Aleš Kuták, náměstek ministra životního prostředí

Webové stránky ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí byly v průběhu dne nedostupné, a podle všeho to nebylo z důvodu nešikovnosti jejich správce, ani kvůli útoku hackerů. Evidentně se hroutily a možná se hroutí ještě v tuto chvíli pod náporem těch, kteří vědí, že ministr životního prostředí Martin Bursík dnes oznámil následující začnou se rozdělovat desítky miliard dotací na zateplení a na ekologické vytápění. V podstatě podle principu, kdo přijde a požádá, ten dostane. Částky dotací zní téměř neuvěřitelně, na zateplení průměrného rodinného domu je možno získat zhruba 170 tisíc korun. Vítejte u Dvaceti minut Radiožurnálu, dobré odpoledne. Pozvání do studia Českého rozhlasu dnes přijal náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší Aleš Kuták. Dobrý den. Vítejte v rozhlase.

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane náměstku, vy jste tedy odstartovali největší ekologický dotační program pro domácnosti Zelená úsporám, v jehož rámci je snadné, nebo relativně snadné se dostat k penězům z balíku zhruba 25 miliard. Pokud mi na úvod dovolíte sarkastickou poznámku, takové rozdávání, to rozdávání je v uvozovkách, rozdávání peněz si normálně politici nechávají na dobu těsně před volbami. Tak si říkám, jestli trošku nemrháte tím politickým kapitálem nebo potenciálem, který je v tom skrytý?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Tak my jsme ve skutečnosti právě teď dokončili poměrně složitá jednání s japonskou stranou, s Japonským státem. To byla jednání, která trvala 3 roky a ta byla vršena 30. března a vlastně ten výtěžek z těchto jednání, kdy my jsme prodali 40 milionů jednotek přiděleného množství, což jsou jednotky umožňující nebo opravňující k vypuštění určitého množství skleníkových plynů, tak díky tomuto my jsme mohli vůbec ten program rozjet. Takže my chceme určitě stihnout tuto stavební sezónu, a proto rozjíždíme hned, jak to jde, v dubnu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem já, jak jsem to říkal, teď po opravdu dlouhé době a ještě nejsou načteny stránky Státního fondu životního prostředí České republiky, vaše stránky, tedy myslím tím ministerstva, plus samotné stránky nazvané zelená úspora, byly v průběhu dne nedostupné. Nepodcenili tak trošku zájem lidí?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Já si myslím, že to je trošku podobná psychika jako je ..., byla u šrotovného na Slovensku, nebo možná se občané obávají, že to dopadne podobně, že se ty peníze rychle vyčerpají a kdo přijde o půldne později, tak už nic nedostane. Já bych rád zmínil, že skutečně ta předpokládaná částka na letošní rok je 10 miliard korun a nehrozí, že když někdo se nepřiloguje dneska, tak zítra už bude pozdě, to v žádném případě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pozítří?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Ani pozítří. My si myslíme, že i vzhledem k tomu, že je tam na jednu stranu poměrně vysoká procentně dotace, na druhou stranu poměrně značná spoluúčast toho, kdo žádá, tak si myslíme, že postupně během roku tak zhruba budem schopni ty peníze utratit, ale nečekáme, že bychom za měsíc byli na suchu, to v žádném případě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nemáte tedy pocit, že by někde v půli prázdnin se skrýval jakýsi deadline, do jehož, když se někdo nezaloguje a nepožádá, tak prostě bude mít smůlu, protože 10 miliard už bude pryč?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Myslíme si, že ne. My jsme si nechávali dělat i studie, jaká je absorpční kapacita třeba na straně těch firem, které ty zateplení dělají, nebo těch firem, které dodávají kotle, solární a termické kolektory nebo tepelná čerpadla a myslíme si, že i toto určitým způsobem rozloží tu poptávku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste opravdu připraveni a teď myslím, jak ministerstvo životního prostředí, tak Státní fond životního prostředí připraveni odbavit v nějakém rozumném a nejlépe reálném čase všechny zájemce, kteří minimálně teď se tlačí na vaše webové stránky?