Rychlejší a úspěšnější, takové jsou přednosti nového přístroje pro odhalování sepse. Pro pacienty s ní jsou správná antibiotika fatální

4. únor 2023

Motolská nemocnice má nový diagnostický přístroj na odhalení sepse, tedy otravy krve. Zjišťuje přítomnost šesti typů bakterií a v odhalení infekce je dvakrát až třikrát úspěšnější než tomu bylo doposud. Zároveň je mnohem rychlejší. Může tak pacientovi doslova zachránit život.

Milena Antušková je laborantka, působí na Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole: „Tady je kazetka s reagenciemi, kde vidíte magnetické částice. Každá ta malá zkumavka je pro jeden cíl, který detekujeme,“ popisuje.

Aby mohla pokračovat, použije minitřepačku: „Promíchám si to, abychom dostali homogenní směs částic. Teď si připravím vzorek, který je potřeba zase promíchat před použitím.“

Správná antibiotika jsou klíčová

Stačí jedna ampule krve, tedy 4 mililitry. K dispozici je vlastně vzorek, který musí být akutně vyšetřen: „Záleží na daných klinikám, jak navolí indikace pro toto vyšetření,“ dodává profesor Pavel Dřevínek, který je přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty UK.

Čtěte také

„Jsou to pacienti v kritických stavech, mají podezření na sepsi čili na systémový zánět, na přítomnost bakterií v krvi, z toho důvodu žádají o toto vyšetření, aby na základě výsledku mohli měnit charakter péče o pacienta, především z podávání nejlepších možných antibiotik,“ říká.

„Každý vzorek se načte do přístroje, vyzve mě, ať načtu ID pacienta, což máme zadané v nemocničním informačním systému, takže si jenom načtu čárový kód plus čárové kódy reagencií a ten z kazetky, tudíž přístroj ví, jaké vyšetření má provádět. Je to připravené a potvrdím to,“ provází mě procesem Milena Antušková.

Vzorek zajíždí do přístroje a už je to na něm. Bude potřebovat 3 hodiny 38 minut, hlásí. V okamžiku, kdy skončí, ukáže, že je proces hotový – buď je výsledek pozitivní, nebo že cíl nebyl detekován, což znamená negativní výsledek.

Displej ukazuje výsledky

Lepší než dosud

Pavel Dřevínek vysvětluje v čem je nový přístroj úspěšnější: „Vylepšuje diagnostiku septických stavů, to je poměrně zásadní záležitost, protože dobře diagnostikovat sepse je pro mikrobiologii výzvou. Přejeme si umět zachytit bakterie v krvi, ale stávajícími systémy se nám to moc nedaří. U nich je zhruba 50% šance na úspěch, což není nijak vysoké, přitom potřebujeme vědět, že bakterie cirkuluje v krevním řečišti pacienta, jaká bakterie to je, jak je citlivá nebo naopak rezistentní k antibiotikům.“

Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty UK

Na displeji vidíme, že jsou ty bakterie přesně vyjmenovány a popsány: „Sestava 6 bakteriálních druhů je vymyšlená tak, aby zahrnovala ty nejčastější, což je zlatý stafylokok, escherichia coli a zároveň pokrývala bakterie, které jsou sice málo časté, ale mají profil rezistence k antibiotikům takový, že nebývají tou empirickou léčbou většinou pokryté. Je to docela podstatná informace pro klinika, když se za 3 a půl hodiny dozví: pozor, pacient má infekci způsobenou pseudomonas aeruginosa, je potřeba volit antibiotika proti pseudomonádě, což se většinou při tom empirickém zahájení neděje.“

Čtěte také

Jde o přístroj, který zachraňuje lidské životy: „U sepse obecně je známo, že zcela kritické pro přežití je včasné nasazení antibiotik, tím je myšleno nasazení těch účinných, takže je potřeba vědět, s čím máme tu čest, který patogen způsobuje sepsi a na ten antibiotika podávat. S každou hodinou zpoždění se prognóza pacienta zhoršuje zhruba o 7,5 %. Jakákoliv prodleva ve smyslu opožděného podání antibiotik může mít fatální následky,“ uzavírá přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty UK Pavel Dřevínek

autoři: Andrea Skalická , aka
Spustit audio

Související