Před padesáti lety byl založen Svaz Cikánů - Romů

14. červen 2018

Letos v květnu jsme si připomněli 50. výročí pracovní porady romských aktivistů, kteří dne 18. 5. 1968 na tehdejším Krajském národním výboru v Brně projednali zamýšlený postup ve věci zřízení vlastní organizace. Ta se měla zabývat řešením postavení Romů ve společnosti. Na setkání byla schválena Rezoluce, ve které se Romové přihlásili k probíhajícímu obrodnému procesu v Československé socialistické republice.

Po přednášce o Svazu Cikánů-Romů sedím v Muzeu romské kultury s paní Margitou Lázokovou, která byla jednou z účastnic přípravných výborů tohoto svazu.

Jaké jsou Vaše vzpomínky na dobu, kdy byl svaz založen?

„Vzpomínky mám velice krásné. Tenkrát mi bylo 23 let a měla jsem první dítě, dcerku. Když mě oslovili s tím, že by bylo potřeba, aby se i ženy účastnily ustanovení Svazu Cikánů-Romů, pracovala jsem v restauraci Bohéma. Vzpomínám si na různá sezení, schůze, kde se všechno probíralo. Velice zajímavé bylo, že my sami – Romové – když jsme se rozhovořili, dokázali jsme pojmenovat naše potřeby.“

A jaké to pro vás bylo v době zániku svazu? Byli jste zklamaní, nebo jste to trochu očekávali?

„Zrušení svazu bylo pro nás pro všechny veliké zklamání, protože jsme nerozuměli skutečnému důvodu. Na to, abychom splnili naše předsevzetí, to byla velice krátká doba. Nestačili jsme to, jak se říká, rozjet.“

Po přednášce na téma Romové 1968 jsem se opět v Muzeu romské kultury sešla s panem Petrem Lhotkou, historikem a jedním z přednášejících.

Jaká byla situace Romů v roce 1968?

„V tomto roce se Romové aktivizovali, tj. že úspěšně založili vlastní organizaci, která měla sloužit k formulování jejich požadavků vůči státním orgánům. Z druhé strany byla organizace chápána jako cesta jak komunikovat s romskou komunitou.“

Jaká byla reakce státní moci, ale i veřejnosti na tyto romské aktivity?

„Z toho, co se dochovalo, byla reakce zprvu pozitivní. Ovšem postupem doby se pozice změnila a státní orgány se úspěšně snažily o likvidaci Svazu cikánů-Romů.“

Pro zrušení Svazu Cikánů-Romů byl jako hlavní důvod uveden malý počet členů. Byla to pravda? Kolik bylo členů?

„V době zrušení svaz vykazoval 8,500 členů s tím, že v tehdejší Československé socialistické republice byl počet Romů podstatně vyšší. Tento argument byl spíše zástupný. V té době byly rušeny národnostní organizace Poláků, Maďarů a dalších.“

Svaz byl poměrně brzy zrušen, ale i přesto - jaký byl faktický dopad jeho existence?

„Jednoznačně se prostřednictvím svazu aktivizovalo poměrně dost Romů v tom, že začali komunikovat se státními orgány a snažili se o jakýsi dialog, tedy řešení problémů týkajících se komunit. Myslím si, že Svaz Cikánů-Romů tím dal základ k řešení problémů romských komunit.“

Doplním, že jednou z iniciativ Svazu Cikánů-Romů byl i vznik Muzea romské kultury. Tento nápad byl realizován až v 90. letech.

autor: Silvie Čechová
Spustit audio