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Připraveni jsme s tím, že tedy potom, potom 22. dubnu, což je Den Země, bychom začali sbírat ty žádosti na krajských pobočkách fondu a zároveň do měsíce bychom měli vědět výsledky výběrového řízení na komerční banky, přes které ta podpora půjde z hlediska proplácení dotací. Čili my jsme do toho zahrnuli tadyhle ty komerční banky i proto, že to je prostě další síť poboček, kde se může tato podpora administrovat a kam by si člověk měl přijít vždy pro proplacení té dotace, což bude vždycky dělat banka, nikoliv fond.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, proč vlastně bude celou tu záležitost administrovat Státní fond životního prostředí a ne například ministerstvo pro místní rozvoj, které rozhodně má s vyplácením dotací do stavební, do stavebního rozvoje více zkušeností než vy?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Ministerstvo pro místní rozvoj, v tom máte pravdu, dlouhodobě administruje program Panel, ale také je pravda, že ten jeho přístup, a to byl taky ..., to je taky důvod, proč si to radši držíme pod sebou, prostě není příliš, není příliš pružný. Například oni striktně až doposud financovali dotace úrokové míry, což v podstatě znamená, že vy si musíte vzít úvěr, abyste dostal nějakou podporu. Tady to jsou přímé dotace. Několik let diskusí nám trvalo, než to zateplení z programu Panel požadovalo vyšší energetické parametry, než je zákonné minimum, a to jsou, to jsou prostě věci, které příliš nepřispívají k tomu greeningu, to znamená k tomu, aby my jsme byli schopni té japonské straně a dalším kupcům dokládat za každé získané euro množství ušetřených, co nejvyšší množství ušetřených skleníkových plynů, protože my jsme sice prodali nějaké jednotky přiděleného množství.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem to jsou ty takzvané emisní povolenky?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Emisní povolenky fungují v evropském systému emisního obchodování. Toto jsou kjótské kredity, které dostávají státy, a když některý stát sníží více, než je jeho kjótský závazek, může prodat někomu, kdo naopak s plněním toho svého kjótského cíle má problém. A my musíme, my musíme dokladovat, že veškeré tyto peníze jsme investovali, pokud možno, s co největší efektivitou do snižování, dalšího snižování emisí skleníkových plynů, čili proto si myslíme, že náš resort je i jaksi lepším subjektem proto hlídat ten maximální ekologický efekt.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu minimálně stavební firmy sdružené ve svých, řekněme, profesních asociacích už se ozvaly a říkaly, že právě z důvodu toho, že ministerstvo pro místní rozvoj má větší, větší zkušenosti ve stavebnictví, tak by ocenily, kdyby právě ono administrovalo celý ten balík dotací.

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Já na to mohu říct, že my zároveň ale máme, a to zase ministerstvo pro místní rozvoj nemá zkušenosti s financováním obnovitelných zdrojů v obytné sféře, v podstatě se všemi, které chceme podporovat i z tohohle programu, který navazuje na státní program podpory obnovitelných zdrojů a úspor, úspor energie, čili my zas máme zkušenost v tomto a myslíme si, že zvládneme i tu oblast zateplování budov.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen připomínám, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu a mým dnešním hostem je náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší Aleš Kuták. Tak, pane náměstku, pojďme si probrat, řekněme, základní fakta celé akce, která bude spuštěna 22. dubna tohoto roku, tak, když bude chtít někdo požádat o dotaci, bude muset udělat co?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Bude muset s projektovou dokumentací jít na Státní fond životního prostředí, kde proběhne jakýsi první screening, to znamená úředník zkontroluje, zda tedy ta žádost má všechny náležitosti, které se samozřejmě liší podle toho, jestli někdo chce zateplit bytový dům, nebo jestli prostě přichází s fakturou za tepelné čerpadlo. A následně, pokud bude všechno v pořádku, toto postoupí na ministerstvo životního prostředí, neboť všechny tyto žádosti formálně musí schválit ministr. Poté, co se toto stane, tak proběhne přeposlání nebo poslání té schválené žádosti na příslušnou banku, kde tedy si dotyčný už jenom dohodne, jestli mu peníze budou zaslány složenkou nebo na účet.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem všechny ty žádosti bude sám podepisovat Martin Bursík, případně tedy příští ministr životního prostředí? To se upíše.

