Proč byl zaveden pojem superhrubá mzda? A co to vlastně je?

15. listopad 2016
Encyklopedie Radiožurnálu

Superhrubá mzda je jako pověstná jitrnice, kterou ještě svět neviděl. Nenalezneme ji totiž v žádném právním předpisu. Přesto ji vídáme každý měsíc na výplatní pásce.

Termínem superhrubá mzda od roku 2008 označujeme metodu výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, tedy „daně ze mzdy“ u zaměstnanců. Není to tedy v pravém smyslu mzda, pouze metoda výpočtu zálohy na daň.

Předtím jsme ji počítali z hrubé mzdy ponížené o sociální a zdravotní pojištění. Od 1. ledna 2008 ale tuto zálohu počítáme z laického pohledu úplně naopak. Jde vlastně o hrubou mzdu povýšenou o sociální a zdravotní pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel.

Takový výpočet umožňuje udržovat nominálně nízké daně, třeba na úrovni 15 % jako v Česku, přitom ale získat do státního rozpočtu daleko větší objem peněz.

autor: Martina Poliaková
Spustit audio