Používání karet ZTP

2. prosinec 2004
Vaše téma

Znak vozíčkáře má čím dál tím více lidí, kteří by ho ani nepotřebovali, na autě pochopitelně. Většinou je to ale tak, že rodina zneužívá postižení někoho z příbuzenstva nebo si lidé cedulky falšují. Je ale pravda, že mnoho lidí má například těžce postižené plíce a na první pohled nepoznáte, že jsou drželi karty ZTP. Nárok na tahle místa nemají samozřejmě jenom lidé na vozíku, ale také lidé s jiným postižením.

Podle názorů vozíčkářů a těžce postižených lidí označení ztratilo svoji hodnotu, když ještě před vstupem do Evropské unie zmizel žlutý trojúhelník, který měli lidé s lehčím postižením. A také z něho plynuly i menší výhody. Po vstupu do unie se znak sjednotil a dnes ho může dostat téměř každý. Bohumil Kábrt ze Svazu paraplegiků k tomu říká toto:

Bohumil Kábrt: Je to chyba v legislativě, protože dneska ten znak má i lehce postižený člověk. Teď se připravuje nový zákon o silničním provozu, kde by už mělo být lépe upraveno, komu ten znak přidělit. Na druhou stranu si myslím, že tam je chyba i v represi policie, kde chybí seznam nebo databáze lidí, kteří mají tento znak.

Policie má stejný názor. Mají svázané ruce a on line evidence čísel označení by jim práci ulehčila. A hlavně by mohli i snadněji postihovat podvodníky. Herec Divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar je podle svých slov cholerik a kolikrát se rozčiluje na lidi, kteří stojí na jeho místě. Většinou prý ale dotyční ani nevědí, že udělali něco špatně. Jiná věc, která paradoxně Jana Kašpara pálí, je to, že jsou na něj policisté málo přísní.

Jan Kašpar: Oni když nás chytnou, třeba že blbě stojíme, a já řeknu: Já jsem vozíčkář. Tak oni se začnou v podstatě stydět ti policisté místo toho, aby nám řekli: To je hezké, pane, že máte tady ten znak vozíčkářský, ale ukažte nám k tomu průkaz. Já jim říkám: Nestyďte se, to je v pořádku, buďte na nás ostrý, protože je mezi námi spousta lidí, kteří ten znak zneužívají. Čili my rádi ukazujeme průkaz ZTP/P.

Protože pouze na základě tohoto průkazu nebo průkazu ZTP může dostat postižený člověk onen piktogram vozíčkáře. Ale abychom si pouze nestěžovali a nenadávali, jak by se tato situace podle Jana Kašpara řešit?

Jan Kašpar: Já si myslím, že je to výchova, že to bude několik generací, který se začnou chovat jinak. Já mám třeba kamarády, kteří mají malé děti, a ti kluci ještě v době, kdy neuměli číst, tak otravovali své rodiče, když byli na procházce, když viděli invalidní místo a říkali: Maminko, zkontroluj, jestli to číslo odpovídá té značce. A byli hrozně rozčíleni, když tam stálo jiné auto. Takže myslím, že naše děti na tom už budou jinak, že už to budou vědět.

Za spíše morální považují tento přestupek i policisté, kteří na místě mohou udělit pokutu až 5 tisíc korun.

Ludvík Klema: Já musím bohužel konstatovat, že rok od roku nám stoupá počet případů, kdy musíme řešit takový přestupek, kdy blokuje zdravý řidič toto invalidní státní, a jenom pro ilustraci doplním, že doposud v letošním roce za těch uplynulých 11 měsíců strážníci řešili téměř 23 tisíc takových případů a uložili na pokutách téměř 6 milionů korun.

To číslo mluví za vše a ještě Ludvíka Klemu, náměstka ředitele pražské Městské policie doplním. V tisíci případech musela policie nařídit odtah. Jak už bylo řečeno, vhodným řešením by byl on line seznam evidenčních čísel všech vydaných označení a také změna v legislativě, aby označení nedostával tak široký okruh lidí.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: lov
Spustit audio

Více z pořadu