Hlídání malých dětí

14. únor 2006
Vaše téma

Čas od času musí matka nebo otec své malé dítě svěřit do péče někomu jinému. Když to není někdo z rodiny, většinou se této role chopí profesionální paní na hlídání. Jak dodává autorka Vašeho tématu Michaela Vetešková. V dnešní době to není nic neobvyklého. Důležité je ale vybrat správně.

Michaela Vetešková: Jak si vybrat tu správnou paní na hlídání? Zkuste se zeptat každé uchazečky na její motivaci? Proč to dělá? Pak by rodiče měli položit pár kontrolních otázek. Například, jak budete řešit situaci, když dítě nechce spát, když odmítá jíst, když vytrvale pláče?

Lenka Šulová: Ten pokrok a výzkumy v oblasti psychologie nebo medicíny přinesly tolik poznatků v ranném vývoji, že my víme, že je velmi dobře, když v tomto věku pečuje o dítě jeho vlastní biologická matka. Že to je ideální stav.

Michaela Vetešková: Dítě ve svém ranném věku potřebuje mít jednu nejbližší osobu, která se o něj stará a je s ním většinu dne. Sytí jeho fyzické i emocionální potřeby. Vysvětluje docentka Lenka Šulová z Karlovy University.

Lenka Šulová: To je velký dar, který mohou ony dát svému dítěti, když mu věnují ten svůj čas, který třeba by mohly věnovat kariéře a nebo který mají pocit, že by mohly věnovat svému vzdělávání, když ho věnují svému dítěti a když jsou schopny o něj dobře mateřsky pečovat v těch prvních třech letech života.

Michaela Vetešková: Kolem šesti měsíců věku už dítě důvěrně zná hlas, podobu a zvyky nejbližších osob. Začíná si vybírat, s kým ze svého okolí chce být a s kým ne. Jestli s ním netráví většinu bdělého času maminka, ale chůva, zvlášť pak citlivá a dobrá chůva, je tu jistě riziko, že dítě přilne víc k ní. Ale nejlepší varianto péče je péče matky nebo otce.

Lenka Šulová: Když otec je nucen pečovat, jako tak zvaný prvopečovatel nebo když se stane taková tragédie, že třeba matka zemře nebo opustí rodinu a otec si na sebe bere tu roli toho prvního rodiče, tak je velmi zajímavé, že jeho chování se začne velmi blížit tomu mateřskému chování. Je mu to zcela přirozené.

Michaela Vetešková: Jestliže z psychologického hlediska je nejlepší variantou péče rodičů, pak péče chůvy nebo prarodičů a až na třetím místě v pomyslném žebříčku hodnocení je péče jeselská, tak z finančního hlediska péče v jeslích je nejvýhodnější. Hodina hlídání chůvou vás ve větších městech jako v Brně, Olomouci, Plzni vyjde asi na 50 korun, plus poplatky za jízdné. V Praze zaplatíte asi pětkrát víc. Na druhé straně pro dítě do dvou let není kolektiv v jeslích velkým přínosem. Neumí si ještě s ostatními dětmi hrát. Vlastně je ani moc nevnímá. Tak malé dítě potřebuje spíš domácí zázemí. I když, jak v dnešním Vašem tématu už zaznělo, česká jeselská péče patří k nejlepším ve světě. Protože má tradici už od 18. století.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu