Český provinční rekonstrukční tým jede do Afghánistánu

Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, u jejich mikrofonu je Martin Veselovský, dobrý večer. Od čtvrtka bude Česko ještě více pomáhat Afghánistánu a jeho obyvatelům postavit se po desetiletích občanských a jiných válek na nohy. Odlétá totiž český PR tým, tedy provinční rekonstrukční tým, a to do provincie Logar. Jinak řečeno na dvě stovky Čechů civilistů a vojáků se budou snažit vrátit normální život do oblasti, která už po generace vnímá válku jako přirozenou součást života. O afghánské provincii Logar napsala novinářka Petra Procházková loni v srpnu toto: "Provincii Logar, kde žijí převážně Paštunové, bych jako cílovou destinaci pro svou dovolenou nezvolila. Ne, že by obyvatelstvo nebylo přívětivé, ale má k cizincům, zvláště pak k těm v uniformách vztah ambivalentní," tolik Petra Procházková. Český rekonstrukční tým bude již šestadvacátý, který bude v Afghánistánu fungovat a jeho koordinátorkou bude Ester Lauferová z ministerstva zahraničních věcí. Ta bude také hostem příštích Dvaceti minut. Dobrý den.

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na začátku tři úplně krátké jednoduché otázky, kdy, kdo a kolik, abych to rozvedl, tak kdy celý PR tým odjíždí, kdo odjíždí a kolik Čechů bude v Logaru pracovat?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Celý PR tým je složen, abychom to vysvětlili, je složen z té vojenské části a z té civilní části, to znamená z civilních expertů. Dohromady je to něco kolem dvou sta lidí, z toho deset těch civilních expertů je přes ministerstvo zahraničních věcí, zbytek je tedy armáda. Kontingent již vyslal, předpokládám asi stovku vojáků, poslední rotace bude teď v březnu, civilní tým teprve najíždí 6. března. Teď tedy odjíždí tři první členové, šéf týmu a dva experti, další odjedou čtrnáctého a celá rotace celého PR týmu by měla být skončena ke konci března.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já ještě jednou s dovolením slibuji, že už naposledy využiji slov Petry Procházkové. Ona loni v létě napsala, a teď jenom podotýkám, nemyslela to jako kritiku, bylo to spíš konstatování faktů tehdy: "Novináři a možná dokonce ani afghánské vedení nemá přesně jasno, co od těchto částečně humanitárních, částečně vojenských a částečně stavebních struktur očekávat." Měla tím na mysli právě PR tým. Za novináře úplně mluvit nemohu, ale zeptám se vás. Mají místní afghánské vedoucí struktury už jasno, co od vás budou moci očekávat?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
No, já myslím, že mají jasno, co očekávají v téhle chvíli, co by chtěli, ale co očekávají od těch PRT, PR tým není úplně starý model, zkouší se, ale používá se v oblastech, kde není jako tak bezpečno, aby se tam mohli civilisté pohybovat sami, to znamená, třeba je nevládní organizace, nebo jen OSN. Z toho důvodu se přistoupilo k těm kombinovaným, takzvaným misím rekonstrukce a vojenská část, neboli ta ochranná a pomoc při rekonstrukci. Afghánská vláda to vítá, zažádala si o to. Deska ty PRT fungují po celém Afghánistánu v každé provincii. Koordinačně se na tom podílí ISAF, OSN, afghánská vláda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem ty provinční rekonstrukční týmy, to je čistě afghánská záležitost, nebo se to zkoušelo už dříve někde jinde?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Já bych nerada tedy teď se dopustila chyby, ale jenom já ze své zkušenosti, co si pamatuji, tak určitá obdoba se zkoušela například v Iráku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Fungovalo to?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
