Novou zbraní vědců proti covid-19 by se mohly stát biosenzory. Onemocnění umí odhalit ještě před vypuknutím příznaků

9. duben 2020

Výhodou biosenzorů, které vyvíjejí vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd, je, že oproti běžným testům nereagují na protilátky, které si tělo na virus vytváří, ale přímo na částice SARS-COV-2. Díky tomu by mohli vědci odhalit přítomnost viru u pacientů bez příznaků onemocnění, ale také v odpadních vodách nebo třeba na površích či oděvech.

Biosenzor je detekční zařízení, které kombinuje biologickou složku s fyzikálně-chemickým detektorem. Ten, který momentálně vyvíjí tým Alexandra Dejneky z oddělení optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu Akademie věd, by mohl znamenat velký pokrok v boji proti koronaviru, ale i proti dalším nebezpečným látkám.

Čtěte také

„Jde o kombinaci biočipu s funkcionalizovaným ultrarezistentním povrchem, který je propojený s měřícím systémem fungujícím na elektrickém principu,“ vysvětluje Dejneka. „Metoda pracuje se vzorky rozpuštěnými v kapalině, která se následně pomocí mikrofluidické cely pouští přes povrch biočipu. Jakmile se na něm zachytí virová částice, projeví se to jako změna signálu.“

Biosenzory jako prevence nákazy

Zařízení je navržené tak, aby detekovalo pouze samotné částice koronaviru, nikoli protilátky, které proti němu vytváří tělo. To znamená, že by tato metoda mohla sloužit pro zjišťování nákazy u pacienta ještě před tím, než se u něj projeví symptomy onemocnění covid-19. Vědci by ji ale mohli využít také při prověřování zamoření prostor a nejrůznějších povrchů včetně oděvů.

Biosenzory by tedy mohly snížit riziko, že bude vir přežívat na kontaminovaných površích v zdravotnických nebo sociálních zařízeních, na školách nebo třeba ve vodě.

Čtěte také

Výhodou je také to, že biočip je v případě negativního výsledku testu možné znovu použít. „Povrch čipu je navržený tak, aby zůstával pořád čistý. Dokud nezachytí virovou částici, je možné jej používat opakovaně,“ potvrzuje Alexandr Dejneka.

Stejná technologie, univerzální využití

Testování nové metody je aktuálně ve fázi prvních experimentů ve virologických laboratořích. První funkční prototyp by mohl vzniknout v řádu několika týdnů. Během následných testů budou výzkumníci dolaďovat citlivost a spolehlivost biosenzoru, aby jej mohli předat k průmyslovému vyrábění.

Alexandr Dejneka věří, že biosenzor vyvinutý jeho týmem najde i širší uplatnění než jen v boji proti šíření koronaviru. „Náš záměr je vyvinout univerzální čipy, které by detekovaly více možných nebezpečných látek, ať už virů, bakterií, nebo toxinů,“ vysvětluje a dodává, že jeho pracoviště už dostalo nabídku na využití biosenzorů při analýze složení odpadních vod.

autoři: Hanka Shánělová , and
Spustit audio

Související