Alexander Černý ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Dobrý den. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu bude poslanec za KSČM Alexander Černý, stínový ministr obrany za tuto stranu. Vystupuje ostře proti chystanému průjezdu amerického vojenského konvoje přes Českou republiku, mluví dokonce o pokřivení ústavy. Poslechněme si, jaké k tomu má argumenty. Pane poslanče, dobrý podvečer do olomouckého studia Českého rozhlasu, vítejte na vlnách Radiožurnálu. Dobrý den.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Z vojenského cvičení v Pobaltí mají jet americké jednotky před území České republiky, vrátí se na základnu v Bavorsku. Vadí vám to spíš technicky anebo proto, že Aliance tím chce ukázat svou jednotu?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
No, ona je to trochu složitější otázka. Když dovolíte, já bych jenom podotkl, že je docela běžné, že přes naše území projíždějí příslušníci cizích vojsk i s technikou.

Čtěte také

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Loni na území České republiky bylo 131 podobných přesunů, celkem se jich účastnilo 1631 zahraničních vojáků s 601 kusem techniky.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Ano, přesně tak. A je to naprosto běžné a je to naprosto normální, pokud to probíhá standardně, není se co divit. Vláda něco navrhuje, potom to předkládá parlamentu a rozhodnutí vlády parlament zpravidla vždycky schválí, dělá to zpětně s nějakým časovým odstupem, protože v reálném čase to technicky prostě není možné.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Což je i případ tohoto konvoje.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Ano.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Vláda to těžko může projednat ve sněmovně, protože už by se to nestihlo.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Ano, to je tak.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Co vám tedy na tom vadí?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Vadí mi to, že, a to už vlastně už to, že se o tom bavíme dnes, to, že se o tom baví prakticky už několik dnů přes různá média kdekdo, tak znamená, že to není asi standardní přesun, asi nejde jen o to, že se američtí vojáci i s technikou chtějí přemístit odněkud někam a protože je to nejblíž přes naše území, tak využijí prostě naše území. Na tom by nebylo zřejmě nic mimořádného, to se děje běžně. Ale už to, že se ten problém stal mediálně tak zajímavým, svědčí o tom, že to asi normální není, on se totiž ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
On se, pardon, on se stává mediálně zajímavým i tím, co o tom politici a zákonodárci říkají. Když třeba vy říkáte v Haló novinách, že vláda v tomto případě jedná v rozporu s ústavou, tak už si sám říkáte o medializaci. A když říkáte, že jedná v rozporu s ústavou, co vlastně říkáte? Který článek ústavy máte na mysli?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Podle, podle článku 43 odstavce 5 ústavy vláda rozhoduje, to vláda udělala a na rok ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Myslím, že je to odstavec 4, nechci se hádat, vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li podle písmene a) plnění závazků z mezinárodních smluv, je to tak, to máte na mysli?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Je to tak, ale já mám teď na mysli ony průjezdy, přelety a ostatní transporty.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ano.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
A tam je to podle článku 5 a podle článku 6 o tom potom informuje obě komory parlamentu a je tam ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
O tom už jsme se bavili, že se to ale nedá stihnout.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Ano, o tom jsme se bavili, v tom problém není, ale problém je v tom, že jde ..., obvykle se jedná o běžné výcvikové aktivity, případně o účast na nějakých vojenských operacích. Já nevím, kam zařadit tuhle tu akci, která se tady teď má odehrát na sklonku března, protože teď, teď shodou okolností, když jsem šel do studia, potkal jsem hejtmana Olomouckého kraje, pozdravili jsme se tady na náměstí před rozhlasem a on mi pravil: "Právě jsem dostal informaci o tom, že bude, bude naším krajem mimo jiné projíždět ten konvoj Američanů." Je to naprosto nestandardní. Nic takového se běžně neděje. Za ta mnohá léta pozpátku, kdy se takovéto průjezdy, tranzitní průjezdy a přelety schvalují v Poslanecké sněmovně, se nikdy kolem toho nevytvořil takový humbuk jako teď kolem jeho amerického konvoje, který se má přesouvat z Pobaltí do Německa.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
A vy si myslíte, pane poslanče, ...

