Ukradli vám věci, které patří zaměstnavateli: zaplatí škodu pojišťovna?

3. říjen 2014
Žurnál servis

Pojištěním odpovědnosti neboli „pojistkou na blbost“ se lidé jistí pro případ, že by někomu jinému způsobili škodu. Pomůže ale tato pojistka v případě, kdy si neuhlídáte bundu s klíči od služebního auta?

Ukradené klíčky od auta můžou znamenat velkou škodu: i s výměnou zámku od garáže zaměstnavatele přišly na 70 tisíc korun. Ovšem jistotu, že se částka zaplatí z pojistky, okradený mít nemůže. „Vždy záleží na pojistných podmínkách,“ vysvětluje Monika Krausová, vedoucí Občanské poradny Plzeň.


Jsou pojišťovny, které naopak mají sjednáno, že ztráta věci v důsledku odcizení je v pojistných podmínkách zahrnuta mezi takzvané výluky z pojištění, to znamená, že pojištění se na tyto případy nevztahuje.

„Zmíněná situace by se zřejmě řešila skrze odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů. Tam to funguje obecně tak, že zaměstnanec si dané pojištění sjedná a při jeho uzavírání jsou s ním dojednány detaily a podrobnosti – například zda bude denně řídit služební vůz, jaké nástroje, nářadí k výkonu povolání bude užívat a podobně. Věci se ocení, a pokud by došlo ke ztrátě dané věci, řešilo by se to skrze tuto pojistku,“ vysvětluje Krausová.

Nicméně roli může hrát i to, zda člověk o klíče přišel na služební cestě, nebo během večerní návštěvy restaurace s přáteli. Krádež během zábavy pak může být vyhodnocena jako událost, kterou pojistka nekryje.


Vyplatí se prostudovat nejen obecné podmínky, ale také konkrétní písemnou smlouvu. V ní totiž může být vepsáno ještě něco navíc, nad rámec běžného znění – to už se tam vepisuje ručně.

Kdyby situace byla taková, že by pojišťovna škodu platila, doporučuje magistra Krausová následující postup. „Zaměstnanec by měl vzniklou událost oznámit pojišťovně, zaměstnavateli a také policii v případě krádeže. Pravděpodobný vývoj bude takový, že zaměstnavatel zaplatí náklady na výměnu speciálního zámku a následně uplatní nárok na náhradu škody po zaměstnanci. Ten kontaktuje pojišťovnu, nahlásí škodu a předloží fakturu. V případě, že pojišťovna shledá spoluúčast, neuhradí celou částku, ale zaměstnanec uhradí zbývající část škody,“ popisuje.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio