Proč jsou barvami semaforů červená, oranžová a zelená?

4. listopad 2015
Encyklopedie Radiožurnálu

Barvy semaforů mají své historické i psychologické opodstatnění. První světelnou signalizaci začali už ve 30. letech 19. století užívat Britové, a to na železnici.

Červená pro vlaky už tehdy znamenala „stopku“, zelená ale plnila roli dnešní oranžové – byla výstražným znamením. Volný průjezd vlaků v těchto dobách totiž signalizovalo bíle zářící světlo.

A to byl také kámen úrazu: strojvedoucí si v noci bílé světlo semaforu občas pletli se svítícími hvězdami nebo jinými světly a docházelo k nehodám. Z toho důvodu také úřady od tehdejší barevné kombinace semaforů ustoupily a nahradily ji kombinací novou, kterou tak dobře známe.

Výběr červené pro znamení „stůj“ má několik výhod: červená je dobře viditelná a coby barva krve funguje jako varovný signál i v přírodě. Zelená naopak působí uklidňujícím dojmem, je dostatečně výrazná a těžko zaměnitelná za jiné svítící objekty. A oranžová? Ta za výběr vděčí tomu, že se na barevné škále nachází mezi oběma dominantními barvami.

autor: Tomáš Dufka
Spustit audio