V oblastech, jako v době, kdy jsem tam byla já, to zase jako se nechci pustit do Iráku a do jeho situace, ale v oblastech, kde to bylo bezpečnostně zhoršené natolik, že už tam civilisté pracovat nemohli, tak to mělo svoje opodstatnění.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V jaké pozici bude český PR tým vůči afghánské centrální vládě? Teď si nechme stranou samotnou provincii, vztah k centrální vládě v Kábulu?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
No, v prvé řadě tu ten provinční týmu bude koordinovat s tou provinční vládou, to je totiž také jeden z úkolů toho PRT, aby posílily kapacity té provinční vlády, aby jí tedy pomohly koordinovat svoje věci s tou centrální vládou v Kábulu, jinak samozřejmě na úplně jiné úrovni ty dohody už probíhaly za naše PRT i za ostatní PRT na té úrovni v Kábulu s ministerstvy. Ta koordinace ale musí být obojí, jak tedy v Kábulu, tak tedy v provincii, na všech civilních částech stejně jako vojenské části a ambasador Kábulu bude vlastně hlavou této koordinace na centrální úrovni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já bych se nerad dopustil nějaké desinterpretace toho, jaká je situace v Afghánistánu, zvláště tak z pražského studia, ale minimálně v mnoha komentářích se píše o tom, že centrální vláda v Kábulu má problém s tím, jak si udržet alespoň nějakou míru autority v těch okrajovějších oblastech a provinciích. To, že český PRT bude mít za úkol posílit nějakým způsobem tu provinční vládu, nebude to zároveň i krok proti renomé centrální vlády?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
To jsme si možná špatně pochopili. Tak provinční vláda by měla a je součástí té centrální vlády. To znamená, že jestli dnes třeba dochází k tomu, že ta provinční vláda úplně jako nekomunikuje s tou centrální, tak to není rozhodně tím, že je míň centrální nebo provinční vláda to nechtěla, ale jedná se také o posílení kapacit, o způsoby, jakým se to dá dělat. To znamená jako jakési poradenství taky v tomhle ohledu ze strany toho PRT, speciální jako ze strany těch civilistů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, to všechno se týká těch deseti civilistů?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Tohle je součástí toho, těch civilistů se jinak týká rozvoj a rekonstrukce provincie Logar, ale samozřejmě prostě je to v koordinaci s tou lokální, s tou centrální vládou. To znamená, že tam ta spolupráce je jasná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Připomínám, že hostem těchto Dvaceti minut je Ester Lauferová z ministerstva zahraničních věcí, koordinátorka právě odjíždějícího českého provinčního rekonstrukčního týmu. Vztah k té provinční, řekněme, provinční reprezentaci, protože myslím, že je známo, že provincie Logar byla dříve a myslím, že i dnes Gulbuddína Hekmatjára, člověka, který dříve byl velkým, řekněme, bojovníkem na straně západních spojenců, nyní je velkým nepříznivcem vůbec toho, aby cizí vojenské síly byly v zemi. Nebude tohle hrát nějakou roli v přítomnosti českého PRT?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
To určitě hraje roli v přítomnosti kohokoliv, jakýchkoliv cizinců. Určitě je tam nějaká podpora Hekmatjárovců bude. Já bych ještě se vrátila k tomu, co říkala Petra Procházková. Jako ta provincie samozřejmě je v paštunské oblasti. Je tam majorita Paštunů, ale je tam také velká tádžická komunita. Ta provincie je relativně rozdělená, takže a to zase potom se dělí ty přívržence dál, není to jenom paštunská provincie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Přispívá to nebo to ubírá bezpečnostní situaci?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
To bych nerada posuzovala. Já bych řekla možná, že i přispívá. Ale to je můj osobní názor.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co se týče, řekněme, autority těch místních kmenových vůdců, funguje to nějak v Logaru? Bude nutno se dohodnout i s nimi nebo s nimi alespoň nějakým způsobem koexistovat?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
