Alkohol testery lžou, ale mohou poslat člověka na rok do vězení

11. prosinec 2008
Pod kůži

Řada řidičů ještě pamatuje klasické trubičky, jejich zezelenání znamenalo, že se provinili pitím alkoholu před jízdou. Trubičky postupně vytlačily spolehlivější dechové analyzátory. Ne všichni s tím ale souhlasí.

Pouhá dechová zkouška by mohla po Novém roce rozhodnout, jestli provinilec proti silničním pravidlům půjde do vězení. A přitom dechové analyzátory nejsou stoprocentně spolehlivé. Podle našich zákonů můžeme za řízení s více než jedním promile alkoholu v krvi jít až na jeden rok za mříže. Nově pak má být uznávána právě pouhá zkouška dechovým analyzátorem. S jejich přesností část odborné veřejnosti nesouhlasí.

Především pro soudní znalce je průkazný pouze laboratorní rozbor krve, který se provádí dvěmi nezávislými metodami. Na zjišťování alkoholu v dechu řidiče podle nich může mít vliv například teplota nadechovaného a vydechovaného vzduchu nebo i aromatické potraviny.

"Měl jsem tu možnost porovnávat několik set záznamů z protialkoholní záchytné stanice, kdy v rámci vyšetření byla provedena i dechová zkouška a výsledky laboratoře. Dospělo se k tomu, že v 50 procentech případů došlo ke shodě. Zbylých 50 procent případů je asi náhodné číslo a korelace mezi výsledky je značně rozdílná," popsal své výzkumy soudní znalec z oboru toxikologie Jaroslav Zikmund.

Je třeba říci, že dechová zkouška na profesionálním přístroji a odběr krve probíhaly v řádech minut, což výsledky nemůže výrazně zkreslit. Přesto byly naměřené hodnoty překvapivé. "Záleží případ od případu, ale může se to lišit až o několik promile," uvedl Jaroslav Zikmund.

Z výsledků měření, které máme k dispozici, vyplývá, že například při rozboru krve bylo zjištěno 2,68 promile alkoholu. Dechová zkouška ukázala o 1,41 promile méně. Naopak, zatímco laboratoř naměřila 1,18 promile, na displeji dechového analyzátoru se objevila hodnota 1,89. Nejedná se přitom o ojedinělou studii. "Je zpracována studie ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se v podstatě ve výsledcích nelišíme. Pan doktor tam zpracovával tisícovku vyšetření, takže rozptyl, ke kterému došel, je ještě daleko vyšší, než když jsem porovnával 500 a 700 hodnot," doplnil soudní znalec.

Proto nepřekvapí, že soudní znalci obhajují pouze rozbor krve. "Laboratorní postupy jsou takové, že zcela jednoznačně se stanovuje etanol v krvi. Lze stanovit i další látky, které v té krvi jsou, ale nezapočítávají se do sumy etanolu. Tudíž zcela jednoznačně laboratoř stanoví etanol v krvi," vysvětlil Jaroslav Zikmund. Přesnost výsledku měření a dokazatelnost míry opilosti je přitom rozhodující pro stanovení výše trestu a rozlišení, zda pouhé řízení pod vlivem alkoholu bylo přestupkem, nebo už trestným činem, za který hrozí až rok vězení.

Profesionální analyzátor je sofistikované zařízení

Dechové analyzátory jsou podle některých soudních znalců nepřesné. Zjišťuje se jimi alkohol v krvi řidiče. Od Nového roku mají být ukazatelem pro další projednávání, jestli jsme řídili pod vlivem alkoholu, nebo ne. Zajímalo nás, jak dechové analyzátory pracují a co musejí splňovat.

Aby byl výsledek uznatelný, musí přístroj splňovat příslušné normy a nařízení. "Přístroj musí být certifikovaný, to znamená, že musí mít nálepku od Českého metrologického institutu, která má formu, provedení a tak dál. Musí být také pravidelně kalibrován," vysvětlil Luděk Dvořák z Dräger Safety. Přístroj navíc musí být pravidelně kontrolován. "Doporučená kalibrace je jednou za půl roku, to znamená dvakrát do roka. Jednou za rok se provádí cejchování na Českém metrologickém institutu," doplnil.

Je sice poněkud zarážející, že o přesnosti přístroje rozhoduje úřad, který s alkoholem a návykovými látkami nemá příliš společného, ale budiž. Přístroj prostě nemůže být žádné šidítko, která se prodávají jako příruční alkotestry za řádově stokoruny. "Srdcem přístroje je elektrochemické čidlo - senzor, který je specifický na alkohol," přiblížil Luděk Dvořák.

Čidel je navíc několik. Jednou z výtek je rozdíl v závislosti na teplotách. "Někde v návodu na použití je napsán teplotní rozsah. Každopádně je to v teplotách i minusových až do velmi vysokých plusových, které tady nejsou. Ale gró u této profesionální techniky spočívá v tom, že senzory mají teplotní kompenzaci. To znamená, že to přeměření je velmi přesné," řekl Luděk Dvořák.

policista kontroluje alkohol v dechu

Eliminována je také rozdílná délka vydechování. Je jedno, zda někdo fouká šest a jiný čtyři sekundy. Přístroj měří každému stejně. "Jediná podmínka je, že musíte do přístroje dýchat spojitě. Je tam flow-senzor, který hlídá proud vzduchu, abyste nemohl dýchat třeba s mezidechem nebo nádechem. Přístroj si bere až poslední kubický centimetr z plic. To znamená, že poté, co vydechnete přesně definovaný objem, tak poslední kubický centimetr si přístroj natáhne k senzoru a tam se provádí vlastní analýza," nastínil princip Luboš Dvořák.

