David Miliband, britský ministr zahraničí

Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je britský ministr zahraničí David Miliband. Dobrý den, pane ministře.

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Český premiér Mirek Topolánek ostře kritizoval americká masivní protikrizová opatření. Stojí přitom v čele Rady Evropské unie. Znamená to, že příští čtvrtek na setkání G20 budou unijní země stejně jako on, upozorňovat Američany, že jejich cesta z krize je vlastně cestou to pekel?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
No, já si nemyslím, že evropským stanoviskem by bylo kritizovat Spojené státy. Evropská rada se minulý pátek v Bruselu shodla na stanovisku a toto stanovisko je zcela jasné, máme silnou ekonomickou krizi a je třeba jednat, napravit regulační selhání ve finančním systému a napravit situaci v oblasti mezinárodního obchodu a rozvoje. Myslím si, že český premiér sdělí toto jasné evropské stanovisko na příštím summitu Evropské unie a Spojených států a na summitu G20. Je třeba ukázat, že jsme připraveni být pro Spojené státy silnými partnery.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ke vztahům se Spojenými státy se ještě dostaneme. Na druhou stranu vyjádření českého premiéra bylo velice ostré vůči americkým vyjádřením. Je Česko po středečním projevu premiéra Topolánka chápáno v Unii jako někdo, kdo narušuje vztahy mezi Evropou a Spojenými státy americkými?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Já se domnívám, že Česká republika má být na co hrdá, vzhledem ke svému předsednictví. Je velice důležité, že toto šance pro Evropu, hovořit jedním hlasem a nyní jde o to, aby čtvrteční summit G20 skončil úspěchem. Dvacet nejrozvinutějších zemí má možnost, setkat se se zástupci rozvojového světa a řešit první globální ekonomickou krizi na světě. Ukázat, že jsou schopni podniknout pokus o obnovu hospodářského růstu. To by mělo sjednocovat nejen lidi v České republice a nejenom posilovat transatlantickou vazbu, ale také globální postoje v této věci. Myslím, že teď je čas pořádně zareagovat na krizi a ukázat, že Česká republika jasně hovoří jménem Evropské unie na základě dohody, které bylo dosaženo minulý týden.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, bylo to středeční prohlášení Mirka Topolánka, předsedy Rady Evropské unie konzultováno s ostatními členy Evropské unie?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Prohlášení, které schválily hlavy evropských států a vlád minulý týden, je jakási bible, která popisuje stanovisko Evropské unie vůči globální ekonomické krizi. Navazuje na výsledky summitů loni v září a v prosinci a je to dobrý základ, kterým ukážeme, že neexistuje jednota jen mezi Británií a Českou republikou a Spojenými státy a Evropou, ale i mezi ostatními světovými mocnostmi. A je tedy jasné, že tady má Česká republika globální odpovědnost, coby předsednická země a já už jsem dříve řekl, že nepochybuji, že Česká republika splní své předsednické úkoly bez ohledu na to, jaká je její vnitropolitická situace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V tom případě poslední otázka k těm ostrým prohlášením českého premiéra. Je ta situace zralá na to, aby se česká vláda nebo samotný český premiér omluvil americké straně?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Já si myslím, že teď je čas reagovat, dívat se vpřed a ukázat, že největší vnitřní trh na světě, skupina 27 hrdých zemí, musí spolupracovat na cestě do budoucna. Musíme opravdu přispět ke světovému dění a vzpomeňte si, že každá evropská země uplatnila nějaký fiskální stimul. Každá země si myslí, že je třeba lepší finanční regulace. Každá evropská země přijala závazky otevřít svůj obchod. A je třeba říkat, že nutné použít veškeré prostředky na boj s hospodářskou krizí, která ohrožuje pracovní místa a úroveň našich občanů. Myslím si tedy, že příští týden bude velice důležitý pro světové dění. Londýnský summit bude platformou pro představitele celé řady zemí, kteří tam budou moci udat směr světovému dění. Chybí nám globální politika pro kapitálové trhy, máme národní politiky, ale ne globální. Příští týden musíme vytvářet mezinárodní spolupráci, která je opravdu důležitá a Velká Británie jako člen Evropské unie chce hrát klíčovou roli, nejenom v hospodářských otázkách, ale i v otázce bezpečnostní, v boji s klimatickými změnami, v otázkách energetické bezpečnosti. To jsou věci, kde Evropská unie musí hrát jasnou roli a české předsednictví musí být jasným zastáncem těchto úloh.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsou všechno opatření, o kterých se mluví už nějaký čas. Co by tedy mělo vzejít ze setkání G20? Vy říkáte, že by to měl být, pane ministře zahraničí, nějaký nový směr, co konkrétně? Protože se bavíme o ekonomických opatřeních, která by měla působit proti krizi. Tak buďte, prosím, konkrétní, co by mělo být nového, co by vzešlo ze summitu G20?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Londýnský summit má velice jasný program. Je třeba přijmout rozhodnutí o finanční regulaci, o makroekonomické koordinaci, včetně role mezinárodního měnového fondu a zastoupení v něm, je třeba, aby vydal jasné signály ohledně boje s protekcionismem, dále musí rozvojovému světu říci, že na něj nezapomeneme v této krizi, protože teď není doba, abychom ustupovali ze svých závazků vůči těmto zemím a závěrem, i když to nebude příliš podrobné, je třeba jasně říct, že pokud nedojde k hospodářské obnově, která bude ekologicky ohleduplná, tak to nebude obnova trvalá. Jestli se tak do roka vrátíme k ceně ropy 147 dolarů za barel, tak to zruší efekt finančních stimulů. Ze západní Evropy, ze Spojených států, z Japonska i z dalších velmocí ho přemístí do zemí produkujících ropu. Summit nenabídne odpověď na všechny problémy, ale ukáže směr jejich řešení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál. Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je britský ministr zahraničí David Miliband. Spojené království je lídrem G20 pro rok 2009. Summit G20 v Londýně se má vyslovit také proti protekcionismu, a přitom mnoho zemí, zejména Francie, jejíž zástupci do Londýna také přijedou, chrání své ekonomiky na úkor druhých, mám teď na mysli ta prohlášení Nicolase Sarkozyho, která se týkala výzvy ke stažení francouzských automobilek zpátky do Francie.

