Odstupující premiér Vladimír Špidla

1. červenec 2004
O kom se mluví

Hostem pořadu O kom se mluví je Vladimír Špidla, odstupující premiér. Dobrý den. Nepředpokládám, pane premiére, že byste se chtěl vyjadřovat k variantám podoby příštího kabinetu, jichž jsou plné noviny. Vy jste závěr toho svého zkráceného funkčního období prožil na významných zahraničních setkáních. Ocenil jste i jmenování portugalského premiéra novým předsedou Evropské komise. Čím je pro vás ocenění hodný?

Host (Vladimír Špidla): Je to opravdu dobrá volba pro Evropskou komisi a je to volba, která odpovídá všem hlediskům, které jsme si předem jako vláda zformulovali. Náš názor byl, že by nebylo úplně správné, aby to byl představitel nějaké z nejsilnějších zemí Evropské unie. Byli jsme toho názoru, že by bylo dobré, aby to byl představitel, který má zkušenosti se strukturálními fondy, a to Portugalsko nepochybně má. Chtěli jsme také, aby to byl člověk, který má jasný názor na to, že Evropská komise má být relativně silná. A současně byli jsme toho názoru, že je správné, aby ten člověk měl kladný vztah k evropsko-americké ose. Všemu tomu portugalský premiér Barros odpovídá a dlužno říct, že to je ještě velmi zajímavý a kompetentní člověk.

Moderátor (Jan Pokorný): A také má v té psané podobě jméno celkem podobné našemu momentálně nejsilnějšímu fotbalovému útočníku Milanu Barošovi.

Host (Vladimír Špidla): Ano, ale musím se přiznat, že jsem na to nemyslel, i když jsme s portugalským premiérem v době, kdy jsem byl v Portugalsku, mluvili o budoucím šampionátu a on dával našemu týmu velké naděje už tehdy, čili před takovým půlrokem.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak už to ale při obsazování takových funkcí bývá, tak je něco za něco. Co soudíte, pane premiére, o úmyslu Německa a Francie požadovat nejdůležitější ekonomické posty v Evropské komisi?

Host (Vladimír Špidla): Tak je to požadavek, který tyto dvě země předkládají. Myslím si, že bude hoden jednání. Jaký bude definitivní výsledek, to nevím, to samozřejmě záleží už na mém nástupci, ale můj odhad je, že mají velkou naději, že se toto stane.

Moderátor (Jan Pokorný): Co by to znamenalo pro menší země?

Host (Vladimír Špidla): V zásadě nic pozoruhodného, protože politika v ekonomické oblasti je rozhodována shodou, tak se nedá udělat přes vaše hlavy nic.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaký přínos může mít pro Evropskou unii ten jakýsi ministr zahraničí, jimž se stává Chavier Solana?

Host (Vladimír Špidla): Když se podíváte třeba na iráckou krizi a když se podíváte na řadu dalších situací, které jsou v mezinárodní politice, tak je zřejmé, že Evropa potřebuje, aby v zahraničně politických vztazích vystupovala jako Evropa a ne jako tříšť jednotlivých politik různých ministerstev zahraničí. To, že Evropa neměla předem zformulovanou politiku třeba k Blízkému východu nebo skutečně pevně zformulovanou nebo například dotaženou politiku k Balkánu, tak to je problém. Myslím si, že ministr zahraničí Evropské unie pomůže formulování této politiky.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaký bude mít tato funkce vliv na národní zahraniční politiky?

Host (Vladimír Špidla): V zásadě nijak zvlášť velký, ty národní politiky zůstávají samostatné, ale tato funkce bude mít vliv na to, že se některé z politik stanou evropskými, ke kterým se přihlásí ty jednotlivé národní státy, ale vždy to bude záležet na jejich dobrovolném přihlášení.

Moderátor (Jan Pokorný): Jste toho názoru, že by se měla Evropská unie víc angažovat při obnově Iráku, který už přechází pod správu irácké vlády?

Host (Vladimír Špidla): Ano, jsem toho názoru, protože rozvrácený Irák je v podstatě přímým nebezpečím pro Evropu.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaké by měly být naše zájmy v Iráku?

Host (Vladimír Špidla): Naše zájmy v Iráku jsou podpořit rozvoj Iráku tak, aby se co nejdříve stabilizoval a aby se stal normální arabskou zemí.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaké by mělo být v budoucnu angažmá našich vojáků a policistů?

Host (Vladimír Špidla): Tak to je otevřené. Prozatím podle rozhodnutí, které jsme přijali na summitu NATO, NATO poskytne Iráku technickou a výcvikovou asistenci. S největším pravděpodobností počítám, že výcvik bude u nás.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane premiére, je podle vašeho názoru naše zahraniční politika natolik ukotvena, že případná změna vládní garnitury nebude znamenat její výraznou změnu?

