Ozdravný balíček je vyvážený a sociálně citlivý. Prostor pro změny nevidíme, hájí rozhodnutí vlády Jurečka

Před týdnem vláda představila návrh důchodové reformy a úsporného balíčku a slíbila, že o něm povede racionální debatu. O několik dní později ale premiér řekl, že se nic zásadního na návrzích měnit nebude. Jaký smysl v tom případě mají jednání s opozicí nebo sociálními partnery? Jak se úsporný balíček a důchodová reforma odrazí ve výdajích domácností a ve výši důchodů? Tomáš Pancíř se ptal vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL.

Premiér Petr Fiala v neděli v ČT řekl, že vláda nebude ustupovat žádnému nátlaku. Přistoupit k úpravám by podle něj bylo možné jedině v případě nedokonalostí v návrzích nebo v případě evidentních chyb. Vidíte po týdenním odstupu nějaké evidentní chyby nebo nedokonalosti? Je něco, co budete chtít změnit nebo o čem budete chtít debatovat?

Slova pana premiéra chápu tak, že jsou mířena k ozdravnému balíčku a k daňovým změnám a úsporám. V tomto s ním naprosto souhlasím. Prostor pro změny parametrů opravdu nevidíme, protože jsme balíček připravovali čtyři měsíce. Všech pět koaličních stran se na něm shodlo. Maximálně se můžeme bavit o legislativně-technických záležitostech, které vzniknou v legislativním procesu. Ty bychom samozřejmě ve druhém čtení opravovali.

Čtěte také

U důchodové reformy platí, že je tady prostor ještě několika měsíců pro to, aby jednání pokračovala. A já s nimi počítám.

Začněme tedy ozdravným balíčkem. Vidíte v něm po týdnu nějaké, jak řekl premiér, evidentní chyby nebo nedokonalosti, které by stálo zato opravit?

Balíček je promyšlený dobře. Je promyšlený i z pohledu dopadů, tedy u kterých skupin bude vyžadována vyšší míra zdanění, nebo naopak u kterých skupin se třeba snižuje DPH. Podle mého názoru je balíček vyvážený. Žádnou chybu v něm nevidím. Je to balíček, který byl diskutován na odborné úrovni díky přispění NERV, ale zároveň je to také výsledek politické dohody.

Znamená to, že z vašeho pohledu je třeba správné a není chyba, pokud se z knih bude platit nulová daň, zatímco z léků 12% daň? Že není chyba, že bude nižší DPH z pornografického magazínu než z novin?

Toto jsou otázky, které se teď v posledním týdnu rády vytahují, ale v zásadě z hlediska finančních dopadů balíčku jsou naprosto nepodstatné.

Tím spíše se na to ptám, jestli to nejsou věci, ze kterých můžete ustoupit?

Pokud jde například o otázku léků, je potřeba připomenout, že zde došlo také k výraznému snížení DPH u zdravotních pomůcek, které ve finančním objemu tvoří pro konkrétní osoby daleko větší náklad. A připomeňme, že u léků stále platí pětitisícový roční limit, nad který když se osoba dostane, je jí tato částka vrácena.

Čtěte také

Pokud jde o DPH na knihy a o nulovou sazbu, myslím si, že to je jasný symbolický důraz na hodnotu vzdělání a sečtělosti. Takto jsme se rozhodli a není důvod to u těchto položek měnit.

Ekonomka Danuše Nerudová dnes pro novinky.cz řekla, že zjevnou chybou je třeba 21% sazba DPH na balenou vodu nebo rozdílné sazby DPH na noviny a časopisy. Vy to jako chybu opravdu nevidíte a nebudete to měnit?

Nebudeme to chtít měnit, protože u těchto položek je důležité také vnímat to, že mají nějaké kódování. Z hlediska kontroly toho, že se s těmi sazbami potom nedá manipulovat, je důležité, aby v tom také byla nějaká míra jasnosti a jednoduchosti. Naopak chyby, které tady byly v minulosti, například že pivo se dalo koupit v různých sedmi variantách s trojí sazbou DPH, jsme odstranili.