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
My se domnívám, že poučení ze 30. let minulého století jasně ukazuje, jak je nebezpečné, když země mezi sebou staví zdi. Lidi neochráníte protekcionismem, protože ten vede k menšímu bohatství a k menšímu blahobytu, ovšem musíme také rozlišovat mezi slovy a činy. Evropská komise má zajišťovat, aby kroky, které přijímají jednotlivé země, nešly proti základům jednotného trhu. Často se říkají různá slova, ale je důležité, abychom chránili pozici Evropské komise, která má zajistit, aby do režimu jednotného trhu nikdo neprovrtal díru. Je to režim, který velice prospívá nejenom lidem v Evropě, ale i na globální úrovni v posledních 20 až 30 letech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, pojďme se posunout od summitu G20 k summitu Evropské unie se Spojenými státy americkými. Ten se 5. dubna skuteční v Praze. Měl by podle dosavadních informací světu zajistit potřebnou změnu a jak řekl britský premiér Gordon Brown, podle něj by měla Evropská unie měla na summitu vytvořit se Spojenými státy americkými nezastavitelné progresivní partnerství. Co by se konkrétně mělo v Praze příští týden dohodnout?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Je samozřejmě na českém předsednictví, aby rozhodlo o programu jednání summitu Evropské unie a Spojených států, ale já si myslím, že musíme zahájit éru transatlantické spolupráce. Všichni víme, že po roce 2003, po válce v Iráku došlo k velkému rozštěpení, nejenom v Evropě, ale i mezi Evropou a Spojenými státy a podle mě to Obamova administrativa chce překonat. Velkými otázkami jsou ekonomické problémy a problémy globálních klimatických změn. Tam se americká vláda teď dívá vpřed a může spolupracovat s Evropou. A také mluvím o otázkách, jako je Afghánistán a Pákistán, tam má americký prezident ještě dnes přednést velice významné prohlášení. My musíme ukázat, že Evropa a Amerika dokážou spolupracovat. Nicméně stanovisko britského premiéra Gordona Browna a naší vláda je, že existuje příležitost pro progresivní partnerství. Ve Spojených státech je teď progresivní administrativa, která je nepředpojatá, chce pracovat se svými spojenci a my chceme spojence, kteří jsou dobří nejenom ve slovech, ale i v činech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste to už naznačil, pane ministře zahraničí, ale co přesně teď ve vztazích mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými nefunkčního, že je potřeba takto zásadně je měnit?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Nemyslím si, že by ten vztah byl úplně nefunkční, ale myslím, že nová administrativa v Americe nám dává šanci znovu začít. A to je dáno americkou politikou, ne naší. Všichni vědí, že se Obamova administrativa ve významných ohledech liší názorově od Bushovy administrativy a i když jsme s Georgem Bushem v posledních letech intenzivně spolupracovali, tak je zcela zřejmé, že v roce 2003 vznikly na našem vztahu určité jizvy a my teď máme jedinečnou možnost říct za evropskou sedmadvacítku, že už neexistuje žádná zábrana v transatlantické spolupráci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy mluvíte o novém startu vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy. O podobný nový start se teď pokouší vůbec, řekněme, celá západní civilizace, možná Evropská unie, s Ruskem. Tak je vůbec z vašeho pohledu možno vztahy s Ruskem nastartovat tak, aby byly relativně, nebo zcela bezproblémové? Je možno na úplně všechno, co se stalo, zapomenout?