No, určitě místních kmenových vůdců, to je hrozně široký pojem, ale dá se říci, že ta provincie je rozdělená na distrikty, ty jsou potom rozdělené na nějaké celky, což zase to nejsou vesnice, jsou to jako různá uskupení a ty mají své vůdce, ty se zase koordinují tím distriktem, takže prostě na všech těchto úrovních samozřejmě ta jednání budou probíhat tak, jak je nastaveno tou provinční vládou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem vy to líčíte jako kdyby opravdu tam ta hierarchie státní správy fungovala naprosto dokonale jako třeba v evropských zemích. To znamená, od té nejvyšší úrovně až po naprosto regionální. Opravdu to tak je, takto to tam funguje, anebo tam jsou relativně autonomní nějaké jednotky?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Ty autonomní, k tomu dochází, ty autonomní jednotky tam jsou, ale co já chci říct, je, že ten systém je nastavený. On existuje, takže se dá využít a dá se s ním nějakým způsobem pracovat. Je to určitě jednodušší, než vytvářet další struktury, vyhledávat nezávislé jako jiné aktéry. Určitě prostě pokud a ten funguje po celém Afghánistánu, nebo měl by. Já neříkám, že funguje, ale měl by a je nastavený, takže my bychom ho rádi využili tak jak je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste se na podzim účastnila společně se Sabinou Středovou a Martinou Štěpánkovou takzvaného předsunutého týmu České republiky. Tam jste mapovali vůbec, řekněme, terén a připravovali jste terén právě pro český provinční rekonstrukční tým. Jaká to byla situace, když tam tři ženy jezdily po zemi, která má k ženám minimálně poněkud odlišný vztah než ta západní civilizace?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Já nevím, jak to vnímaly kolegyně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to řekněte vy.

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Já v oblasti pracuji poměrně dlouho, takže musím říct, že mi to už nepřijde. Na druhou stranu to PRT, musíte si tam také uvědomit tu vojenskou část. To znamená, že to nejsou tři ženy, ale kolem je ještě několik obrněných vozidel a spousta vojáků. Jsou tam jako členové jiných PRT v té chvíli, jako američtí členové PRT Gardes z vedlejší provincie, takže to nebylo tak,že by tam tři ženy samy se pohybovaly v terénu a já jsem nevnímala jako žádné problémy v komunikaci. Navíc jako jsem na to zvyklá, takže mi to nepřijde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To předpokládám tak možná jen napravit nějaký haló efekt, který doléhá až sem do České republiky z toho, že ve chvíli, kdyby s nějakou afghánskou autoritou, mužem měla vyjednávat něco vážného o penězích, financích, o spolupráci žena, takže by to možná nemuselo procházet úplně jednoduše, tak tak to není?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
No, určitě, abych to ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Neidealizovala?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Neidealizovala, určitě by ten afghánský protějšek byl radši, kdyby to byl muž. To nebudu zastírat. Na druhou stranu oni respektují pozici, respektují to jednání, pokud my respektujeme určité kulturní a náboženské zvyky, tak se nestane, že by to jednání se nekonalo, nebo že by oni odmítli to udělat. Samozřejmě budou vždycky radši vyjednávat s mužem než se ženou a jsou určitě situace, kdy je lepší vyhodnotit to, že by tam měl jít muž než žena, ale není nemožné, aby to udělala žena.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když jsem na podzim mluvil právě se Sabinou Středovou z ministerstva obrany, tak ona říkala, pro tu rekognoskaci terénu to bylo dobré, protože si nás všichni pamatovali, byly jsme tři ženy a tak dále. Ale říkala, že by už potom pro samotnou práci PRT bylo lepší, kdyby ty věci řešili muži.

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
To je názor mé kolegyně Sabiny Středové.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Hezky řečeno.

