Odlezelské jezero je evropský unikát. Za sedmdesát let ale zmizí

Odlezelské neboli Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším jezerem v České republice. Vzniklo před sto čtyřiceti lety sesuvem půdy v důsledku katastrofálních průtrží mračen. Tento způsob vzniku ho řadí mezi evropské unikáty.

Odlezelské jezero vzniklo přímo před zraky lidí 26. až 28. května roku 1872. Ve svahu Potvorovského kopce se už několik století předtím těžil stavební kámen. Jak uvádí hydrobiolog Tomáš Kučera, posledním impulsem, který uvedl svah do pohybu, byla bouřka s průtrží mračen.

„Srážky byly velice extrémní. Dobový kartograf udává, že v blízkých Mladoticích bylo pozorováno naplnění devět palců vysokého vědra vodou za hodinu. Znamená to, že hodinový úhrn srážek byl 240 milimetrů. To je naprosto výjimečný objem.

Došlo k mohutnému půdnímu sesuvu. Vzniku jezera navíc pomohl zářez železniční trati Plzeň–Žatec. Tím vnikla vlastně přirozená hrázka, která přehradila Mladotický potok,“ vysvětluje Tomáš Kučera.

Odlezelské jezero najdete v mělkém údolí západně od Kralovic na severním Plzeňsku

Hydrobiolog Luboš Zelený popisuje: „Jezero má zhruba rozlohu čtyři a půl hektaru. Délka je půl kilometru, šířka zhruba sto metrů. Maximální hloubka je v současné době kolem šesti a půl metru. Jezero je protaženo severojižním směrem při západním úpatí Potvorovského kopce.“

Připomíná, že velmi zajímavá jsou také okolí jezera: „Leží v poměrně nerušené panenské přírodě, z jedné strany jezero obklopuje Potvorovský kopec a směrem k Mladoticím je to zachovalá příroda.“

Díky nestálosti svahu můžete na břehu jezera spatřit takzvané opilé stromy, které nerostou přímo vzhůru, ale různě se kroutí. Pár desítek metrů pod hrází najdete také kaskádu malebných vodopádů.

Jezerní voda je bohatá na živiny, pod hladinou se daří škeblím i vodní vegetaci

Podle Luboše Zeleného je bohatý život i pod vodou: „Ze zajímavých živočichů je to zejména škeble říční, jejíž populace v jezeře je na poměrně stabilní úrovni. Z vodních rostlin jsou to zejména rdesty, můžeme tam nalézt i zajímavý okřehek menší nebo zevar jednoduchý.“

Navzdory škebli říční, která v Odlezelském jezeře žije, však průzračnou vodu nečekejte, dodává hydrobiolog Tomáš Kučera: „Voda v Odlezelském jezeře není srovnatelná například s jezery šumavskými, což jsou také přirozená jezera na našem území. Kvůli tomu, že je bohatší na živiny, má voda takzvaný vegetační zákal. Ten snižuje její průhlednost.“

Relativně mladé jezero se ale zanáší a hrozí jeho postupný zánik. „Zazemňování jezera probíhá poměrně velkou rychlostí. Při současném tempu ukládání sedimentů by mělo být zcela zazemněno přibližně během 77 let. Dá se tedy říci, že máme posledních sedmdesát let na to, abych jezero viděli,“ upozorňuje hydrobiolog.

Odlezelské jezero a svah nad ním jsou od roku 1975 chráněny jako národní přírodní památka. Kolem vede modrá turistická značka spojující Potvorov a Žihli.


Zvětšit mapu: poloha Odlezelského jezera

autor: mkl
Spustit audio