Nemocnice v Plané se bude zavírat

26. září 2002
Co nás pálí , Co nás pálí

Krach Nemocnice v Plané u Mariánských Lázní. Ještě v polovině srpna svitla této nemocnici naděje na to, že se nestane první, dočista zbankrotovanou okresní nemocnicí v republice. Tehdy přijela ministryně zdravotnictví Marie Součková a přivezla sebou poměrně smělý plán na spojení nejhoršího zařízení v kraji, tedy v plánské nemocnice, s tím nejlepší, s Fakultní nemocnicí Plzeň. Slib záchrany vedl k tomu, že nemocnice otevřela začátkem měsíce alespoň lůžkovou internu a ambulantní chirurgii. A teď je zase na hrané krachu.

Okresní úřad i vedení nemocnice tvrdí shodně, že bez oddlužení se nedá plánský ústav nadále provozovat. Proč k němu nedošlo, vysvětluje ministryně Marie Součková.

Marie Součková, ministryně zdravotnictví: Já nechci, aby se z Plané stal nějakým způsobem precedens v celé republice, že bychom oddlužovali nemocnici, kde došlo k nepoměru na mzdové náklady a hlavně některých profesí, jako jsou lékaři.

Jiří Wágner, přednosta OÚ v Tachově: Ta nemocnice skončila loni se schodkem asi 36 mil. Kč, přičemž ty skandalizované platy byly asi ve výši necelý 1 mil. Kč. Na výsledku hospodaření nemocnice celkovém se nijak výrazně nepodepsaly.

Přednosta okresního úřadu v Tachově Jiří Wágner tvrdí, že problém je v systému financování okresních nemocnic a musel se zákonitě jako první projevit v nejchudším okrese. Ministryně ale tvrdí, že právě Wágner je jedním z viníků krachu, a že sabotoval dokonce její plán na záchranu nemocnice.

Marie Součková, ministryně zdravotnictví: Bohužel opakovaně, ač jsme s ním jednali i za účasti ministerstva financí tyto kroky, které k tomu měly vést, neučinil.

Jiří Wágner, přednosta OÚ v Tachově: Žádost o výjimku a souhlas s tím přesunem majetku má paní ministryně na stole. Já nevím, já jsem do dneška nedostal žádnou odpověď a už je to měsíc.

Podle přednosty byl plán právně neuskutečnitelný. Přijde trest.

Marie Součková, ministryně zdravotnictví: Budu navrhovat odvolání.

Jiří Wágner, přednosta OÚ v Tachově: Když jsem sem přišel v roce 1998 do této funkce, tak ta nemocnice byla téměř ve stejné situaci, měla odstavené účty.

Ministryně ale přesto věří, že sloučí plánskou a plzeňskou fakultní nemocnici.

Marie Součková, ministryně zdravotnictví: Tak, aby důstojně byla poskytnuta ta zdravotní péče pro občany v dané oblasti a také zázemí pro pracovníky pracující v dané nemocnici.

Pro lidi z Tachovska je ale důležité, zda nemocnice znovu nezavře, tedy zda sežene peníze.

Obyvatelé Tachovska: Nemáme takové vysoké důchody, aby jsme si dovolili jezdit.

Marie Součková, ministryně zdravotnictví: To není otázka v současné době peněz na provoz, protože ty problémy, které v Nemocnici Planá jsou, tak se datují déle než 1 rok. Okresní úřad nedostatečně kontroloval.

Řediteli nemocnice Kamilu Kosturikovi hledání viníka moc nepomůže.

Kamil Kosturik, ředitel Nemocnice Planá: Mně hrozí, že mi odpojí plynárny, jak má dopis před sebou na stole, že nás odpojí od elektriky a přitom vím, že musí jít záchranná služba, protože tam skutečně by byly ohrožené životy a zdraví obyvatel. Tam musí jet. Je otázka, jak dlouho budou ochotní pracovníci nemocnice pracovat bez naděje, že by do konce roku dostali korunu.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autor: Martin Sobotka
Spustit audio

Více z pořadu