Atentát na Heydricha je stále obestřen řadou záhad, které se asi nepodaří nikdy rozkrýt, říká historik

27. květen 2023

Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Dnes si po 81 letech znovu připomínáme jejich atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Oba vojáci česko-slovenské exilové armády dokázali operaci, známou jako Anthropoid, provést úspěšně. Heydrich po několika dnech na následky zranění zemřel. Jaké události atentát vyvolal? Odpovídá Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu.

Jak atentát Československu pomohl? Proč byl důležitý?

Čtěte také

Důležitý byl velmi, protože Protektorát Čechy a Morava v očích Spojenců vykazoval poměrně malou odbojovou činnost. A událost takového formátu, jako byl atentát na jednu z největších osobností třetí říše opět zvýšil prestiž československého spojence v očích velkých bojujících protinacistických mocností.

Nejviditelnějším politickým dopadem bylo oduznání podpisu na Mnichovské dohodě ze strany Velké Británie a později Francie.

Kvůli následným represím si někdo může položit otázku, jestli to za to stálo. Převažují pozitivní, nebo negativní stránky věci?

Význam činu je obrovský. Už jsem zmiňoval politický dopad na zachování Československa v původní podobě. Musíme si uvědomit, že byla válka. A válka s sebou nese oběti. Nebylo to Československo, kdo válku rozpoutalo, takže ten čin je hodný obdivu.

Je na tom atentátu pořád co zkoumat? Nebo už všechno bylo řečeno?

Určitě nevíme zdaleka všechno. Už samotný atentát je obestřen stále řadou záhad, které už se asi nepodaří nikdy rozkrýt. Ať už jde o to, v jakém sousledu probíhaly jednotlivé úkony parašutistů při útoku, nevíme celou řadu podrobností i o osobách, které byly zapojeny.

Dlouhou dobu se mělo za to, že na místě atentátu byli ještě další parašutisté, to se na základě německých dokumentů podařilo vyvrátit. Stejně tak velké nejasnosti panují okolo posledního boje parašutistů, ke kterému došlo několik dní později.

autoři: Vojtěch Bidrman , prh
Spustit audio

Související