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Asi je nebude jednotlivě podepisovat, ale bude je schvalovat v nějakém balíku, ale statut Státního fondu životního prostředí neumožňuje jiný postup než, než tedy schválení s nejvyšším statutárním zástupcem resortu, což je ministr.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jakým způsobem jde ta žádost o případnou dotaci například na zateplení nebo na ekologické vytápění? Je potřeba přinést doklad o tom, že jsem už svůj dům zateplil, anebo stačí přijít s projektem, to znamená s nějakou vizí do budoucna a s nějakým razítkem a vy, potažmo fond životního prostředí mi ty peníze vyplatíte?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Je možné u těch velkých zateplovacích projektů, typicky u bytových domů je možné obojí a je i účelné obojí. Je dobré se ujistit, jestli ten projekt tak, jak ho plánujou, skutečně má ty parametry, abych já tu podporu dostal, když s ní počítám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, velký zateplovací projekt je, když já budu mít svůj rodinný dům o nějaké normální výměře 120 metrů například, tak to už je velký zateplovací projekt?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
To jsem zrovna nemyslel, ale myslím si, že i v tomto případě je vhodné se ujistit, že skutečně ty parametry od projektanta, byť třeba je to můj známý a mám v něj důvěru, tak jsou nastaveny tak, aby se vešel do těch minimálních, minimálních parametrů jaksi té energetické úspory, která je v programu nastavena. Čili určitě je dobré se ujistit předem. Toto lze udělat na krajském pracovišti fondu a pak následně o podporu tedy se žádá až tedy v okamžiku, v okamžiku realizace. U výrobků, u těch zdrojů tepla. Tam je to jednodušší, tam prostě je seznam výrobků, které přímo, přímo odpovídají například u kotlů emisním parametrů a minimální účinnosti kotle, takže tam je možné si to zkontrolovat na internetu, nebo si opět zavolat na státní fond, to je 1 dotaz a podle toho si prostě pořídit buď ten nebo onen kotel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Abych tomu úplně správně rozuměl, tak celá ta věc s dotacemi právě z tohoto dotačního programu nepůjde tak, že bych já k vám přinesl papír s razítkem od nějakého architekta či člověka, který dané věci rozumí a vy byste mi jaksi předem ty dotace vypláceli, musím už ten dům či bytový dům mít zateplen a teprve pak ty dotace dostanu vyplaceny?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Může ..., ano, je to podle, je to podle realizace, nicméně je dobré si předem zkontrolovat, jestli skutečně splňuje, ten projekt splňuje podmínky podpory. My to samozřejmě nebudeme po tom, po té autorizované osobě, která pod to dá své kulaté razítko se státním znakem přepočítávat, ale minimálně tedy zkontrolujem, zda se podívala, zda použila metodiku například, kterou použít měla, a zda jsou tam ty hodnoty, které tam mají být.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím, tak ale čistě podezřívavě si člověk řekne, to razítko tam sice může být, ale kdo potom zkontroluje, že ten daný bytový dům je zateplen v těch parametrech, v jakých bylo psáno v tom projektu?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
My jsme povinni, to je dáno i smlouvou s Japonskem, dělat minimálně 5 % namátkových kontrol, to znamená minimálně 5 % všech projektů zkontrolovat na místě a pokud se vám někde stane, že nedej bože, to je asi extrémní případ, ale taky jsem to viděl, vám někdy dělníci na 4 čtverečních metrech zapomenou dát izolaci a jenom to překryjí shora a vy tam máte 4 čtvereční metry nezatepleného místa, tak termokamera tohle velmi spolehlivě pozná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co pak?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Pak, pak je samozřejmě na tom, kdo je vlastníkem objektu, aby žádal náhradu po té firmě, která takto flagrantně nespolehlivou práci odvedla a nekvalitní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě zpátky k Japonsku. To znamená, k tomu, řekněme, zpětnému dohledu na to, jakým způsobem jsou ty peníze z celé transakce použity. Jaké jsou parametry toho obchodu, co přesně musí česká strana udělat a jakým způsobem dokladovat a co by se stalo, kdybychom to neudělali?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
