Učitelstvo v Česku stárne

23. září 2002
Co nás pálí , Co nás pálí

Těžko říci, jaké učitele by chtěly děti na základních školách. Faktem nicméně zůstává, že učitelský sbor na základních školách tvoří stále z velké části kantoři věku důchodového a nebo naopak ti, kteří nemají pedagogické vzdělání. Ministerstvo školství se přitom netají tím, že by tito lidé měli ze školství odejít a měli by je nahradit plně kvalifikovaní učitelé.

I když mostecké základní školy nabízí kvalitní výuku, náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková řekla, jak velké procento by nevyhovělo požadavkům ministerstva školství.

Hana Jeníčková, náměstkyně mosteckého primátora: Na základních školách, kterých je tedy většina, mají toto základní vzdělání, které musí každý mít, je přes 25 % procent nekvalifikovaných učitelů. Když se podíváme i do toho věkového rozporu, tak tam je to vlastně ještě horší, protože učitelé od 41 let do 50 let tvoří 22 %. Zhruba stejný objem 22 % tvoří 51 - 60 let a důchodci učí v počtu 10 %. Je z toho jednoznačně vidět, že mladých pedagogů tady stále chybí, tím spíše pedagogů kvalifikovaných.

Největší problémy mají tedy školy s jazykáři, ale je řada i jiných předmětů, které se špatně obsazují.

Hana Jeníčková, náměstkyně mosteckého primátora: Asi lépe se obsazuje kvalifikace na výuku němčiny, ale obecně se dá říci, že přestože se na všech, alespoň mosteckých školách, vyučují jazyky a myslím, že ne špatně, tak stále ještě kvalifikovaných učitelů na cizí jazyky chybí. Stejně tak problémem přetrvávajícím dostatek kvalifikovaných učitelů na matematiku, fyziku a kupodivu i na tělesnou výchovu.

I když snad neexistuje základní škola, která by měla jen mladý a plně kvalifikovaný učitelský sbor, ředitelka druhé Základní školy v Mostě Jana Fořtová potvrdila, že už je to mnohem lepší než před lety.

Jana Fořtová, ředitelka druhé ZŠ v Mostě: Na naší škole ta situace se pomalinku zlepšuje, protože nám část kantorů důchodového věku opravdu už odešla a byla vyměněna za kantory většinou kvalifikované, a to mladšího nebo středního věku. Co se týče nekvalifikovaných učitelů, tak samozřejmě asi jako na každé škole i u nás jsou. Jsou tedy spíše na druhém stupni. První stupeň máme stoprocentně kvalifikovaný, protože zde mají paní učitelky možnost i formou externího nebo dálkového studia si vysokoškolské studium doplnit, zatímco bohužel učitelé druhé stupně tuto šanci vůbec nemají. Neexistuje v celé republice dálkové nebo externí studium, které by umožňovalo učiteli druhého stupně si své vzdělání dodělat.

Na mostecko se sice mladí, kvalifikovaní lidé moc nehrnou, ale mají tady stále šanci dostat obecní byt.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autor: Eva Holá
Spustit audio

Více z pořadu