majetek dlužníka. To znamená, že například účelové přehlášení trvalého bydliště na obecní úřad nebude dlužníkovi v konečným důsledku nic platné. Protože v konečným důsledku pouze prodraží náklady exekuce, které nakonec zaplatí sám dlužník.

Teď poslední dotaz. Prý, upřímně řečeno, nevím jak si vysvětlit, co se stane, když proti exekutorovi použiju násilí?

Pavel Kočiš: Spácháte trestný čin, protože to je naprosto nepřijatelné chování zakázané všemi zákonnými normami a veškerou morálkou a etikou, kterou si lze představit. Správná odpověď zní. Pokud tím máte na mysli, zda můžete násilím zabránit řádně vedené soudní exekuci, tak samozřejmě v žádném případě ne.

Teď vezměme v opačném gardu. Pak-li že použije násilí, přiměřené nebo nevím, jak to kvalifikovat, exekutor?

Pavel Kočiš: Soudní exekutor nikdy nepoužívá násilí. Soudní exekutor v případě, kdy se domnívá, že by mohly být s dlužníkem problémy, tam kde nějaké takové ty problémy očekává, tak si může vzít asistenci policie. Za celou existenci exekutorské komory, za posledních 5 let se nikdy nestalo, že by soudní exekutor použil násilí vůči dlužníkovi. To je naprostý nesmysl.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: vav
Spustit audio

Více z pořadu