I když máte důchodový věk, penzi dostat nemusíte

10. říjen 2014
Žurnál servis

Lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní nebo ženy v domácnosti mohou při dosažení důchodového věku zjistit, že nemají nárok na penzi. Radili jsme, jak zjistit, zda podobný problém hrozí i vám, a jak se dá tato nepříjemná situace řešit.

„Podmínkou pro přiznání starobního důchodu je nejen dosažení zákonem stanoveného důchodového věku, ale také získání potřebné doby pojištění. Lidé, kteří dovrší důchodový věk letos, musí pro nárok na řádný starobní důchod získat 30 let pojištění,“ vysvětluje mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Renata Provazníková.

Problémy se splněním této povinnosti mohou mít například ženy, které byly nějakou dobu v domácnosti, lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní nebo pobývali v cizině, a to zejména v takovém státě, se kterým Česká republika nemá smlouvu o sociálním zabezpečení. Potíže mají i lidé, jejichž práce nezakladádala účast na důchodovém pojištění („neplatili sociální“), protože ta se nedá pro nárok na důchod započítat.


Informativní osobní list důchodového pojištění obsahuje přehled a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ, a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů (tj. výdělků). Zároveň obsahuje informace o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, které nejsou uložené v evidenci ČSSZ. Může jít např. o situace, kdy bývalý zaměstnavatel nesplnil svou zákonnou povinnost a neodeslal evidenční list důchodového pojištění do evidence ČSSZ.
Případné nejasnosti či nesrovnalosti v evidovaných dobách pak mohou lidé řešit na OSSZ, kde jim pracovníci poradí, jakým způsobem je možné tyto doby doložit nebo kde získat potřebné doklady.

Když už se člověk do takové situace dostane, má několik možností řešení. „Vždy se musí posoudit konkrétní případ,“ popisuje Provazníková. V některých případech člověk může potřebné roky dopracovat nebo situaci řešit pomocí dobrovolného důchodového pojištění.

„Zde je vždy nutná konzultace s pracovníky správy sociálního zabezpečení, kteří pomohou stanovit dobu, kterou je nutné pro získání nároku na důchod doplatit,“ zdůrazňuje mluvčí.

Jestliže žádné z těchto řešení nebude možné, může za splnění určitých podmínek člověk získat starobní penzi později. „Pokud člověk nezíská dobu pojištění v odpovídajícím rozsahu, může mu vzniknout nárok na starobní důchod i pokud získal dobu pojištění kratší, a to alespoň 20 let, ale až při dosažení vyššího věku: konkrétně věku o 5 let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození,“ vysvětluje Provazníková.

Lidé by se nicméně měli o svou dobu důchodového pojištění zajímat už s předstihem. Může se totiž stát, že správa sociálního zabezpečení nemá kompletní podklady (například zaměstnavatel neposlal potřebné doklady atd.), a tak by v okamžiku žádosti o penzi mohli zjistit, že ji zatím nedostanou.

Informace o tom, kolik let mají odpracováno, mohou lidé zjistit z informativního osobního listu důchodového pojištění. „Žádost lze podat několika způsoby – písemně, elektronicky nebo on-line prostřednictvím aplikace ePortál ČSSZ,“ radí Provazníková.

„Pokud se člověk ocitne v nějaké životní situaci, kdy si není jistý, zda se mu toto období bude počítat do důchodu, je vhodné informovat se u pracovníků OSSZ. Ti vysvětlí, jaké doby a v jakém rozsahu se do důchodu počítají a jaké ne a mohou doporučit možnosti, jak eliminovat případné riziko, že v budoucnu nebude mít pro nárok na důchod potřebný počet let,“ zavírá mluvčí.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio