Ředitel stále více houstnoucího nebe Petr Materna

30. červenec 2006
Host Jany Klusákové

Pražáci i mimopražští občané, kteří navštívili letos zjara nebo v létě Ruzyňské letiště, žasli docela jistě, kromě poněkud nepřehledného mraveniště na zemi, nad hustotou leteckého provozu. Letadla startují a přistávají jedno za druhým až zrak i sluch přecházejí. Denně jich bývá kolem 500. A kolem dvou tisíc dalších letadel přelétá přes naše území bez přistání denně. Generálním ředitelem Řízení leteckého provozu v České republice je Petr Materna, náš dnešní host. Když jsem za ním jela naposledy, bylo to v březnu roku 2001 nebo-li před pěti lety. Řízení leteckého provozu mělo svá pracoviště v několika místech na okraji ruzyňského areálu. Tentokrát jedu za ředitelem Maternou dál za letiště směrem na Karlovy Vary. Z jednoho okna tady vidím Kladno, projeli jsme obcí Jeneč a z druhého okna se díváme na Ruzyňské letiště. Co se během těch pěti let, pane řediteli, co jsme se neviděli, v řízení leteckého provozu nejvíc změnilo?

Host (Petr Materna): Za těch pět let došlo k masivní expanzi letového provozu, ten nárůst byl v desítkách procent, jak tedy v těch přeletech, tak v provozu, který začíná nebo končí na Ruzyňském letišti.

Moderátor (Jana Klusáková): Díky čemu jsme se stali takovou křižovatkou?

Host (Petr Materna): Jednak je to samozřejmě zásluhou rozvíjejícího se hospodářství a kulturních styků s okolím a samozřejmě zájmem, který Česká republika dokázala probudit na celém světě, dá se říci.

Moderátor (Jana Klusáková): A má na to vliv i náš vstup do Evropské unie?

Host (Petr Materna): Já jsem přesvědčen, že ano, protože Evropská unie, to je dneska pro okolní svět známka kvality.

Moderátor (Jana Klusáková): Vy jste řekl, že letecký provoz musí řídit kvalitní lidé, kteří se dokážou rychle rozhodovat. Jak je získáváte?

Host (Petr Materna): Získáváme je výběrovým řízením a jenom pro ilustraci bych mohl říci, že těch zájemců o povolání řídícího letového provozu k nám přichází zhruba 500 nebo přes 500 a my z nich vybereme 24 schopných kandidátů na základě poměrně složitého výběrového procesu, které v každém roce zařadíme do dvou kurzů.

Moderátor (Jana Klusáková): Takže vy si je tedy školíte sami.

Host (Petr Materna): My si je školíme sami a naše letecká škola, troufám si říci, má velmi dobrou pověst v Evropě, ale dokonce i v Montrealu a i na ostatních kontinentech. Jenom pro zajímavost, v květnu jsem podepsal dohodu o spolupráci s Thajským královstvím, respektive s Aero Thai, což je naše partnerská organizace řízení letového provozu v Thajsku.

Moderátor (Jana Klusáková): Jaké musí mít předpoklady, musí to být maturanti, zřejmě že?

Host (Petr Materna): Musí mít maturitu, musí to být lidé, kteří v první řadě dokonale ovládají angličtinu, to je první předpoklad a první zkouška, kterou projdou, zralé osobnosti, integrované osobnosti s dobrými lidskými vlastnostmi.

Moderátor (Jana Klusáková): Musí mít i nějaké zdravotní předpoklady?

Host (Petr Materna): Zdravotní prohlídka je velmi důsledná a důkladná a zároveň procházejí i zkoumáním psychologů.

Moderátor (Jana Klusáková): Tihle ti lidé mají neobyčejně náročnou práci, v čem spočívá především?