Pokud se podíváme na dopad na domácnosti, tak si myslím, že naprostá většina domácností balenou vodu nakupuje. Běžně domácnosti používají kohoutkovou vodu. A pozitivní dopad pro domácnosti je v tom, že se snížilo DPH na všechny potraviny nebo na stavební práce, které se týkají bydlení.

Kojeneckou vodu podle vás nikdo nekupuje?

Znovu se vracím k tomu, že když se podíváme na celkový dopad na domácnosti, tak u jedné třetiny běžných položek, které musejí domácnosti, včetně těch s malým dítětem, kupovat k běžné obživě, došlo u 30 % položek ke snížení DPH, což bude mít jednoznačně pozitivní dopad.

Čtěte také

U naprosté většiny dalších položek zůstává DPH stejná a jenom u několika málo položek, které pan ministr Stanjura jmenoval, které jsou i obsahem tiskové zprávy ministerstva financí, došlo ke zvýšení. V žádném případě ale ne u položek, které měly zásadní význam z hlediska četnosti nákupu nebo z hlediska objemu, kolik na ně domácnosti vynakládají.

Když mluvíte o dopadech, odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Zveřejnily výpočet, podle kterého má vlivem navrhovaných opatření ve vládním úsporném balíčku průměrná rodina s jedním dítětem přijít o 178 000 korun za rok. Vy jste to okamžitě rozporoval. Máte nějaké vlastní propočty dopadů? Můžete říci, o kolik peněz přijde modelová rodina?

Celkový dopad balíčku ve všech souvislostech, které se třeba rozhodly až ve středu v průběhu jednání vlády, si nechávám u našeho výzkumného ústavu dopočítat, abych to byl schopen naprosto přesně kvantifikovat. Ale znovu se vracím k tomu, že když se podíváme na běžné položky, které potřebujeme, ke zdražení u nich nedochází. Člověk, kterému se zdraží alkohol, tabák nebo hazard, si pak bude muset sám vyhodnotit, jestli to k běžnému životu potřebuje. Já si myslím, že nepotřebuje.

Kdy budete mít spočítané dopady?

Předpokládám, že to budeme mít v řádu dnů a samozřejmě za ministerstvo práce a sociálních věcí potom také tato data zveřejníme, protože analýza, respektive grafika, kterou odbory zveřejnily, nesouvisely s žádnými relevantními daty. Požádal jsem pana předsedu Josefa Středulu, aby odbory přesně dopočítaly, jak k částkám došly, protože například u školkovného je to naprosto nereálná dopadová částka. Naprostá většina domácností, které mají dvě a více dětí, si vůbec na slevu na školkovném nesáhla. Tato sleva se totiž nemůže započítat do daňového bonusu, kdy se peníze potom vrací. Takže pro naprostou většinu rodičů to byla nedostupná forma podpory.

Přece jenom, neměli jste to mít propočítané dřív? Koneckonců i ve vašem resortu to může mít praktické dopady na výdaje na sociální systém. Pokud v celém tom balíčku například stoupne byť třeba mírně DPH na některé věci související s bydlením, může se to automaticky projevit v příspěvku na bydlení...

U běžných položek jsme si propočet udělali. Máme k tomu podrobnou analýzu, která vyhodnocuje celý spotřební koš. Pokud jde o ty další dopady typu alkohol, zvýšená spotřební sazba daně a podobně, jde o věci, které samozřejmě do určité míry mohou mít vedlejší efekty. Samozřejmě to dopočítáme. Znovu se ale vracím k tomu, že u těch zásadních dopadů na nejvíce sociálně citlivé skupiny obyvatel, je balíček vyvážený a sociálně citlivý. Zohledňuje rodiny s dětmi, zohledňuje seniory, zohledňuje lidi s hendikepem. Rozhodně tedy nejdeme cestou, že bychom těmto lidem život touto změnou zdražovali.

Věk odchodu do důchodu má být navázán na dobu dožití. Co to bude znamenat pro jednotlivé ročníky? A jak chce vláda o svých návrzích přesvědčit veřejnost? Poslechněte si celých 20 minut Radiožurnálu.

autoři: Tomáš Pancíř , opa
Spustit audio

Související