Historie telefonní budky

00231356.jpeg

V roce 1876 uskutečnil Alexander Graham Bell první telefonní hovor. V té době jen z místnosti do místnosti. Jeho objev se začal rychle šířit po celém světě. A jelikož to byl vynález poměrně drahý, celkem rychle se ujala myšlenka veřejných telefonních automatů. A právě o nich a zejména o telefonních budkách je dnešní Vaše téma. Když už jsme mluvili o historii, kdy se dostal první telefon na území Čech? První telefonní linka sloužila pro dorozumívání v dole v Ledvicích a začal fungovat už v roce 1881. A na první veřejný telefon lidé nemuseli zas až tak dlouho čekat. Přesně jeden rok.

Jan Galuška: Roku 1882, kdy v Praze na Malém náměstí, v Richterově domě byla zřízena první telefonní pražská ústředna. Od té doby pokračoval poměrně bouřlivý, i když ne vždy přímočarý rozvoj v oboru telefonizace.

Říká historik doktor Jan Galuška z Poštovního muzea v Praze, které má na starosti historické sbírky telefonních automatů. Ty se zejména v prvních letech telefonizace instalovaly právě na poštovních úřadech. Ale řadu zajímavých telefonních automatů najdeme i v Národním technickém muzeu. Zajímají se historici hodně o telefonní budky? Když řekneme, že nezajímají, tak nebudeme příliš daleko od pravdy. Přeci jen telefonní budka není historicky zas až tak zajímavá, jako třeba různé vojenské vysílačky. A popravdě řečeno pro muzejníky je telefonní budka dosti nešikovným exponátem, proto se s ní v při technických výstavách málokdy setkáme. Doktor Jan Galuška pak ještě na vysvětlenou dodává.

Jan Galuška: Dlužno podotknout, že telefonní budky u nás se nevryly tolik do paměti, neboť nebyly tak malebné a designersky výrazné, jako třeba ty, které známe z Londýna, takové ty červené.

Měnil se nějak design telefonních budek?

Jan Galuška: Zásadní změna v designu budek byla v podstatě jen jedna. Dlouhou dobu na ulicích byly dřevěné budky s nápisem telefon po jejím obvodu. Velká změna nastala až po revoluci, kdy tehdejší SPT Telecom začal telefony umísťovat do nových "kukaní", které jsou na ulicích do dnes. Možná, že změna designu přijde teď poté, co Český Telecom koupila španělská Telefonica. Ta firmu přejmenuje na O2. Ale jak se to promítne do podoby telefonních budek, o tom ještě Telecom neuvažuje.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.