Host (Petr Materna): Naším hlavním produktem je bezpečnost, to znamená všechny ty vlastnosti, které ti lidé musí mít musí vést k tomu, že se rozhodují bezchybně, rozhodují se rychle a jsou spolehliví ve své činnosti. Nepropadají panice a jsou schopni si poradit i s krizovými situacemi.

Moderátor (Jana Klusáková): Říká se, že ženy jsou v rozhodování váhavější než muži. Jaké jsou vaše zkušenosti v tomto ohledu? Jsou mezi řídícími leteckého provozu i ženy?

Host (Petr Materna): No samozřejmě, proti letům před rokem 2000, kdy jich bylo minimum a kdy jsme byli podezíráni, že diskriminujeme ženy, což nebyl ten případ, tak máme celou řadu žen v řízení letového provozu a musím říct, že jsme s nimi velmi spokojeni a takový ten dodatečný efekt je, že to drsné prostředí mužů určitým způsobem zjemňují.

Moderátor (Jana Klusáková): Stojíte v čele leteckého provozu, pane řediteli Materno, v České republice už čtrnáctý rok a vaše práce je vzhledem k houstnoucímu nebi stále složitější. Kdy naposledy jste se v práci pořádně rozčílil?

Host (Petr Materna): No, to je otázka obtížná, protože nemyslím si, že mě nikdy někdo viděl v práci rozčíleného.

Moderátor (Jana Klusáková): Tak dalece se dokážete ovládat?

Host (Petr Materna): Možná, že používám tu správnou filosofii, ale určitě se snažím s lidmi jednat vlídně a vstřícně, přesto asertivně.

Moderátor (Jana Klusáková): Patříte mezi naše vrcholové manažery a netloustnete. Jak to děláte, prosím vás?

Host (Petr Materna): Jsem zvyklý chodit po schodech, jinak s mým sportováním, aktivním sportováním to není valné. Na dovolené rád plavu a tak jako chodím na procházky, jezdím na kole, ale to je asi tak všechno, protože toho času je relativně málo.

Moderátor (Jana Klusáková): Z dobře informovaných pramenů jsem se dozvěděla, že jste respektovaný a přísný šéf. Traduje se váš výrok, demokracie v podniku, ano, ale odtud a potud. Můžete to vysvětlit?

Host (Petr Materna): No, já bych to vysvětlil tak, že samozřejmě mě zajímají názory mých podřízených, jejich přínos je v tom, že jsou specialisty ve svých oborech, ale to rozhodnutí musí být konečné, pokud není konsensus, tak někdo musí rozhodnout a samozřejmě ta odpovědnost je na mě a to já udělám, když je potřeba.

Moderátor (Jana Klusáková): Takže vy je vyslechnete a pak rozhodnete sám.

Host (Petr Materna): Ano, tak to musí být v každém podniku.

Moderátor (Jana Klusáková): A tím hostem je Petr Materna, generální ředitel Řízení letového provozu České republiky. Vaši kolegové z Českých aerolinií o vás mluví jako o uznávaném odborníku v oblasti letového provozu na mezinárodní úrovni. Je pro vás výhodné, pane Materno, že jste poznal práci na letišti takříkajíc od píky? Začátkem sedmdesátých let jste sem nastoupil jako technik. To bylo vaše první zaměstnání?

Host (Petr Materna): To bylo moje první zaměstnání na plný úvazek, předtím jsem dělal to, co vás možná překvapí, ale dělal jsem svým způsobem novináře. Pracoval jsem v týdeníku Doba, který vydávala v roce 69 Česká společnost vědeckých pracovníků, tak nějak se to jmenovalo, ale bohužel ten deník trval jenom půl roku, protože 21.srpna 69 nám to zavřeli a my jsme pak nějaký čas čekali, že dostaneme znovu licenci, ale nikoliv, tak jsem se věnoval patentní literatuře.

Moderátor (Jana Klusáková): Vy jste inženýr, co jste vystudoval?

Host (Petr Materna): Já jsem vystudoval elektroniku a s tímto, s touto kvalifikací jsem nastoupil do tohoto podniku, protože moje první funkce byla inženýr pro radionavigační prostředky a musím říct, že to byla velice uspokojující práce, protože jsem stavěl zařízení v nových lokalitách a ty lokality ve většině případů fungují dodnes, byť tedy s mnohokrát obnoveným zařízením.

Moderátor (Jana Klusáková): Kdyby bylo nejhůř, uměl byste řídit letadlo?

Host (Petr Materna): Určitě ne, protože se pamatuju, že jsem jednou zkoušel počítačovou hru Nálet na Moskvu a nepodařilo se mi ani vyletěl z hangáru, takže já jsem naprosto neškodný, pokud se týká letectví ve vzduchu.

Moderátor (Jana Klusáková): Ředitel takový veliký a velice zodpovědný podnik, kolik času trávíte v práci?

Host (Petr Materna): Řekl bych, že to minimum je 9, 10 hodin a k tomu připočtěte, že samozřejmě neodolám ani doma a leckdy se připojím na podnikovou síť a vyřizuju věci, který jsem nestačil udělat v práci.

Moderátor (Jana Klusáková): Co tomu říká paní Maternová?

Host (Petr Materna): No, ta mě vždycky podporovala a byly doby, kdy jsem to velmi potřeboval.

Moderátor (Jana Klusáková): Máte děti?

Host (Petr Materna): Mám dva syny, jednomu je 30 a druhému je 24.

Moderátor (Jana Klusáková): A potatili se, jsou tady někde poblíž zaměstnáni?

Host (Petr Materna): Ten mladší, to je lékař, funguje na dětské klinice na Karlově, tedy pediatr a ten je relativně blízko, protože je v Praze a ten druhý, to je konzultant a v současné době se pohybuje někde v Rumunsku.

Moderátor (Jana Klusáková): Už jste měl letos dovolenou?

Host (Petr Materna): Měl jsem dovolenou v lednu, kdy zpravidla volím cestu do teplých krajin.

Moderátor (Jana Klusáková): A teď v létě pojedete někam?

Host (Petr Materna): Pojedu zase, zase k moři někam.

Moderátor (Jana Klusáková): Když tady ve své ředitelské pracovně, mimochodem je skvělá, teda já vám řeknu, to jste si navrhoval?

Host (Petr Materna): To jsem si nenavrhoval, já jsem přišel k hotovýmu a řekl bych, že jsme měli velmi dobré architekty, protože ta budova jako celek je velmi příjemná a pro to, co tady budeme dělat a děláme, je velice vhodná a řekl bych vynikající.

Moderátor (Jana Klusáková): Takže když tady ve své ředitelské pracovně nejste, máte jistotu, že řízení leteckého provozu funguje jako dobře seřízené hodinky?

Host (Petr Materna): No, o tom nemám sebemenší pochyby, protože jednak mám dva zástupce a kromě toho řekl bych, že máme tu hierarchii řízení tak rozdělenou, že každý je zodpovědný za určitý proces. Ti, kteří jsou zodpovědní za procesy mimo jiné i za řízení letového provozu, jsou velice kvalitní, schopní a zkušení lidé.

Moderátor (Jana Klusáková): Takže na rozdíl od některých jiných vrcholových manažerů bez obav odjíždíte a bez obav se vracíte.

Host (Petr Materna): To se dá přesně takhle říct.

Moderátor (Jana Klusáková): Prý máte doma vysílačku, jste totiž zkušený radioamatér. Kdy byla naposledy v provozu?

Host (Petr Materna): No, někdy v roce 89 musím říct, protože v té době opravovali v našem okolí na Vinohradech okapy, uřízli mi anténu a od té doby jsem ji nepověsil, protože na to nebyl čas. Přestože kamarádi mi nabízeli pomoc a jsem přesvědčen, kdybych je požádal, takže přijdou okamžitě.

Moderátor (Jana Klusáková): Je o vás známo, že aktivně holdujete kultuře. Sledujete filmy v klidu domova nebo jdete do kina, případně do multikina mezi lidi?

Host (Petr Materna): Rád bych, rád bych, ale musím říci, že jsem pořád ještě nastaven na takový ten režim, kdy jste si mohla, kdy jste měla spousta času na to si na ten film počkat, až byl vhodný čas nebo až jste měla čas, dneska to není možné. Dneska vlastně ta životnost toho filmu je 14 dní, 3 týdny a je pryč, ale musím říct, že chodím hodně do divadla.

Moderátor (Jana Klusáková): Co byste mohl doporučit z repertoáru pražských divadel?

Host (Petr Materna): Já bych určitě doporučil Richarda III. ve Stavovském divadle, ale kromě chodím rád i na Fidlovačku a tam určitě stojí za vidění, byť ne v této sezóně bude obnovená premiéra až v září a Šumaře na střeše. Toho jsem viděl asi třikrát.

Moderátor (Jana Klusáková): A máte nejmilejší film, některý, který jste taky viděl víckrát?

Host (Petr Materna): Můj oblíbený film, který jsem poprvé viděl v kinu Ponrepo kdysi a později jsem si ho koupil na DVD je Dáma ze Šanghaje od Orsona Welles. Vynikající film se senzační scénou v zrcadlovém bludišti.

Moderátor (Jana Klusáková): Na otázku o nejoblíbenější knize jste jmenoval americkou literaturu obecně, především slavný román Margaret Mitchelové Jih proti Severu. Prý ho čtete v originále.

Host (Petr Materna): Četl jsem ho jednou v originále, ale to bylo dlouho poté, co jsem ho přečetl v češtině, protože ho máme doma, dva ohmatané díly, ale v poslední době na mě největší dojem udělal od Philipa Rotha, česky se to jmenuje snad Spiknutí proti Americe.

Moderátor (Jana Klusáková): Bystře usuzuju, že zřejmě budete umět dobře anglicky a který další jazyk ovládáte?

Host (Petr Materna): Učil jsem se francouzsky a musím říct, že dnes, když přijdu se ženou do restaurace, tak mě prosí, abych neobjednával nic ve francouzštině, protože má pocit, že pokaždé přinesou něco jiného, ale jinak trochu rusky. Rusky jsem schopen číst a rozumím, ale mluvené slovo to je pro mě trošku, to už je zrezavělý.

Moderátor (Jana Klusáková): Od 1. července u nás platí novela silničního zákona. Přijal jste jej bez výhrad?

Host (Petr Materna): Teprve, když člověk jede opravdu pomalu a tím nemyslím předepsanou padesátku ve vesnici, protože leckdy je to čtyřicítka, závisí to na tom, kdo jede vepředu, tak si teprve všimnete, kolik je po silnicích zbytečných značek, které omezují rychlost, matou a řekl bych znevěrohodňují vlastně ty předpisy, které jsme povinni dodržovat.

Moderátor (Jana Klusáková): A zpět k vašemu oboru. Když si koupím letenku, pane řediteli Materno, jaká část z její ceny jde na účet letecké navigace?

Host (Petr Materna): Jsou to necelá dvě procenta. Pokud se týká našich služeb pro České aerolinie v Praze, například. Pokud se týká průměru, tak JATA uvádí, že asi 15 procent jde na leteckou navigaci, respektive na služby řízení letového provozu, což jsou komplexní služby včetně letecké informační služby a dalších činností, které jsou do toho zahrnuty.

Moderátor (Jana Klusáková): Řekl jste JATA, můžete to rozšifrovat?

Host (Petr Materna): To je mezinárodní asociace leteckých dopravců a je to řekl bych reprezentant, takový náš hlavní partner pro vyjednávání o poplatcích a o, řekněme, potřebách leteckých společností.

