Nový oltář ve Slaném spojuje minulost se současností

23. listopad 2013
Křesťanský týdeník , Křesťanský týdeník

Barokní klášter Nejsvětější Trojice ve Slaném tvoří významnou dominantu města. Do roku 1950 zde žili františkáni. V rámci tzv. akce K byli násilně vystěhováni a klášter byl, podobně jako většina řeholních domů na našem území, zabaven státem. Čtyřicet let objekt chátral. Byla tu věznice, autoškola i zoologická zahrada.

V 90. letech sem přišla malá komunita bosých karmelitánů a slánský klášter se pomalu začal stávat vyhledávaným místem pro duchovní obnovu. Brzy se ukázalo, že obnovu bude potřebovat i zdejší kostel. Ta se završila v neděli svěcením nového oltáře.

Když vejdete do kostela Nejsvětější Trojice, překvapí vás zvláštní věc. Uprostřed velkého prosvětleného sálu stojí ohromná šedá „casa sancta“ neboli „svatá chýše“ – výraz mariánské úcty 17. století. Dříve byla plná zlata, dnes zůstala jen malá soška Panny Marie s Ježíškem. Kdysi sem chodili lidé z širokého okolí na poutě.

Nový oltář v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném

P. Pavel Pola: „My jsem sem přišli před 16 lety a v té době sem do kostela nechodil nikdo, protože ten kostel byl skoro 50 let zavřený.“

Říká Otec Pavel Pola. Vybavení kostela bylo tehdy velmi provizorní.

Nový oltář v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném

P. Pavel Pola: „Postupem času sem začali přicházet lidi, kteří se do Slaného buď přistěhovali, nebo kteří třeba znovu víru objevili.“

A bylo jasné, že se musí s prostorem kostela něco udělat.

P. Pavel Pola: “Protože to množství věřících narůstalo a už neviděli na oltář, neviděli na sebe a nemohli se plnohodnotně účastnit liturgie.“

Nový oltář v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném

Bratři karmelitáni oslovili architekty Helenu Kohlovou a Norberta Schmidta, kteří na úpravě liturgického prostoru pracovali tři roky.

Norbert Schmidt: „Hlavní otázka spočívala v tom najít někde místo, nějaký silný bod, který by starou architekturu a nový způsob slavení liturgie spojil dohromady. Jako nejsilnější se nám ukázalo místo, které spojuje presbytář a loď, a do tohoto místa jsme vložili nový oltář, kolem kterého se děje v proměnlivých sestavách a formacích liturgie.“

Nový oltář z červeného corianu posvětil kardinál Dominik Duka

Nový oltář v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném

Dominik Duka: „Bůh, milosrdný Otec, jemuž zasvěcujeme tento nový oltář, ať nám odpustí hříchy a dá nám milost, abychom mohli na Jeho oltáři přinášet oběť chvály!“

Corian je ušlechtilý materiál, umělý kámen, který odpovídá životu současného člověka. Byl vyvinut v laboratořích NASA pro kosmické programy. Je trvanlivý a dobře se tvaruje. I červená barva nebyla zvolena náhodou.

Norbert Schmidt: „Červená je už na tom krásném barokním oltáři a je samozřejmě nezvyklá. Ale když se podíváte například do galerie starých mistrů v Anežském klášteře, tak tam je obraz od Mistra třeboňského pro oltář Vzkříšení – a tam je Kristus nad zapečetěným hrobem zahalen do rudého červeného roucha – do barvy mučedníků, ale také králů a vítězů.“

Nový oltář v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném

Jako výmluvný šperk doplňuje nový oltář procesní kříž z průzračného masivního skla předního českého výtvarníka Václava Ciglera. Malby na poničeném hlavním barokním oltáři zcela moderním způsobem upravil malíř Patrik Hábl. A jak mi řekl Otec Pavel Pola, právě tyto moderní prvky jsou pro zdejší společenství inspirací, která obrací pohled vzhůru.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?