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
A já jsem přesvědčen ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Pardon, když projíždí některá, některá, některá z těch kolon, o kterých jsme se bavili, že projely loni, a to byli také příslušníci Armády Spojených států, bylo jich 632 celkem.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Ano.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
316 kusů techniky, že když projíždějí nějakým krajem, že o tom hejtman není informován?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Rozhodně ne v takovém, v takové pozici jako tomu bylo teď. A ani medializace, která s tím souvisí, se rozhodně žádnému takovému konvoji v minulosti nevěnovala. Dnes se tomu věnuje především v souvislosti s tím, že sami Američané měli zájem na tom, aby se deklarovalo, že ten konvoj bude tím, že bude projíždět přes naše území, dokonce ho rozdělili na 3 větve, aby ho bylo víc vidět, takže bude demonstrovat jakousi snad jednotu atlantickou a možná dokonce, a tak si to vykládám já, že jde o prostě demonstraci síly a taková demonstrace síly, to naše ústava prostě nezná. Já opakuji, vláda může schvalovat takovéto přesuny přes naše území, pokud jde o nějaké výcvikové aktivity nebo o přesuny do operací, to je v pořádku, ale pokud má jít o čistou demonstraci síly nebo demonstraci nějaké pomyslné atlantické jednoty, nic takového naše ústava nezná, to není, to není přesun, který by patřil do těch článků.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Takže problém je, že, že ten, pardon, že ten konvoj by, kdyby projížděl bez řekněme téhle nálepky, kterou vy říkáte, já bych to jenom zpřesnil, anebo možná modifikoval slovy mluvčího americké armády v Evropy, který říká, že je to viditelná demonstrace amerického závazku vůči spojencům v NATO a ukázka schopnosti NATO pružně přesouvat vojenské jednotky přes hranice spojenců v úzké spolupráci s nimi," konec citátu. To je podle vás demonstrace síly?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Ano, já to nutně považuji za demonstraci síly, ono to s tím souvisí, protože oni, jestli si vzpomínám, tak ve Walesu na summitu na podzim loňského roku se dohodly členské země, že posílí svoji účast na cvičeních, že těch cvičení bude víc, že budou větší a že se přesunou směrem k východní hranici, ani ne Aliance, ale v podstatě toho, co dneska spojuje východní a střední Evropu. A to je všechno demonstrace síly, to jinak pojmenovat prostě nejde.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Pojďme se na to podívat z jiné strany, když bychom to rozdělili na dvě strany, tak ruská vojenská cvičení se v uplynulých hodinách a dnech rozšířila ze severního loďstva na Balt a na jih Ruska do Stavropolského kraje, do Kaliningradské oblasti mezi Litvou a Polskem Ministerstvo obrany Ruské federace přesunulo 10 moderních stíhaček a bombardérů. Mluvčí prezidenta Putina tvrdí, že to s mezinárodní situací nesouvisí, ale co to je? Je to taky demonstrace síly?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Je to bezesporu reakce na to, co dělá Severoatlantická aliance ve východní Evropě. Jsou to vynucené kroky.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
A není to, co dělá Severoatlantická aliance ve východní Evropě reakcí na to, co se děje v Rusku, na ta početná mnoha set tisíc vojáků obsahující cvičení?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
V Rusku mnoha set tisíc? Já, pokud vím, tak teď to poslední cvičení, to je asi 41 tisíc lidí, to není mnoha set ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Myslím třeba v úhrnu třeba za rok.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
No, tak v úhrnu možná je to ..., takhle jsem to nikdy nepočítal, ale, víte, pane redaktore, ono se stačí podívat na mapu a když se člověk zamyslí nad tím, co se vlastně ve východní Evropě za poslední, dejme tomu, 2 roky událo, co se změnilo zásadního, můžete mi vysvětlit, proč Američané například budují svoje vojenské základny v Rumunsku nebo na pobřeží Černého moře? To se mají, to se chtějí chránit proti, já nevím, delfínům černomořským, nebo na co tam dělají svoje další základny? Prstenec amerických základen obepíná Rusko a Čínu v podstatě po celé její délce, od Pobaltí přes, já nevím, Turecko až na Dálný východ, to je normální? Tomu mám rozumět tak, že Rusko ohrožuje snad Spojené státy nebo Severoatlantickou alianci? Spojené státy mají ve světě přes 700 základen, Rusové několik, oni sami uvádějí 2, možná, že jsou 3 nebo 4, ale Spojené státy jich mají 700. Většina z nich je právě v tom prstenci, oni tomu říkají dokonce pás nestability, ten pás se táhne opravdu od Japonska přes celou jihovýchodní, jižní, střední Asie až do východní Evropy.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Třeba má Severoatlantická aliance obavy z ruské vojenské síly?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Severoatlantická aliance může mít pochopitelně takové obavy. Já si jenom dovolím podotknout, že vojenský rozpočet Ruska je zhruba o řád jinde, než vojenský rozpočet Spojených států, tedy kolem 50-60 miliard amerických dolarů. Ve Spojených státech je rozpočet stabilně už několik dlouhých let přes 500 miliard amerických dolarů. Prosím vás, jak je to s tou hrozbou? Já tomu prostě nerozumím.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Podívejme se na to, pane poslanče, ...

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Tahle tematika mě uvádí trochu v pochybnosti o tom.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Vy sám jako stínový mluvčí KSČM pro obranu, vy nemáte obavy z ruské vojenské síly?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Ne, nemám, nemám, protože si nedovedu představit jeden jediný logický důvod, proč by Rusko mělo mít zájem expandovat sem k nám do střední nebo dokonce do západní Evropy, prostě neznám takový důvod.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Možná ten zvláštní postup při anexi Krymu může dělat někomu vrásky na čele, a proto třeba ta opatření a možná proto i demonstrace síly.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Víte, já vím, že se dneska běžně v terminologii používá slovo anexe.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Co to tedy bylo, když ne anexe?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
No, já jsem to vnímal trošičku jinak. Já jsem si všiml, že na Krymu proběhlo referendum za poměrně masivní účasti občanů Krymu a že velkou většinou rozhodlo o, a teď budu citovat: "o právu národu na sebeurčení," to je jedno ze základních lidských práv v nejvýznamnějších dokumentech Organizace spojených národů a podle tohoto práva se rozhodli a požádali Ruskou federaci, aby se mohli připojit k Ruské federaci, načež následovalo ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Pane poslanče, můžu podotázku? Viděl jste dokument, který nedávno odvysílala ruská státní televize o Krymu?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Viděl. Takhle, viděl jsem střípky toho dokumentu, zdaleka ne celý.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Jak to na vás působilo třeba to, co tam říkal Vladimir Putin? Z jeho slov bylo jasné, že tenhle námět má v hlavě už ..., že to není nic nového.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Teď nevím, co konkrétně máte na mysli, ale jestli máte na mysli to, že Krym má pro Rusko naprosto výjimečné postavení, no, tak to naprosto chápu, to tak prostě je. Stačí se podívat na mapu a zase vidíte, že prostě Krym je prostě pro Rusko strategicky nesmírně významná záležitost. A jestli se rozhodnutím toho, co se odehrálo na Majdanu a těsně po něm, tedy, tedy změna orientace Ukrajiny, tendence vstoupit Ukrajiny, nikoliv jen do evropských struktur, ale do struktur Severoatlantické aliance, objevila možnost, že se například Krym stane baštou amerického válečného loďstva, protože vojenské manévry za účasti i amerických plavidel se v Černém moři odehrávají, nedávno jedny zrovna proběhly za účasti ještě Rumunska a Bulharska, takže se vůbec nedivím tomu, že Rusko bylo nesmírně znepokojeno, protože ten Krym, to je asi, kdyby si Rusové chtěli udělat základnu a pravidelně cvičili v Mexickém zálivu. Dovedete si představit, co by následovalo? Já jen těžko teda, jo. Ale prostě tohle já považuju za krok, který byl vynucený a když jsem teď poslouchal zrovna na vaší stanici, že rok poté, co k tomu došlo se 85 nebo dokonce 90 % občanů Krymu hlásí k tomu, jak rozhodli před rokem, že jim to vyhovuje, že jsou hrdí, že jsou rádi, že jsou občani Ruské federace, já to rozhodně za anexi nepovažuji.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je poslanec za Komunistickou stranu Čech a Moravy Alexander Černý. Pane poslanče, když dovolíte, vraťme se k tomu konvoji, tedy k tématu, o němž jsme začali mluvit v úvodu dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Jsou američtí vojáci spojenci České republiky, nebo ne, jak to vnímáte vy?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
To je dobrá otázka. Víte, já si kladu tu otázku teď především v souvislosti s tím, co se geopoliticky děje, tak říkám si - tak my jsme členy jedné Aliance, Spojené státy jsou členy téže Aliance jako my, Spojené státy a Evropa by měly mít stejný zájem na tom, aby se rozvíjely, aby prosperovaly, aby byly bezpečné, aby se v nich dobře žilo a teď si zkusme odpovědět teda na tu otázku, co jste položil.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ano, ta zněla, jestli jsou američtí vojáci spojenci České republiky, nebo ...?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Komu ta situace dnes prospívá? A já se nemůžu zbavit dojmu, že to není ani Evropa, ani tedy, chcete-li Česká republika, není to rozhodně ani Rusko pochopitelně, ale tahle ta situace může prospět jednomu jedinému státu světě, rozhodně to tedy není Ukrajina, tu nemyslím, ale mám na mysli Spojené státy americké.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ale vy jste neodpověděl na tu otázku, pane poslanče.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Já si prostě nejsem jist v tuto chvíli. Já mám pocit, že kdyby Američané opravdu byli naši přátelé, kdyby mysleli i na naše zájmy a nejen na svoje velmocenské geopolitické zájmy, tak by neměli zájem vyhrotit situaci na rusko, dejme tomu, evropské hranici takovým způsobem, jako to udělali. A já se nemohu zbavit dojmu, že nehledí příliš na naše zájmy a že se prostě vůči nám příliš přátelsky nechovají, protože oni tím ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Další otázka, je Česká republika členem NATO? Tady se asi shodneme, odpovíme si, že ano.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Pochopitelně, že ano.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Není tedy normální, že jako taková umožní aliančním vojákům ten přesun z místa na místo?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Já jsem už opakovaně tady zdůraznil, že takových přesunů se v průběhu každého kalendářního roku děje několik desítek. Parlament je projednává dvakrát ročně, vyjadřuje s nimi souhlas, v tom není problém. Problém je v tom, že tento konvoj, tato akce je naprosto nestandardní, vymyká se normálním pravidlům. Má to být jakási demonstrace jednoty nebo čeho, ...

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
To už jsme říkali.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Já říkám spíš demonstrace síly, a to nemá v naší ústavě oporu, prostě žádná demonstrace síly cizí mocnosti na našem území není v ústavě ani slovem zmíněna a vláda tedy nemá podle mého názoru právo rozhodovat o něčem, co jí ústava přímo nesvěřuje do její pravomoci, protože pobyt vojsk, přesuny vojsk a tak dál, to je výlučná kompetence parlamentu, a jen v těch přesně vyjmenovaných věcech má právo rozhodovat o tom vláda.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Já tomu, já tomu rozumím, tomu, co říkáte z vašeho pohledu, jenom pojďme se teď podívat do minulosti, kterou oba, vy jste ročník narození 1953, pamatujete, jak jste kdysi jako voják z povolání se vyrovnával při okupaci Československa s častými přesuny takzvané střední skupiny vojsk? Bylo to něco úplně jiného, přestože to bylo také v rámci jednoho, jednoho vojenského uskupení?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Já jsem se s tím vyrovnával naprosto stejně jako se vyrovnávám s těmi stovkami přejezdů a tisíci přeletů přes naše území dnes. Je to naprosto identická situace. Jsme členy nějakého vojenského uskupení, členy nějakého ..., protože to se zdaleka netýká jen členských států Severoatlantické aliance to, o čem se bavíme, i když ty v tom pochopitelně dominují a v tom případě já nemám problém s tím, když Američané potřebují přeletět přes naše území, mám výhrady, když například letí někam někoho bombardovat, to je jiná věc, ale jestliže převážejí, já nevím, svoje vojáky, já nevím, svoji techniku, to mně nevadí. Nevadí mi dokonce ani pozemní přesuny přes naše území, nevadí mi přítomnost amerických vojáků na cvičeních za účasti našich jednotek, to je prostě v pořádku. Armáda, která necvičí, je k ničemu, je dokonce nebezpečná sama sobě. Takže nemám nic proti tomu, aby to bylo za účelem výcviku, aby to bylo za účelem i vojenských operací třeba mimo naše území, ale mám něco proti tomu, aby tady takovýmto způsobem Američané demonstrovali sílu a znovu opakuji, tím, že oni tady demonstrují sílu, zhoršují vztahy mezi, řekněme, Evropou a Ruskem, komplikují život nejen Rusku, ale i nám, viz například sankce, které mají pochopitelně oboustranný dopad, byť na Rusko dopadají asi víc, a to je to, co mi vadí. A vadí mi, že Američanů se to, ty sankce, příliš netýkají, je to moc nevzrušuje.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Pojďme se zastavit ještě jednou možná už naposled u té demonstrace síly. Když se třeba objeví zpráva, že ruské vojenské stroje letěly nad Lamanšským průlivem, je, nebo není to demonstrace síly?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Bezesporu ano, já mám pocit, že ano, ale musím zdůraznit v tuto chvíli, že podobné přelety strategických bombardérů jiných mocností, letounů AWACS, které křižují v tuto chvíli Pobaltí a nepřetržitě monitorují území Ruska, to je bezesporu nutno vnímat taky jako demonstraci síly.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Některé prameny uvádějí, že třeba v loňském roce vzlétly letouny NATO kvůli aktivitám ruských letců více než 100krát, tedy trojnásobně oproti předchozímu roku, o čem to svědčí?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Ano, ano, svědčí to o tom, že došlo k takové eskalaci napětí mezi Ruskem a řekněme západní Evropou a Spojenými státy, že to nemá v podstatě od dob snad nejtvrdší studené války obdobu. Je to obrovská škoda a mně nesmírně vadí, že evropští politici, kteří by měli mít eminentní zájem na tom, aby se ta situace uklidnila, aby se normalizovala, tak teď v době, kdy, já nevím, na východě Ukrajiny se daří jakžtakž uklidnit zbraně, méně se tam střílí, padá, padá tomu za oběť méně lidských životů a v téhle té atmosféře oni opět začnou uvažovat o posílení sankcí. Já tomu prostě přestávám rozumět. Nevím, čí zájmy hájí, nevím v čí prospěch takto rozhodují.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Odstupující náčelník generálního štábu Petr Pavel, který se stane, řečeno terminologií nejvyšším vojákem NATO, říká v dnešních Hospodářských novinách: "Za éry Vladimira Putina se ruská armáda zmodernizovala a jen od roku 2013 provedla nejméně 6 obřích cvičení. Největšího z nich se zúčastnilo 160 tisíc vojáků. Naopak Severoatlantická aliance v posledních letech dokázala dát na jednom cvičišti dohromady maximálně 6 tisíc mužů." Kdo tedy víc demonstruje sílu?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
My si pořád pleteme pojmy, to není o demonstraci síly Ruska. Rusko cvičí jen na svém území. Pan generál Pavel má bezesporu pravdu v tom, co říká, nicméně pan generál Pavel nás neinformoval v tuto chvíli o tom, jak například cvičí američtí vojáci nejen doma, ale všude po světě. My přece velmi dobře víme, že z vojenského hlediska Severoatlantická aliance stojí a padá se Spojenými státy. Kdyby Spojené státy nebyly členy Severoatlantické aliance, kdyby z jakéhokoliv důvodu opustily toto uskupení, tak Severoatlantická aliance je v podstatě bezzubým nástrojem, který nemá žádný vliv. Na co jsou základny, já už jsem se ptal, na co jsou základny Spojených států například v Rumunsku, Bulharsku a jinde v Evropě? Na co? Kam se teď stahovali ti Američané? Oni se nestahovali do Spojených států. Oni se stahovali do svých mateřských základen v Německu.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Ano.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Proč mají Američané trvale svoje základny v Evropě? Proč je mají v Německu? Asi tomu nerozumím.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Asi k tomu mají nějaký důvod.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Asi k tomu mají nějaký důvod, správně, mají k tomu asi nějaký důvod. Ale stejně tak bychom mohli říct, že mají důvod k tomu, aby rozmístili víc než 700 základen po celém světě, aby kontrolovali nebo pokoušeli se kontrolovat vývoj prakticky na celé zeměkouli.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Až takhle?