Důležitý je také správný postup při provádění dechové zkoušky. "V případě, že se budeme bavit o pozitivní dechové zkoušce, to znamená, že byl zjištěn alkohol, tak by měla být dodržena určitá časová prodleva 10 až 15 minut, aby se případně eliminovaly nějaké vedlejší vlivy a aby dotyčný měl dodatečnou jistotu, že všechno proběhlo naprosto korektně," dodal Luboš Dvořák. Opakovaná zkouška navíc zvyšuje věrohodnost měření a měla by být pravidlem.

Na shánění svědků a dalších důkazů nebude čas

Soudní znalci už zpochybnili přesnost měření alkoholu v krvi řidiče dechovými analyzátory. Jejich výrobci zase popsali jejich funkci, zdůraznili přesnost čidel, eliminaci případných chyb vlivem teplotních rozdílů a při pozitivním zjištění alkoholu doporučili opakování zkoušky. Posuneme-li se dál, pak je otázkou, jak budou státní zástupci a soudy přistupovat k tomu, že pouhá dechová zkouška má od Nového roku stačit k prokázání řízení pod vlivem alkoholu.

"Současná praxe je taková, že hlavním a nenapadnutelným důkazem v případě trestního stíhání pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky je odborné vyšetření odebrané podezřelému za účelem vyšetření přítomnosti alkoholu," uvedla státní zástupkyně Táňa Dočekalová.

Doplnila, že v souvislosti s judikátem Nejvyššího soudu ze závěru roku 2007 se pak na území hlavního města Prahy začala v trestním řízení aplikovat nová praxe, kdy je použitelný i výsledek dechové zkoušky analyzátorem. "Ovšem pouze za předpokladu, že takzvaný stav vylučující způsobilost k řízení motorového vozidla je u pachatele prokázán dalšími důkazy, a to zejména odpověďmi osob, které popíší chování podezřelého tak, že je zřejmé, že byl pod zřetelným vlivem alkoholu a fakticky neschopen řídit," upřesnila žalobkyně.

Pokud tedy domyslí důsledky nové úpravy s přihlédnutím k tomu, že většina soudních znalců z oboru toxikologie pokládá doposud zkoušky dechovým analyzátorem pouze za orientační, bude nutné pro trestní řízení ve všech případech, kdy bude použit jen tento analyzátor, opatřovat svědecké výpovědi či jiné podpůrné důkazy. "Vzhledem k četnosti výskytu uvedeného trestného činu se mi to jeví jako časově nereálné," dodala státní zástupkyně Táňa Dočekalová.

Soudci a žalobci: Je to v rozporu se zásadami trestního řízení

Nový zákon podle zástupce ředitele Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR Karla Bačkovského stanoví, že pokud se dechová zkouška provede certifikovaným analyzátorem dechu, nebude zákonná povinnost provádět krevní zkoušku. "Každý z řidičů, kteří nadýchají, má právo o provedení krevní zkoušky požádat, která v takovém případě musí být provedena," uvedl Karel Bačkovský.

Státní zástupkyně Táňa Dočekalová si ale myslí, že takový pachatel bude přinucen platit náklady za pořízení důkazu, který bude svědčit v jeho neprospěch. A to je podle ní v rozporu se zásadami trestního řízení. Za pravdu jí dává i místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 ve věcech trestních Monika Křikavová. "Jsem přesvědčena, že takový postup by byl na hraně zákona. Je otázka, zda by nebyl v rozporu s Ústavou. Trestní řád nikde neukládá povinnost obžalovaného, aby to byl on, kdo bude prokazovat svou nevinu. Jediná osoba, která je něco povinna, tak je státní zástupce a policejní orgány. Ti jsou povinni dokazovat vinu, ale v opačném gardu to rozhodně neplatí," vysvětlila soudkyně.

Monika Křikavová souhlasí i s tím, že sporné případy budou vyžadovat rozbory krve. Navíc řidič, kterému bude provedena pouze dechová zkouška, a navíc třeba ještě jen jedna, se bude moci na základě soudních posudků o přesnosti analyzátorů odvolávat a celé vyšetřování komplikovat.

Karel Bačkovský v tom ale velký problém nevidí. Ministerstvo je totiž přesvědčeno o přesnosti certifikovaných analyzátorů a jeho přesvědčení je podepřeno expertízou Českého metrologického institutu, podle něhož jsou za dodržení určitých podmínek analýzy dechu a odběru krve ke zjištění alkoholu zcela rovnocenné. "To je pro nás důležité odborné vyjádření," dodal Karel Bačkovský.

Finanční krize sahá po České republice. Jedním z ukazatelů může být i turistika. Mezi zahraničními návštěvníky oblíbená destinace - Praha - zaznamenala značný úbytek turistů. Nalaďte si v pátek 12. prosince Radiožurnál po 11. hodině.

Náměty na reportáže a dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu podkuzi@rozhlas.cz.

autoři: pgj , vij , lvb
Spustit audio

Více z pořadu