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Já si myslím, že jsou dobré smíšené ty týmy, protože na druhou stranu jsou zase oblasti, kam se muž nedostane.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Například?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Například spolupráce jako se ženami, s ženskou komunitou, ženská ministerstva v případě jako zdravotnických zařízení ženské části. Já říkám, že by to měly být jenom ženy, ale určitě by součástí týmu měly být i ženy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A je to tak i u té civilní části českého PRT?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Je to tak, my jsme samozřejmě závislí na tom, kdo se tedy přihlásil a kdo by chtěl jet. Já tedy podotýkám, že civilisté tam jedou na rok. Je to dlouhá doba, jako je to poměrně složité bydlet tam na vojenské základně, dělat tam rozvoj, rok tam strávit, takže se nám tolik žen nepřihlásilo, ale momentálně tedy máme osm členů týmu a jedna z nich je žena.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím v těchto Dvaceti minutách Radiožurnálu koordinátorka Ester Lauferová z ministerstva zahraničních věcí, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, který bude pracovat v afghánské provincii Logar. Jak se budou podle vašich zkušeností Afghánci dávat na české civilisty, kteří tam přijíždějí pomáhat, kteří tam přijíždějí a mají za sebou prostě ty ozbrojené vojáky v cizích uniformách?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Oni to vědí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I přesto.

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
My jsme je na to připravovali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Celý Irák ví, že jsou tam Američané a tak dále.

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Ne, ne, oni jako vědí, že přijedou ti civilisté a že budou jako chránění českou armádou. Oni vítají to, že tam ti civilisté budou, protože jako oni vítají hlavně tu expertízu, kdy my jsme jim vysvětlovali, že přijedou experti na různé obory, že to s nimi budou moci diskutovat, že s nimi jako budou řešit ten provinční rozvojový plán. Ale že tam je tenhle limit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Oni akceptují to, že je potřeba, aby těch osm nebo deset expertů za sebou mělo tu ozbrojenou složku? To akceptují?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Oni by si určitě představovali to i jinak, ale akceptují to, oni to vědí, berou to jako fakt, my jsme jim to vysvětlili, že takhle to bude, že bohužel jako z bezpečnostních důvodů je to nastavené takhle a nemůže se to dít jinak, máme určité o tom nastavené mechanismy, dejme tomu, na ta jednání, kdy ti civilisté mohou se samozřejmě setkávat jako se svojí afghánskou stranou s tím, že ta armáda je musí chránit, ale nemusí být přímo účastna toho rozhovoru nebo něco jiného. Ale dělá se to tak a oni jsou si toho vědomi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Budou nastaveny nějaké bezpečnostní standardy? Já nevím, teď mě napadá, jestli budou nosit neprůstřelné vesty a tak dále ti civilisté?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Tohle závisí hodně vlastně na obraně nebo na té ochraně, protože opravdu jako v tom bezpečnostním hledisku. Oni mají poslední slovo, ale určitě, když se budou pohybovat po provincii v konvoji, tak musí mít ochranné vesty a helmy a ta jednání potom závisí, to je individuální, to závisí na rozhodnutí, nemusí, na jednání nemusí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak v této souvislosti ve chvíli, kdy se bavíme o té přítomnosti ozbrojené složky, vnímáte takovou disproporci mezi tím, že se Česko snaží tam investovat něco do rozvoje, do rozvoje civilní infrastruktury, to aby prostě ta země, nebo ta provincie začala normálně fungovat, na jedné straně, a na straně druhé nabízíme někdy úspěšně někdy neúspěšně Afgháncům zbraně od kulometů přes pušky, ty nepřijaly až po bitevní a transportní vrtulníky, které přijaly? Jste ráda, že jsem vám tu otázku položil?