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany
--------------------
Je to tak, protože nedávno pan Biden na jedné konferenci, tuším, že to bylo v Bruselu, jasně prohlásil, když demonstroval zájmy Spojených států, mluvil tedy o těchto otázkách, o kterých se bavíme teď, přidal k tomu smlouvu TTIT pro Evropu a stejně tak smlouvu, která se bude týkat pacifické oblasti. Všude tam mají Američané své zájmy. Stačí se podívat na mapu, stačí se podívat například na plánovací dokumenty naší armády, které, když se zabývají globálními hrozbami, no, tak vám jasně vyjmenují prostě, kde ty hrozby jsou, jaké jsou, jaká je změna například priorit Spojených států a tady vidíte, že to jde opravdu od Japonska kolem Číny až do západní Evropy.

Jan POKORNÝ, moderátor
--------------------
Pane poslanče, příští, příští díl Dvaceti minut spolu bychom mohli věnovat tomu, kde má své zájmy Ruská federace například, myslím, že by to byl taky zajímavý rozhovor. Já vám za ten dnešní děkuju. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl poslanec za KSČM Alexander Černý. Na shledanou.

Alexander ČERNÝ, poslanec /KSČM/, stínový ministr obrany

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Nenechte si ujít kouzlo staré Číny s Hankou Maciuchovou

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

Tajný deník čínské císařovny

Koupit

Románové zpracování životního příběh císařovny vdovy Cch'-si, která se jako mladá dívka Jehonala stala konkubínou císaře a díky mimořádné inteligenci, intrikám i krutosti dokázala postupně vystoupat na vrchol a na půlstoletí se stát faktickou vládkyní Číny.