My jsme povinni utratit peníze pouze na ty aktivity, které máme ve smlouvě, což jsou jednak obnovitelné zdroje energie, to jest tepelná čerpadla s definovaným topným faktorem, jsou to ty kotle na biomasu opět s definovanými parametry emisními a účinnosti a zároveň s definovaným energetickým ziskem solárně termické kolektory, pak tam máme určitou podporu nové výstavby v pasivním energetickém standardu a pak tam máme zateplování bytových a rodinných domů opět s přesně danými parametry. Čili my jsme povinni využít ty peníze pouze na ty předměty podpory, které jsou nyní v programu Zelená úspora. Japonská strana si bude dělat zcela dle vlastního uvážení i konkrétní inspekce na místě, to znamená bude si také kontrolovat dle některé projekty bez ohledu na ten náš plán kontroly, a zároveň jsme povinni vybrat v krátké době mezinárodní auditní firmu, která každý rok bude dělat správu oběhu toho programu a o způsobu využití prostředků, zda je v souladu s podmínkami smlouvy. Kdybychom toto neplnili, tak jsme povinni ty peníze, které jsme vynaložili špatně, do toho programu zvolit znovu, ale už ze svého a následně využít na ten správný účel. Takže v podstatě jakoby o ně přijdeme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Aleš Kuták, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší. Hovoříme zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu o největším ekologickém dotačním programu pro domácnosti, který je nazvaná Zelená úsporám. Tak, když jsme se dostali přes tu střední část, řekněme, nárokování dotací a tak dále, tak jaká je částka, se kterou by, a teď pardon, že budu opět opravovat, vlastníkem nějakého normálně velikého domu, kde bydlí jedna rodina, řekněme to jako modelový dům v České republice, tak s jakou částkou může takový člověk kalkulovat, pokud by ten dům chtěl prostě kompletně zateplit?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Pokud ho kompletně zateplí tak, aby nespotřeboval na vytápění ročně více než 40 kilowatthodin na metr čtvereční, tak může podle velikosti domu počítat s částkou, kterou si může vynásobit součinem té metrové plochy a fixní částky na metr čtverečního zateplení, která je 1950 korun. Pokud zateplí ten rodinný dům tak, že se vejde do vyšší hladiny, to znamená do 70 kilowatthodin na metr čtvereční, tak dostane na ten metr čtvereční podlahové plochy pouze 1300 korun. My jsme tam dali absolutní částku té podpory proto, aby se neprodražovaly projekty. Tady prostě ty firmy, když to nebude procentem, tak mají nulovou motivaci ten projekt prodražit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak, pane náměstku, ten celý projekt a program dlouho poběží, do roku 2012?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
My jsme povinni utratit všechny ty peníze během druhého kontrolního období Kjótského protokolu, to znamená, proplácená podpora musí být do 31. prosince 2012. To je vůči Japonsku, vypadá to, že někteří další potenciální kupci se tváří poměrně vstřícně na to, že by tam bylo čerpání třeba ještě rok nebo 2, ale to je v začátcích a nerad bych to zakřikl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A vy teď tady můžete z pozice náměstka ministra životního prostředí garantovat, že v těch příštích, řekněme, 3 letech, co program dotací poběží, bude ..., poběží neustále podle stejných podmínek a kritérií, že se nebudou měnit, že tam nebude jiná, řekněme, jiné peníze na metr čtvereční zateplené plochy toho domu?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Samozřejmě, že už jenom z rozsahu toho programu plyne, že je možné, že někde se ukáže, že by bylo vhodnější s ohledem na hospodárné čerpání prostředků něco, něco poopravit, ale že bychom zásadně někde krátili podporu na třetinu nebo vyhodili celé, vyhodili celé předměty podpory, to nepředpokládám. Tohle plyne z naší dlouhodobé zkušenosti a z několika studií toho, co je tady reálně potřeba podporovat a neočekáváme, že bysme museli takovéhle velké změny dělat. A opět, pokud my změníme nějaký parametr o více než 20 % jeho číselné hodnoty, přidáme nový předmět podpory nebo vypustíme stávající, tak my jsme povinni toto řešit písemným dodatkem s japonskou stranou, s kterým ona musí, může, ale nemusí souhlasit a opět je to prostě velmi náročná právní procedura, to znamená, že náš ministr bude muset letět do Japonska nebo představitel Japonska k nám, čili my jsme se snažili to nastavit tak, abysme takových změn nemuseli dělat mnoho, pokud vůbec nějakou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď ještě z druhé strany, vzhledem k tomu, že máte připravený nějaký balík peněz, který je možno pravděpodobně do roku 2012, do konce toho roku vyčerpat, tak je ten balík peněz jistý? Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v ekonomické recesi, tak se s penězi v rámci státní správy a státního rozpočtu dějí různé věci a pravděpodobně se ještě budou dít, tak je sichr, že v roce 2012 tam pořád ještě budou peníze?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Rozhodně nehrozí, že by se tyhle peníze v rámci veřejných rozpočtů přelily někam jinam, protože ony jsou přímo určeny zákonem o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, jsou určeny jako příjem Státního fondu životního prostředí. Podle zákona musí být využity na snižování emisí skleníkových plynů, čili stát se prostě nemůže rozhodnout, že je přelije někam jinam a použije je třeba na sociální účely, kdyby nakrásně toto chtěl a velmi potřeboval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, pane náměstku, vždyť přece se mluvilo a myslím, že to velice odráželo tu situaci tak, jak byla, že ty peníze mohly být také použity na nějaké další projekty, jako například uskladnění, uskladnění CO2 pod zem a různé jiné projekty?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
To se mluvilo v okamžiku, kdy se dělala novela toho zákona, o kterém jsem mluvil, nicméně tomuto se podařilo zabránit a nyní ten způsob využití je přímo fixován ve smlouvě s japonskou stranou, takže by rozhodně nebylo jednoduché toto změnit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a teď ještě k jednomu aspektu, protože vy jste sám říkal, že pokud budou v rámci tohoto dotačního programu, řekněme, akceptovány nějaké velké zateplovací projekty, tak, jakou šanci má potom opět ten klíčový majitel jednoho malého rodinného domku oproti těm velkým firmám, které si budou podávat projekty? Jaká je možnost, že z těch, řekněme, 25 miliard nebude 20 miliard vyčerpáno na velké projekty, a ten malý takříkajíc přijde zkrátka?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
My tam jednak máme absolutní strop na dobu trvání programu na jeden subjekt, to znamená, není možné, aby přišel nějaký obrovský developer a prostě vytáhl většinu toho 1 subjekt, to je 1 věc. Druhá věc je, že příjemcem té dotace je finální vlastník, to znamená, tím příjemcem ani nebude ten developer. Tím příjemcem, který může jít, může jít na fond a následně tedy do banky k proplacení dotace, je ten, kdo si od toho developera koupí ten byt a kdo díky tomu, že může dostat takovouhle dotaci, tak by ho měl stimulovat k tomu, aby on například stavěl v pasivním energetickém standardu. Čili jsou to, jsou to tyhle ty 2, jsou to tyhle 2 pojistky. Samozřejmě teoreticky je možné, že ti vlastníci bytových domů jakoby díky větší administrativní kapacitě na svojí straně budou aktivnější, ale to už je opravdu i o těch lidech, čímž neříkám, že tam jde o dny, ale rozhodně bych na druhou stranu nenechával tu žádost na druhou polovinu roku 2012, protože je pravda, že prostě některé subjekty svoji povahou můžou být lépe připravené.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a poslední otázka, kolik a jakou úhrnnou částkou si myslíte, že dokážete uspokojit žadatelů o dotaci z tohoto programu?

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Já tu částku tipuju na 25 miliard korun do roku 2012 a pokud by se splnily ty předpoklady rozdělení té částky mezi jednotlivé typy aktivit, tak by těch žadatelů mohlo být až 300 tisíc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, mým hostem byl Aleš Kuták, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší. Pane náměstku, díky za váš čas a na shledanou.

Aleš KUTÁK, náměstek ministra životního prostředí pro oblast ochrany klimatu a ovzduší:
Bylo mi potěšením.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?