Ekozemědělství a biopotraviny. Co všechno může být bio?

Ekologické zemědělství a biopotraviny mají v září svůj měsíc. V Radioradě si připomeneme, co všechno může být bio a jestli všechny potraviny s tímto označením jsou opravdu bio. Naším hostem je Jan Valeška z občanského sdružení PRO-BIO LIGA a serveru biospotřebitel.cz.

Pokud si spotřebitel koupí potravinu s označením bio, má záruku, že jde skutečně o bio potravinu? Může tomu věřit?

„Tady je důležité důvěřovat, ale prověřovat. Označení bio u potravin musí znamenat, že výrobek splňuje určité charakteristiky pro produkty v zemědělství a ve zpracování. Zaručí nám to, pouze pokud nápis bio bude doplněn určitým kódem a značkou třetí osoby, která zaručila, že příslušné podmínky pro výrobu a zpracování byly splněny.“

Co všechno může být bio?

„Jakýkoliv produkt v zemědělství a potravinářství může být certifikován jako bio, pokud splní podmínky tuzemského a evropského zákona o ekologickém zemědělství.“

Spotřebiteli tedy nezbývá než věřit označení, protože málokdo má doma laboratoř, kde by mohl zjišťovat, jestli jsou splněna všechna kritéria. Jak se hodnotí kvalita bioproduktů? A kdo ji hodnotí?

„Především musím zdůraznit, že v laboratoři byste nezjistil nic. U ekologického zemědělství je důležité, že se kontroluje výroba, způsob produkce. To, jestli zemědělec hospodaří takovým způsobem, aby byl do určité míry šetrný k životnímu prostředí, svému zdraví a zdraví konzumentů. Což se ale nemusí projevit na konečném produktu – to je důležité.“

To je zajímavá informace. Takže vezmu-li kus masa, který byl vyprodukován na biofarmě, a podrobím ho chemickému zkoumání, mohu dospět ke stejnému výsledku jako u masa, které na biofarmě vypěstováno nebylo?

„V zásadě ano, jen nesmí obsahovat látky, které jsou pro ekologické zemědělství zakázané. U masa je to trochu jinak, ale například rostlina nesmí obsahovat zbytky pesticidů nebo ochranných látek, které jsou v ekozemědělství při pěstování zakázané. Ale z hlediska obsahu sušiny nebo dalších nutričních látek můžete dojít ke stejnému závěru. Rozdíly jsou třeba i v odrůdách, mikroklimatu, v půdě a podobně, takže rozdíl opravdu nemusí být markantní. Nicméně často se ukazuje, že tam opravdu rozdíl je.“

autor: dkf
Spustit audio