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Já se domnívám, že vztah světa s Ruskem závisí na stanovisku Spojených států, stanovisku Evropské unie, ale také to závisí na Rusku. Na tango jsou prostě potřeba dva tanečníci. Určitý, v uvozovkách, restart, vztahů zahájil americký viceprezident Biden a ministryně zahraničí Clintonová. A myslím, že Rusko také ukázalo v posledních šesti měsících, že součástí toho vzájemně provázaného světa, že nemůže uniknout dopadům globální krize. Spojené státy mají důležitou úlohu, kterou musejí sehrát v jaderných otázkách. Evropská unie musí být dobrým partnerem ruské federace. Dobrým, to znamená, chápavým, ale zároveň náročným. A jsem přesvědčen, že ty klíčové otázky se týkají například východního partnerství, bezpečnosti v pohraničních prostorech a vůbec toho, co se děje na východ od českých hranic, od hranic Evropské unie směrem k Rusku. Je třeba ukázat Rusům, že mohou mít pozitivní partnerství s Unií, které jim umožní dělat rozhodnutí, která jsou v jejich zájmu. A potom tady samozřejmě máme velkou energetickou otázku. Evropa musí být mnohem lepším zákazníkem pro ruský plyn, prostě musíme ukázat, že nemáme 27 parciálních zájmů, ale společnou evropskou energetickou politiku. A také považuji za velice důležité, aby se v některých oblastech, jako je Íránský jaderný program, pokusily evropské země vytvořit společné stanovisko s Ruskem. Protože Rusko říká, že nechce ozbrojený Írán a my musíme zajistit, aby se to také nestalo, tedy zabránit šíření jaderných zbraní. Máme tedy a Ruskem důležitý společný program a Rusko musí být produktivnějším partnerem i pro nás.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je britský ministr zahraničí David Miliband. A další otázka je ze stejně bezpečnostní oblasti, jako byla vaše odpověď, pane ministře. Když vezmeme v úvahu, že v Americe je nová demokratická administrativa a že v České republice padla vláda, která měla jako jedno z velkých témat americký protiraketový radar, znamená to, že je americká strategická obrana ve střední nebo východní Evropě mrtvým projektem?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Myslím, že je na Spojených státech a na České republice a také na Polsku, aby ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To není věc Severoatlantické aliance? A tedy i Velké Británie?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Samozřejmě, nás to zajímá, je to naším zájmem. Nicméně ta formální rozhodnutí jsou bilaterální, nikdo nemůže rozhodovat jménem České republiky nebo jménem Polska. Myslím si ale, že tady je primární otázka nešíření jaderných zbraní a proto je jednání Spojených států s Íránem první na řadě. My velice podporujeme angažmá Spojených států s Íránem, ale je třeba Írán postavit před jasnou volbu. Pokud bude se Spojenými státy spolupracovat, bude to přínosné, pokud spolupracovat nebude, přijdou sankce. To je tedy primární úkol, teprve pak je ta formální otázka mezi Českem, Polskem a Spojenými státy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Poslední otázka. Týká se Lisabonské smlouvy. Teď po pádu české vlády a poté, co zejména pravicoví senátoři v horní komoře parlamentu otevřeně říkají, že s Lisabonskou smlouvou mají problém, tak jaká bude podle vašeho názoru, pane ministře, budoucnost Lisabonské smlouvy? Měla by dokončit Česká republika její ratifikaci?

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
My silně podporujeme Lisabonskou smlouvu. Velká Británie ji ratifikovala a doufáme, že bude ratifikována v každé evropské zemi, protože díky ní bude Unie efektivnější a výkonnější. České rozhodnutí je na českých zákonodárcích, ale britské stanovisko je zcela jasné. Je silně v zájmu každé evropské země, aby Lisabonská smlouva byla v platnosti. Hospodářská krize toto ještě podtrhuje. V oblasti zahraniční politiky, za kterou dopovídám v Británii, je Lisabonská smlouva také přínosná a užitečná. My jsme přesvědčeni, že unijní spolupráce není na úkor národní svrchovanosti. Myslíme si, že všichni zůstaneme jednotlivými, nezávislými zeměmi. Musíme ale spolupracovat a proto jasně říkáme, že schválení Lisabonu pomůže Unii, posílí ji to navenek, zlepší její fungování a pomůže tak všem jejím občanům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, děkuji za rozhovor, díky za váš čas. Na shledanou.

David MILIBAND, britský ministr zahraničí:
Děkuji.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová