Alexandr Vondra, ministr obrany

Kauza ProMoPro, kauza Novák, kauza Barták nebo kauza Vondra, čtyři varianty názvů popisující možná jen jednu jedinou věc, a tou je fakt, že v době přípravy českého předsednictví Evropské unie uzavřel úřad vlády smlouvu s firmou Promopro, podle které měla tato společnost audiovizuálně zajistit půlrok akcií spojených s předsednictvím. V době přípravy předsednictví byl místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Smlouvu podepisoval tehdejší šéf úřadu vlády Jan Novák a podle deníku Právo nakonec daná firma vyinkasovala 766 milionů korun. Skutečnost, že zhruba 150 milionů korun pak putovala na účty jiné firmy, vyburcovala finanční a analytický odbor ministerstva financí a ten podal trestní oznámení na neznámého pachatele a kauza je na světě. Vítejte u Dvaceti minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Dnes je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu ministr obrany a místopředseda Občanské demokratické strany Alexandr Vondra, dobrý den, pane ministře.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Hezký dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Abychom si to ujasnili na začátek, kolik zaplatil stát firmě Promopro za práci pro české předsednictví?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já vám to nemohu říci, protože já jsem skončil na svou práci pro vládu 8.5.2009 tím, jak byla vláda svržena uprostřed předsednictví a nemám oficiálně k dispozici žádné údaje. Ale co jsem slyšel, tak rozhodně nebylo. Teď otázka byla na co, otázka byla na Promopro?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Byla otázka na Promopro. Kolik tato firma dostala od státu za předsednictví peněz?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Tady někdo mluví o 766 milionech a já nevím, kdo kde si to vycucal z prstu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, proto se vás na to ptám, pane ministře.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já vám číslo říci nemohu, ale co jsem slyšel, tak to číslo je asi 474 milionů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, jinými slovy, téměř půl miliardy korun bylo vydáno z veřejných peněz bez výběrového řízení cíleně jedné firmě. Chápu to dobře?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Znovu ale říkám, já žádné takové číslo oficiálně k dispozici nemám. Ale bylo by velmi namístě se ptát, kdo kde tato čísla šíří. Tady dva, tři dny se šíří nějaké číslo 766 milionů, aby se pak ukázalo, že toto číslo je absolutně nepravdivé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, dovolte, ale zatím se to neukázalo. Vy mi říkáte, že to regulérní číslo, to skutečné mi říct nemůžete?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já vám ho říct nemohu, protože žádným oficiálním číslem nedisponuji, nicméně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A těch 474 je neoficiální číslo, které říká v tuto chvíli ministr obrany Alexandr Vondra?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem si samozřejmě vyžadoval ty dokumenty. Seznamuji se s tím, protože tady se mluví o jakémsi Vondrově úřadu, který nikdy neexistoval. Je to celá věc, která samozřejmě na mě má vrhnout špatné světlo, tak já se o to zajímám. Slyšel jsem dnes, že to číslo, které bylo vyplaceno firmě Promopro je 474 milionů, což je jaksi výrazně asi o 300 milionů korun méně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a já se vracím ke své otázce, znamená to jinými slovy, že 747 milionů korun z veřejných peněz bylo vyplaceno firmě, která byla vybrána cíleně, tato jedna firma bez veřejného výběrového řízení, chápu to dobře?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Byla to firma, kterou vybrali organizátoři kvůli tomu, že dospěli aspoň jak já mám informace po několika měsíčních jednáních k názoru, že v Kongresovém centru Praha jiným způsobem není možno kvalitně tyto služby zajistit a upozorňuji, že nešlo o nějaké nasvícení nebo ozvučení, ale že šlo o veškeré pronájmy konferenční techniky a služby s těmito věcmi spojené.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy, pane ministře Vondro, říkáte organizátoři. Máte na mysli, předpokládám, ředitele odboru logistiky a organizace Radomíra Karlíka v době přípravy předsednictví vašeho podřízeného?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Myslím, že nejen jeho. Tu smlouvu, pod tu se v jeho schvalovacím procesu, jak je známo. Podepsala celá řada lidí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ovšem pan Karlík byl předkladatelem. Mám takzvaný referátník před sebou a napsáno je zde, že předkládajícím byl inženýr Radomír Karlík, tehdy váš podřízený.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Ano, ale toho kontrolovalo dalších 8 lidí, takhle to chodí na všech úřadech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mezi nimi například vaše náměstkyně Jana Hendrychová, či další váš podřízený David Mlíčko?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Byli tam tři mí podřízení a byli tam zároveň čtyři podřízení vedoucího uřadu Jana Nováka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak zpátky k té otázce. Jinými slovy. Vaši lidé vám řekli, že ta půlmiliarda, byť jste o ní v tu chvíli nevěděli, že to bude půlmiliarda, ale že ty peníze, ať už to bylo 80 nebo 500 milionů, bude vydáno bez veřejného výběrového řízení jedné firmy a řekli vám, nejlepší firma je Promopro, chápu to dobře?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Mí lidé mi v tomto smyslu neřekli vůbec nic. Já jsem tu smlouvu ani nepodepisoval ani nevyjednával a dokonce s touto smlouvou jsem nebyl ani seznámen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co to znamená, když je na smlouvě napsáno, že byla dána na vědomí. Byla na vědomí dána vám?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem s ní seznámen nebyl a můj podpis na tom referátníku, pokud je mi známo, rozhodně není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem ho četl velice pečlivě ten referátník a váš podpis jsem tam, pane ministře, neviděl. Na druhou stranu zkuste mi vysvětlit, vy jste přece v té době, o které se bavíme, byl místopředsedou vlády pro evropské záležitosti. Pod vás spadala příprava a organizace českého předsednictví Evropské unie. Jak je možné, že jste smlouvu, která ve výsledku generovala takové peníze z veřejných rozpočtů ani neviděl?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Ta otázka není, těžko směřovat ji na mě. Já jsem se samozřejmě, když jsem na úřad vlády nastoupil, tak jsem se na to ptal a bylo mi řečeno, že pokud jde o finanční záležitost, pokud jde o ty peněžní toky, tak já samozřejmě jako jiní lidé nebo všichni další lidé na úřadu vlády podléháme vedoucímu úřadu vlády.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu například deník Právo zkontaktoval tehdy vaší náměstkyni paní Janu Hendrychovou a ona říká, že a teď ji budu citovat přesně: "Obecně lze říci, že o závažných věcech jsme pana vicepremiéra na pravidelných poradách informovali a zasílali mu potřebné dokumenty. Mimochodem to stejné říká i tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek a to samé tvrdí i například tehdejší šéf úřadu vlády Jan Novák. Tak ti tři lžou a nebo to je nějak jinak?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Za prvé, vy se oháníte deníkem Právo, deník Právo ve stejném článku přinesl informaci, že bylo v Pirně Promopro vyplaceno 766 milionů a nyní se ukazuje, že jí bylo vyplaceno maximálně 474 milionů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane ministře, vy jste neřekl ani jednu oficiální informaci?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Vy uvádíte deník Právo jako zásadní zdroj vašich informací.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, ne, pane ministře, pojďme to dát úplně na rovinu. Já jsem deník Právo ocitoval teď poprvé a to tak, že jsem ocitoval to, co řekla tomuto deníku vaše bývalá náměstkyně paní Hendrychová, to je celé.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Ale já nevím, co řekla deníku Právo paní Hendrychová. Já jsem s ní ani v posledním roce vůbec nemluvil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a já jsem vám citoval tu přímou větu, která se objevila v deníku Právo. Máte samozřejmě možnost to zpochybnit.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Skutečně se tam objevily informace, které jsou nepravdivé, které jsou zavádějící, které nejsou postaveny na reálných skutečnostech. To je prostě fakt. Z druhé strany já jsem samozřejmě vždycky říkal, že se nevyhýbám politické odpovědnosti. Já jsem samozřejmě měl zájem na tom, aby všechny ty organizační záležitosti probíhaly hladce a nepochybně jsem se o provázání, o koordinaci těchto věcí na pravidelných týdenních poradách zajímal. Byl jsem o různých věcech informován. Ale znovu a trvám na tom, s touto smlouvou, tu jsem ani nevyjednával, ani jsem jí nepodepisoval, ani jsem s ní nebyl seznámen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď zpětně viděno, nebyla to chyba, že jste nebyl seznámen se smlouvou, která nakonec vygenerovala z veřejných peněz nutnost vyplacení téměř půl miliardy podle vašich informací?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já nevím, jestli to byla nebo nebyla chyba. To se musí tady skutečně ukázat ta realita. Já nicméně trvám, bylali to tato částka nějakých 474 milionů, tak si nemyslím, že to je částka, která by byla nepatřičná, pokud si uvědomíme, že předsednictví trvalo 6 měsíců a byly z něj uspořádány 4 summity na nejvyšší úrovni České republiky, 14 ministerských zasedání a zhruba v Kongresovém centru dalších 150 pracovních schůzek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře obrany, jen podotýkám, že o relevantnosti té částky se tady s dovolením teď nebavíme. Bavíme se o tom.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Vy jste se mě ptal, že vám do toho skáču, vy jste se mě ptal na to, jestli mi ta částka připadá přiměřená, nebo odpovídající?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, ne, to není pravda. Já jsem se vás ptal, jestli to je oficiální částka. Vy jste zatím řekl, že máte neoficiální informace. Na relevantnost té částky a přiměřenost jsem se opravdu neptal, pane ministře.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já nemohu mít oficiální informace. Tady se argumentuje kupříkladu nějakým trestním oznámením a já jsem ho nikdy neviděl. Tady se vytváří různé kauzy na bázi toho, co napsaly nebo nenapsaly jedny noviny. To je vše.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Informace, abychom to opět se pokusili porovnat. Informace, které jsou přímo z ministerstva financí dnes přímo mnou konzultované s lidmi z ministerstva financí jsou takové, že banka, která registrovala nějaký pohyb či nepohyb na účtech právě firmě Promopro, informovala finančně analytický odbor ministerstva financí a tito úředníci podali v podstatě rutinní trestní oznámení na neznámého pachatele. Tečka. Kde je v tom nějaký útok na vás, pane ministře?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Ale já tady u žádném útoku na mě v této konkrétní věci nemluvím. To se musíte samozřejmě zeptat, jak to přesně bylo, kdy bylo to oznámení učiněno, zda, pokud takové oznámení bylo bankou na příslušnou instituci ať už ministerstvo financí nebo kdekoliv jinde podáno, tak podle mého soudu ze zákona o ni měli podat toto trestní oznámení asi 72 hodin po obdržení takové informace. To vyplývá ze zákona o praní špinavých peněz, pak si samozřejmě kladu otázku, pokud bylo to trestní oznámení učiněno v lednu, jakých finančních transakcí, kde se konalo. Ale tato otázka v žádném případě nemůže být směřována na mě, protože.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jí opravdu také vůbec nekladu, pane ministře, já se jen ptám. Ve chvíli, kdy finančně analytický odbor ministerstva financí konal tak jak on sám popisuje, tak kde v tom je nutnost k tomu kroku, který vy jste udělal minulý čtvrtek, že jste svolal tiskovou konferenci, tam jste relativně dlouho vystupoval a říkal jste, že je na vás útočeno.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem zahájil tu tiskovou konferenci slovy, že přicházím na tiskovou konferenci, na kterou se připravuji již několik měsíců a to samozřejmě souviselo s tím, že několik novinářů, ale i několik insiderů té pražské nebo české politiky mi týdny do předu nebo měsíce dopředu říkali, ať se připravím na útok proti své osobě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže vy jste usoudil, že když to finančně analytický odbor ministerstva financí podá trestní oznámení na neznámého pachatele a týká se to nějakých finančních transakcí, které spadají do smlouvy ohledně předsednictví, tak jste usoudil, že to je ten útok na vás, chápu to dobře?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem se rozhodl tuto tiskovou konferenci uvodit touto větou, na té si stojím a co jsem dále usoudil nebo neusoudil, si nechám pro sebe.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane ministře, já se jen snažím tomu porozumět. Ta tisková konference ve čtvrtek minulý týden souvisela nějakým způsobem s tím trestním oznámením nebo ne a s tou situací kolem společnosti Promopro?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Ta tisková konference byla reakcí na to, co zveřejnila média s titulky Vondrův úřad zpronevěřil, já nevím, bůhvíco.Takže já jsem samozřejmě cítil povinnost se bránit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste také na té tiskové konferenci stál a říkal jste na dotazy novinářů, můžete uvažovat o tom, že někteří lidé nemohli zůstat na ministerstvu obrany a musel odejít pryč poté, co jste nastoupil vy jako nový ministr obrany a někteří z nich odcházeli na ministerstvo financí, a tam jste své dovozování zastavil a pak jste řekl: Je na vás, novinářích, abyste jaksi dovodili, o koho se jedná. Tak ještě to stále pořád souvisí s tím, co psala média?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Teď nerozumím té vaší otázce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Souvisí to pořád s případem společnosti Promopro a s tou smlouvou na ať už třičtvrtě nebo půl miliardy korun?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Rozumíte, já nemohu být kompetentní k tomu, abych se vyjádřil, zda všechno v účetnictví, třeba firmy Promopro je nebo není v pořádku, to je skutečně na jiných rozhodně ne na mě. Já k tomu nemám ani pouvoir ani žádné nástroje. A to, že jsem odvolal řadu lidí z managementu ministerstva obrany, záhy po svém nástupu. To myslím není žádné tajemstvím. Tím jsem se nikdy netajil a všechno jsem zveřejnil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, obrany, na koho jste narážel tedy na té tiskové konferenci?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já nebudu uvádět konkrétní jména. To si skutečně můžete zjistit velmi jednoduše sami.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale přesto všechno vám ta situace stála zato, abyste udělal narážku, která, řekl bych zvnějšku to vypadá, že směřuje jen k jednomu jedinému člověku a tím je bývalý ministr obrany Martin Barták.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já nevím, jestli směřuje k jedinému člověku. Myslím si, že to je širší. Ale stálo mi to zato, abych vám odpověděl na vaši otázku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Barták v tom širším kontextu je?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já se nebudu vyjadřovat k jednotlivým jménům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pane ministře, proč ne?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
To je moje věc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím tomu správně, že tady vedu rozhovor politikem, pane ministře obrany?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Samozřejmě vedete rozhovor s politikem, tomu se vyhnout nemohu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
S politikem placeným z veřejných peněz?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Ano, určitě s politikem placeným z veřejných peněz, kterému jde skutečně o to, aby veřejné prostředky byly vynakládány účelným způsobem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
S politikem, který minulý týden ve čtvrtek vystoupil na tiskové konferenci a naznačil linii, ze které si téměř všichni okolo stojící novináři usoudili, že to směřuje k tomu, že tím, kdo by měl mít zájem na tom vás poškodit, je Martin Barták?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Ne, prostě hovoříte s politikem, který si položil jako základní cíl reformovat akviziční systém na ministerstvu obrany, protože je přesvědčen, že ten systém, který tu byl léta uplatňován, není systém dobrý. Ale samozřejmě je to systém, ze kterého mnozí léta těžili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď abych tomu úplně rozuměl, tak vy jste jako ministr obrany přišel do resortu, který je samozřejmě zatížen tou velice těžkou a obtížnou pověstí, kterou má, jako korupční prostředí, resort obrany. Rozhodl jste se to alespoň podle svých slov nějak změnit. Někteří lidé museli odejít, protože s vámi nesouhlasili a ti lidé možná stojí za tím vším, co se teď děje kolem firmy Promopro a vytahováním transakcí z doby přípravy předsednictví?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Ale skutečně nezlobte se, já nemohu mluvit za firmu Promopro, nemohu mluvit o firmě Promopro, protože smlouvu s ní jsem skutečně ani nevyjednával ani nepodepisoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale já se ptám, abyste mi to zařadil do nějakého kontextu, protože vy jste na té tiskové konferenci stál a v podstatě jste nepřímo ukazoval na lidi, kteří odešli z resortu obrany poté, co vy jste tam přišel. Mezi těmito lidmi kromě jiného byl současný byť tedy ne ve funkci, ale šéf finančně analytického oddělení na ministerstvu financí, a to je Martin Barták.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem na nikoho přímo neukazoval, já jsem pouze tiskovou konferenci uvodil slovy, že přicházím na tiskovku, na kterou se připravuji již několik měsíců, de facto, protože mnoha lidmi jsem byl předem upozorněn, že něco takového se chystá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A kdo vás upozornil?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Celá řada lidí z médií i odjinud. Jmenovat, to doufám, ode mne neočekáváte, že tady budu?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vykládáte si, pane ministře obrany, nějakým způsobem tom, že po řekněme relativně dlouhém politickém mlčení bývalého předsedy vlády a bývalého předsedy ODS Mirka Topolánka, mu to stálo právě na konci minulého týdne odpovědět minimálně třem celostátním deníkům na komentář k celému tomu případu, dejme tomu, vás, firmy Promopro, jak to nazveme a že Mirek Topolánek říkal takové věci, že Alexandr Vondra nemluví pravdu, o smlouvách věděl, několikrát jsme ho upozorňovali, říkali jsme mu na zasedání vlády, že nemá navyšovat rozpočet předsednictví a tak dále?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já vás mohu upozornit, že ve vládě jsme několikrát mluvili o předsednictví, já jsem tam nesl několik materiálů. Mimo jiné materiálů, které navyšovaly určité prostředky právě kvůli tomu, že se konaly čtyři neočekávané summity a tyto materiály prošly velmi hladce bez jakékoliv konfrontační diskuse a to si jistě bývalý předseda vlády pamatuje. Vláda schválila koneckonců i Fischerova pak závěrečný účet předsednictví začátkem roku 2010, ale proč a to mě samozřejmě také zarazilo, Mirek Topolánek, který v zásadě se k věcem nevyjadřuje, proč mu to stálo zato, aby se v této věci najednou vyjádřil. To mě samotného překvapilo také, ale není myslím na mě, abych já tady něco cokoliv vysvětloval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom rozumím tomu správně, když jste teď líčil to, co se dělo na zasedání vlády, že Mirek Topolánek nemluvil pravdu, že vás nikdo neupozorňoval na to, že se nemá navyšovat rozpočet předsednictví, že z tohoto pohledu bylo všechno v pořádku?