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Přemýšlím o tom, přeci jen já bych chtěla říct, že rekonstrukce Afghánistánu je záležitostí afghánskou, to znamená, že také jako není to nebo veškerá pomoc je také záležitostí toho státu, kterýmu se pomáhá. To znamená, že on určitě do určité míry má jako právo se rozhodnout, jakou pomoc přijme nebo ne. Není to tak, že by ty země měly bezpodmínečně přijmout všechno. My se taky snažíme u toho PRT, já vnímám naši účast na rekonstrukci velmi pozitivně. Já si myslím, že ta země to potřebuje, že je dobře, že jsme tam, že pokud jsme součástí nějakých jak o mezinárodních dohod a aliancí, že bychom se toho měli zúčastnit, ale zároveň, že bychom měli jednat s afghánskou stranou o tom, jakým způsobem se chystáme rekonstruovat, co tam chceme dělat, co chceme realizovat, jak es na to dívají oni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to se děje?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Ano. To se jako v případě, já teď mohu hovořit jenom jako za tu rekonstrukci, za to PRT, to se děje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem na začátku zmiňoval údaje, šestadvacet PRT týmů, které pracují v Afghánistánu v jednotlivých provinciích. Jakým způsobem je vůbec koordinováno to, aby se i ty investice, které jdou samozřejmě i finanční a vůbec lidské z jednotlivých zemí, ze zahraničí, tak aby se nevytloukaly, aby se nestavěly nebo nevyráběly nějaké infrastruktury zbytečně nahuštěné, zatímco někde jinde nebude nic a tak dále?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
To si myslím, že momentálně je jedna z nejsložitějších věcí v Afghánistánu. Bude to problematické, protože tam nejsou jenom PRT, není tam jenom ISAF. Je tam OSN, jsou tam nevládní organizace, je tam spousta mezinárodních aktérů. Všichni se té rekonstrukce nějakým způsobem účastní. Všichni do ni nějakým způsobem investují a je velmi těžké to srovnat a zároveň by se to mělo, velmi to chybí. Na té centrální úrovni pro ISAF je to tedy jako Kábul, je to OSN Unama, je to centrální vláda. My se pokoušíme a já teď mohu mluvit, každé PRT je jiné, také ne každé PRT má složení deset civilistů a vojenská složka někde to řídí jenom armáda, někde mají jednoho civilistu, jako na to není žádný model, který by byl unifikovaný, takže já mohu mluvit jenom za ten Logra, kde pro nás je důležité, aby se to právě nemlutiplikovalo, tak my jsme se snažili oslovit všechny, kdo tam pracují. Najít všechny ty aktéry a nějakým způsobem se zeptat, co oni dělají, co plánují, napojit se na tu síť, říct jim, co my plánujeme, a kor neříkám, že to je dokonalé, ale pokusili jsme to udělat co nejefektivněji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jako to funguje?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Jo. V téhle chvíli, my tam ten tým ještě nemáme, ale já jsem tam byla na přelomu ledna, února, znovu, znovu jsme s kolegy obcházely jak ty partnery na té lokální úrovni, tak na tý centrální a myslím, že ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ta další otázka potom se ještě vrátí k tomu, právě, jak celá ta pomoc a rekonstrukce je koordinována. Jde s českým provinčním rekonstrukčním týmem nějaký balík peněz, který bude v nějakém časovém rozpětí investován do té provincie?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Já si myslím, že je to známé, ty rozvojové peníze na rok 2008 jsou osmdesát milionů českých na rozvoj provincie Logar.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A s tím vším, co jste říkala o koordinaci jednotlivých projektů a investic, tak kdo tedy definitivně bude rozhodovat o umístění těch peněz?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Teď tam posíláme ten civilní tým. My samozřejmě máme nějaké předběžné analýzy, existují předběžné zprávy, to znamená, že existují i sektory, ve kterých my bychom se chtěli na té rekonstrukci podílet, to jako samozřejmě podle toho jsme vybírali ty experty. Oni na místě provedou další analýzy už v rámci svého oboru, posoudíme to s provinčním plánem i tedy s tím co se v provincii doposud stalo, to znamená, jako co tam udělali Američané a my část těch amerických projektů doděláme tak, jak jsme se dohodli. Nebudeme je financovat, ale můžeme na nich technicky pomáhat. A potom, pak se vyhodnotí efektivita těch projektů, jejich vizibilita, tedy možnost jako je zrealizovat a v tomto roce a rozdělí se ty peníze mezi jednotlivé sektory. To znamená, samozřejmě je tam tedy prostor i pro nevládní organizace anebo popřípadě pro nějaké české firmy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak jestli jsem to dobře pochopil, o umístění těch osmdesáti milionů na rok 2008 budou rozhodovat Češi?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Tak jestli jste se ptal na tohle, tak ano, Češi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na to jsem se ptal, možná jsem se ptal na ...

