Proč ubývá hmyzu a ptáků? Lidé považují přírodu za zdroj své obživy, nechtějí se dělit, vysvětluje ornitolog

11. leden 2022

Heslo České společnosti ornitologické zní „společně pro ptáky i lidi“. V duchu tohoto motta proběhl další ročník Ptačí hodinky, v níž dobrovolníci sčítali ptáky na krmítku. „Dopadlo to dobře, účastníků bylo letos víc než loni: zatím přes třicet tisíc a výsledky stále chodí,“ neskrývá radost ředitel společnosti Zdeněk Vermouzek. Co ohrožuje ptáka roku 2022 a jak můžeme změnit postupný úbytek ptáků?

Kdy je nejlepší doba na krmítkové pozorování?

Z pohledu ptačího je potřeba nakrmit se ráno po dlouhé noci, kdy hladověli a večer před dlouhou nocí, kdy budou hladovět. Ptáci jsou malinkatí, mají obrovský povrch těla v poměru k hmotnosti a velké tělesné ztráty. Představte si mráz minus patnáct stupňů a malou kuličku peří s tělesnou teplotou okolo 40°C. Ztráta energie během čtrnáctihodinové noci je veliká, ptáci za noc ztratí až dvacet procent své hmotnosti. Energetickou ztrátu musí doplnit během dalšího dne.

Ptákem roku 2022 se stal zvonek zelený. Nejspíš nejen proto, že je krásný...

Všichni ptáci jsou krásní. Čím víc toho o nich víme, tím jsou krásnější a zajímavější. Navíc to, jak vypadají, má význam. Zvonek má ale v posledních deseti letech problémy. Jak by se dalo očekávat, stojí za nimi člověk. Jen jinak, než si představíte. Způsobuje je přikrmování ptáků na krmítkách, takzvaná krmítková nákaza. Za tu může parazit bičenka drůbeží. Běžně se vyskytuje v populaci holubovitých a dravců, ale kolem roku 2005 se nějaký kmen parazitů naučil využívat dalšího hostitele: zvonka. Neumí si s ní poradit a jeho počty rychle klesají.

Ornitolog Zdeněk Vermouzek hostem Lucie Výborné

Jak mu můžeme pomoci? Nekrmit ptáky?

Pokud nechceme přestat krmit ptáky úplně, měli bychom sledovat krmítko. Jakmile se objeví nemocný pták, kterého poznáte podle načepýřeného, mokrého peří či přivřených očí, musíte přestat krmit alespoň na čtrnáct dní, raději na měsíc. Donutit ptáky, aby si hledali potravu na větší ploše a nepřicházeli do blízkého kontaktu. Prevencí je udržovat hygienu na krmítku a v případě nákazy přestat s krmením.

Všech ptáků rok po roce ubývá. V čem dalším jim člověk neprospívá?

Děláme toho špatně víc, ale největší problém představuje zemědělství. Je příliš intenzivní, zaměřené na příliš vysoké výnosy a na polích nezbývá místo pro kohokoli dalšího. Skupina ptáků zemědělské krajiny ubývá nejvíc, tam bychom se měli snažit něco změnit.

Co přesně můžeme udělat?

Podobu zemědělství v celé Evropě určuje společná zemědělská politika, kam směřuje spousta dotací. Máme nástroj k tomu, abychom řekli: pracujete do určité míry za veřejné peníze, takže je třeba přinést veřejné hodnoty: ochrana krajiny, ptáků a krajiny by se z veřejných peněz měly podporovat. Jako společnost si můžeme koupit zdravou krajinu, ale neděláme to. Místo toho si objednáváme ničení krajiny za veřejné peníze. Možnost ke změně tu je.

Co je důvodem trávení dravců? Může za úbytek zpěvných ptáků straka? A jakých přírodních zázraků byl při pozorování ptáků svedkem? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Lucie Výborná ,

Související