Moderátor (Jana Klusáková): V loňském roce přes území naší republiky přeletělo na 620 tisíc letadel. Jak konkrétně zajišťujete, aby si navzájem nepřekřížily cestu nebo aby se dokonce nesrazily?

Host (Petr Materna): Na to jsou velice přesné regule, naši řidiči jsou na to cvičení, nejenom tedy teoreticky, ale i na simulátorech, kde se učí reagovat i na nestandardní situace a v současné době připravujeme užší spolupráci s Českými aeroliniemi, kde piloti budou poznávat naši práci přímo na zemi a my se zase budeme seznamovat s jejich činností právě při nestandardních situacích v jejich simulátoru.

Moderátor (Jana Klusáková): Stane se, že se na světovém nebi srazí dvě letadla?

Host (Petr Materna): V paměti asi veřejnosti je to poslední neštěstí, které se stalo nad Bodamským jezerem, málokdy, prakticky nikdy není jediná příčina. Vždycky se musí sejít několik nešťastných náhod proto, aby k něčemu takovému došlo. Přesto je letecká doprava zdaleka nejbezpečnějším způsobem dopravy na zeměkouli.

Moderátor (Jana Klusáková): Ale za to, když to padá, tak je to najisto.

Host (Petr Materna): Tak je to najisto, byť možná zase že si vzpomenete na atentát na jugoslávské letadlo, který se odehrál někde nad Českou Kamenicí. . .

Moderátor (Jana Klusáková): A letuška Vesna, ano . . .

Host (Petr Materna): Letuška Vesna Vukovičová, myslím, se jmenovala, ta se zachránila.

Moderátor (Jana Klusáková): Nedávno ji ukazovali v televizi, už je to dáma ve velmi zralém věku. Bývaly doby, kdy se o pravidlech letového provozu domlouvali piloti letadel při letu. Odkdy se řídí letový provoz ze země?

Host (Petr Materna): Já si myslím, že jsou to tak dvacátá, třicátá léta. Samozřejmě ta služba měla úplně jiný charakter a s tím, jak se zvyšoval letecký provoz, jak se zkvalitňovaly technické prostředky a řekněme zvyšovaly parametry letadel ta náročnost na řízení letového provozu a způsob jeho zajišťování stoupala, musím říci, že velký pokrok, pokud se týká techniky, prakticky přinesla druhá světová válka. Veškerá ta technika, která se používala, řekněme, ve válce se potom přenesla i do civilního provozu. Je to smutné, ale je to tak.

Moderátor (Jana Klusáková): Válka vždycky třeba přivede velký pokrok i do chirurgie, bohužel. Když zvednu hlavu k obloze, pane řediteli, vidím vysoké letní nebe. Co vidí Petr Materna? Vy vidíte jenom letový prostor?

Host (Petr Materna): No, já nejradši vidím vysoké letní nebe s kondenzačními pruhy po letovém provozu a řekl bych, že v neposlední míře si přitom vzpomenu, že každé to letadlo znamená určitý přínos finanční pro činnost tohoto podniku a to má samozřejmě hluboký smysl, protože způsob zpoplatnění je nastaven tak, aby ten podnik se mohl rozvíjet, aby mohl zajišťovat kvalitní služ, bezpečnou službu a měl před sebou budoucnost.

Moderátor (Jana Klusáková): Díváte se někdy v noci jen tak na hvězdy?

Host (Petr Materna): Dívám se na hvězdy, samozřejmě. Těch možností je určitě málo, méně než když jsem jezdíval na prázdniny k tetě na vesnici, i tam už dneska je světelný smog, ale vždycky je to pěkný pohled a občas tam taky něco blýskne, což může být buďto letadlo nebo družice.

Moderátor (Jana Klusáková): Vážení posluchači, dnes jsme vám představili inženýra Petra Maternu, generálního ředitele Řízení letového provozu České republiky.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jak
Spustit audio

Více z pořadu