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Jestli, tak Češi samozřejmě. Ale i přesto si myslím, že i když to rozhodují Češi, tak by se to mělo koordinovat s afghánskou stranou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě zpátky k samotné koordinaci. Je možno někam sáhnout bez toho, aby obvolával celých šestadvacet PRT týmů, pokud jde v Afghánistánu někoho obvolávat, takovým klasickým způsobem, tak jde sáhnout někam a získat nějaké zkušenosti, abyste vy neprošlapávali cestu, kterou už jiné PRT prošlapaly?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Tak my už jsme hovořili s některými jinými PRT, kanadským, holandskými, americkými, protože jsme v americké oblasti, chystáme se hovořit s tureckými PRT, který je naším bezprostředním sousedem, s německým PRT, se španělskými koordinátory, takže sbíráme ty zkušenosti jejich. Snažíme se je aplikovat na ten náš model nebo si z toho něco vybrat na tu provincii, problém je, že opravdu ten Afghánistán je tak rozdělený, že každá ta provincie je jiná, má jiná specifika, neexistuje univerzální model. Ale určitě se snažíme sehnat co nejvíc. Máme výhodu, že jedeme takhle pozdě jakoby, takže už se máme o co opřít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co přesně budou Češi dělat na místě, úplně zcela konkrétně?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Tak ta civilní část, tam je to jasné. Ti přijedou, sejdou se se svými afghánskými protějšky, sejdou se svými americkými protějšky tak, jak je naplánováno a začnou vyjíždět konkrétně podle toho, jak už jsme naplánovali výjezdy po provincii, začnou jako řešit možnosti těch projektů, začnou dělat ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jde mi o to, jsou to zemědělští experti, jsou to stavaři?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Jsou to stavaři, je to zemědělec, je to veterinář, je tam mediální expert, když to jakkoliv to zní, tak jako posílit kapacitu na místě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Můžu se zeptat, kdo to je, ten mediální expert?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Je to slečna Karla Štěpánková. Je tam potom bychom se rádi samozřejmě podíleli na bezpečnostních projektech. To budeme dělat, protože to je taky jedna z věcí, kterou to PRT dělá. To budeme dělat v koordinaci s českou armádou, asi oni víc, ale i nás se to v nějaké fázi týká. Rádi bychom se zapojili do projektu dobrého vládnutí Na to vlastně ten náš šéf v tý civilní části tak je expertem i na tohle. My jsme se snažili vybírat ty lidi tak, i když je část managementu, tak aby i oni vlastně mohli nějakým způsobem se podílet na tý rekonstrukci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a poslední krátká otázka, prosím krátkou odpověď. Civilní část má před sebou rok. Je možno, že potom bude činnost českého PRT ukončena nebo bude prodloužena?

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Momentálně se plánuje tři až pět let.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut s Ester Lauferovou z ministerstva zahraničních věcí, tímto také koordinátorkou českého provinčního rekonstrukčního týmu, který odjíždí právě do afghánské provincie Logar. Děkuji za váš čas a na shledanou.

Ester LAUFEROVÁ, koordinátorka českého provinčního rekonstrukčního týmu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR:
Děkuji a na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I druhého mikrofonu byl Martin Veselovský, přeji i vám posluchačům Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio