Pojď si se mnou psát… Seriál Radiožurnálu odkrývá podoby internetových sexuálních útoků

Prvopachatel může dostat podmínku, někteří ale i 12letý žalář. Záleží na okolnostech, vysvětluje právník

Ohrožování výchovy dítěte, sexuální nátlak nebo šíření pornografie. To jsou nejčastější trestné činy, kterými české právo klasifikuje jednání internetových sexuálních predátorů. Jak přísný soudní verdikt bude, záleží na tom, jestli jde dotyčnému určitý čin prokázat nebo jestli už byl v minulosti trestaný, objasňuje odborník na mravnostní kriminalitu Lukáš Bohuslav z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jsme v budově Právnické fakulty, na katedře trestního práva. Tady přednášíte studentům o trestné činnosti, která souvisí s obtěžováním dětí?

Čtěte také

Ano, tady učíme studenty o trestných činech v sexuální oblasti jak v trestním právu, tak v kriminologii, pokud jde o mravnostní kriminalitu.

Jsou stávající zákony dostatečné? Můžete vyjmenovat situace, které jsou jednoznačně trestné a týkají se dětí mladších 15 let?

Myslím, že česká legislativa obsahuje dostatečně široké spektrum trestných činů, kterými jde postihovat závadné jednání vůči dětem mladším 15 let. Mezi ty nejzávažnější můžeme zařadit trestný čin znásilnění nebo trestný čin sexuálního nátlaku, jehož podstatou je to, že někdo na dítě tlačí, aby před ním třeba masturboval. Anebo je to trestný čin pohlavního zneužití, kdy dospělý pohlavně zneužije dítě mladší 15 let.

Je hodně trestných činů, které se můžou vztahovat na takzvané internetové sexuální predátory, kteří útočí na děti přes síť?

Takových je mnoho. Můžeme začít třeba od šíření pornografie přes trestný čin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií po ještě závažnější čin – zneužití dítěte k výrobě pornografie. Všechny tyto trestné činy můžou cílit i na internetové prostředí.

Postihuje legislativa tuto oblast mírně nebo přísně? Jaká je závažnost takových činů z právního hlediska?

Právník Lukáš Bohuslav z Právnické fakulty Univerzity Karlovy přednáší studentům o mravnostní kriminalitě

Je potřeba podívat se na závažnost sexuálních trestných činů v rámci koncepce celého trestního zákoníku. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti jsou jako takové považovány za jedny z nejzávažnějších vůbec, ale vždy záleží na konkrétní situaci. Určitě to není tak, že za každé protiprávní jednání v rozporu s normami trestního práva v sexuální oblasti putuje delikvent za mříže.

Trestní zákoník umožňuje uložit podmíněné tresty i za trestný čin znásilnění. To bude možná pro laika překvapivé – ne každé „klasické znásilnění“ znamená trest vězení. Na druhou stranu, pokud se bude jednat o nějakou organizovanou kriminalitu, kriminalitu komerční, pachatelům bude jistě hrozit trest odnětí svobody.

Zmíníte sazby?

Trestní zákoník umožňuje uložit vysoké trestní sazby, a to až 12 let v případě těch nejzávažnějších trestných činů. Ale pokud se jedná o prvopachatele, který se dopustí – jestli to tak můžu říct – méně závažného sexuálního deliktu, tak asi nelze předpokládat, že půjde ihned do vězení. Bude mu spíše uložen podmíněný nebo nějaký alternativní trest.

Co říkáte na sestřih z dokumentu V síti, kde se tři figurantky vydávají za 12 leté a kontaktují je starší muži?

Najdou se různí lidé. Já už jsem v této oblasti trochu cynik, asi mě to úplně nepřekvapilo. Myslím si, že by to mělo otevřít oči společnosti – rodičům, aby se více zajímali o své děti a o to, co dělají na internetu. Musíme vycházet z prevence v rodině.

Dopouští se něčeho muž, který v ukázce říká figurantce, jestli chce vidět jeho přirození?

Pokud zůstaneme u této konkrétní situace a zůstane jen u této otázky, tak si myslím, že to je maximálně nemravné, ale že samo o sobě to trestným činem není. Otázka ale může být položena i jinak. Pokud se zeptá a pak fotku přirození skutečně pošle, v takové chvíli se můžeme bavit o trestném činu šíření pornografie ze strany dospělého delikventa.

Muž v ukázce pak ale namířil svou webkameru přímo na svůj pohlavní úd…

Za takovéto situace se jedná o trestný čin šíření pornografie podle § 191 trestního zákoníku. Za to by měla být sazba až na dva roky.

Čtěte také

A co online masturbace před dítětem?

Opět jde o šíření pornografie. Trestní zákoník je schopen v rámci tohoto trestného činu rozlišovat určité situace, ale je to stále stejný trestný čin.

Je hranice, co je, a co už není trestný čin, komplikovaná?

Určitě. Je potřeba se dívat na každou konkrétní situaci. Ne každý chat dospělého člověka s dítětem mladším 15 let na internetu bude trestným činem. Dokonce ne každé laškovné chatování nebo konverzace v sexuální oblasti bude nutně trestným činem. Ale samozřejmě pokud bude dospělá osoba ukazovat dítěti svoje přirození, bude požadovat zaslání fotek a bude dítě vydírat, tak se o trestnou činnost jednat bude.

Chtěl bych ještě poukázat na práci orgánů činných v trestním řízení. Pro ně není lehké tyto trestné činy prověřovat. Zvlášť ve chvíli, kdy se pachatelé skrývají za různými anonymními IP adresami, za krycími programy ze zahraničí a podobně. Vyšetřování může být velmi komplikované.

Sledujeme další střih ukázky filmu V síti. Muž dítě vyzývá, ať si sundá tričko. Jak tomu rozumět z právního pohledu?

Znásilnění – zbitá žena – sexuální násilí – zneužívání

Vždycky záleží na konkrétních okolnostech, ale domnívám se, že takovéto jednání může být trestným činem ohrožování výchovy dítěte nebo se může při určité intenzitě změnit v trestný čin účasti na pornografickém představení.

Jak se jako právník díváte na situaci, kdy muž žádá od dítěte nahé fotky?

Toto jednání je bezpochyby trestným činem. V závislosti na tom, zdali dítě fotky nebo videa zašle, rozlišujeme jednání ve stadiu pokusu nebo dokončené jednání. Z hlediska úmyslu pachatele se může jistě jednat o výrobu dětské pornografie či zneužití dítěte k výrobě pornografie. Sazby jsou v takovém případě relativně vysoké, konkrétně rok až pět let.

Co pro pachatele, v našem případě sexuálního predátora, znamená, že dostane „jen“ podmínku? Jaké jsou reálné dopady takového trestu na běžný život?

V prvé řadě to pro něj znamená, že po dobu trvání podmínky musí takzvaně sekat latinu. Když nebude a dopustí se jakéhokoli protiprávního jednání, tedy spáchá opět trestný čin, je velká šance, že mu bude podmíněný trest změněn na trest nepodmíněný. Nemusí k tomu ovšem dojít vždy. A to se týká i případů, kdy se pachatel dopustí trestného činu v jiné oblasti.

Na pachatele, kterému byl uložen podmíněný trest, se tedy kladou vyšší nároky než na obyčejného netrestaného člověka. A to má dopady i v praktickém životě. Ne každý zaměstnavatel vás nadšeně vezme do zaměstnání s tím, že máte v rejstříku trestů například trestný čin znásilnění.

Spustit audio

Související