Sucho momentálně sužuje 19 procent republiky. Deště krajině pomohly, dlouhodobý trend ovšem nezvrátí

Při pohledu na mapu Česka na portálu Intersucho můžeme být na první pohled mírně optimističtí. Tmavých částí, které značí extrémní sucho, za poslední týdny kvůli dešti ubylo a na čtvrtek meteorologové opět hlásí další intenzivní srážky. Přestože na vláhu bohatý červen nasytil svrchní půdní vrstvy, vody je v krajině dlouhodobě velký nedostatek.

Čtěte také

Hydrogeologové a klimatologové varují, že Česko čelí největšímu suchu za posledních 500 let. A pokud nezměníme svůj přístup nejen k zemědělské krajině, hrozí, že brzy bude voda velmi vzácnou komoditou.

„V Česku začínáme řešit problémy, které dosud řešily rozvojové země,“ upozorňuje v rozhovoru s Lucií Výbornou expert organizace Člověk v tísni na změny klimatu Michal Nekvasil.

Na celosvětový problém se snaží upozornit Mezinárodní den boje proti suchu a rozšiřování pouští, který Organizace spojených národů stanovila na 17. červen. Úmluva byla sjednána v roce 1994 především pro řešení nepříznivého stavu v afrických zemích.

Zapojeno je v ní aktuálně 197 zemí a jako celek i Evropská unie. Úmluva pamatuje také na region střední a východní Evropy, jehož specifické podmínky, jako je ohroženost vodní a větrnou erozí či znečištění půd chemickými látkami, řeší příloha V této úmluvy, platná od roku 2001. Česká republika přistoupila k úmluvě v roce 2000

Jak se měří hladina podzemní vody?

Mělký vrt s přístrojem na měření hladiny podzemní vody

Jedním z parametrů, které expertům umožňují stanovit míru sucha, je výška hladiny podzemní vody. Určují ji pomocí hloubkových vrtů. Možná jste je zaznamenali jako asi metr a půl vysoké, červeně natřené plechové válce na betonovém podstavci například na kraji polí.

Jeden je i u hydrometeorologické stanice v pražských Komořanech. „Je hluboký asi deset metrů, hladina podzemní vody se pohybuje okolo šesti metrů,“ popisuje hydrolog Martin Zrzavecký. Nahoře je umístěný data logger, který sbírá informace. Kabelem je připojený k tlakovému čidlu pod hladinou a každou hodinu zaznamenává její stav. Do databáze se pak ukládají denní hodnoty.

Síť pozorovacích vrtů začala vznikat v 60. letech, nedlouho po založení Českého hydrometeorologického ústavu. Až do roku 2012 se meteorologové spoléhali na ruční měření, kdy pozorovatelé zjišťovali hladinu podzemní vody pásmem.

Sucho v červnu ustupuje

Díky místy vydatným srážkám z posledních týdnů sucho z povrchových vrstev půdy prakticky vymizelo. Uvádí to alespoň portál Intersucho, který dlouhodobě monitoruje stav sucha v české krajině. Pozitivní trend je patrný i v půdních vrstvách od 40 centimetrů do jednoho metru, kde se o suchu dá mluvit přibližně na 19 procentech území republiky.

Procento zasaženého území vybranými kategoriemi sucha

„Ve středních a severních Čechách sledujeme převážně počínající až mírné sucho. V Podkrušnohoří je však stav horší, tam evidujeme výrazné až extrémní sucho. Na Moravě převládá počínající sucho a ve Slezsku je stav horší, převažuje výrazné až extrémní sucho,“ uvádí portál.

Čtěte také

Boj s půdní erozí

Ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách zdůrazňuje boj se suchem jako svoji prioritu. „Od roku 2014 jsme podpořili na 17 tisíc projektů částkou 13 miliard korun,“ konstatuje ministr Richard Brabec.

Jde především o budování nových vodovodů, zelených střech, výsadbu stromů nebo budování tůní a rybníků. Od 1. ledna 2021 by měla také vstoupit v platnost protierozní vyhláška a nařízení, podle kterého plocha lánů s jednou plodinou nesmí přesáhnout 30 hektarů.

autoři: Kateřina Součková , and
Spustit audio

Související