Problémy nájemníků v bytech OKD

Největší soukromý vlastník bytů v Moravskoslezském kraji - Ostravsko-karvinské doly, uzavírá s nájemníky nové smlouvy. Ty jsou pro ně v mnoha bodech ale nevýhodné. Dokonce umožňují obyvatele bytu vystěhovat do deseti dnů bez jinak nutného soudního příkazu.

Ostravsko-karvinské doly mají na území Moravskoslezského kraje téměř 45 000 bytů. Jejich nájemníci dostali nedávno od těžební společnosti dopisy, ve kterých je jim nabízena nová nájemní smlouva. Ta je ale velmi nevýhodná, varuje předseda moravskoslezské rady Sdružení nájemníků ČR Jan Vozáry.

Jan Vozáry Sdružení nájemníků ČR: V prvé řadě je to dohoda o nájmu bytu na dobu určitou, přičemž předchozí smlouva byla na dobu neurčitou. Nájemci by se touto smlouvou vzdávali svých práv i co se týká oprav v daných bytech, které zatím má hradit pronajímatel. Jsou to opravdu záležitosti běhu na dlouhou trať, která může končit u soudního jednání. My jsme vzali v úvahu, že OKD vlastní asi 45 000 bytů, má kolem 20 000 zaměstnanců, takže může dojít k situaci, že se to může dotknout 25 000 bytů.

Nová smlouva má ale další rizika. Při jejím podpisu se nájemník mimo jiné zaváže k tomu, že po ukončení platnosti tohoto dokumentu jej může vlastník, tedy OKD, vystěhovat. V jiných podobných případech o tom musí předem rozhodnout soud. Právník Stanislav Brtník radí - takovou smlouvu podepisovat nemusíte.

Stanislav Brtník, právník: Smlouva je souhlasný projev vůle obou stran, takže je to věc vzájemné dohody. Pokud to nájemník odmítne, tak to pro něj neznamená žádné nebezpečí. Nemá takovou povinnost.

Jedním z postižených nájemníků je také Pavel Obr z Ostravy-Poruby. I on dostal od vedení OKD nabídku k uzavření nové nájemní smlouvy. Podmínky se mu ale zdály velmi nevýhodné a proto ji odmítl podepsat i přesto, že mu podle tvrzení dolů hrozilo vystěhování.

Pavel Obr, jeden z nájemníků: Bylo tam, že je výhodná v tom, že já teď nemůžu, když bych zemřel nebo se odstěhoval, rozvedli jsme se, že by ten byt nedostaly děti nebo manželka. Vyhrožovali, že když nepodepíšeme tu smlouvu, že muže dojít k tomu, že nás vystěhují.

Nepravdivým tvrzením a slibům výhodnosti nové smlouvy ale uvěřila řada nájemníků hlavně staršího věku. Při podpisu nových, časově omezených smluv, si ale neuvědomili, že v případě i minimální prodlevy platby nájmu nebo záloh na energie půjde o závažné porušení dohod obou stran a tak se už během deseti dnů mohou bez rozhodnutí soudu ocitnout na dlažbě. Právník Stanislav Brtník upozorňuje, že přestože smlouva není oboustranně výhodná, je po podpisu všech smluvních stran platná.

Stanislav Brtník, právník: Troufám si tvrdit, že je jednostranně nevýhodná pro nájemníka. Je to smlouva, která se sjednává na dobu určitou a ten nájem končí uplynutím sjednané doby. Pokud by tuto smlouvu podepsal, tak je to smlouva, které nelze z hlediska přípustnosti nic vytknout a byla by platná.

Ideálním řešením stávající situace by byla možnost odkoupit byty do osobního vlastnictví. O tuto možnost se někteří nájemníci, obývající byty OKD už několik desítek let, také zajímají. Vedení těžební společnosti ale o žádném rozsáhlejším prodeji svých bytů neuvažuje. Její mluvčí Radek Chalupa ovšem nevylučuje, že by se dosavadní negativní stanovisko k prodeji bytů nemohlo během letošního roku změnit.

Radek Chalupa, mluvčí OKD: Otázku prodeje bytů hodlá OKD řešit v letošním roce. Prozatím však nejsou k dispozici žádné detaily. Jakmile budou, budeme okamžitě o tom informovat.

Předseda moravskoslezské rady Sdružení nájemníků ČR Jan Vozáry upozorňuje, že podobných snah dostat nájemníky bytů do nevýhodné situace, je v Moravskoslezském kraji více. V poslední době se podle něj množí hlavně počet neoprávněných zdražení nájemného.

Jan Vozáry Sdružení nájemníků ČR: Byly předloženy nájemní smlouvy, kde bylo nájemné v podstatě neúměrně zvýšeno, přestože předtím bylo regulováno, se zdůvodněním tím, že Ústavní soud k 31.12.2001 zrušil regulaci nájemného. Ústavní soud regulaci nájemného nezrušil, zrušil pouze vyhlášku 86, která mimo jiné se vztahovala k regulaci nájemného, ale v každém případě je vydán ministerstvem financí cenový výměr, protože nájemné je z hlediska zákona o cenách postavené mezi usměrňované ceny. To znamená je vydán cenový výměr a v podstatě to regulované nájemné bude možné zvýšit až od 1.7.2002. To znamená pokud by některý z těchto pronajímatelů šel na tyto záležitosti, může se dostat do konfliktu se zákonem o cenách, kde mu hrozí i milionová pokuta.

Největší vlastník bytů v Moravskoslezském kraji, společnost OKD, se letos v lednu rozdělila na dvě části - soukromou firmu OKD s těžebními aktivitami a státní podnik DIAMO. Rozdělení předcházelo několikaleté dohadování o tom, co má zůstat těžařům a co státu. Ještě loni na jaře sliboval premiér Miloš Zeman, že stát si kromě utlumovaných částí dolů odnese do DIAMA i byty. Stejně jako i v jiných podobných případech se tak ale nestalo.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.