Host (Vladimír Špidla): To si myslím, že ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Z čeho vycházíte?

Host (Vladimír Špidla): No tak si všimněte, že se už vyměnilo několik vládních garnitur od roku 1992, ta základní politika, orientovaná na Evropskou unii, čili na tuto oblast, orientovaná na dobrou spolupráci se Spojenými státy, zajímající se o Blízký východ a zajímající se o Rusko a nástupnické státy, ta zůstává stejná. Nemyslím si, že by došlo k přeorientování.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdybychom teď mluvili méně oficiálně, s jakými reakcemi na vaši rezignaci jste se setkal při návštěvě Istanbulu a Bruselu v uplynulých dnech od kolegů?

Host (Vladimír Špidla): S velmi přátelskými a někteří z kolegů projevovali skutečně citovou angažovanost a bylo jim to líto, ale samozřejmě, že to nebudu probírat jmenovitě.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste před chvílí tady v Poslanecké sněmovně, kde spolu natáčíme, dostal plyšového medvídka, jestli jsem dobře viděl z dálky? To hodně dostáváte takových dárků od neděle?

Host (Vladimír Špidla): Plyšového medvídka jsem dostal po dlouhé době poprvé.

Moderátor (Jan Pokorný): Když dovolíte, vaše žena ve včerejším Právu řekla, že to byl stranický puč dlouho chystaný Zemanovými lidmi. Mluvila vám z duše?

Host (Vladimír Špidla): Tak já jsem na úvod našeho rozhovoru řekl, že nebudu komentovat současnou politiku, tak ji prostě komentovat nebudu.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale nechcete komentovat výrok vaší manželky a nebo si to vyříkáte osobně, až přijdete domů?

Host (Vladimír Špidla): Ten je k současné politice, nebudu komentovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Popište co nejvýstižněji stav, v němž se nalézá Česká strana sociálně demokratická ve chvíli, kdy nestojíte v jejím čele?

Host (Vladimír Špidla): Tady platí ta otázka nebo respektive ta odpověď, kterou jsem řekl před krátkou dobou. Prostě teď skutečně si dám určitý čas na oddech, pak se budu věnovat velmi pilně svému mandátu poslance a nechystám se v těchto dnech komentovat vnitřní politiku.

Moderátor (Jan Pokorný): Já se spíš chci od popisu toho stavu odrazit k nějaké vaší vizi do budoucna, o které soudím z vašich mnoha rozhovorů a veřejných vyjádření, že ji máte.

Host (Vladimír Špidla): Moje představa existuje, a proto také zamýšlím působit v programové oblasti Sociální demokracie a myslím si, že Sociální demokracie tady učiní velký pokrok a zformuluje nový modernější program než doposud.

Moderátor (Jan Pokorný): Chcete už naznačit nějaké konkrétní obrysy, které by ten program měl mít?

Host (Vladimír Špidla): Ty obrysy jsem už popsal právě v těch svých velkých rozhovorech. Ten základní obrys je jednoduchý, má-li sociální stát obstát, a já jsem velký zastánce této koncepce, tak se musí zmodernizovat, musí získat daleko větší schopnost inovací, protože budoucnost u nás je pouze v expanzi, ve schopnosti ovládnout čas, nikoliv v přímé konkurenci s některými jinými civilizačními centry v takové té tradiční konkurenci, protože marnost nad marnost, jestliže východní Asie je schopna, konkrétně Čína, je schopna vyslat na oběžnou dráhu kosmonauta a udělat tento projekt úspěšně, tak to znamená, že jsou materiály, počítače, desetitisíce nadaných lidí. Jestliže si uvědomíme, že čínský pracovník je tak 20 x lacinější než český, tak je jasné, že konkurovat můžeme tam, kde jsme inovativní, ne tam, kde jsme tradiční.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdybyste promluvil o sociálním státu v evropském kontextu?

Host (Vladimír Špidla): Podle mého názoru evropský sociální stát vyžaduje, aby se dále sjednocovaly sociální standardy a aby Evropa vystupovala v té globální konkurenci jako docela soudržný celek.

Moderátor (Jan Pokorný): Co si mám konkrétně představit pod tím, že chcete v Sociální demokracii pracovat v programové oblasti?

Host (Vladimír Špidla): Teď máme před sjezdem a chystá se program, tak já chci prostě působit na formulování programu.

Moderátor (Jan Pokorný): Odpovíte mi, i přesto, že jste se rozhodl, že nebudete komentovat aktuální dění, ale odpovíte mi na to, co jste se o vlastní politické straně dozvěděl za ty 3 roky, co jste stál v jejím čele?

Host (Vladimír Špidla): Dozvěděl jsem se to, co jsem věděl předtím, že Sociální demokracie je stranou, která je v hlavním sociálně demokratickém proudu, a že prochází vzestupy i problémy sociálně demokratického hnutí Evropy. To bych řekl, že je poznatek, který jsem získal ne za ty 3 roky, co jsem v čele, ale za ty 2 roky, co vedu vládu, protože tam jsem měl příležitost se v Evropě zřetelně a jasně setkávat s různými státníky, s různými problémy a mohu říct, že můj závěr je jasný. Sociální demokracie je součástí hlavního proudu sociálně demokratického myšlení.

Moderátor (Jan Pokorný): Co to pro ni znamená?

Host (Vladimír Špidla): To pro ni znamená, že podobně jako Německá sociální demokracie nebo Rakouská sociální demokracie musí velmi uvažovat, protože problém sociálních demokracií spočívá v tom, že původně vznikly jako pokrokové svobodomyslné a sociálně citlivé strany a že v jistém okamžiku v 70. letech se svým způsobem poněkud staly stranami konzervativními, čili hájícími jakoby neměnnost poměrů, což je pro Sociální demokracii vždy problém. Čili ona se musí vrátit ke kořenům, což není neměnnost, nýbrž pohyb, pokrok, odvaha.

Moderátor (Jan Pokorný): V téhle souvislosti se vás nemohu nezeptat na váš názor o budoucnosti české levice v České republice.

Host (Vladimír Špidla): Budoucnost české levice je spjata s Českou stranou sociálně demokratickou.

Moderátor (Jan Pokorný): Nikoliv však jenom.

Host (Vladimír Špidla): S konzervativní a reakční levicí spjata není.

Moderátor (Jan Pokorný): Proč ne?

Host (Vladimír Špidla): Protože není, protože Komunistická strana je schopna předstírat, že poskytne sociální ochranu za cenu ztráty životní úrovně. Moderní levice je schopna otevřít prostor tak, aby existovala kvalita života, spojená s odpovídající sociální ochranou.

Moderátor (Jan Pokorný): Je, pane premiére, něco, co vás opravdu bytostně mrzí, že se vám nepovedlo ve vládě prosadit?

Host (Vladimír Špidla): Že jsem ještě neměl příležitost, a to je dokončení reformy vysokých škol, protože o tom jsem přesvědčen, že právě reforma vysokých škol bude tím impulsem, který nám poskytne sílu do budoucna.

Moderátor (Jan Pokorný): V kontextu s reformou zdravotnictví, reformou důchodového systému?

Host (Vladimír Špidla): Tak reforma důchodového systému je před námi, ale ty kroky, které jsme v důchodovém systému udělali, už jsou takové, že ho stabilizují na určitou dobu, a myslím si, že ten zápas o důchodovou reformu je ještě zápasem, který je před námi, ale který nakonec dokážeme vyhrát, protože znovu a znovu jsem se přesvědčil, že ta naše odborná příprava i sociální příprava a politická příprava jsou dostatečné a náš projekt je opravdu věrohodný, ale to je záležitost ještě tvrdého boje. Zatímco u reformy vysokých škol, tam je to pod kontrolou vlády, čili uvnitř vlády tam žádný další větší boj by neprobíhal, protože ten text už dozrál. A je to otázka nějakých čtyř, pěti měsíců. Tak to mě mrzí.

Moderátor (Jan Pokorný): Víte, o čem často přemýšlím od soboty, co jste rezignoval na Ústředním výkonném výboru na obě dvě funkce? O jedné větě, kterou jste řekl asi tak před třemi týdny v rozhovoru pro deník Právo, kdy jste říkal, že volby do Evropského parlamentu nesměřují dovnitř České republiky. A tak jestli byste mi řekl, zda to byl povinný předvolební optimismus a nebo jste se prostě mýlil?

Host (Vladimír Špidla): Ne, to nebyl povinný předvolební optimismus, protože ty volby skutečně nesměřovaly tímto směrem. Ten problém, proč jsem se vzdal obou funkcí, byl ten, že dlouhodobě se mi nepodařilo dovnitř Sociální demokracie obhájit svůj koncept koaliční vlády. Jestliže neobhájíte svoji základní politickou koncepci, takže nemáte ani spolehlivou podporu poslaneckého klubu, ani nemáte spolehlivou podporu svého politického hnutí, no tak musíte odstoupit. Co by potom byla demokracie, jakou by měla hodnotu?

Moderátor (Jan Pokorný): Já vám naprosto rozumím. Soudím tedy z vašich slov, že by k tomuto kroku u vás muselo dojít volby nevolby?

Host (Vladimír Špidla): Myslím si, že volby byly jistě katalyzátor a že kdybychom měli nějaký ohromující vynikající výsledek, tak zřejmě bych dokázal tu základní politickou koncepci obhájit.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže svým způsobem trochu směřovaly dovnitř České republiky?

Host (Vladimír Špidla): Máte pravdu. Když si to rozeberete podrobněji, výzkumy veřejného mínění, tak zjistíte, že 29 procent voličů říkalo, že určitě půjde k volbám. Zhruba 29 procent voličů přišlo, že to tedy byly typické volby tvrdého jádra. Když se ptali voličů, co je vedlo k volbám, tak to bylo půl na půl Evropa, půl na půl otázky vnitřní. Takže ano, jistým způsobem volby směřovaly i dovnitř, ale základní rovnováha je daná prostě volbami v roce 2002.

Moderátor (Jan Pokorný): Už víte, co budete dělat v létě? Pojedete na dovolenou?

Host (Vladimír Špidla): Dovolenou jsem si normálně plánoval tak či onak, čili na tuto dovolenou pojedu. Jinak nic pozoruhodného, běžné léto.

Moderátor (Jan Pokorný): Troufnete si odpovědět i při vaší vrozené skromnosti, co jste se o sobě dověděl v těch funkcích ve vrcholné politice? Překvapil jste sám sebe něčím?

Host (Vladimír Špidla): Ani ne. To už opravdu v padesáti letech se nepřekvapujete.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem pořadu O kom se mluví byl odstupující předseda vlády Vladimír Špidla. Děkuji za odpovědi. Na shledanou.

Host (Vladimír Špidla): Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Čekáme na vaše názory, na to, co jste slyšeli z úst odstupujícího předsedy vlády Vladimíra Špidly. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, pane Pokorný, tady Petr z Duchcova. Já bych chtěl jenom říct, proč celkově se to na něj sesypalo, protože když váš redaktor řekne: Chcete Špidlu normálně ve vládě? A normálně tam lidi volají na internet a pak řekne, že 80 procent lidí ho nechce a pak necháte mluvit předtím mluvit Topolánka, ten má názory jako Heider. To je všechno, děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den, mějte se pěkně. Druhý telefonát. Vítejte, jste ve vysílání.

Názor posluchače: Tady je Mráz, Praha západ. Já lituji, že už pan premiér nemůže odpovědět v tomhle pořadu, ale mrzí mě moc, že on je tak naprosto nepoučitelný. To, co dneska říkal, že ty eurovolby nesměřovaly dovnitř republiky, tak já myslím, že naprosto směřovaly dovnitř. Ta porážka, kterou utrpěla Sociální demokracie, byla proto, že politika, kterou dělal pan Špidla, byla tak nemožná a lidi už toho měli dost, tak proto volili proti Sociální demokracii. Já osobně mohu říct, že mně bylo sympatické to, že pan premiér chtěl integraci v unii, že chtěl federalizaci. Já si myslím, že to je jediná budoucnost.

Moderátor (Jan Pokorný): Já vám poděkuji za váš názor, protože na telefonu už čeká další posluchač. Mějte se hezky. Na slyšenou. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Procházka z Prahy. Já jsem chtěl jenom poděkovat panu premiérovi za jeho sloužení tady tomu státu a chtěl bych mu vyjádřit i za všechny slušný lidi, kteří se nedostavili k volbám, plnou podporu v příštích dobách. Chtěl bych ještě říct, že to měl opravdu hrozně těžké, protože ty modří republikáni a vlastní řada, která ho neustále podtrhovala, co dělat, že jo? Slušný člověk se v téhle branži neuchytí. Děkují, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou, další, prosím.

Názor posluchače: Tady Novotná, Brno. Já bych chtěla říct, že to byl podle mého názoru nejlepší premiér, jakého jsme měli a že Sociální demokracie vlastně ve mně také ztrácí dalšího voliče, děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Vítejte.

Názor posluchače: Dobrý den, Podhradský, Liberec. Já se domnívám, že odchodem pana Špidly odešel jeden z posledních slušných lidí z politiky, takže mu patří dík a doufejme, že se do politiky vrátí. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Předposlední telefonát prosím. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je Kotulová ze Senova. Prosím vás pěkně, já bych chtěla jenom panu Špidlovi poděkovat a plně souhlasím s prvním řečníkem dnešního pořadu, slušný člověk v dnešní politické situaci se opravdu nemůže uplatit. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): A závěrečný názor. Vítejte.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je Poceník, já bych chtěl panu Špidlovi poděkovat za jeho práci, ale na druhou stranu chci říct, že už je opravdu dobře, že je pryč, protože on byl na jednu stranu velmi slušný, na druhou stranu byl nebezpečný pro tuto zemi tím, že přišel s vizí, která je tady nereálná. Prostě podle mého názoru prosazoval něco, co není možné prosadit, a spíš v mnoha věcech ublížil a poznáme to v budoucnu. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): A tím končí další vydání pořadu O kom se mluví.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu