Deštné bylo v baroku známkou luxusu

6. březen 2010
Po Česku

Mezi nejcennější exponáty historických kolekcí českého skla patří orlické sklo. Jeho pěknou kolekci můžete vidět v muzeu v Deštném v Orlických horách. A právě toto nejvýznamnější středisko zimních sportů na Rychovsku bude naším cílem.

"Stojíme před kostelem Máří Magdalény, který je nejvýznamnější a nejdominantnější stavbou v Deštném. Je to kostel, který je někdy připisován i Santininu, ale je otázka, jestli to tak opravdu bylo," uvedl můj průvodce Bohumír Dragoun.

V každém případě vedle působivého exteriéru s dvěma věžemi má i cenné vnitřní vybavení. Uvidíte v něm hlavní oltář od sochaře Hartmanna, barokní křtitelnici a varhany z roku 1729. Původně na stejném místě ovšem stával kostel gotický, který byl vybudován ve 14. století.

"Historie Deštného sahá do 14. století. V jeho polovině se tento kraj silně rozvíjel díky klášteru cisterciáků u Opočna. Ti kolonizovali tento horský újezd. Cisterciáci zde založili kostel a osadu, tedy dnešní Deštnou," přiblížil historii Bohumír Dragoun.

Sousoší z roku 1781

Obživu obyvatelům kdysi poskytovala těžba dřeva, práce na pilách, pálení dřevěného uhlí, tkalcovství anebo výroba skla. Mnohem více se o tom můžete dozvědět v místním muzeu, kde působí můj průvodce a kam pokračujeme v naší procházce po městečku.

"Stojíme v Muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách. Nacházíme se v jeho nejkrásnější expozici, která je věnována orlickému sklu. Orlické sklo je zapomenutý fenomén, protože sklářská výroba zde končí na začátku 20. století. Přesto bylo v 17. a 18. století evropským pojmem," pochlubil se Bohumír Dragoun.

V Deštném byla jediná sklárna, kde se vyrábělo barokní luxusní sklo, takzvaný kolowratský křišťál. Vyvážel se tehdy do celé Evropy. "Asi nejznámějšími osobnostmi, které vytvářely orlické sklo, byly Dariel a Ignác Preislerovi. Byli to malíři skla, kteří malovali na čirý orlický křišťál černou linkou. To je zlatý věk orlického skla," přiblížil můj průvodce.

Připomínka někdejší slávy

Expozice v místním muzeu vám připomenou i historii zdejšího tkalcovství, ochotnického divadla anebo lyžování. Pak už s Bohumírem Dragounem nasedáme do auta, abychom zajeli k další památce Deštného. Katastr obce je totiž veliký, a tak k baroknímu kostelu svatého Matouše nad bývalou samostatnou obcí Jedlová je to pěkný kousek cesty.

"Kostel byl centrem veškerého dění až do odsunu německého obyvatelstva. Potom v 50., 60. a dalších letech důsledkem nepéče zchátral. V 90. letech byl nově rekonstruován. Dneska má střechu, okna, ale vevnitř je vzpomínková expozice, která se jmenuje Krajina zašlých časů. Ukazuje, jak to tu vypadalo v předválečném období, a i interiér je součástí expozice, tedy oprýskané stěny nebo stopy vandalismu. Je to vzpomínka na to, jak jsme se kdysi chovali," upřesnil Bohumír Dragoun.

Kostel svatého Matouše nad Jedlovou

Nějakých šest kilometrů od centra Deštného je v nadmořské výšce 1027 metrů vrchol Šerlichu. A na něm stojí známá turistická chata, která nese jméno prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. "Chata je velmi důležitým bodem pro dějiny turistiky v Deštném v Orlických horách. Právě u této chaty byla v roce 1925 otevřena Jiráskova horská cesta a na balkóně chaty stál i mistr Jirásek," uvedl Bohumír Dragoun.

Turistika měla Orlickým horám pomoci z ekonomických potíží. Především však na začátku 20. století byla turistika jakýmsi duchovním hnutím. V Orlických horách se o turistiku zasloužil zejména doktor Šemberka, což byl rychnovský právník, který zakládal chaty a inicioval v roce 1911 vznik hradecké župy českých turistů.

"Zasloužil se také o vybudování Masarykovy chaty na Šerlichu, tedy perly mezi všemi chatami a chalupami v Orlických horách," dodal Bohumír Dragoun.


Zobrazit Deštné v Orlických horách a okolí na větší mapě
Spustit audio