Vymáhání dluhů pomocí exekutora

28. březen 2006
Vaše téma

Dopravní podniky, policie a zdravotní pojišťovny, to jsou nejčastější zákazníci soudních exekutorů. Došla jim trpělivost a peníze včetně tučného penále chtějí zpět. Počet exekucí v České republice tak pořád roste. Co když ale někdo dluží vám, jaké máte možnosti? O tom budeme mluvit v dnešním Vašem tématu.

Jestli někdo dluží vám, máte několik variant. My se podíváme na vymáhání dluhů pomocí exekutora, ty jsou dvě. Pokud se obrátíte na soud, nastává problém v tom, že musíte přesně označit majetek dlužníka. Například sami zjistit, jestli má dlužník účet v některé bance, vlastní dům, auto a podobně. Pak soudu navrhnete zpeněžení těchto konkrétních věcí. Druhou možností je, podat návrh soudnímu exekutorovi.

Podkonický: Dohledávání veškerého majetku dlužníka spočívá právě na soudním exekutorovi, který má oprávnění zjistit jeho veškerý majetek, to znamená, že se dotazuje bank, spořitelen, finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení, katastru nemovitostí a všech dalších subjektů, kde lze předpokládat majetek dlužníka. Ve chvíli, kdy ho objeví, nemusíte vy dělat žádný úkon, exekutor sám teno majetek zajistí takzvanými exekučními příkazy a dlužník už s ním nesmí disponovat.

Říká prezident exekutorské komory Juraj Podkonický.

Jakým způsobem může exekutor dluhy vymáhat?

Existují celkem dva druhy dluhů - peněžité a nepeněžité. Právě peněžité dluhy, kdy například zapomeneme zaplatit pokutu nebo fakturu tvoří 97 procent všech dluhů. Exekutor má celkem čtyři způsoby, jak vymoci dluhy zpět. Tím prvním je zajištění movitých věcí, kdy exekutor přijde k nám domů a označí a odveze například nábytek, druhou možností je prodej nemovitosti - například chaty, domku nebo bytu - to se týká hlavně vyšších dlužných částek. U dluhů nad pět milionů korun exekutoři většinou přistupují také k prodeji firmy. A tím čtvrtým způsobem je přikázání pohledávky z účtu dlužníka.

Kterých účtů se to týká?

V podstatě všech. Sami exekutoři o této možnosti mluví jako o nejméně bolestné pro dlužníka, ale takto se jim podaří vymoci asi pět procent všech dlužných částek.

Podkonický: Ve chvíli, kdy už je exekuce zahájena, musí dlužník vědět, že dluží. V případě, že nesplní svoji povinnost, tak musí očekávat, že proti němu věřitel využije svou možnost vymáhat pohledávku. Jestliže peníze na účtu jsou, tak se zablokuje, peníze se po právní moci převedou na účet exekutora a uspokojí se věřitel.

Říká prezident Exekutorské komory Juraj Podkonický.

Jak to v praxi vypadá?

Peněžní ústav obdrží usnesení o nařízení exekuce, pak je povinen zablokovat prostředky na účtu do výše vymáhané pohledávky. Až nařízení exekuce nabude právní moci, musí banka tyto peníze vyplatit tomu, který se domáhá svých peněz. Dlužníkovi přitom nesmí být nařízení exekuce doručeno dříve než peněžnímu ústavu.

Co když dlužník na účtu peníze nemá.

Exekutor přistoupí k jiné formě vymáhání dluhů, tedy například zabavení a prodej majetku dlužníka.

autor: vav
Spustit audio

Více z pořadu