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Na vládě si všichni uvědomovali, že v zásadě nemáme moc jinou možnost. Byla to doba ekonomické krize, kdy francouzský prezident Sarkozy ale i celá řada dalších evropských politiků říkala: Musíme jednat, musíme ukázat akceschopnost a my jsme prostě nemohli říct: Přátelé, pánové, dámy prostě zapomeňte na to. My jsme sice předsedové Evropské unie, ale nemáme tady peníze, takže u schůzku nesvoláme. To jsme si dovolit určitě nemohli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy si to Mirek Topolánek vymyslel, když to říkal minulý týden novinám?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Já se k Mirkovi Topolánkovi necítím potřebu jakkoliv vyjadřovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Protože to bylo nepřátelské vyjádření vůči vám?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
To ať si každý probere sám. Já necítím potřebu se k tomu jakkoliv vyjadřovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme se vrátit ještě na závěr našeho rozhovoru k samotné smlouvě, která vlastně stojí někde v základech celého toho případu, o kterém se už několik dní mluví. Vy jste říkal na začátku těchto 20 minut, pane ministře obrany, že ta smlouva byla připravena s firmou Promopro lidmi i z vašeho týmu a že oni došli k tomu, že právě tato firma může v Kongresovém centru Praha nejlépe fungovat, protože tam má exkluzivitu a tak dále. Jak jste na to přišel?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Protože jsem si přečetl dodatečně tu smlouvu, když jsem si obstarával v těch posledních týdnech informace a v té smlouvě se výslovně uvádí a to je právoplatný dokument, že dodavatel prohlašuje, že má uzavřené smlouvy, na jejich základě je výhradním majitelem a provozovatelem veškeré audiovizuální techniky v Kongresovém centru Praha a na základě toho je dodavatel oprávněn v KCP jako exkluzivní dodavatel poskytovat plenění.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak to souvisí s tím, že já mám před sebou tiskovou zprávu, kterou otiskla agentura ČTK, a která pochází od Kongresového centra Praha, ve které se píše, že firma Promopro nemá exkluzivitu v jejich prostorách?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
To já nevím, co píše agentura ČTK a na základě čeho.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je tisková zpráva Kongresového centra Praha.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Čili Kongresové centrum Praha může něco takového prohlásit kdy?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nejsem si jist, bylo to 28. ledna, tak.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Tohoto roku?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Pak ale já zase mám k dispozici dopis, který jaksi doprovázel proces vyjednávání té smlouvy, kde je podepsán ředitel Kongresového centra Praha a kde výslovně tvrdí, že využití jiného dodavatele by vyžadovalo zvýšené nároky na koordinaci a mohlo by zásadním způsobem ohrozit celou akci. A tento dopis byl signován v době, kdy byla ta smlouva sjednávána, čili v roce myslím koncem roku 2007, jestli se nepletu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ten je k dispozici ten dopis třeba i novinářům, pane ministře?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Určitě, jestli o něj máte zájem, tak já nemám problém ten dopis vám poskytnout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Měl bych o něj zájem. Pane ministře, ještě poslední otázka. Celá ta kauza, ať už ji jakkoliv nazveme nebo jakkoliv skončí, tak jaký bude mít na vás politický dopad?

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Tak rozumíte, to já nemohu očekávat. Pokud byl tady záměr, ale nechci ho někomu vkládat jako polít někoho kyblíkem výkalů, tak to samozřejmě nějakou dobu je v éteru cítit, ale jak to bude mít vliv nebo nebude, to jako na mě to žádný vliv nebude mít v tom smyslu, že mi to neodradí od mé práce na tom, abych zlepšil akviziční systém na ministerstvu obrany. V tomto smyslu se v žádném případě nenechám odradit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Ministr obrany a místopředseda Občanské demokratické strany Alexandr Vondra byl jejich hostem. Pane ministře, díky za váš čas i komentář. Díky na shledanou.

Alexandr VONDRA, ministr obrany, místopředseda strany /ODS/:
Díky na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji vám dobrý večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnostNEWTON Media, s.r.o. <http://www.newtonmedia.cz/>Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu <http://www.radiozurnal.cz/audio>.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoliv zeptat, můžete své dotazy zasílat buď na adresu 20minut@rozhlas.cz, nebo použít facebookovou stránku pořadu. Na otázky v diskusním fóru bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio