Ochránci zvířat proti týrání psů

23. leden 2002
Co nás pálí , Co nás pálí

Oznámení o týrání čtyř německých ovčáků podalo občanské sdružení Svoboda zvířat v úřadu Městského obvodu Plzeň 1. Podle členů sdružení jsou už psi řadu měsíců v nevyhovujících podmínkách ve zchátralém statku v Plzni na Lochotíně. Aktivisté požadují odejmutí psů a jejich přemístění do útulku. Tam by měli podle ochránců zvířat podstatně lepší podmínky pro život. Městská veterinární správa v Plzni odebrání týraných vlčáků dnes doporučila. Podrobnosti nabízí Lubomír Smatana z plzeňské stanice ČRo.

Oznámení o týrání psů podali ochránci zvířat několikrát, naposledy na začátku tohoto roku. Podle Miroslava Svobody psi žili po celou dobu ve velmi špatných podmínkách.

Miroslav Svoboda: Ti psi jsou ubytováni v otevřených klecích, které jsou tvořeny v podstatě jen z ocelových prutů, mají tam jenom jednoduchý přístřešek, který sestává z dřevěné podlážky a někteří tam mají slabou vrstvičku slámy na té podlážce. Ti psi jsou tam jednak isolováni od lidské společnosti, jednak jsou vystaveni všem nepříznivým vlivům počasí atd.

Tuto skutečnost potvrzuje i Kateřina Čakarovová z úřadu Městského obvodu Plzeň 1, která zchátralý statek několikrát v tomto měsíci navštívila.

Kateřina Čakarová: Psi se evidentně báli, schovali se vždycky do boudy, zůstával venku jenom jeden. Misky byly prázdné a psi se zdáli být vyhublí. Lidské stopy tam byly, pěšinka tam prošlapaná byla, ale že bych viděla stopy psí v okolí kotců, což by tedy znamenalo venčení psů, to jsem tam nezjistila a neviděla.

Odbor životního prostředí dotyčného úřadu začal případ vyšetřovat. Úředníci však nejdříve museli požádat o odborné stanovisko městskou veterinární správu.

Hana Veverková: To bude záležet na tom, zda na tom zvířatech budou známky týrání. Pakliže budou známky týrání, může obec rozhodnout o odebrání zvířete.

Jak dodává vedoucí odboru Hana Veverková, názor veterinární správy je nezbytný pro další rozhodnutí úřadu. V závěru minulého týdne městští veterináři převezli všechny psy k vyšetření a vydali následující stanovisko.

Richard Bílý: Máme zato, že lze prokázat týrání ve dvou ustanovení, a to za prvé, že tam byla nedostatečná výživa a napájení psů v souběhu s nevhodným ustájením, zejména vzhledem k současným klimatickým podmínkám.

Veterinární inspektor Richard Bílý dodává, že výsledky vyšetření ukázaly, mimo jiné, na poškození ledvin u tří psů. Ti totiž nedostávali v mrazivých dnech na přelomu roku žádnou vodu. Stejně tak neměli zajištěný přísun potravy.

Richard Bílý: Jako opatření jsme nařídili obci nebo navrhli obci postup podle zákona, to znamená, že jsme podali návrh na odebrání týraných zvířat.

Na případu je zvlášť smutná skutečnost, že majitelka psů je sama původním povoláním zvěrolékař. Její názor se mi však nepodařilo zjistit. Na statku není k zastižení a telefony nebere. Na tahu je teď odbor životního prostředí prvního plzeňského obvodu. Ten podle našich informací rozhodne o odebrání vlčáků už tento týden a nechá je převést do městského psího útulku v Plzni - Na Valše. V případě, že majitelka nebude souhlasit, proběhne přemístění vlčáků za asistence městské policie.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autoři: mkp , spr , lsm
Spustit audio

Více z pořadu